x
Bulgaristan

Vize İşlemleri

Bulgaristan

Bulgaristan'da Çalışacak Kişilere Oturum İzni

 
BULGARİSTAN ÇALIŞMA İZNİ ÜZERİNDEN VİZE
 
Bulgaristan’a çalışmak üzere gidecek kişiler için yapılacak ilk işlem Bulgaristan tarafından başlatılmaktadır. Bulgaristan’daki firma tarafından çalışacak kişi için 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı İş Kurumu tarafından çalışma izni çıkartılmak üzere başvuru dosyası hazırlanarak başvuru yapılır. 
Takribi 45 gün gibi bir sürede çalışma izni sonucu gelir. Çalışma izinleri 2 tip verilmektedir.
 
Bulgaristan'dan Çalışma İzni Başvurusu Hakkında Genel Bilgiler
 
Çalışma izni başvurusunu, işçiyi çalıştıracak olan şahıs veya tüzel kişi tarafından yapılabilir.
Çalışma İzni Başvurusu yapılabilmesi için, Bulgaristan vatandaşlığının zorunlu olmadığı pozisyon veya meslekler için başvuru yapılabilir. Yabancı işçi sayısı genel çalışan sayısının %10 unu aşmamalıdır. Çalıştırılacak yabancı işçileri Bulgar vatandaşı çalışanları ile aynı haklara sahip olmalı ve ödenen emek karşılığı ücret, kişinin ülkeden geçinmesine olanak sağlayacak tutarda olmalıdır. Bulgaristan’daki işveren aktif olarak 1 aydan daha uzun bir süre boyunca Bulgaristan yerli iş gücü arama organları içinde bir çalışan aramış ve bulamamış olmalıdır. Bu yabancı uyruklu gelecek işçi en az temel eğitim seviyesine ve mesleki donanıma ve tecrübeye sahip olmalı ve Bulgaristan’da alınacağı iş pozisyonu ile meslek alanı birbiriyle örtüşmelidir. Temel eğitim seviyesi Türkiye’de ön lisansa denk gelen seviyede olmalıdır. Aranan meslek ve yeterlilikte,  Bulgar vatandaşı ve onunla aynı haklara sahip yabancı uyruklu vatandaşların olmadığı durumlarda yurtdışından çalışan getirtilebilir.
 
Bulgaristan Çalışma İzni Çıkartılması Gerekli Evraklar:
 
1- Çalışma Bakanlığı’ndan onaylanmış Çalışma İzni Talep Dilekçesi(Çalışma izin alınmasına ihtiyaç duyulan sebeplerin belirtildiği)
2- 3 adet fotoğraf 3,5*4,5 boyutlarında
3- Başvuru sahibi şahıs ise kimlik/pasaport fotokopisi
4- Tüzel kişi ise şirketin Bulgaristan Ticaret Odası kaydını gösterir belge
5- Yabancı uyruklu vatandaşın mezuniyet belgesi, uzmanlık belgesi ve benzeri mesleki eğitim belgeleri
6- Firmada çalışacak yabancı uyrukluların pasaport numarası ve doğum tarihlerini içeren beyanname
7- Çalışma iznine başvuru yapacak firmanın Bulgar vatandaşı ve yabancı uyruklulardan oluşan toplam çalışan listesi
8- Taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi (Masrafları, kira kontratı, tıbbı tedavi, sigortası, ulaşım, ülkesinden Bulgaristan’a ye ulaşım masraflarının açıklamalarını kapsayan
9- Çalışanın pasaport fotokopisi 
10- Çalışanın Türkiye’deki firmasından görev mektubu
11- Kanunun gereklerini yerine getirdiklerine dair firma tarafından yapılmış taahhütname
 
Başvurunun sonuçlanma süresi evrak tesliminden itibaren 1 aydır.
Çalışma izni başvurusu yapıldıktan ve izin verildikten sonra 3 gün içinde ücret yatırılıyor ve yatırılan ücretin makbuzu ile birlikte çalışma kartı teslim alınabilir.
Çıkan çalışma izni 1 senelik bir süreyi kapsamakta ve uzatılma hakkı tanınmaktadır. 3 yıla kadar uzatılabilir.
 

