x
İngiltere

Vize İşlemleri

İngiltere

İngiltere Vizesi Finansal Şartları

İngiltere Vizesi Finansal Şartları

Değerli ziyaretçimiz, İngiltere Vizesi Finansal Şartları sayfamıza hoş geldiniz. Aşağıdaki rehber, Birleşik Krallık Home Office tarafından hazırlanmış olan Immigration Rules, yani vize ve göçmenlik kurallarının Finansal Şartlar bölümünün detaylarını içermektedir. Rehber, vize başvurularınızda mali gereksinimin nasıl karşılanması gerektiğini detaylarıyla ortaya koymaktadır. Ayrıca finansal kaynakların miktarına ve hesapta tutulmaları gereken süreye ilişkin gereksinimleri de belirler.

Bu Rehber, şu türlerdeki vize başvurularının tamamı için geçerlidir:

 • Öğrenci Vizesi
 • Kısa Dönem Öğrenci Vizesi
 • Çocuk Öğrenci Vizesi
 • Çocuk Öğrencinin Ebeveyni Vizesi
 • Nitelikli Çalışan Vizesi
 • Şirket içi Transfer Vizesi
 • Denizaşırı İşletme Temsilcisi Vizesi
 • Küresel Yetenek Vizesi (Global Talent)
 • Start-Up Vizesi
 • Girişimci Vizesi
 • Din Görevlisi Vizesi
 • Uluslararası Sporcu Vizesi
 • Birleşik Krallık’a Dayanan Soy (UK Ancestry) Vizesi
 • Gençlik Hareketliliği Programı Vizesi
 • Geçici Çalışma - Mevsimlik İşçi Vizesi
 • Geçici Çalışma - Kreatif Çalışan Vizesi
 • Geçici Çalışma - Din Görevlisi Vizesi
 • Geçici Çalışma - Hayır İşi (Charity) Görevlisi Vizesi
 • Geçici Çalışma - Uluslararası Sözleşme Vizesi
 • Geçici Çalışma - Hükümet Tarafından Onaylı Değişim Vizesi
 • Ev Hizmetlisi Vizesi

Para birimi

İngiltere Vizesi Finansal Şartları rehberinde Para Birimi bölümü aşağıdaki gibidir:

FIN 1.1. Bir veya daha fazla yabancı para biriminde para tutulduğunda, bu, başvuru tarihinde www.oanda.com'da görünen spot döviz kuru kullanılarak sterline (£) çevrilecektir.

Finansal Kurumlar

İngiltere Vizesi Finansal Şartları rehberinde Finansal Kurumlar bölümü aşağıdaki gibidir:

FIN 2.1. Finansal kaynaklar, aşağıdakilerden herhangi birinin geçerli olduğu bir finans kuruluşunda tutuluyorsa dikkate alınmayacaktır:

(a) Karar vericinin (Konsolosluk ya da Büyükelçilik) tatmin edici doğrulama kontrolleri yapamaması durumunda.

(b) Finansal kuruluşun faaliyet gösterdiği ülke için uygun bir düzenleyici kurum tarafından düzenlenmediği durumda.

(c) Finansal kuruluşun elektronik kayıt tutma sistemi kullanmaması durumunda.

Kredili Mevduat Hesabı

İngiltere Vizesi Finansal Şartları rehberinde Kredili Mevduat Hesabı bölümü aşağıdaki gibidir:

FIN 3.1. Kredili mevduat hesapları, finansal gereksinimlerin karşılanmasına dahil edilmeyecektir.

Yasal Olarak Kazanılmış Birikim veya Gelire Sahip Olma Şartı

İngiltere Vizesi Finansal Şartları rehberinde Yasal Olarak Kazanılmış Birikim veya Gelire Sahip Olma Şartı bölümü aşağıdaki gibidir:

FIN 4.1. Finansal kaynaklar, tasarruflar veya gelir, başvuru sahibi Birleşik Krallık'tayken kazanılmış veya elde edilmişse, bunlar yasal olarak ve başvuru sahibinin izni olduğu sırada kazanılmış veya edinilmiş olmalıdır. Ayrıca bu izne bağlı herhangi bir koşulu da ihlal etmemiş olmalıdır.

