x
Bulgaristan

Vize İşlemleri

Bulgaristan

Bulgaristan Vatandaşı Nasıl Olunur?

Bulgaristan vatandaşı nasıl olunur konulu içeriğimizde sizler için vatandaşlık prosedürlerini derledik. Bulgar vatandaşlığı alma ile ilgili sayfamızın devamında detaylı bilgi bulabilir, soru ve görüşlerinizi Euroasia GVS Bulgaristan departmanına e-posta ya da çağrı yoluyla ulaştırabilirsiniz.

Vatandaşlık prosedürleri Bulgar Vatandaşlık Kanunu ve ilgili yönetmeliklerince düzenlenmiştir. İşlemler, ülkenin Adalet Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.

Vatandaşlık başvurularının başlatılabilmesi için kişilerin öncelikle vatandaşlık hakkı kazanmaları gerekir. Bulgar vatandaşlığı kazanma yolları ise birden fazladır. Sayfamızın devamında vatandaşlık almak için gerekli koşullar tek tek ele alınmıştır. Bulgaristan Vatandaşlık işlemleri ile ilgili daha farklı bilgiler için diğer sayfalarımızı da ziyaret edebilirsiniz.

Bulgar Vatandaşlık Şartları

1) Başvuru sahibinin Türkiye’de herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması, Bulgaristan’da da kaçak durumda olmaması kısacası sabıka kaydının temiz olması gerekir.

2) İlgili ülkede geçimini sürdürebileceği daimi bir işinin olması istenir.

3) İşlemler için kişinin 18 yaşından büyük olması. (Reşit olmayan çocuklar vatandaşlığını sadece Bulgar vatandaşı olan anne ya da babasından alabilir.)

4) Bulgaristan Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından onaylanmış Bulgar diline hakim olduğunu gösteren belge

5) Başvuru yapan kişilerin kendi ülke vatandaşlığından çıkmış olması gerekir. Ancak Bulgar vatandaşı ile evlilik yapan kişiler, Avrupa Birliğine üye ülkeler ile Avrupa Ekonomik Alanı Antlaşmasına üye ülkeler, İsviçre vatandaşları, eski Bulgar göçmenleri ya da Bulgaristan ile bu konuda herhangi bir mütekabiliyet anlaşması imzalayan ülke vatandaşlarının kendi ülke vatandaşlığından çıkmasına gerek yoktur, çifte vatandaş olabilirler.

Bulgar Vatandaşlığı Başvurusu

Vatandaşlık başvuru yapmaya hak kazanmak için belirli şartları yerine getirmek gerekir. Bulgar vatandaşlığı kazanmanın yolları;

1) Evlilik yoluyla vatandaşlık kazanma

Bulgar vatandaşı ile yapılan evlilikten dolayı diğer eşin vatandaşlık başvuru hakkı vardır. Ancak bunun için başvuru sahibinin şahsi olarak yerine getirmesi gereken prosedürler bulunmaktadır. Öncelikle eşin ilgili ülkede ikamet süresini doldurması ardından da Bulgar diline hakim olduğunu gösteren belge alması gerekir.

Bulgar vatandaş eş üzerinden yapılan d vize (oturum vizesi) başvurusu ile ülkeye giderek oturum kartı almalı, mevcut kartını her sene düzenli olarak uzatmalı/yenilemelidir. Eğer çiftin çocukları varsa 3. yıldan sonra Bulgar vatandaşı çocuk üzerinden oturumunu yenileyebilir. 3. sene süresiz oturuma (çocuk üzerinden) başvurulduktan 2 sene sonra yani toplamda 5. senede kişi, vatandaşlık için başvuru yapabilir.

Ancak çiftin çocukları yoksa süreli oturum kartına başvurulduktan 5 sene sonra süresiz oturuma başvurulması gerekir. Süresiz oturum alındıktan 2 sene sonra da yani toplamda 7. senede kişi vatandaşlığa başvuru hakkı kazanır.

