x
Bulgaristan

Vize İşlemleri

Bulgaristan

Bulgaristan İhale

Bulgaristan ihale için merak edilen bilgileri sayfamızda bulabilirsiniz. Bulgaristan ihale katılma şartları, Bulgaristan ihaleye katılmak için gereken belgeler, Bulgaristan'da ihaleye girmek ve Bulgaristan'da ihaleye katılma için şartlar için sayfamızı kontrol edebilirsiniz.

İhalelere katılacak olan kişiler ilk önce elektronik ortamda protokol hazırlamaları gerekir. Hazırlanan protokolün ıslak imzalı ve kaşeli olması gerekmektedir.

Kamu ihaleleri birkaç tane kategoriye ayrılır:

 • Hizmet tedariki
 • İnşaat işleri
 • Ürün tedariki

Kamu ihalesi kazanan kişilerin belirlenmesi için kullanılan 2 temel kriter vardır:

 1. Ekonomik olarak en avantajlı teklifi sunan,
 2. En düşük fiyatı veren kişi

Bulgaristan Cumhuriyeti ayrımcılık yapmadan kamu ihalelerini ve imtiyaz prosedürlerine bağlı olarak Yabancı ve Bulgar tüzel veya gerçek kişilerin katılmasına izin vermektedir.

Aynı zamanda kamu hizmetlerine ve özel sektöre sözleşme imzalama ve AB yönergelerine eşitlik ve şeffaflık ilişkileri içerisinde hareket eder.

Bulgaristan İhale Türleri

Kamu ihaleleri:

 • İnşaat işleri- 264.000 Bulgar levası üzerinde olacak
 • Projeler ve hizmet tedariki- 60.000 Bulgar levası üzerinde olacak

Serbest seçimler:

 • İnşaat işleri-60.000 Bulgar levası altında
 • Ürün ve hizmet tedariki- 200.000 Bulgar levası altında olacak
 • Proje -66.000 Bulgar levası altında

Kamu daveti:

İnşaat işleri-264.000 Bulgar levası arasında

Ürün ve hizmet tedariki ve projeler- 20.000-60.000 Bulgar levası arasında

Katılımcıların hazırlaması gereken evraklar:

Kayıt evrakları ( Tüzel kişi)

Tüzel kişi olması halinde;

1) İlgili mevzuat gereği kayıtlı olduğu sanayi /veya ticaret ve odasından Protokol kaydının yapıldığı senede alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösteren belgenin aslı ya da noterden onaylı örneği,

2) Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

3) Eğer ki protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi olması gerekir.

Kimlik kartı (Gerçek kişi)

Gerçek kişi olması halinde ise;

1) Kayıtlı olduğu sanayi ya da ticaret odasından ya da esnaf ve sânatkar odası ya da ilgili meslek odasından protokol kaydının yapıldığı yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösteren belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

2) Noter tasdikli imza beyannamesi,

3) Eğer ki protokol vekil tarafından imzalanmış ise, vekil adına düzenlenmiş noter onaylı vekâletname ve vekilin noter tasdikli imza beyannamesi olması gerekir.

Gerekli Belgeler

 • Katılım teminatının ödendiğini gösteren belge
 • Banka hesap dökümü, finansal tablolar son birkaç yılın cirolarını gösteren evraklar
 • Katılımcıların teknik tecrübesini kanıtlayan referanslar
 • Kamu ihalesine katılmanıza engel olmadığına dair belgeler
 • Katılımcılara ait belgeler

Bulgaristan ihale için daha detaylı bilgi almak ya da Bulgaristan ihale katılma şartları, Bulgaristan ihaleye katılmak için gereken belgeler, Bulgaristan'da ihaleye girmek ve Bulgaristan'da ihaleye katılma için şartlar için Bulgaristan vize uzmanlarımızı arayabilirsiniz.

Bulgaristan ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Transit Vize İşlemleri
Çalışma İzni
Vize İçin Gerekli Evraklar
Vize Dilekçesi
Vize Başvuru Formu