1-Bulgaristan Geçici Çalışma İzni:

Bulgaristan’da sezonluk çalışacak kişiler için alınan geçici çalışma izinleridir. Genellikle turizm sektöründe, hotellerde aşçı vb. mesleğe sahip kişiler için alınır. Kısa süreli çalışma izni örneğine "Dilekçe ve Formlar" kısmından ulaşabilirsiniz. Alınan bu geçici çalışma izinleri ile Bulgaristan’a çalışmaya gidecek kişiler Bulgaristan C tipi vize başvurusunda bulunabilir. Geçici çalışma izni ile yapılacak vize başvurularında en fazla 6 ayda 90 gün kalışlı çok girişli bir vize verilmektedir. Bu tip vizelerde verilecek vize süreleri 6 ayda 90 gün kalışlı, 6 ayda 60 gün kalışlı ya da 3 ayda 45 gün kalışlı olarak ve giriş sayısı da çok ya da tek girişli olarak verilebilir. Alınan geçici çalışma izni süreli bir evrak olduğundan alınır alınmaz çalışma üzerinden c tipi ticari vizeye başvuru yapılmalıdır. Alınan geçici çalışma izninin süresi geçtikçe verilecek vize süreci kısalabilmektedir. Bulgaristan geçici çalışma izni üzerinden c tipi vizelerin çıkış süreci 5 ila 10 iş günü arasında değişebilmektedir. Bulgaristan’da Çalışacak kişi bu vizeyi aldıktan sonra Bulgaristan’a giderek çalışma iznini alan firmada göreve başlayabilir.
 

Bulgaristan Geçici Çalışma İzni üzerinden C tipi vize evrakları:

1- Pasaport Aslı (En az 9 ay geçerliliği bulunan, 2 adet boş sayfası bulunan)
2- 2 adet biyometrik fotoğraf
3- Bankadan hesap dökümü (İçerisinde minimum 7.000 tl bakiyesi bulunan, bankadan kaşeli imzalı alınmış.)
4- Başvuru sahibinin adı geçen kısa süreli çalışma izini belgesi
5- Bulgaristan’da çalışacağı firmanın güncel alınmış faaliyet belgesi
6- Bulgaristan’da çalışacağı firmanın güncel alınmış borcu olmadığına dair belge
7- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (E-devletten “nüfus aile” seçilerek alınmış.)
 

1. Evraklarınızı kargoyla ofisimize gönderin:
Yukarıda mesleki duruma göre değişen Bulgaristan ticari vize için gerekli evraklar listelenmiştir. Yazıyı okuyup işlemleriniz için gerekli vize belgelerini hazırlayabilir ya da yetkililerimize telefonla ulaşarak güncel evrak listesini öğrenebilirsiniz. Evraklarınızı hazırladıktan sonra yapmanız gereken ise bulunduğunuz ile en yakın ofisimize veya hangi şehirde yaşıyor olursanız olun İstanbul ofisimize kargoyla göndererek işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Yetkililerimiz evraklarınız ellerine ulaşır ulaşmaz kontrollerini gerçekleştirecek ve eksik belgeler konusunda sizi hemen haberdar edecektir. 

2. Parmak izi uygulaması yoktur:
Bulgaristan vize işlemleri sırasında parmak izi alınmaz. Bu nedenle ticari vize başvurunuzu şahsen gelerek yapmanıza gerek yoktur. Yetkililerimizle konuşup evraklarınızı ofisimize ulaştırmanız yeterli olacaktır. 

 
Bulgaristan Kısa Süreli Çalışma İzni

2-Bulgaristan Uzun Süreli Çalışma İzni:


Bulgaristan’da 6 ay içerisinde 90 gün fazla sürelerde kalarak çalışacak kişiler için çıkartılan çalışma iznidir. Uzun süreli çalışma izni olarakta adlandırılır. Uzun süreli çalışma izni örneğine "Dilekçe ve Formlar" kısmından ulaşabilirsiniz. Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’na bağlı İş Kurumu tarafından verilmiş çalışma izni belgesi ile birlikte Bulgaristan’da çalışacak kişilerin başvuru yapması gereken vize türü D tipi Oturum vizesidir. Bu vize Bulgaristan’da uzun süreli ikameti temsil ettiğinden başvuruda bulunacak kişilere verilen vize süreci 6 ayda 180 gün kalışlı çok giriş çıkışlı bir vizedir. Bu vizenin çıkış süreci minimum 45 günde sonuçlanmakta olup süreçleri vizeyi onaylayan birimin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilmektedir. Bulgaristan’da çalışacak kişinin vizesini aldıktan sonra Bulgaristan’a giderek aldığı oturum vizesine istinaden çalışacağı bölgedeki Yabancılar Şubesi’ne oturum kartı için başvuru yapması gerekmektedir. Verilen oturum kartları genellikle 1 yıllık süreci kapsamaktadır ve Bulgaristan’da çalışacak kişiler bu oturum kartıyla Bulgaristan’da belli kalış ve Türkiye’ye giriş çıkış sınırı olmaksınız orada ikamet edebilir, çalışabilir veya bu süreç esnasında Türkiye’ye gidip gelebilirler.
 