Başvuru sahibi ikamet süresini doldurarak ve Bulgar diline hakim olduğunu gösteren belge ile vatandaşlık başvurusu yapar. Gerekli mülakatlardan sonra ise bekleme süresi başlar. Başvurunun sonuçlanması 12-15 ay sürebilir. Tüm şartların yerine getirilmesi vatandaşlık başvurularının kesin onaylanacağı anlamına gelmemektedir.

2) Bulgar soylu olmak

Bulgar etnik kökene sahip olduğunu kanıtlayan vatandaşların dil ve ikamet şartı aranmaksızın vatandaşlık başvurusu yapmaya hakkı vardır. Bulgar soyundan geldiğinizi kanıtlamanız halinde başvuru işlemleri başlatılabilir. Bu da kişilerin doğum kütükleri, doğum tutanakları, kiliseden alınan belgeler (soy ağacı belgesi/doğum belgesi vb.) aracılığıyla yapılabilir.

3) Yatırım yoluyla vatandaşlık kazanma

Ülkeye belirli bir miktarda (bu oran güncel olarak değişebilmekte ancak şu an için 512 bin devlet tahvil bonosu satın almak) yatırım yapılarak da vatandaşlık hakkı kazanılabilir. Başvuru sahibi yaptığı yatırıma karşılık aldığı yatırımcı sertifikasıyla Türkiye’de bulunan Bulgar diplomatik temsilciliklerinden d vize başvurusunda bulunur.

Yapılan katkılardan dolayı A sınıfı yatırımcılar için devlet hemen süresiz oturum verebilir. Yatırımcı, oturumunu her yıl yenileyerek 5. yılda vatandaşlığa başvuru hakkı kazanır.

4) Ebeveyn üzerinden vatandaşlık kazanma

Çocuğun doğumundan sonraki bir süreçte anne ya da babadan biri Bulgar vatandaşlığı kazanmış ise çocuğun da vatandaşlık hakkı bulunmaktadır. Bunun için dil ve ikamet şartı aranmaz.

Gerekli belgeler ile ister Bulgaristan’dan ister Türkiye’de bulunan Bulgar diplomatik temsilciliklerinden pasaport ya da liçna karta başvurusunda bulunabilirsiniz.

5) Ülkede ikamet süresini dolduran kişilerin vatandaşlık kazanması

İlgili ülkede belli bir süre ikamet ettikten sonra kişi süresiz oturum izni talep edebilir. Süresiz oturma izni talebi ise başvuru sahibinin ne üzerinden d vize aldığına göre farklı zamanlarda talep edilir.

Örneğin evlilik üzerinden alınan d vize ile ülkeye gidip Yabancılar Şubesinden oturum kartı alınırken çocuk varsa süresiz oturuma başvurmak daha kısa sürerken çocuk olmadığında bu süre biraz daha uzayabilmektedir.

Kişi yine statüsüne göre süresiz oturumunun bazen 2. bazen 3. yılında vatandaşlığa başvuru hakkı kazanır. Gerekli mülakatlar geçildikten sonra ise sonuçlanma için bekleme süresi başlar.

6) Eski Bulgar göçmenlerinin vatandaşlık kazanması

Türkiye’ye belirli yıllarda göç etmiş/ettirilmiş bireylere vatandaşlığını geri alma hakkı tanınmıştır. Vatandaşlık kazanımı için ise Türkiye’ye göç edilen tarih önemlidir. Kişilerin göç ettikleri yıla göre tekrar vatandaşlık kazanma süreçleri birbirinden farklı olabilir.

Örneğin 1951 göçmenleri ile 1989 ve sonrası göçmenlerinin vatandaşlık iade süreçleri birbirinden farklıdır. 1989 ve sonrasında göç eden kişiler vatandaşlıktan çıkarılmadıkları için direkt olarak Bulgaristan’da ya da Türkiye’deki Bulgar Konsolosluklarına pasaport ve liçna kartı başvuru yapılabilir. Ancak 1949-51 göçmenleri için durum farklıdır; bu kişilerin önce vatandaşlık sorgulaması yapılır. Çünkü vatandaşlıklarının hala korunup korunmadığı bilinmemektedir. Dolayısıyla bu tarihte göç eden kişilerin vatandaşlık başvurusu uzun aşamalardan geçer.

