x
İngiltere

Vize İşlemleri

İngiltere

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri

Değerli ziyaretçimiz, İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri sayfamıza hoş geldiniz. Aşağıdaki rehber, Birleşik Krallık Home Office tarafından hazırlanmış olan Immigration Rules, yani vize ve göçmenlik kurallarının Ret Gerekçeleri bölümünün detaylarını içermektedir. Uygunluk gereksinimleri tüm vize türleri için geçerlidir ve geçerlilik ile nitelik gereksinimlerine ek olarak karşılanmalıdır. Bu kısmın uygulandığı durumlarda, bir kişi bu kısım kapsamında reddedilirse, uygunluk gerekliliklerini karşılamayacaktır. Ayrıca, bir kişinin giriş izni veya vizesi, uygunluk gerekçesiyle iptal edilebilir.

Reddetme veya iptal için birden fazla gerekçe geçerli olabilir; örneğin, Birleşik Krallık'ta yabancı bir suçlunun bulunması kamu yararına olmayabilir. 1971 Göçmenlik Yasası, 2002 tarihli Vatandaşlık, Göçmenlik ve İltica Yasası'nın 76. bölümü (süresiz iznin iptali), Göçmenlik (Giriş ve Kalma İzni) 2000 Kararı ve 1971 Göç Yasası'nın 2. Çizelgesi giriş iznini veya vizeyi iptal etme yetkilerini ortaya koymaktadır. Bu kurallar, bu yetkilerin nasıl kullanılacağını belirler.

Uygunluğa ilişkin kararlar ya zorunlu (mutlak şekilde) ya da isteğe bağlıdır (mümkün şekilde) ve esas olarak bu kurallardaki diğer hükümler kapsamında sağlanan Mülteci Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki Birleşik Krallık yükümlülükleriyle uyumlu olmalıdır.

Bazı vize türlerinin kendi uygunluk gereksinimleri veya ek uygunluk gereksinimleri vardır.

Bu Bölüm 5 kısımdan oluşmaktadır.

1. Bölümün Uygulanması;

2. Giriş izni, vizenin ve kalma izninin reddi veya iptali için gerekçeler;

3. Birleşik Krallık'a varışta, girişin reddedilmesi veya giriş izninin veya vizenin iptali için ek gerekçeler;

4. Kalma izninin reddi veya iptali için ek gerekçeler;

5. Belirtilen vize türleri için geçerli olan giriş izninin, vizenin ve kalma izninin iptali için ek nedenler.

Bölümün Uygulanması

Bu bölüm, yalnızca Ret gerekçelerinin uygulanmadığı istisnai durumları içermektedir.

Vize ve Kalma İzninin Reddi veya İptali İçin Gerekçeler

İhraç veya Sınır Dışı Etme Kararı Gerekçeleri

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri'nden İhraç veya Sınır Dışı Etme Kararı Gerekçeleri, aşağıdaki durumlarda uygulanır:

9.2.1. Giriş izni, vize veya kalma izni başvurusu aşağıdaki durumlarda reddedilmelidir:

(a) Dışişleri Bakanı, başvuranın Birleşik Krallık'tan çıkarılması için şahsen talimat verdi ise; ya da,

(b) Başvuranın bir ihraç kararına tabi olması durumunda; ya da,

(c) Başvuranın sınır dışı etme kararına konu olması veya sınır dışı etme kararına tabi olması.

9.2.2. Bir kişinin sahip olduğu giriş izni veya vize, Dışişleri Bakanının, şahsın Birleşik Krallık'tan çıkarılmasını şahsen yönlendirmesi durumunda iptal edilmelidir.

Zarara Yol Açma Eğilimi

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri'nden Zarara Yol Açma Eğilimi Gerekçeleri, aşağıdaki durumlarda uygulanır:

9.3.1. Giriş izni, vize veya kalma izni başvurusu, başvuranın Birleşik Krallık'taki davranışları, karakteri, ilişkileri veya diğer nedenlerle kamu yararına elverişli olmadığı durumlarda reddedilmelidir. Suç gerekçeleri kapsamına girmeyen mahkumiyetler de dahil olmak üzere değerlendirme yapılır.

9.3.2. Bir kişinin sahip olduğu giriş izni veya vize, kişinin Birleşik Krallık'taki varlığının kamu yararına elverişli olmadığı durumlarda iptal edilmelidir.

Suç Gerekçeleri

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri'nden Suç Gerekçeleri, aşağıdaki durumlarda uygulanır:

9.4.1. Giriş izni, vize veya kalma izni başvurusu, başvuru sahibi için aşağıdaki durumlar geçerli olduğunda reddedilmelidir:

(a) Birleşik Krallık'ta veya yurt dışında 12 ay veya daha fazla hapis cezası aldıkları bir suçtan hüküm giymiş ise; ya da,

(b) Yasayı özellikle hiçe sayan ısrarlı bir suçlu ise; ya da,

(c) Ceza gerektiren bir suç veya ciddi zarara neden olan suçlar işlediyse.

