x
Bulgaristan

Vize İşlemleri

Bulgaristan

Bulgaristan Danışmanlık Hizmetleri

danışmanlık hizmetleriBulgaristan’ın AB’ye ve Gümrük Birliği anlaşmasına üye olmasının ardından Türkiye ile Bulgaristan arasındaki gümrük vergileri sıfırlanmıştır. Kurumlar ve gelir vergisi de yüzde 10 oranına düşmüştür. Bu gelişmeler sonucunda Bulgaristan, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olmuş ve yatırımcıların markajına girmiştir. Euroasia Global Visa Services olarak sadece vize işlemleri değil yatırımcıların hukuki, mali, insan kaynakları alanlarındaki sorunları için de danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Sorularınız için yetkililerimizi aramanız yeterli olacaktır. 

Yatırımcılara Muhasebe ve İnsan Kaynakları Hizmeti

 • Yatırımcıların her türlü insan kaynaklarının sağlanması
 • Vize işlemleri için evrak dosyalarının hazırlanması, takibi
 • Aylık sigorta, maaş ve muhasebe raporlarının hazırlanması
 • KDV kayıt ve beyannameleri, yıllık kapanış beyannameleri
 • İstatistik enstitüsü raporları, vergi dairesi raporlarının hazırlanması

Mali ve Muhasebe Danışmanlığı Hizmetleri

 • Hesap planlama tabloları
 • Muhasebe hesaplarının detaylı olarak takibi
 • Alacak ve verecek tabloları düzenlemeleri ve bununla ilgili detaylı bilgi dökümleri
 • Banka hareketleri raporları
 • Finans Raporlarının Düzenlenmesi- Bilançolar, Gelir ve gider hareket tabloları, Para akım raporları
 • Sermaye Tablosu
 • Gümrük beyannameleri İşlemleri
 • Amortisman Planlamaları ve Muhasebeleştirmeleri
 • Aylık beyannameler- KDV gelir-gider raporları, KDV beyannamesi düzenlenmesi ve verilmesi
 • Instrastat beyannameleri gelen ve giden mallar için;
 • VIES beyannameleri
 • Statistik Bürosuna verilen tüm beyannameler ve raporlar
 • Mali ekspertizler iktisadi analiz
 • Vergi dairesi kontrol ve denetimler
 • Yıllık, aylık ve muhasebe kanunlarına göre tüm vergi beyannameleri hazırlanması
 • Merkez Bankasına verilen beyannamelerin hazırlanması 
 • Teminat mektubu için gereken tüm işlemlerin yapılması
 • Banka kredi için gerekli muhasebe raporlarının düzenlenmesi ve verilmesi
 • Akreditif İşlemleri
 • Avrupa’dan gelecek olan satın alma malzemeler için protokol düzenlemeleri
 • Karşılıklı Vergi dairesinden yapılan denetim prosedürleri ve dosyaların hazırlanması
 • Gerektiğinde itirazların ve bağlantı yazılarının hazırlanması

İnsan Kaynakları Hizmetleri

 • Maaş bordroları- izinler ve sağlık raporları verildikten sonra, çalışma günlerine göre hazırlanmaktadır
 • Muhasebe açısından maaş raporlamaları
 • Yıllık izinler için tablolar
 • İş seyahat raporlamaları ve muhasebeleştirilmeleri, günlük otel ve yolculuk biletleri
 • SSK hesaplamaları
 • SSK makbuzları, aylık olarak maaş bordrolarına göre düzenlenmesi
 • SSK denetim prosedürleri, gerekli evrakların hazırlanması ve prosedürlerin tamamlanması
 • Sivil sözleşmeler, hazırlanması, beyanı ve buna ek tüm diğer belgelerin hazırlanması ve gerektiğinde şirket adına beyanı
 • İş güvenlik dosyaları- çalışma yerine göre günlük, aylık, periyodik ve fazla mesai durumunda instruktajların yapılması için emirnameler kitapların doldurulması
 • İş güvenlik kontrol evrakları
 • İş güvenlik kayıtları ve beyannamesi
 • Emeklilik dosyaları/UP-1/- emeklilik için tüm gerekli evrakların düzenlenmesi ve sigorta dairesine verilmesi
 •  Aylık SSK beyannamelerin/ D1 ve D6/ düzenlenmesi ve aylık olarak vergi dairesine beyanı 
 • SSK inceleme kontrolleri ve prosedürleri
 • Özel sigorta numarası alınması ve kayıt işlemleri
 • Ortakların ve yöneticilerin sigortalanması için gereken bilgiler, planlamalar ve prosedürlerin yapılması ve takibi.
 • Yönetici ve ortak olan kişilerin çalışmaya başlaması için verilen beyannamelerin hazırlanması ve kayıtlı sigorta primlerin hazırlanması 
 • Ortak yöneticiler için sigorta defterinin düzenlenmesi ve sigorta dairesinden onayı
 • Sigortalanan ortak ve yöneticilerin stajını gösteren tasdiknamelerin Merkez sigorta dairesinin Uluslararası bölümünde başvurusu ve onayı. 
 • Bunların dışında Avrupa vatandaşları için iş sözleşmelerinin hazırlanması ve Yabancılar Şubesi'nden oturum izni kartları prosedürleri takibi, evrakların hazırlanması ve kartların temin edilmesi gibi hizmetlerimiz bulunmaktadır.
 • Türkiye iş seyahat prosedürleri ve Çalışma Bakanlığı'ndan alınması gereken izinler için evrakların hazırlanması ve prosedürlerin takibini yürütmekteyiz.

