x
İngiltere

Vize İşlemleri

İngiltere

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi

Değerli ziyaretçimiz, İngiltere Kreatif Çalışan vizesi sayfamıza hoş geldiniz. Aşağıdaki rehber, Birleşik Krallık Home Office tarafından hazırlanmış olan Immigration Rules, yani vize ve göçmenlik kurallarının Kreatif Çalışan Vizesi şartları bölümünün detaylarını içermektedir.

Geçici Çalışma kategorisi içindeki Kreatif Çalışan vize rotası, yaratıcı sektörde çalışmak isteyen bir kişinin başvurması gereken vize türünün detaylarını açıklar. Kreatif Çalışan, örneğin bir sanatçı, dansçı, müzisyen, şovmen ya da moda endüstrisine katkıda bulunan bir model olarak olarak Birleşik Krallık'ın zengin kültürel yaşamına benzersiz bir katkıda bulunabilecek kişidir.

Bir kişiye başlangıçta 12 aya kadar izin verilebilir ve halen aynı sponsor için çalışıyorsa kalış sürelerini en fazla iki yıl olmak üzere uzatmak için başvuruda bulunabilirler. Kişinin eşi, partneri ve çocukları da bu vize türüne bağlı başvuru sahibi olarak başvurabilirler. Kreatif Çalışan vize rotası, kişinin Birleşik Krallık’a yerleşmesini sağlayan bir vize türü değildir.

Kreatif Çalışan için Geçerlilik Gereksinimleri

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışan için Geçerlilik Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

Giriş izni veya Kreatif Çalışan olarak kalma izni için başvuran bir kişi, gov.uk web adresinden aşağıdaki şekillerde (kendi durumuna uygun şekilde) belirtilen formda çevrimiçi olarak dijital başvuru yapmalıdır:

  • Başvuru sahibi kişi: Çipli pasaportlu Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) vatandaşı
  • İlgili form: Birleşik Krallık Göçmenlik Kimlik Kontrolü uygulamasını (mevcut olduğunda) kullanan Geçişi İşçi formu veya Birleşik Krallık dışı ya da içinden başvuranlar için aşağıda listelenen formlar (ilgili olduğu şekilde seçilmeli):
  • Başvuru Sahibi: Birleşik Krallık dışından başvuran için
  • İlgili Form: Geçişi İşçi vizesi formu
  • Başvuru Sahibi: Birleşik Krallık içinden başvuran için
  • İlgili Form: Geçişi İşçi formu

1.2. Giriş izni veya Kreatif Çalışan olarak kalma izni başvurusu, aşağıda listelenen gereksinimlerin tümünü karşılamalıdır:

(a) Yapılacak olan vize başvurusuyla ilgili oluşacak tüm ücretler ve ayrıca IHS Göçmenlik Sağlık Ücreti (Immigration Health Surcharge) ödenmiş olmalıdır; ve

(b) Vize başvurusu sahibi kişi, kendisinden talep edilen gerekli tüm biometrik verileri sağlamış olmalıdır; ve

(c) Başvuru sahibi kişi, kimliği ile uyruğunu karar verici makama tatmin edici bir şekilde ortaya koymuş bir pasaport ya da pasaporta benzer başka bir seyahat belgesi sunmuş olmalıdır; ve

Başvuru sahibi kişi, vize başvuru tarihinden en fazla 3 (üç) ay önce kendilerine verilmiş bir Sponsorluk Sertifikasına (Certificate of Sponsorship) sahip olmalıdır.

1.3. Kalma izni için başvuran bir başvuru sahibi o anda Birleşik Krallık'ta olmalı ve yasal olarak kalışını sağlayan (ya da en son verilmiş olan) vize türü aşağıdakilerden biri olmalıdır:

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi Giriş İzni...

(a) Kreatif Çalışan vize rotasında kalma izni veya giriş izni

(b) Başvuru sahibine Birleşik Krallık'a girmeden önce CRV 12(d)'de Sponsorluk Sertifikasının verildiği ve aşağıdaki paragraflardaki faaliyetleri üstlenen, Birleşik Krallık'ta yasal olarak bulunabilmesini sağlayan bir Ziyaretçi izni.

  • Ek Ziyaretçi Rehberi: İzin Verilen Faaliyetler PA 14.1 ila PA 14.3 paragrafları
  • Ek V: Ziyaretçi, V 13.3 (e)

1.4. Kreatif Çalışan vize rotası için belirlenmiş tüm geçerlilik gereksinimlerini karşılamayan bir başvuru geçersizdir ve reddedilebilir ya da dikkate alınmayabilir.

Kreatif Çalışan için Uygunluk Gereksinimleri

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışan için Uygunluk Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

2.1. Başvuru sahibinin yapacağı başvuru, Bölüm 9'da belirtilen ret gerekçelerine göre reddedilmemelidir.

2.2. Başvuru sahibi, eğer kalma izni için başvuruyorsa;

(a) 39E paragrafının geçerli olduğu durum hariç olmak üzere, göç yasalarını ihlal etmemiş olmalıdır. Fazla kalma süresi dikkate alınmayacaktır.