Bulgaristan Uzun Süreli Çalışma İzni üzerinden D tipi vize evrakları:

 
1- Pasaport Aslı (En az 9 ay geçerliliği bulunan, 2 adet boş sayfası bulunan)
2- 2 adet biyometrik fotoğraf
3- Başvuru sahibinin adı geçen uzun süreli çalışma izini belgesi
4- Bulgaristan’da çalışacağı firmanın güncel alınmış faaliyet belgesi
5- Bulgaristan’da çalışacağı firmanın güncel alınmış borcu olmadığına dair belge
6- Bulgaristan’daki firma tarafından hazırlanmış Bulgaristan noterinden tasdikli işçi sözleşmesi
7- Bulgaristan’daki firma tarafından hazırlanmış Bulgaristan noterinden tasdikli firmada çalışacak kişinin bakım ve masraflarının karşılanacağını taahhüt eden beyanname.
8- Bulgaristan’da çalışacak kişi adına ikamet edeceği adrese ilişkin yapılmış noter tasdikli kira sözleşmesi
9- Bulgaristan’da çalışacak kişi adına ikamet edeceği adres sahibi tarafından evinde oturacağına dair Bulgaristan noterinden tasdikli beyanname.
10- Apostilli tam vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
11- Türkiye’den apostilli alınmış ve Bulgaristan’da Bulgarcaya tercüme ve tasdik edilmiş sabıka kaydı.
 
1.Evraklarınızı Kargo İle Ofisimize Gönderin:
 
Uzun Süreli Çalışma İzni dolayısıyla D Vize başvuruları için gerekli evraklar listelenmiştir ancak belgelerin güncelliğini çağrı merkezlerimizi arayarak teyit etmenizi tavsiye ederiz. Güncel vize prosedürleri ile ilgili yetkililerimizle görüşüp evraklarınızla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz. +90 (212) 963 50 14
Diğer D vize türlerinde olduğu Çalışma İzni dolayısıyla Bulgaristan D vizesi başvuruları da şahsi olarak Bulgaristan Konsoloslukları ve Büyükelçiliklerine yapılmaktadır. Prosedürlerin karmaşık olması ve evrakların eksiksiz hazırlanması gerektiğinden danışmanlık hizmeti almanız faydalı olacaktır. Yetkililerimizle görüşüp evraklarınızı hazırladıktan sonra kargo ile ofisimize gönderebilirsiniz. 
2.Yetkilimiz sizi bilgilendirecek
Evraklarınız ofisimize ulaşır ulaşmaz yetkililerimiz dikkatli bir şekilde evraklarınızı inceleyecektir. Eğer eksik ve hatalı belgelerin varsa bunlarla ilgili en kısa sürede düzeltme yapmanız için sizi uyaracaklardır. 
3.Yetkilimiz randevunuzu oluşturarak size bilgi verecek
Bulgaristan Konsolosluğu ve Büyükelçiliği’ne D vize başvuruları şahsen yapılmaktadır. Ancak bu iki diplomatik temsilcilikten randevu almak biraz uzun sürebilir. Yetkililerimiz uygun tarihte evraklarınızı teslim etmeniz için sizlere yardımcı olmaktadır. Evraklarınız eksiksiz hazır olduğunda sizleri arayarak uygun olduğunuz gün ve saati belirleyip randevu gününüzü ayarlamaktayız.
Randevu günü Bulgaristan Konsolosluğu'na ya da Büyükelçiliği'ne gelerek evraklarınızı teslim etmelisiniz. İşlemleriniz devam ederken konsolosluk vize yetkilisi gerek görürse sizi yüz yüze görüşmeye çağırabilir.
Bulgaristan Konsoloslukları, vize başvuru işlemleri için bölge ayırımı yapmaktadır. Yani Edirne, Tekirdağ, Kırklareli’nde yaşayan bir kişi başvurusunu Edirne Başkonsolosluğu’na yapması gerekir. İstanbul Başkonsolosluğu’na başvuru yapamaz. Yetkililerimizle görüşerek yaşadığınız şehre göre hangi temsilciliğe başvuru yapmanız gerektiğiyle ilgili bilgi alabilirsiniz.
 
 
 

Bulgaristan ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Transit Vize İşlemleri
Çalışma İzni
Vize İçin Gerekli Evraklar
Vize Dilekçesi
Vize Başvuru Formu