Hesap Sahipleri

İngiltere Vizesi Finansal Şartları rehberinde Hesap Sahipleri bölümü aşağıdaki gibidir:

FIN 5.1. Aşağıdakilerden biri geçerli olmadığı sürece, vize başvurusunda kullanılacak olan hesaplar başvuru sahibi adına (tek başına veya ortak hesap sahibi olarak) olmalıdır:

(a) Hesap, başvuru sahibiyle birlikte giriş izni (vize) veya kalma izni için aynı anda başvuru yapan veya hali hazırda izin verilmiş olan partneri adına ise.

(b) Başvuranın Çocuk Öğrenci veya Öğrenci veya bakmakla yükümlü olunan çocuk olarak başvuruda bulunması ve hesabın ebeveyni veya yasal vasisi adına olması durumunda.

(c) Başvuru sahibi Çocuk Öğrenci olarak başvuruyor ve yakın bir akraba tarafından bakılıyor veya CS 9.3 ve CS 9.5'teki gereksinimlere uygun özel bir koruyucu aile tarafından bakılıyorsa, hesap, başvuranın yakın akrabası veya özel koruyucu ailesi adına olabilir.

(d) Başvuru sahibinin başvurduğu vize türünün gereklilikleri, üçüncü şahıs adına bir hesaba güvenilebileceğini ve hesabın o üçüncü şahıs adına olduğunu belirtiyor ise.

FIN 5.2. FIN.5.1'deki başvuru sahibi veya hesap sahibi finansal kayakların kontrolüne sahip olmalıdır.

FIN 5.3. Başvuru sahibi Öğrenci veya Çocuk Öğrenci olarak başvuruyorsa ve FIN 5.1'de belirtildiği gibi bir ebeveyn veya yasal vasi adına bir hesapta tutulan finansal kaynaklara güveniyorsa, bu ilişkinin kanıtını ve bu finansal kaynakları kullanmak için ebeveynin veya yasal vasinin yazılı onayını sağlamaları gerekir.

Üçüncü Taraf Desteği

İngiltere Vizesi Finansal Şartları rehberinde Üçüncü Taraf Desteği bölümü aşağıdaki gibidir:

FIN 6.1. Başvuru sahibine gelecekte destek olacağını belirten üçüncü taraf vaatleri, başvuru sahibinin başvurduğu vize türünde belirtilmediği sürece finansal destek kanıtı olarak kabul edilmeyecektir.

Mali Kanıtların Tarihleri

İngiltere Vizesi Finansal Şartları rehberinde Mali Kanıtların Tarihleri bölümü aşağıdaki gibidir:

FIN 7.1. En son tarihli mali kanıt, başvuru tarihinden önceki 31 gün içinde olmalıdır.

FIN 7.2. Finansal kaynakların tutulduğu süre, en son tarihli mali kanıtın kapanış bakiyesi tarihinden geriye doğru sayılarak hesaplanacaktır.

FIN 7.3. Sağlanan mali kanıt, finansal kaynakların tutulması gereken tüm süreyi kapsamalıdır.

Hesaplar

FIN 8.1. Finansal Kaynaklar, hesabın kaynaklara anında erişime izin vermesi koşuluyla, herhangi bir kişisel banka veya müşterek tasarruf hesabında tutulabilir (Cari, mevduat, tasarruf, fonların çekilebileceği emekli maaşı veya yatırım hesabı dahil olmak üzere).

FIN 8.2. Diğer hesaplarda tutulan maddi kaynaklar veya hisse senedi, tahvil, kredi kartı, emeklilik yatırım hesabı gibi finansal araçlarda bulunan ve ihbar süresi ne olursa olsun anında geri çekilemeyecek olan finansal kaynaklar, vize başvurusunda mali kanıt olarak kabul edilmeyecektir.

FIN 8.3. Öğrenci veya Çocuk Öğrenci olarak başvuran bir başvuru sahibi, aşağıdakilerden herhangi birinin (veya bunların bir kombinasyonunun) kanıtını sağlamaları durumunda finansal gereksinimleri karşılayacaktır:

(a) FIN 5.1 ya da FIN 8.1'de belirtilen gereklilikleri karşılayan bir hesapta tutulan para.

(b) Birleşik Krallık Hükümeti, başvuranın ulusal hükümeti, British Council veya herhangi bir uluslararası kuruluş, uluslararası şirket, üniversite veya Bağımsız Okul gibi resmi bir mali sponsor tarafından sağlanan finansal kaynaklar.

(c) Aşağıdakiler tarafından sağlanan bir öğrenci kredisi:

(i) Bir hükümet.

(ii) Devlet destekli bir öğrenci kredisi şirketi.

(iii) Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) veya İhtiyati Düzenleme Kurumu (PRA) tarafından öğrenci kredisi vermek amacıyla düzenlenen bir finans kurumu tarafından sağlanan bir akademik veya eğitim kredisi planı. Veya bir yurt dışı kredi durumunda, kurumun bulunduğu ve paranın tutulduğu ülkede öğrenci kredisi vermek amacıyla resmi düzenleyici kurum.

Öğrenciler için Finansal Sponsorluk veya Öğrenci Kredisi Kanıtları

FIN 9.1. FIN 8.3.(b) kapsamında resmi bir finansal sponsor tarafından sağlanan finansal kaynaklara güvenen bir başvuru sahibi, aşağıdaki durumlardan birini gerçekleştirerek kanıt sunmalıdır:

(a) Öğrenci sponsorunun finansal sponsorluk sağladığı durumlarda, sağlanan mali kanıtlar Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) mektubunda belirtilmelidir.

(b) Resmi finansal sponsordan bir onay mektubu sunulmalıdır.

FIN 9.2. FIN 8.3.(c) kapsamında bir öğrenci kredisine güvenerek başvuru yapan bir başvuru sahibi, kredi verenden bir öğrenci kredisi mektubu sunarak öğrenci kredisinin kanıtını göstermelidir. Bu kanıt aşağıdakileri içermelidir:

(a) başvuru tarihinden en fazla 6 ay öncesine ait olmalıdır.

(b) Kredinin, başvuru sahibine ilgili hükümet veya devlet destekli bir öğrenci kredisi şirketi veya bir akademik veya eğitim kredisi planı tarafından sağlanan bir öğrenci kredisi olduğunu teyit etmelidir.

(c) Birleşik Krallık'ta Öğrenci veya Çocuk Öğrenci olarak okumak için bir vize başvurusu yapmak dışında kredi fonlarının kullanılmasına ilişkin herhangi bir koşul olmadığını teyit etmelidir.

(d) Kredi miktarını teyit ediyor olmalıdır.

(e) Kredinin başvuru sahibine ait olduğunu teyit ediyor olmalıdır.

(f) Fonların;

(i) Birleşik Krallık'a seyahat etmeden önce başvuru sahibine sunulduğunu teyit ediyor olmalıdır.

(ii) Kredi, başvuru sahibi Birleşik Krallık'a seyahat etmeden önce doğrudan öğrenci sponsoruna ödenir. Ayrıca kredinin yaşam giderlerinin herhangi bir kısmı, Birleşik Krallık'a vardığında başvuru sahibine sunulmuş olmalıdır.

(iii) Kredi başvuru sahibinin ulusal hükümeti tarafından sağlanmışsa, başvuru sahibi kursa başlamadan önce kullanılabilir olduğunu teyit etmelidir.

(g) Kredi veren kişi ya da kurumun FIN 8.3(c)'deki gerekliliği karşıladığını teyit ediyor olmalıdır.

İngiltere Vizesi Finansal Şartları konusunda uzman Euroasia danışmanları, işlemlerinizde ön hazırlıktan seyahatinize kadar yanınızda olacak, vize başvurunuzu en uygun şekilde yapmanızı sağlayacaktır. Detaylı bilgi almak ve işlemlerinizi başlatmak için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Vize Başvuru Formu

İngiltere ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Aile Birleşimi Vize İşlemleri
Vize Başvuru Formu
Vize Dilekçesi
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES

 

 
BASE_URL = '';