(b) Başvuru sahibi kişi, göçmenlik kefaletinde olmamalıdır.

Kreatif Çalışan için Nitelik Gereksinimleri

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışan için Nitelik Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

Kreatif Çalışan için Giriş Koşulları

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışan için Giriş Koşulları bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

CRV 3.1. Birleşik Krallık'a Kreatif Çalışan olarak gelmek isteyen bir kişi, CRV 3.2 maddesi geçerli olmadığı sürece, Birleşik Krallık'a gelmeden önce Kreatif Çalışan olarak gerekli vize başvurusunu yapmış ve buna bağlı giriş iznini almış olmalıdır.

CRV 3.2. Kreatif Çalışan olarak Birleşik Krallık’a giriş yapmak isteyen ve bu vize rotasında geçerli bir giriş izni olmayan kişilere, aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması durumunda giriş izni verilebilmektedir:

(a) Başvuru sahibi kişi, Birleşik Krallık ülkesinin vize prosedürü uyguladığı bir ülkenin vatandaşı değildir; ve

(b) Başvuru sahibi kişi, Kreatif Çalışan vize rotası için onaylanmış bir sponsordan geçerli bir Sponsorluk Sertifikasına (Certificate of Sponsorship ) sahiptir; ve

(c) Başvuru sahibinin ardışık sözleşmeleri var ise ve tüm sözleşme sürelerinin toplam uzunluğu, bu sözleşmeler arasındaki boşlukla birlikte üç ay veya daha az ise; ve

(d) Başvuru sahibinin ardışık sözleşmeleri yok ise ve sözleşme süresinin toplam uzunluğu üç ay veya daha az ise; ve

(e) Başvuru sahibi kişi, Kreatif Çalışan olarak izin alabilmesi için gerekli şartları başka bir şekilde yerine getiriyor ise.

CRV 3.3. Kreatif Çalışan olarak giriş izni için başvuran bir kişi, bu kuralların A39 paragrafı ve Ek Rehberdeki T bölümü geçerliyse, aktif akciğer tüberkülozu taramasından geçtiklerini ve söz konusu tüberkülozun kendilerinde bulunmadığını teyit eden bir geçerli tıbbi sertifika sunulacaktır.

Kreatif Çalışan için Sponsorluk Gereksinimi

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışan için Sponsorluk Gereksinimi bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

CRV 4.1. Başvuru sahibinin yapmayı planladığı iş için aşağıdaki maddeleri belirten geçerli bir Sponsorluk Sertifikasına sahip olması gerekir:

(a) Başvuranın adını, Kreatif Çalışan olarak kendisine sponsor olduklarını ve sponsorun onlara teklif ettiği işin ve ödemenin ayrıntılarını, bu düzenlemelerin Ulusal Asgari Ücret ile uyumlu olduğunu teyit etmelidir; ve,

(b) Sponsorluk sertifikası, başvuru tarihinden en fazla 3 ay sonraya kadar olmak üzere, sponsor tarafından belirtilen bir başlangıç tarihini içermelidir; ve

(c) Sponsorluk sertifikası, kabul edilmiş ya da reddedilmiş önceki bir başvuruda kullanılmamış olmalıdır. Fakat eğer geçersiz olarak reddedilen, geçersiz kılınan veya geri çekilen önceki bir başvuruda kullanılmışsa tekrar kullanılması mümkündür.

(d) Sponsorluk sertifikası, sponsor tarafından geri çekilmemiş veya İçişleri Bakanlığı (Home Office) tarafından iptal edilmemiş olmalıdır; ve

(e) Sponsorluk sertifikası, kişinin çalışacağı işteki rolünün CRV 4.2'deki ilgili gereklilikleri karşıladığını teyit etmelidir.

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi Sponsorluk Şartları...

CRV 4.2. Sponsor olunan kişi, şunları sağlamalıdır:

(a) Başvuru sahibi, mesleği için, Kreatif Çalışanlar Uygulama Kuralları kapsamında ilgili uygulama kurallarına uyacaktır; veya

(b) İşi, Çalışan eksikliği çekilen meslekler listelerinde yer alan bir iş olmalıdır; veya

(c) Sponsorluk Sertifikasını vermeden önce, sponsor o alandaki yerleşik işgücü piyasasının ihtiyaçlarını dikkate almış ve işin yerleşik bir işçi tarafından yapılamayacağı konusunda tatmin olmuştur.

CRV 4.3. Sponsorluk Sertifikası, başvuru sahibinin aynı sponsor tarafından birden fazla katılım için sponsorluk yapıldığını kaydediyorsa, her bir bireysel katılım arasında en fazla 14 gün olmalıdır. Başvuru sahibinin Birleşik Krallık dışında geçirdiği süre (Birleşik Krallık’tan çıkış ve Birleşik Krallık'a dönüş tarihleri dahil) bu süreye dahil edilmeyecektir.