9.4.2. Bir kişinin sahip olduğu giriş izni veya vize, kişi için aşağıdaki durumlar geçerli olduğunda reddedilmelidir:

(a) Birleşik Krallık'ta veya yurt dışında 12 ay veya daha fazla hapis cezası aldıkları bir suçtan hüküm giymiş ise; ya da,

(b) Yasayı özellikle hiçe sayan ısrarlı bir suçlu ise; ya da,

(c) Ceza gerektiren bir suç veya ciddi zarara neden olan suçlar işlediyse.

Diğer Gerekçeler...

9.4.3. Giriş izni, vize veya kalma izni başvurusu, 9.4.2. ve 9.4.4. paragraflarının geçerli olmadığı durumlarda ve başvuru sahibi için aşağıdaki durumlardan biri geçerli olduğunda reddedilebilir:

(a) Birleşik Krallık'ta veya yurt dışındaki ülkelerde, 12 aydan daha az hapis cezası aldıkları bir suçtan hüküm giymiş ise; ya da,

(b) Birleşik Krallık'ta veya yurt dışındaki ülkelerde hapis cezasına çarptırılmalarına neden olmayan bir suçtan hüküm giymişler ise, ya da sabıka kayıtlarında kayıtlı olan mahkeme dışı bir tasfiyeye tabi tutulmuşlar ise.

9.4.4. Ek Ziyaretçi Rehberi kapsamındaki giriş izni veya vize başvurusunda bulunan veya Birleşik Krallık'a vardığında 6 aydan daha kısa bir süre kalmak için giriş yapmak istenilen durumlarda, aşağıdakiler geçerli ise başvuru sahibinin reddedilmesi gerekir:

(a) Hapis cezasının sona ermesinin üzerinden 12 aydan fazla bir süre geçmediği sürece, Birleşik Krallık'ta veya yurt dışında 12 aydan daha az hapis cezası aldığı bir suçtan hüküm giymiş ise; ya da,

(b) Mahkumiyet tarihinden itibaren 12 aydan fazla bir süre geçmediği sürece, Birleşik Krallık'ta veya yurt dışı ülkelerinde hapis dışı bir cezaya çarptırıldığı veya sabıka kaydına kayıtlı mahkeme dışı bir cezaya çarptırıldığı bir suçtan hüküm giymiş ise.

9.4.5. Bir kişinin sahip olduğu giriş izni veya vize (paragraf 9.4.2'nin geçerli olmadığı durumlarda) kişinin aşağıdaki durumlardan birine sahip olması halinde iptal edilebilir:

(a) Birleşik Krallık'ta veya denizaşırı ülkelerinde, 12 aydan daha az hapis cezası aldıkları bir suçtan hüküm giymiş ise; ya da,

(b) Birleşik Krallık'ta veya denizaşırı ülkelerinde hapis cezasına çarptırılmalarına neden olmayan bir suçtan hüküm giymiş ise veya sabıka kayıtlarında kayıtlı olan mahkeme dışı bir tasfiyeye tabi tutulmuşlar ise.

Sığınma veya İnsani Koruma Gerekçeleriyle İhraç

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri'nden Sığınma veya İnsani Koruma Gerekçeleriyle İhraç, aşağıdaki durumlarda uygulanır:

9.5.1. Giriş izni, vize veya kalma izni başvurusu, Dışişleri Bakanının aşağıdaki şekillerde karar verdiği durumlarda reddedilebilir:

(a) Herhangi bir zamanda, 339AA (Mülteci Sözleşmesinden hariç tutulma), 339AC (Birleşik Krallık için tehlike), 339D (bir insani koruma hibesinden hariç tutulma) veya 339GB (ihraç nedeniyle insani korumanın iptali) paragraflarının başvuru sahibi için geçerli olduğuna karar vermişse; ya da,

(b) 339AA, 339AC, 339D veya 339GB paragraflarında açıklanan ilgili konulardan herhangi birine atıfta bulunmaksızın, bu ​​paragraflardaki kuralların geçerli olacağına ancak kişinin Birleşik Krallık'ta bir koruma talebinde bulunmamış olması veya kişinin nihai olarak belirlenen bir koruma talebinde bulunması durumunda geçerli olacağına karar vermiş ise.

9.5.2. Bir kişinin sahip olduğu giriş izni veya veya, Dışişleri Bakanının aşağıdaki şekillerde karar verdiği durumlarda reddedilebilir:

(a) Herhangi bir zamanda, 339AA (Mülteci Sözleşmesinden hariç tutulma), 339AC (Birleşik Krallık için tehlike), 339D (bir insani koruma hibesinden hariç tutulma) veya 339GB (ihraç nedeniyle insani korumanın iptali) paragraflarının başvuru sahibi için geçerli olduğuna karar vermişse; ya da,

(b) 339AA, 339AC, 339D veya 339GB paragraflarında açıklanan ilgili konulardan herhangi birine atıfta bulunmaksızın, bu ​​paragraflardaki kuralların geçerli olacağına ancak kişinin Birleşik Krallık'ta bir koruma talebinde bulunmamış olması veya kişinin nihai olarak belirlenen bir koruma talebinde bulunması durumunda geçerli olacağına karar vermiş ise.

