x

Pasaport


PASAPORT NASIL ALINIR?

Pasaport alma işlemleri ile ilgili süreç aşağıdaki gibi işlemektedir.

 • İlk işlem olarak pasaport harcı ve defter bedeli ödenmelidir.
 • İlçe Emniyet müdürlüklerinden çıkartılacak pasaport türüne göre randevu alınmalıdır. (Pasaport başvurusu randevusu, talep edilen pasaport türüne uygun alınmalıdır)
 • Başvuru randevusu verilen tarihte pasaport harç ve defter ücretlerinin ödendiğine dair dekontlar, 2 adet biyometrik fotoğraf ve nüfus cüzdanının aslı ibraz edilmelidir.
 • İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri belgeleri inceleyip onayladıktan sonra imza atılarak başvuru işlemi tamamlanır.
 • Pasaportların çıkış süresi 3 iş günüdür. Çıkan pasaportlar Ankara’dan PTT vasıtası ile İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ibraz edilen adrese postalanır.

 

PASAPORT TÜRLERİ

Ulusal (Umuma Mahsus/Bordo) Pasaport:  Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC vatandaşlarına verilen pasaport tipidir. Umuma Mahsus Pasaport birebir İçişleri Bakanlığı tarafından ya da İçişleri Bakanı tarafından yetki verilmesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC sınırları içerisinde valilikler tarafından, yurt dışında ise Türkiye Konsoloslukları tarafından verilmektedir. 

 

Özel (Hususi/ Yeşil) Pasaport:  Türkiye Cumhuriyeti resmi pasaportları arasında yer alan Hususi (Yeşil) Pasaport aşağıda yer alan vasıflara sahip kişilere verilmektedir. 

 • TBMM eski üyelerine ve eski bakanlara hususi pasaport verilir.(kurucu ve danışma meclisi üyeleri taşıdıkları bu sıfat nedeniyle yeşil pasaport alamazlar.)
 • 1. 2. 3. derece kadroda bulunan ve/ veya kadrolara karşılık gösterilmek üzere sözleşmeli olarak çalıştırılan devlet memurları ve kamu görevlileri ile emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılmış bulunan kişiler hususi pasaport alabilmektedir.
 • Sözleşmeli olarak çalışıp kadro karşılıkları olmayan, fakat T.C. emekli sandığı ile ilişkilendirilip, emekli kesenekleri 1. 2. 3. kadro derecelerden kesilmekte olan devlet memurları, diğer kamu görevlileri ve emeklilik veya çekilme sebepleriyle görevlerinden ayrılan kişilere yeşil pasaport verilir.
 • Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanları ve ilk kademe Belediye Başkanları görevlerinin devamı süresince yeşil pasaport kullanırlar.
 • Yeşil Pasaport sahibi kişilerin eşlerine de aynı pasaport verilmektedir. Ayrıca yeşil pasaport alma hakkı devam ettiği süre içerisinde hayatını kaybeden kişilerin eşlerine, başka bir kişi ile evlenmemiş olması koşuluyla yeşil pasaport verilebilir.
 • Hususi Pasaport sahibi kişilerin çalışmayan, bekar durumda olan ve ailesi ile birlikte yaşayan ve öğrenciliği devam eden 25 yaşını aşmamış çocuklarına, çalışmayan, bekar olan, ailesi ile birlikte yaşayan 18 yaşını doldurmamış çocuklarına ve bedensel veya zihinsel engelinden dolayı sürekli bakıma muhtaç olan çocuklarına hususi pasaport verilir.
 • Milli sporcu vasfına sahip kişiler T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından verilen durumu gösterir belge ibraz etmeleri durumunda yeşil pasaport alabilirler.
 • Şehit eşleri ve çocukları, gaziler ve bunların eş ve çocuklarına “Pasaport Kanunu’nun 14-A maddesine göre; Devlet memuriyetindeki hizmet süreleri, taşıdıkları unvan ve/veya rütbeleri itibariyle bugün Hususi Damgalı Pasaport almaya hak kazanan emsalleri gibi değerlendirilerek Hususi Damgalı pasaport verilir.” ( Şehit eş ve çocuklarından hak sahibinin kurumundan alınmış, kadro yazısı ile yakınının şehit olduğunu gösteren belge, Gaziler ile eş ve çocuklarından yine hak sahibinin kurumundan alınmış kadro yazısı ile kendisinin veya yakınının Vazife Malulü olduğunu gösteren belge ile müracaat edilmesi halinde hususi pasaport verilir.)