1938, 1951, 1968, 1978 göçmenlerin vatandaşlık sorgulamasının yapılabilmesi için isim denklik belgesi, tabiiyet beyannamesi, muhacir belgesi, doğum belgesi gibi belgelerin olması gerekir. Eğer göç eden kişi hayatta değilse altsoyları da vatandaşlık sorgulamasını yaptırabilmektedir.

Sorgulama sonucunda göç eden kişi için ‘vatandaşıdır’ çıkarsa;;

Göçmen kişi hayatta olsun ya da olması altsoyları (önce kızı/oğlu, sonra torunları) Bulgar vatandaşlığı kazanabilir.

Yapılan vatandaşlık sorgulamasında ‘vatandaşı değildir’ çıkarsa;

Göçmen kişi artık hayatta değilse altsoylarının artık Bulgar vatandaşlığı için şansı yoktur. Çünkü vatandaşlık sadece tek bir kuşak üzerinden diğerine aktarılır, aradaki dikey sıralama koptuğunda altsoyun da başvuru için şansı kalmaz.

Eğer bu durumda göçmen kişi hayatta ise önce kendi vatandaşlığını geri alma süreci başlar. Bu da d vize alarak ülkeye gitmek ve ikamet süresini doldurmakla olur. Göç eden kişi d vize alarak ilgili ülkeye gider ve oturum kartına başvurur. Oturumunun 3. yılında ise artık vatandaşlık için başvuru hakkı kazanır.

Göçmenler için dil şartı aranmaz. Vatandaşlık geri alındığında ise önce göç eden kişinin kızı/oğlu ardından da torunları başvuru hakkı kazanır. Çocuklar aynı anda başvuru yapabilir ancak göç eden kişi ile onun kızı/oğlu/torunu aynı andan başvuru yapamaz.

7) İstisnai olarak vatandaşlık kazanmak

Bu kategorideki vatandaşlık genellikle ülkeye büyük oranda katkı sağlayan sanatçılar, sporcular, bilim insanları, akademisyenler vb. içindir. Bu kişiler, müsteşarın ya da herhangi bir bakanın teklifi ile vatandaşlık başvurusu yapabilirler. Ülkede ikamet etme şartı ya da dil hakimiyeti şartı da aranmaz.

Euroası GVS olarak vatandaşlık işlemleriniz için sizlere danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Özellikle eski Bulgar göçmenleri için yeniden Bulgar vatandaşı nasıl olunur aşamalarını titizlikle yönetmekte ve yeniden vatandaşlığınızı almanız için elimizden gelen desteği sağlamaktayız.

Bunun için ilgili ülkeden doğum belgesi çıkartma, vatandaşlık tespitinin yapılması, d vize alma gibi süreçlerde sizlere profesyonel destek sağlamaktayız. Tarafımıza verdiğiniz vekalet ile Bulgaristan’dan göç eden kişiye ait doğum belgesi çıkarıyor ve sonraki süreçlerinizi planlıyoruz.

Vatandaşlık tespitinden sonra çıkan sonuca göre nasıl bir yol izlemeniz gerektiği hakkında bilgiler veriyoruz. Bulgaristan vatandaşlığı hakkında sormak istediklerinizi bizlere e-posta ya da çağrı merkezimizi arayarak ulaştırabilirsiniz.

Göç eden kişiye ait isim denklik belgesi, muhacir kaydı, tam vukuatlı nüfus kayıt örneği, tabiiyet beyannamesi gibi belgelerle geldiğinizde durumunuz hakkında nasıl bir yol izlemeniz gerektiği hakkında hizmet vermekteyiz.

daha fazla göster

Bulgaristan ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Transit Vize İşlemleri
Çalışma İzni
Vize İçin Gerekli Evraklar
Vize Dilekçesi
Vize Başvuru Formu
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES

 

 
BASE_URL = '';