Sahte Evlilik veya Sahte Medeni Birliktelik Gerekçeleri

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri'nden Sahte Evlilik veya Sahte Medeni Birliktelik Gerekçeleri, aşağıdaki durumlarda uygulanır:

9.6.1. Giriş izni, vize veya kalma izni başvurusu, karar verici kişinin, başvuranın sahte bir evliliğe veya medeni birlikteliğe dâhil olma ihtimalinin, olmama ihtimalinden daha fazla olduğuna ikna olması halinde reddedilebilir.

9.6.2. Bir kişinin sahip olduğu giriş izni veya vize, karar verici kişinin, başvuranın sahte bir evliliğe veya medeni birlikteliğe dâhil olma ihtimalinin, olmama ihtimalinden daha fazla olduğuna ikna olması halinde reddedilebilir.

Sahte Beyan Gerekçeleri

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri'nden Sahte Beyan Gerekçeleri, aşağıdaki durumlarda uygulanır:

9.7.1. Giriş izni, vize veya kalma izni başvurusu, başvuruyla ilgili olarak veya Dışişleri Bakanından veya başvuruyu üçüncü bir kişiden belge almak için aşağıdaki durumlarda reddedilebilir:

(a) Yanlış beyanlarda bulunulması veya yanlış belgeler veya yanlış bilgilerin sunulması (başvuruyla ilgili olsun veya olmasın ve başvuru sahibinin bilgisi dâhilinde olsun veya olmasın); ya da,

(b) ilgili gerçeklerle ilgili kanıtlayıcı evrak sunmaktan kaçınılmış ise.

9.7.2. Giriş izni, vize veya kalma izni başvurusu, karar vericinin, başvuru sahibinin başvuruda sahtekârlık yapmış olma olasılığının yapmamış olma olasılığının daha yüksek olduğunu kanıtlayabildiği durumlarda reddedilmelidir.

9.7.3. Bir kişinin hâlihazırda sahip olduğu giriş izni veya vize, bir başvuruyla ilgili olarak veya Dışişleri Bakanından veya üçüncü bir kişiden belge almak için aşağıdaki durumlarda reddedilebilir:

(a) Yanlış beyanlarda bulunulması veya yanlış belgeler veya yanlış bilgilerin sunulması (başvuruyla ilgili olsun veya olmasın ve başvuru sahibinin bilgisi dâhilinde olsun veya olmasın); ya da,

(b) ilgili gerçeklerle ilgili kanıtlayıcı evrak sunmaktan kaçınılmış ise.

9.7.4 1971 Göçmenlik Yasası'nın 3C bölümü uyarınca verilen izin, karar vericinin, başvuru sahibinin kalma izni başvurusunda sahtekârlık yapma olasılığının yüksek olduğunu kanıtlaması halinde iptal edilebilir.

Daha Önceden İhlal Edilmiş Göçmenlik Yasaları

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri'nden Daha Önceden ihlal Edilmiş Göçmenlik Yasaları Gerekçeleri aşağıdaki durumlarda uygulanır:

9.8.1. Giriş izni veya vize başvurusu aşağıdaki durumlarda reddedilmelidir:

(a) Başvuranın daha önce göçmenlik yasalarını ihlal etmiş olması durumunda; ve

(b) Giriş izni veya vize başvurusu, paragraf 9.8.7'deki ilgili süre içinde yapılmış ise.

9.8.2. Giriş izni veya vize başvurusu şu durumlarda reddedilebilir:

(a) Başvuranın daha önce göçmenlik yasalarını ihlal etmiş olması durumunda; ve

(b) Başvuru, paragraf 9.8.7'de belirtilen ilgili sürenin dışında yapılmış ise; ve

(c) Başvuru sahibi daha önce ısrarlı bir şekilde kuralların amacını boşa çıkarmışsa veya (göç ihlaline ek olarak) başka ağırlaştırıcı koşullar mevcutsa, örneğin yeniden belgelendirme sürecinde işbirliği yapmamış ise, ya da bir sahte kimlik veya bildirimde bulunmama veya kaçma gibi yaptırım süreçlerine uymama suçu işlemiş ise.

Önceki Koşullar...

9.8.3. Kalma izni başvurusu, önceki ihlalin bilgisi dâhilinde izin verilmediği sürece, bir kişinin daha önce izin koşullarına uymaması durumunda reddedilebilir.

9.8.3A. Bir kişinin önceki bir başvuruyla ilgili olarak (başarılı olsun ya da olmasın) sahtekârlık yaptığı durumlarda, kalma izni başvurusu reddedilebilir.

9.8.4. 9.8.1 ve 9.8.2 paragraflarında bir kişi, ancak 18 yaşında veya daha büyükken, aşağıdaki durumlarda göçmenlik yasalarını ihlal etmiş olarak muamele görecektir:

(a) Vize sürelerini aşmış ve ne paragraf 9.8.5. ne de paragraf 9.8.6. uygulanabiliyor ise; ya da,

(b) Vize süresine ya da giriş iznine eklenmiş bir koşulu ihlal etmiş veya ihlal bilgisi dâhilinde sonradan izin verilmemişse; ya da,

(c) Daha öncede yasadışı bir giriş yaptıysa ya da hâlâ bu durumda ise; ya da,

(d) Bir başvuruyla ilgili sahtekârlık yaptıysa (başvuru başarılı olsun veya olmasın).

9.8.5. Kişinin Birleşik Krallık'ı (doğrudan veya dolaylı olarak) Dışişleri Bakanlığı emriyle değil de kendi isteğiyle terk etmesi durumunda, 9.8.4 (a) paragrafının amacı doğrultusunda fazla kalma süresi şu durumlarda dikkate alınmayacaktır:

(a) Fazla kalma süresinin 6 Nisan 2017'den önce başladığı durumda, 90 gün veya daha az süreyle fazla kalan kişiler; ya da,

(b) Fazla kalma süresinin 6 Nisan 2017'de veya sonrasında başladığı durumlarda, 30 gün veya daha az süreyle fazla kalan kişiler; ya da,

(c) Fazla kalma süresine 39E paragrafı uygulanıyor ise.

9.8.6. Fazla kalma süresi, bir başvuruyu reddetme kararından veya iznin iptal edilmesinden kaynaklandığı ve daha sonra geri alınan, bozulan veya bir mahkeme veya mahkeme kararıyla yeniden değerlendirildiği durumlarda, 9.8.4.(a) paragrafının amacı doğrultusunda dikkate alınmayacaktır. Yeniden değerlendirmeye yol açan yasal itiraz, reddetme veya iptal kararının verildiği tarihten itibaren 3 aydan daha uzun bir süre sonra getirilmedikçe bu kural uygulanır.

İlgili Süreler...

9 .8.7. Paragraf 9.8.1 ve paragraf 9.8.2 kapsamındaki ilgili süre, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir. Kişinin daha önce birden fazla göçmenlik yasasını ihlal etmesi durumunda, yalnızca Birleşik Krallık'ın dışında en uzun süre kalmasına neden olan ihlal dikkate alınacaktır:

Kişinin Birleşik Krallık'tan ayrıldığı tarihten itibaren geçen zaman veya başvurunun reddedildiği tarih:

A: 12 ay:

Birleşik Krallık’tan kendi isteğiyle ayrılmış ve masraflarını da kendisi ödemiş ise.

B: 2 yıl:

Birleşik Krallık’tan kendi isteğiyle ayrılmış ve masraflarını kamu ödemiş ise. İhraç kararının kendisine iletildiği tarihten itibaren 6 ay içinde veya artık bekleyen bir temyiz veya idari incelemesi kalmadığında. Hangisi daha kısa ise o göz önüne alınır.

C: 5 yıl:

  1. Birleşik Krallık’tan kendi isteğiyle ayrılmış ve masraflarını kamu ödemiş ise. İhraç kararının kendisine iletildiği tarihten itibaren 6 ay sonra veya artık bekleyen bir temyiz veya idari incelemesi kalmadığında. Hangisi daha kısa ise o göz önüne alınır.
  2. Birleşik Krallık’tan deport edilmiş ise. 2003 tarihli Ceza Adaleti Yasası'nın 22. bölümü uyarınca verilen bir uyarının koşulu olarak (ve Birleşik Krallık'a geri gönderilmelerini yasaklayan herhangi bir koşulun sona ermesi şartıyla).

D: 10 yıl:

  1. Birleşik Krallık’tan deport edilmiş ve masraflarını kamu ödemiş ise.
  2. Bir başvuruda sahte evrak kullanmış ya da yalan beyanda bulunmuş ise.

9.8.8. İzin (1971 Göç Yasası'nın 3C bölümü uyarınca verilen izin dahil), kişinin izin koşullarına uymaması durumunda iptal edilebilir.

Gerekli Bilginin Sağlanmaması Durumu

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri'nden Gerekli Bilginin Sağlanmaması Gerekçeleri aşağıdaki durumlarda uygulanır:

9.9.1. Bir kişinin makul bir mazereti olmaksızın aşağıdakileri gerekliliklere uymaması halinde giriş izni, vize veya kalma izni başvurusu reddedilebilir:

(a) Bir görüşmeye katılmaması; ya da,

(b) Karar vericiye gerekli bilgileri sağlamaması; ya da,

(c) Biyometrik verilerini sağlamaması (bir başvurunun parçası olarak talep edilmiş olsun veya olmasın); ya da,

(d) Gerekli ise tıbbi muayeneden geçmemesi; ya da,

(e) Sağlık raporu sunmaması.

9.9.2. Bir kişinin halihazırda sahip olduğu herhangi bir giriş izni veya vize, kişinin makul bir mazereti olmaksızın aşağıdakileri gerekliliklere uymaması halinde iptal edilebilir:

(a) Bir görüşmeye katılmaması; ya da,

(b) Karar vericiye gerekli bilgileri sağlamaması; ya da,

(c) Biyometrik verilerini sağlamaması; ya da,

(d) Gerekli ise tıbbi muayeneden geçmemesi; ya da,

(e) Sağlık raporu sunmaması.