 

NOT: Özel (Hususi/Yeşil)Pasaport işlemleri T.C. sınırları içerisinde yalnızca Emniyet Müdürlükleri tarafından yürütülmektedir.

 

Hizmet (Gri) Pasaport: 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 maddesinin (B) bendinde belirtilen hüküm uyarınca hizmet damgalı pasaportlar; söz konusu kanun çerçevesinde diplomatik ya da hususi pasaport alması mümkün olmayan kişiler arasından aşağıda yer alan vasıflara sahip kişilere verilir.

 • Hükümet, özel idareler ya da belediyeler tarafından resmi görevlendirme ile uluslararası görevlere getirilen kişilere Hizmet Pasaportu verilir.
 • Türkiye Cumhuriyetinin üyesi bulunduğu uluslararası kuruluşlarda memur olarak çalışan kişiler Gri Pasaport alabilirler.
 • Türk Hava Kurumu ve Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından görevlendirilen kişilere Hizmet Pasaportu verilir.
 • Hizmet Pasaportu hak sahibinin yanı sıra; eşine, reşit olmayan çocuklarına, reşit olup ebeveyni ile birlikte ikamet eden, bekar, çalışmayan ve öğrenciliği devam eden çocuklarına (Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim Fakültesi dâhil öğrenim gördükleri okuldan öğrenci olduğunu belgelemek şartı ile) 25 yaşını dolduruncaya kadar Hizmet Damgalı Pasaport düzenlenmektedir.
 • Hak sahibi ebeveyni ile birlikte yaşayan, evli bulunmayan, iş sahibi olmayan aynı zamanda bedensel, zihinsel veya ruhsal özürlerinden en az biri nedeniyle sürekli bakıma muhtaç durumda olan çocuklara yaş sınırı tanımaksızın Hizmet Pasaportu verilir. (Durum, tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık raporu ve çocuğun vesayetinin kime verildiğine dair kesinleşmiş mahkeme kararı ile belgelenmelidir.) 

 

Diplomatik (Kırmızı/Siyah) Pasaport: T.C. sınırları içerisinde Dışişleri Bakanlığı tarafından yurt dışında ise Türkiye Büyükelçilikleri ve konsolosluklar tarafından muvakkat görev veya seyahat için yurtdışına giden kişilerin görevlerinin ve seyahatlerinin önemine göre sunulan pasaport türüdür. Diplomatik Pasaport, yalnızca bir seyahat için verildiğinde en az 2 yıl, uzun süreli görevler için verildiğinde ise en az dört yıl geçerli olur ve gerekli durumlarda temdit edilebilir.

Diplomatik Pasaport, aşağıda belirtilen unvanlara sahip kişilere verilmektedir. 

 • Göreve devam eden milletvekilleri ve TBMM üyesi olmayan Bakanlar,
 • Askeri Yargıtay – Askeri Yüksek idare mahkemesi Üyeleri, Danıştay, Yargıtay ve Sayıştay mahkemesi üyeleri ve bu mahkemelerin eski başkanları,
 • Genelkurmay birinci ve ikinci başkanları,
 • Diyanet İşleri Başkanı,
 • Büyükelçiler,
 • Dış temsilciliklerde memur, müşavir olarak çalışanlar,
 • Siyasi kuryeler ve görevliler,
 • Dışişleri Bakanlığı mensubu ya da çalışanı konumundaki kişiler Diplomatik Pasaport hak sahipleridir.

Diplomatik Pasaport hak sahibi kişilerin görevleri süresince talep etmeleri durumunda eşlerine de Diplomatik Pasaport verilir. Bu kişilerin çalışmayan ve aileleri ile birlikte ikamet eden çocukları aynı pasaport ile, pasaport sahibi kişinin refakati koşuluyla seyahat edebilir.

Pasaport Nedir?

Pasaport kişilerin turizm, aile ziyareti, ticaret gibi amaçlarla başka bir ülkeye seyahat ederken kimlik ibraz etmek maksadıyla kullanması gereken uluslararası bir kimlik belgesidir.

EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES