x
Bulgaristan

Vize İşlemleri

Bulgaristan

Bulgaristan İsim Denklik Belgesi

Bulgar vatandaşlarının çoğu çeşitli nedenlerden dolayı Türkiye’ye göç ettikten sonra var olan isimlerini Türk isimleriyle değiştirmişlerdir. Bu değişiklik, göçmenlerin sonradan Bulgar vatandaşlığı almalarında yerine getirilmesi gereken bir prosedürü de beraberinde getirmiştir. Bulgaristan göçmenlerinin Türkiye’ye göç etmeden önceki isimleriyle Türkiye’ye geldikten sonraki isimlerinin farklı olması durumunda, vatandaşlık işlemleri için isim denklik belgesi alması gerekir. Bu belge ile kişi, önceki ismiyle şu anki kullandığı ismin aynı kişiye ait olduğunu kanıtlamış olur.

İsim denklik belgesi bir diğer ismiyle Udostoverenie za İdentiçnost na İmena (Türkçe karşılığı tam olarak bu anlama gelmese de göçmen vatandaşların bu işlemler için kullandığı tabir) yetkili makamlar tarafından düzenlenmelidir. Ancak bu belgenin İsim Denklik Beyannamesi ile aynı belge olmadığını hatırlatırız. (beyannameler bazı işlemler için kullanılır, kullanıldığı alan kısıtlıdır.)

Sonradan Türk vatandaşlığı kazanan kişilerin önceki ad ve soyad bilgileri de nüfus kayıtlarına işlenir. Sonradan Türk vatandaşlığı kazanan kişiler, bu kişilerin altsoyları, üstsoyları, veya eşleri bu belgeyi talep edebilir. Bu kişilerin velisi, vasisi ve özel vekaletname ibraz edenler de talep edebilmektedir. Talep halinde sonradan vatandaşlık kazanan bu kişinin önceki ad ve soyad bilgileriyle, Türk vatandaşlığı kazanmasına ilişkin bilgiler bu belgede yer alır.

İsim denklik belgesinin yetkili kurumlar aracılığıyla düzenlenmesi gerekir. Belge sonradan Türk vatandaşlığı kazanan ve nüfus kayıtlarında önceki isim ve soy isim bilgileri bulunan kişiler için düzenlenebilir.

Eğer önceki kayıtlarda herhangi bir bilgi bulunamıyorsa;

 • Başvuru sahibinin Türk vatandaşlığının yanında Bulgaristan vatandaşlığı da mevcutsa Bulgar pasaportun çevirisi yaptırılarak (noter onaylı) mevcut pasaportun kendisi ve tercümesiyle birlikte ilgili makama başvuruda bulunabilirsiniz. Başvuru sonucunda da Bulgar vatandaşlığınıza ait herhangi bir kayıt yok ise belge düzenlenememektedir.
 • Belgenin düzenlenebilmesi için Bulgar vatandaşlığınızı kanıtlamanız gerekir. Bu amaçla Bulgaristan yetkili makamlarından doğum kaydı çıkarılmalı, çevirisi ve tasdik işlemleri yaptırılmalı, orada bulunan Türk Konsolosluğundan onaylatılmalıdır. Sonrasında belgeyi yetkili makama sunarak vatandaşlığınızı kanıtlamış olursunuz.
 • Eğer göçmen statüsündeyseniz, şahsınız adına ya da altsoy, üstsoyunuz adına bu belge düzenlenemiyorsa Bulgaristan’daki nüfus kütüğünden doğum kayıt örneği alarak tasdikli bir şekilde çevirilerini yaptırmalı ve Türkiye’de yetkili kurumlara başvurunuzu yapmalısınız.

Nüfus Müdürlüğü’ne sunulması gereken İsim Denklik Belgesi Örneği'ne ilgili bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İsim Denklik Belgesi Nasıl Alınır?

Bulgaristan göçmenlerinin vatandaşlık işlemelerini başlatabilmeleri için hazırlaması gereken en önemli evraklardan biri isim denklik belgesidir. Bulgaristan’dan göç etmeden önceki isimleri ve Türkiye’deki isimleri farklı olan kişiler bu belge ile aslında aynı kişi olduklarını kanıtlamış oluyorlar. Önceleri sadece Ankara Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel Müdürlüğü’nden alınabilen bu belge 24 Nisan 2017 tarihinden bu yana İlçe Nüfus Müdürlüklerinden verilmeye başlanmıştır.

İsim denklik belgesi başvurusu için kişi ikamet ettiği adresin bağlı olduğu Nüfus Müdürlüğü’ne şahsen başvuru yapabilir. İsim denklik belgesi başvurusu yapan kişinin ilk önce Türk vatandaşlığına geçmeden önceki ad ve soyadının MERNİS (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) veri tabanında bulunup bulunmadığı sorgulanır. Eğer ismi sistemde varsa belgesi düzenlenir. 

Eğer MERNİS veri tabanında kişinin adı soyadı yoksa vatandaşı olduğu ülkeye ait kimlik belgesi veya noter tasdikli pasaportunun Türkçe çevirisine göre ad ve soyadı bilgileri tamamlanır ve isim denklik belgesi çıkarılır.