Ortak Seyahat Bölgesine veya Diğer Ülkelere Kabul Edilebilirlik

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri'nden Ortak Seyahat Bölgesine veya Diğer Ülkelere Kabul Edilebilirlik Gerekçeleri aşağıdaki durumlarda uygulanır:

9.10.1. Bir kişinin Ortak Seyahat Alanının (Common Travel Area) başka bir bölümüne girme niyetiyle Birleşik Krallık'a giriş yapmak istemesi ve oradaki göçmenlik makamları tarafından kabul edilebilir olduğu (giriş yapabileceği) konusunda karar vericiyi ikna edememesi durumunda, giriş izni veya vize başvurusu reddedilmelidir.

9.10.2. Giriş izni, vize veya kalma izni başvurusu, giriş yapmak isteyen bir kişinin Birleşik Krallık'ta kaldıktan sonra başka bir ülkeye (kendi ülkesi ya da ardından ziyaret edeceği ülke) kabul edileceği konusunda karar vericiyi ikna edememesi durumunda reddedilebilir.

NHS’ye Borçluluk

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri'nden NHS’ye Borçluluk Gerekçeleri aşağıdaki durumlarda uygulanır:

9.11.1. Giriş izni, vize veya kalma izni başvurusu, ilgili bir NHS kuruluşunun Dışişleri Bakanına, başvuru sahibinin yurt dışından gelen ziyaretçilere uygulanan ücretlere ilişkin NHS düzenlemeleri kapsamında ücretleri ödemediğini ve ödenmemiş ücretlerin toplam değerinin en az 500 GBP tutarında olduğunu bildirmesi durumunda reddedilebilir.

Ödenmemiş Yargılama Masrafları

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri'nden Ödenmemiş Yargılama Masrafları Gerekçeleri aşağıdaki durumlarda uygulanır:

9.12.1. Bir kişinin İçişleri Bakanlığı’na dava masraflarını ödemediği durumlarda giriş izni, vize veya kalma izni başvurusu reddedilebilir.

Göçmenlik Kuralları Kapsamı Dışı

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri'nden Göçmenlik Kuralları Kapsamı Dışı Gerekçeler, aşağıdaki durumlarda uygulanır:

9.13.1. Bir kişinin bu kuralların kapsamadığı bir amaç için Birleşik Krallık'a gelmek veya Birleşik Krallık'ta kalmak istemesi durumunda da, giriş izni, vize veya kalma izni başvurusu reddedilebilir.

İngiltere Vize Reddi

Birleşik Krallık'a Girişin Reddedilmesine İlişkin Ek Gerekçeler

Giriş izni Olmaması

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri'nden Giriş izni Olmaması Gerekçesi, aşağıdaki durumlarda uygulanır:

9.14.1. Bu kurallar uyarınca giriş yapmak isteyen kişinin, giriş istenen amaç için giriş iznine sahip olması gerekiyorsa veya kişi vize alması gereken bir ülkenin vatandaşıysa ve kişi gerekli giriş iznine sahip değilse, giriş izni reddedilmelidir.

Onaylı Bir Pasaport veya Seyahat Belgesi İbraz Edilmemesi

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri'nden Onaylı Bir Pasaport veya Seyahat Belgesi İbraz Edilmemesi gerekçesi, aşağıdaki durumlarda uygulanır:

9.15.1. Giriş yapmak isteyen kişi, kimliği ve uyruğu konusunda karar vericiyi tatmin eden bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi ibraz edemezse giriş izni reddedilmelidir. Bu kural, kişinin vatandaşı olmadığı bir devletin ulusal makamı tarafından verilmiş bir seyahat belgesine sahip olmaması ve kişinin vatansızlığı veya diğer statüsü, kişinin kimliğini ve uyruğunu tatmin edici bir şekilde ortaya koyan bir belge almasını engellemediği sürece geçerlidir.

9.15.2. Giriş yapmak isteyen kişinin aşağıdaki özelliklere sahip bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi ibraz etmesi halinde giriş izni reddedilebilir:

(a) Birleşik Krallık Hükümeti tarafından bir devlet olarak tanınmayan veya onlar tarafından bir hükümet olarak ele alınmayan bölgesel bir varlık veya otorite tarafından çıkarılmışsa; ya da,

(b) Kendi göçmenlik kontrolleri amacıyla geçerli Birleşik Krallık pasaportlarını kabul etmeyen bölgesel bir kuruluş veya makam tarafından verilmişse; ya da,

(c) Uluslararası pasaport uygulamasına uygun değilse.

9.15.3. Bir kişinin giriş izni veya sahip olduğu vize, Birleşik Krallık’a varışında paragraf 9.15.1'deki ya da 9.15.3’teki gereklilikleri karşılayan bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi ibraz etmemesi durumunda iptal edilebilir.

Tıbbi Gerekçeler

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri'nden Tıbbi Gerekçeler aşağıdaki durumlarda uygulanır:

9.16.1. Bir tıbbi müfettişin, tıbbi nedenlerle kişinin girişine izin verilmemesinin gerektiğini tavsiye etmesi durumunda, giriş izni, karar verici kişi, kabulü haklı çıkaran güçlü, şefkatli nedenler olduğuna ikna olmadıkça reddedilmelidir.

9.16.2. Bir kişinin sahip olduğu giriş izni veya vize, tıbbi müfettişin tıbbi nedenlerle kişiye giriş izni verilmemesinin gerektiğini bildirmesi durumunda iptal edilebilir.

Çocuk için Muvafakatname

9.17.1. Ebeveynleri veya yasal vasisi ile seyahat etmiyorlarsa ya da çocuğun ebeveyni veya yasal vasisi, Birleşik Krallık'a girmek isteyen çocuğa yazılı onay vermediği takdirde, bir çocuğun giriş izni reddedilebilir.

Geri Dönen Yerleşik Kişiler

9.18.1. Bu kuralların 18. paragrafı uyarınca geri dönen bir mukim olarak giriş yapmak isteyen bir kişinin, karar alıcıyı o paragrafın gerekliliklerini yerine getirdiği konusunda tatmin etmemesi veya giriş yapmakla aynı amaçla giriş yapmak istemesi halinde giriş izni reddedilebilir. önceki izinleri verilmişti.

Gümrük İhlalleri

9.19.1. Karar vericinin bir kişinin gümrük ihlali yaptığına kanaat getirmesi halinde, cezai kovuşturma yapılsın ya da yapılmasın giriş izni reddedilebilir.

9.19.2. Bir kişinin gümrük ihlali yaptığı konusunda karar vericinin ikna olması halinde, cezai takibat yapılsın ya da yapılmasın, kişinin sahip olduğu giriş izni veya izni iptal edilebilir.

Koşulların veya Amacın Değişmesi

9.20.1. Bir kişinin sahip olduğu giriş izni veya vize, giriş izni veya vizenin verilmesinden bu yana kişinin vizeyi alma koşullarında bir değişiklik olması durumunda iptal edilebilir.

9.20.2. Bir kişinin Birleşik Krallık'a vardığında sahip olduğu giriş izni veya vize, kişinin giriş izninde belirtilen amaçtan farklı olduğu durumlarda iptal edilebilir.

Kalma İzninin Reddi İçin Ek Sebepler

İngiltere'de Evsizlik

9.21.1. Karar vericinin, bir kişinin Birleşik Krallık'ta evsiz olarak yaşadığını ve uygun destek tekliflerini defalarca reddettiğine ve kalıcı anti-sosyal davranışlarda bulunduğuna ikna olması halinde, kalma izni reddedilebilir.

9.21.2. Karar vericinin, bir kişinin Birleşik Krallık'ta evsiz olarak yaşadığını ve uygun destek tekliflerini defalarca reddettiği ve kalıcı anti-sosyal davranışlarda bulunduğu konusunda ikna olması durumunda, kişinin sahip olduğu herhangi bir izin iptal edilebilir.

Mürettebat Üyeleri

9.22.1. Mürettebat üyesi olarak giriş izni olan bir kişinin, kalma izni başvurusunda bulunduğu durumlarda, kişinin giriş izninde sahip olduğu amacı yerine getirmek için kalma izni verilmediği sürece başvurusu reddedilebilir.

Giriş İzninin, Vizenin ve Kalma İzninin İptali için Ek Sebepler

Kuralların Gereğini Yerine Getirmeyi Bırakma

9.23.1. Bir kişinin giriş izni veya vizesi, kişi, giriş izni veya vizesinin verildiği kuralların gerekliliklerini yerine getirmeyi bırakırsa iptal edilebilir.

Bağlılık Gerekçesi

9.24.1. Bir kişinin giriş izni veya vizesi, izni iptal edilen veya edilmiş olan başka bir kişiye bağlı olması durumunda iptal edilebilir.

Sponsorluğun veya Onayın Geri Çekilmesi

9.25.1. Bir kişinin giriş izni veya vizesi, sponsorluğu veya desteği geri çekildiğinde ve aşağıdaki türlerden birinde giriş izni veya vizesi varsa iptal edilebilir:

(a) Öğrenci; ya da,

(b) Çocuk Öğrenci; ya da,

(c) Nitelikli İşçi; ya da,

(d) Şirket İçi Transfer; ya da,

(e) Şirket İçi Lisansüstü Stajyer; ya da,

(f) Bir Denizaşırı İşletmenin Temsilcisi; ya da,

(g) Dinî Temsilci; ya da,

(h) Uluslararası Sporcu; ya da,

(i) Geçici İşçi; ya da,

(j) Start-Up; ya da,

(k) Girişimci; ya da,

(l) Küresel Yetenek.

9.25.2. Bir öğrencinin izni, bir ön hazırlık kursunu tamamlayan öğrencinin, Avrupa Konseyi'nin Ortak Avrupa Dil Çerçevesi'nin dört bileşenin hepsinde (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) B2 düzeyine veya daha yüksek bir İngilizce bilgisine sahip olmaması nedeniyle, Öğrenci sponsorunun desteğini geri çekmesi durumunda iptal edilebilir.

9.25.3. Global Talent vize türü ile alınmış bir giriş izni veya vize, Global Talent: Prestijli Ödülleri'nde verilen ödülün geri alınması durumunda iptal edilebilir.

Öğrencinin Eğitime Başlamaması ya da Bırakması

9.26.1. Bir Öğrencinin veya Çocuk Öğrencinin giriş izni veya vizesi aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:

(a) Sponsorları ile eğitimlerine başlamazlar ise; ya da,

(b) Kendileri veya sponsorları, öğrenimlerinin sona erdiğini veya Eğitime Kabul Onayı’nda belirtilen bitiş tarihinden önce sona ereceğini teyit ederler ise; ya da,

(c) Eğitimin başlangıç ​​tarihinin 28 günden fazla ertelenmesi halinde; ya da,

(d) Sponsorlarından eğitim almayı bırakırlar ise.

İşçinin İşe Başlamaması ya da Bırakması

9.27.1. Nitelikli İşçinin, Şirket İçi transfer vize türlerinde giriş yapan bir kişinin, Yurtdışı İşletme Temsilcisinin, Dini Temsilcinin, Uluslararası Sporcunun veya Geçici İşçinin giriş izni veya vizesi aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:

(a) Sponsorları adına çalışmaya başlamazlar ise; ya da,

(b) Kişi veya sponsorları, istihdamlarının, gönüllülüklerinin, eğitimlerinin veya işbaşı eğitimlerinin Sponsorluk Sertifikasında belirtilen bitiş tarihinden önce sona erdiğini veya sona ereceğini teyit eder ise; ya da,

(c) Sponsorluk Sertifikasında kayıtlı olan işin başlangıç ​​tarihi 28 günden fazla gecikmiş ise; ya da,

(d) Sponsorları için çalışmayı bırakırlar ise.

Lisansını Kaybeden veya İşi Devreden Sponsor

9.28.1. Bir kişinin Öğrenci, Çocuk Öğrenci, Nitelikli Çalışan, Şirket İçi transfer edilen kişi, Dini Görevli, Uluslararası Sporcu veya Geçici İşçi olarak giriş izni veya vizesi olması durumunda, giriş izni veya vizesi aşağıdaki durumlarda iptal edilebilir:

(a) Sponsorlarının sponsor lisansına sahip olmaması; ya da,

(b) Sponsoru, kişinin çalıştığı veya öğrenim gördüğü işi başka bir işletme veya kuruma devrederse ve bu işletme veya kurum:

(i) Sponsor lisansı başvurusunda bulunmaz ise; ya da,

(ii) İş veya kurumlarının devir tarihinden itibaren 28 gün içinde sponsor lisansı başvurusunda bulunmaz ise; ya da,

(iii) Sponsor lisansı için başvurur ancak reddedilir ise; ya da,

(iv) Bir sponsor lisansı için başarılı bir başvuruda bulunur, ancak verilen sponsor lisansı, sponsorun kişiye Sponsorluk Sertifikası veya Eğitime Kabul Onayı vermesine izin verecek bir kategoride değil ise.

İşveren Değişikliği

9.29.1. Bir kişinin Vasıflı İşçi, Şirket İçi transfer edilen kişi, Dini Görevli, Uluslararası Sporcu veya Geçici İşçi olarak izne sahip olduğu durumlarda, aşağıdaki istisnalardan herhangi biri geçerli olmadıkça, işverenini değiştirmiş olmaları halinde izinleri iptal edilebilir:

(a) Devlet Yetkili Değişim vize türünde bulunan bir kişi veya Mevsimlik İşçi ise ve işveren değişikliğine sponsor tarafından izin verilir ise; veya

(b) Sponsor değişikliği işveren değişikliği ile sonuçlanmadığı sürece farklı bir sponsor için çalışıyorsa. İşveren değişikliği olsa bile bu değişiklik 2006 tarihli Teşebbüslerin Devri (İstihdamın Korunması) Düzenlemeleri, eşdeğer yasal devir planları veya Kabine Ofisi Kamu Sektöründe Personel Transferlerine İlişkin Uygulama Beyanı kapsamları içerisinde ise.

(c) Uluslararası Sporcu olarak izinleri varsa ve aşağıdakilerin tümü geçerli ise:

(i) Bir spor kulübü tarafından sponsor olunuyorsa; ve

(ii) Bir oyuncu olarak sponsor olunuyor ve geçici olarak başka bir spor kulübüne kiralanıyorsa; ve

(iii) İlgili spor yönetim organı tarafından belirlenen kurallarda oyuncu kredilerine özel olarak izin veriliyor ise; ve

(iv) Sponsorları, sponsorun sponsorluk görevlerini yerine getirmeye devam etmesini sağlamak için kredi kulübü ile düzenlemeler yaptı ise; ve

(v) Oyuncu, kiralık dönemin sonunda sponsor için çalışmaya geri dönecek ise.

İşe Gitmeme Gerekçesi

9.30.1. Vasıflı İşçi, Şirket İçi transfer edilen kişi, Yurtdışı İşletme Temsilcisi, Dini Görevli, Uluslararası Sporcu veya Geçici İşçi olarak yılın herhangi bir döneminde 4 haftadan fazla ücretsiz veya düşük ücretle işe gelmeyen bir kişinin devamsızlık nedeni aşağıdakilerden biri olmadığı sürece, izni iptal edilebilir:

(a) Yasal analık izni, babalık izni, ebeveyn izni veya ortak ebeveyn izni; ya da,

(b) Yasal evlat edinme izni; ya da,

(c) Hastalık izni; ya da,

(d) Sponsorlarının bu amaç için kişinin yokluğunu kabul etmeleri koşuluyla, ulusal veya uluslararası bir insani veya çevresel krize yardım etmek üzere; ya da,

(e) Yasal olarak organize edilmiş endüstriyel bir grevde yer almak.

İş değişikliği veya Maaşın Düşmesi

9.31.1. Nitelikli İşçi, Şirket İçi transfer edilen kişi, Yurtdışı İşletme Temsilcisi, Dini Görevli veya Geçici İşçi olarak vize almış bir kişinin. İş değiştirdiği veya daha düşük bir maaş aldığı durumlarda (Paragraf 9.31.2 ya da 9.31.3'den herhangi biri geçerli olmadığı sürece) aşağıdaki durumlar geçerli ise izinleri iptal edilebilir:

(a) Şirket İçi transfer edilmişler veya Nitelikli bir işçinin aynı meslek kodunda farklı bir işe geçmesi halinde yeni iş için maaş oranı, yukarıda belirtildiği gibi eski işinin maaş oranından düşük ise.

(b) Nitelikli İşçidirler ve işçi eksikliği çekilen bir meslekte bir iş için vize almışlar ve yeni işleri İşçi Eksikliği Çekilen Meslekler Listesinde görünmüyor ise.

(c) İşlerini değiştirmişler ve yeni işleri, Sponsorluk Sertifikasında kaydedilenden farklı bir meslek koduna sahip (Paragraf 9.31.2. geçerli olmadığı sürece) ise.

(d) Kişi artık iş için maaş gereksinimini veya koşulları gereksinimini karşılamıyor ise.

9.31.2. Aşağıdaki istisna, 9.31.1.(c) paragrafı için geçerlidir:

(a) Kişi, kuruluş içinde birden çok rolü kapsayan bir lisansüstü eğitim programı üstlenmesi için sponsorluk alır; ve

(b) Kişi, ya o programın bir parçası olarak ya da programın sonunda sponsorla birlikte kalıcı bir role atandığında farklı bir meslek koduna sahip bir işe geçiyorsa; ve

(c) Sponsorları, iş değişikliğini ve maaştaki herhangi bir değişikliği İçişleri Bakanlığı'na bildirmişse.

Maaşta Değişiklik...

9.31.3. 9.31.1 paragrafı uyarınca maaş indirimi için aşağıdaki istisnalar geçerlidir:

(a) maaşta bir azalma, 9.30.1 paragrafında izin verilen istihdamdan ayrılma ile aynı zamana denk gelir; veya

(b) Kişi Şirket İçi transfer edildiyse ve maaşta bir azalma, kişi Birleşik Krallık’ta fiziksel olarak mevcut değilken sponsor grup için çalıştığı zamana denk gelir ise.

(c) Kişinin Nitelikli İşçi olması durumunda ve:

(i) Kişi, Nitelikli İşçi Ek kapsamında izne sahipse, işindeki değişiklikten sonra, SW 4.2'deki tablodaki aynı seçenekte veya SW 14.5(b) paragrafı uyarınca, hangisine bağlı olursa olsun, 20 takas edilebilir puan alacaktır. Ya da,

(ii) Kişinin Tier 2 (Genel) Göçmen olarak izni varsa ve Nitelikli İşçi kapsamında başvuru yapacaksa, işindeki değişiklikten sonra, SW 4.2 paragrafındaki tabloda A veya F seçeneği veya SW 14.5 paragrafı uyarınca 20 takas edilebilir puan alacaktır.

(iii) Kişi, Tier 2 (Genel) izin başvurusunda yeni bir giriş olarak kabul edilen Tier 2 (Genel) Göçmen olarak izne sahipse ve Nitelikli İşçi kapsamında başvuru yapacaksa, işindeki değişiklikten sonra, seçenek kapsamında 20 takas edilebilir puan alacaktır.

Onay Kuruluşunun Onayı İptal Etmesi

9.32.1. Bir kişinin Global Talent, Start-up veya Innovator vize türlerinde giriş izni veya vizesi olması durumunda, bunu onaylayan kuruluşun, onaylandıkları rehberler için bu statüye sahip olmayı bırakması halinde, kişinin giriş izni veya vizesi iptal edilebilir.

İngiltere Vizesi Ret Gerekçeleri konusunda uzman Euroasia danışmanları, işlemlerinizde ön hazırlıktan seyahatinize kadar yanınızda olacak, vize başvurunuzu en uygun şekilde yapmanızı sağlayacaktır. Detaylı bilgi almak ve işlemlerinizi başlatmak için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Vize Başvuru Formu

İngiltere ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Aile Birleşimi Vize İşlemleri
Vize Başvuru Formu
Vize Dilekçesi
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES

 

 
BASE_URL = '';