Vize Danışmanlığı Hizmetleri

 • Vize seçenekleri danışmanlığı
 • Gerekli evrakların bildirilmesi ve hazırlanması
 • Ortaklar ve yöneticilerin, vize kısa süreli Bulgaristan vizesi (C) ve uzun süreli Bulgaristan vizesi (D) dosyaları tamamlama işlemleri
 • Vize uzatma prosedürleri
 • Yabancılar şubesi işlem ve takipleri- Düzenlenmiş dosyayla başvuru yapılması karar takipleri, oturum izni kartı başvurusu, kartın çıkarılması için takipler
 • Oturum kartı uzatma işlemleri
 • Yöneticilerin ve ortakların aileleri için/ eşleri ve reşit olmayan çocuklarının vize ve oturum izni dosyalarının hazırlanması ve takipleri- gerekli evraklar için bilgi verilmesi
 • Vizeyle gelen ve çalışan üçüncü ülke vatandaşları için Bulgaristan kanunlarına göre resmi olarak çalışma izinleri ve prosedürlerin takip edilmesi.

Hukuk Danışmanlığı Hizmetleri

 • Kozmetik ürün satışları için gerekli beyannameler ve izinlerin alınması
 • Lisanslar, inşaat kamarası; nakliye lisanslar
 • Noter tasdikli duyuru mektupları
 • Her konuda ve noktalarda vekâletname düzenlemeleri
 • İmzalanan veya imzalanacak olan kontratların kontrolleri ve hukuk danışmanlığı
 • İtiraz yazıları
 • Divident dağıtımında gerekli protokollerin hazırlanması ve gerektiği yerlere beyanı
 • Muhasebe ve mali kanunlarına göre hukuki danışmanlıklar
 • Belediye kayıtları
 • Araç alım satım için kontratların hazırlanması ve noter tasdikleri
 • Trafik polisinde kayıt ve silme işlemleri
 • Nakliye bakanlığından izinler, lisanslar, dijital kartlar ve sertifikaların alınması prosedürlerin baştan sonra tamamlanması
 • Avrupa Birliği içerisinde çalışma izinleri-A1 formları, inşaat alanları-evrakların hazırlanması ve verilmesi, izinlerin alınması için gerekli tüm işlemler tarafımızdan yürütülmektedir.

Diğer Danışmanlık Hizmetleri

 • Gümrük kayıtları - EORI numarası alınması için gerekli tüm işlemler (Bu numara olmadan gümrükleme işlemleri yapılamamaktadır)
 • Özel Bilgiler ajansına kayıt ve beyannameler
 • Askerlik tescili için dosyaların hazırlanması ve erteleme için gerekli prosedürlerin takibi
 • SIDDO belgeleri bilgileri düzenlenmesi
 • İş, vergi ve muhasebe kanunlarına ve hukukuna istinaden danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz.

Bulgaristan ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Transit Vize İşlemleri
Çalışma İzni
Vize İçin Gerekli Evraklar
Vize Dilekçesi
Vize Başvuru Formu
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES

 

 
BASE_URL = '';