Bu arada 24 Nisan 2017’den önce Ankara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’ne müracaat edip henüz isim denklik belgeleri eline geçmemiş olanlar, bağlı oldukları ilçe nüfus müdürlüklerinden bu belgelerini alabilirler. ‘İsim Denklik Belgesi’ çıkarma işlemleri yoğunluk nedeniyle bazen 1-2 ayı bulabilmektedir. 

İsim denklik belgesi, başvuru sahibinin yerleşim yerindeki İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınır. 24 Nisan 2017 tarihinden itibaren Nüfus Genel Müdürlüğüne yapılan başvuru talepleri kabul edilmemektedir. Başvuru sahiplerinin, ilgili başvurularını ve dilekçelerini yerleşim yerinin İlçe Nüfus Müdürlüğüne sunmaları gerekir. Doğrudan Genel Müdürlüğe yapılan başvurular işleme alınmamaktadır.

İsim denklik belgesi başvuru aşamaları aşağıdaki gibidir;

 • İsim denklik belgesi ile ilgili başvuru İlçe Nüfus Müdürlüğüne şahsen yapabileceği gibi vekalet verilen kişiler tarafından da yapılabilir.
 • Başvuru sonrasından talepte bulunan kişinin bilgileri MERNİS’te (Merkezi Nüfus İdare Sistemi) var olup olmadığı sorgulandıktan sonra şartların uygun olması halinde belge düzenlenerek başvuru sahibine verilmektedir.
 • Sorgulama sonrasında başvuru sahibine ait gerekli bilgilere ulaşılamazsa başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkeye ait kimlik bilgileri ya da pasaportunun onaylı tercümesine göre işlem yapılır. Sistem tarafından bilgiler tamamlandıktan sonra başvuru sahibine belge takdim edilir.
 • Bilgilerin hatalı ya da eksik olduğunun iddia edilmesi halinde başvuru sahibinin dilekçesi ve sunduğu belge, Nüfus Genel Müdürlüğüne gönderilir. Genel Müdürlüğün yaptığı inceleme sonucunda bir düzenleme gerekiyorsa bu düzenleme yapıldıktan sonra belge başvuru sahibine teslim edilir.
 • Yapılan başvurular sonucunda belgenin düzenlenmesinde herhangi bir sakınca yoksa İlçe Nüfus Müdürlüğünce belgenin çıktısı alınarak yetkilisi tarafından imzalanıp mühürlenmektedir. Sonrasında başvuru sahibinin tercih etmiş olduğu iletişim kanalıyla gönderilir ya da şahsen teslim alınması için bilgi verilir.

Alınan isim denklik belgesinin belirtilen bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Başvuru sahibi bu belgeyi herhangi bir zaman dilimi içinde kullanabilir.

İsim karışıklıkları sorununu doğuran etkenlerden biri, kişilerin Türk vatandaşlığına geçmesinden sonra aldıkları ismin Türkçeye uygun olarak yazılması ve yeni bir soy isim seçilmesidir. Bu değişiklik sonucu kişiler Bulgar vatandaşlığı işlemlerinde sorunlarla karşılaşmaktadır. Denklik belgesiyle birlikte bu sorunun önüne geçilmeye çalışılmıştır.

İsim Denklik Belgesi Sorgulama

İsim denklik belgesi başvurusu sonucunda işlemlerinizi İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sayfasından sorgulayabilirsiniz. Başvurunuzu T.C kimlik numaranız, doğum tarihiniz ile https://vatan.nvi.gov.tr/moduller/basvuru/denklikbasvurudurumbilgi.aspx adresinden kontrol edebilirsiniz.

Başvurunuz sonucunda işlem süreciniz bazı durumlara göre değişiklik gösterir. Nüfus Müdürlüğünce başvuru işleme alınıp gerekli kontroller yapıldığında, belgenin verilmesinde herhangi bir sakınca yoksa işlem sonrasında belge başvuru sahibine teslim edilir. Ancak başvuru sahibinin vatandaşlık bilgileri belgenin düzenlenmesine sorun teşkil eden bir durum yaratırsa işlem süreciniz biraz daha uzayabilmektedir. Böyle bir durumda sıkıntı, İlçe Nüfus Müdürlüklerince çözülemezse sistem üzerinden Genel Müdürlüğe aktarılır. Genel Müdürlük gerekli araştırmaları yaparak başvuru sonucunu başvuru sahibinin yerleşim yerindeki İlçe Nüfus Müdürlüğüne iletir. İlçe Nüfus Müdürlüğü ise başvuru sahibini durum hakkında bilgilendirir.

Başvuru sahipleri önceden sadece Ankara’da bulunan Nüfus Genel Müdürlüğüne başvuru yapabilmekteydi. Ancak 24 Nisan 2017 tarihinden itibaren vatandaşlar başvurularını bulundukları yerin İlçe Nüfus Müdürlüklerine yapmaya hak kazanmışlardır. Böylece işlemler daha hızlı bir sürede ve kolay bir şekilde tamamlanmaktadır.

İsim Denklik Belgesi İçin Gerekli Evraklar

Başvuru sahibi almak istediği bu belge için birtakım evraklar temin etmelidir. Başvurular için;

 • Geçerli Nüfus Cüzdanı ya da Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı
 • Yazılı beyan (Dilekçe)
 • Gerekli ise kırmızı pasaport (onaylı tercümeli) sunulmalıdır.

Başvuru için gerekli belgelerin sunulması halinde işlem süreciniz başlar. Başvurunuz için belgenin verilmesinde herhangi bir sıkıntı görülmediği takdirde başvurunuz olumlu sonuçlanır ve belge sonuçlandığında durum tarafınıza İlçe Müdürlüğünce tarafınıza bildirilir.

DİKKAT!

 • Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanan ve isim denklik belgesi talebinde bulunan kadınların önceki isim ve soy isimlerinin evlenme bildiriminde yer almaması sonucunda, vatandaşı olduğu ülkenin kimlik ve pasaport belgelerinin onaylı Türkçe tercümesi Gelen Müdürlüğe gönderilir. Sonrasında MERNİS üzerinden istenilen belge için başvuru oluşturulur.
 • Yabancı devlet vatandaşlığını kazanan ve çok vatandaşlığını beyan eden kişiler isim denklik belgesi başvurusunda bulunamaz. Bu kişilerin yapacağı işlemler için Nüfus Kayıt Örneğini sunmaları yeterlidir.
 • Başvurular için talep formu elektronik ortamda düzenlenir. Form, Nüfus Müdürlükleri tarafından her kişi için ayrı düzenlenir.
 • Özel vekaletname ile yapılan başvurularda vekaletname incelenir ve vekilin kimliği kontrol edilir. Resmi belgenin onaylı fotokopisi ya da noter tasdikli bir örneği talep formuna eklenerek işlem gerçekleştirilir. Formun gerekli alanları başvuru sahibi tarafından imzalanarak başvuru tamamlanır.

İsim Denklik Belgesi Dilekçesi Nasıl Doldurulur?

İsim denklik belgesi başvurusu için talebinizi yazılı olarak İlçe Nüfus Müdürlüğüne iletmeniz gerekir. Müdürlük, talebiniz doğrultusunda gerekli evrakları sunduğunuz takdirde başvurunuzu gerçekleştirecektir. Başvuru sonrasında belgeyi almanıza sorun teşkil edecek bir durum yoksa işlem süreci sonucunda başvurunuz olumlu sonuçlanacaktır.

Dilekçenizde talebinizi açıkça anlatan ifadeler kullanmalısınız. Hangi tarihlerde Türk vatandaşlığına geçtiğinizi ve önceki isim ve soy isimlerinizi yazmanızda fayda vardır. İşlemler esnasında bu bilgiler kontrol edileceğinden yanlış bilgi vermemeye özen göstermelisiniz. Talebinizi eksik ya da yanlış ifade etmeniz halinde belge için başvuru işlemleriniz başlamaz.

Sayfamızda dilekçe örneği bulunmaktadır. Talebinizi bu bilgiler doğrultusunda şekillendirebilirsiniz. Süreç hakkında aklınıza takılan soruları iletişim numaralarımızdan temsilcilerimize ulaşarak sorabilirsiniz.

Bulgaristan vatandaşlık işlemleriyle ilgili diğer detayları görmek için tıklayınız

daha fazla göster

Bulgaristan ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Hepsini Görüntüle Soru Sor

İsim Denklik Belgesi
R. Turkman 14/03/19, 11:16 Cevabı Görüntüle
merhaba
1989 göçmeniyim ve 1990 da Türkiyede TC vatandşıyıla evlendim
2008 yılında isim denklik belgemi aldın ve Bulgaristanda evliliyimi onaylattım TC vatandaşı eşımın soyadını aldım ve çocuklarım da BG vatandaşı oldu,
2009 yıllından beri eşime çok girişli çıkışlı vize almaktayız ve hiç bir sorun yoktu ta ki 2018 de isim denkik belgesi istendi ve ben de NUFUS MÜD.başvurdum,
ve sonuc geldi ve benin bulgar adım ve soyadım gözükmüyor ,
Türkiyeye geldikten sonra almış olduğum ad ve soyad ve evlendikten sonra almış olduğum eşimin soyadı görünüyör, ben zaten 2008 İSİM DENKLİK belgemi almıştım ve zaten bu belge olmasaydı ben BG de hiçbir işlem yaptıramazdım,,,
Nufus müd aracılıyıla itiraz dilekçesi yazıldım ve sonucu geldi
bulgar adım ve soyadım görünmuyormuş kayıtlarda .ve istersem mahkeme yoluna başvurabilirmişim

Ben ne yol izlemeliyim sizden ricam bana geri gönüş yapmanız
teşekkürler..
Yazıdırılabilir Versiyonu
Transit Vize İşlemleri
Çalışma İzni
Vize İçin Gerekli Evraklar
Vize Dilekçesi
Vize Başvuru Formu
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES

 

 
BASE_URL = '';