CRV 4.4. Başvuru sahibinin ardışık taahhütleri varsa, her sponsor başvuru sahibine kendi Sponsorluk Sertifikasını atamalı ve her Sponsorluk Sertifikası CRV 4.1'den CRV 4.3’e kadar olan gereksinimleri karşılamalıdır.

CRV 4.5. Sponsor, Kreatif Çalışan vize rotası altında söz konusu işe sponsor olmak için Home Office (İçişleri Bakanlığı) tarafından yetkilendirilmelidir.

CRV 4.6. Başvuru sahibi en son giriş iznini Kreatif Çalışan olarak almadığı ve son izinlerinde olduğu gibi aynı sponsor için çalışmaya devam etmek için başvuru yapmadığı sürece, sponsor, İçişleri Bakanlığı'nın lisanslı sponsorlar kaydında “A Sınıf Sponsor” olarak listelenmelidir.

Kreatif Çalışan için Özgünlük Şartı

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışan için Özgünlük Şartı bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

CRV 5.1. Başvuru sahibi şunlara sahip olmalıdır:

(a) Kendilerine sponsor olunan işi gerçekten üstlenmek niyetinde ve bu işe muktedir olmak; ve

(b) Sponsor olundukları iş dışında veya CRV 9.5 paragrafında izin verilen başka bir görev dışında bir işe girişme niyetinde olmamak.

Kreatif Çalışan için Finansal Gereksinim

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışan için Finansal Gereksinim bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

CRV 6.1. Kreatif çalışan başvurusu sahibi, kalma izni için başvuruyorsa ve yaptığı başvuru tarihinde 12 ay veya daha uzun süredir gerekli izinle Birleşik Krallık'ta bulunuyorsa, finansal gereksinimi karşılamış olarak sayılacak ve bir mali evrak göstermesine gerek olmayacaktır.

CRV 6.2. Başvuru sahibi vize için başvuruyorsa veya CRV 3.2 kapsamında giriş izni başvurusunda bulunuyorsa veya kalma izni başvurusunda bulunuyorsa ve başvuru tarihinde 12 aydan daha kısa bir süredir Birleşik Krallık'ta bulunuyorsa, aşağıdakilerden biri geçerli olmalıdır:

(a) Başvuru sahibinin en az 1.270 İngiliz Sterlini tutarında maddi kaynağı olmalıdır; veya

(b) Başvuru sahibinin A olarak derecelendirilen sponsoru, gerekli olması halinde başvuru sahibinin en az 1.270 İngiliz Sterlini tutarında masrafını karşılayarak istihdamını ilk ayının sonuna kadar sürdüreceğini ve kişinin barınma işlemlerini tamamlayacağını Sponsorluk Sertifikasında teyit etmelidir.

CRV 6.3. Eğer CRV 6.2.(a) maddesi geçerliyse, başvuru sahibi 28 günlük bir süre için ve Finans rehberinde belirtildiği şekilde ve gerekli düzeyde maddi kaynağa sahip olduğunu göstermelidir.

Kreatif Çalışan için Ebeveyn İzni Gerekliliği

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışan için Ebeveyn İzni Gerekliliği bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

CRV 7.1. Başvuru sahibi, başvuru tarihinde 18 yaşından küçükse, aşağıdaki kişilerden yazılı bir onay almış olmalıdır:

(a) Her iki ebeveyninden; veya

(b) Eğer tek bir ebeveyn başvuru sahibi için tek yasal sorumluluğa sahipse o ebeveynden; veya

(c) Başvuranın yasal vasisi durumdaki kişiden.

CRV 7.2. Yazılı onay, aşağıdakilerin tümü için desteği onaylamalıdır:

(a) 18 yaşından küçük kişinin yapacağı Kreatif Çalışan başvurusu; ve

(b) Başvuru sahibinin Birleşik Krallık'taki yaşam ve bakımına dair düzenlemeler; ve

(c) Eğer başvuru giriş izni için yapılıyor ise, başvuru sahibinin Birleşik Krallık'a seyahati ve kabul düzenlemeleri.

Kreatif Çalışan Başvurusu Hakkında Karar

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışan Başvurusu Hakkında Karar bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

CRV 8.1. Karar verici, Kreatif Çalışan vize rotası için tüm nitelik ve uygunluk şartlarının karşılandığından eminse başvuru kabul edilecek, aksi takdirde kişinin başvurusu reddedilecektir.

CRV 8.2. Başvuru reddedildiği takdirde, kişi İdari İnceleme kapsamında bir inceleme için gerekli başvuruyu yapabilir.

Kreatif Çalışan için Giriş İzni Süre ve Koşulları

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışan için Giriş İzni Süre ve Koşulları bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

CRV 9.1. Eğer başvuru giriş izni almak için yapılıyor ise, başvuru sahibine aşağıdakilerden hangisi daha kısa ise o izin verilecektir:

(a) Eğer başvuru sahibinin ardışık sözleşmeleri var ise, ilk sözleşmeden 14 gün önce başlayan ve nihai sözleşmeden 14 gün sonra sona eren bir süreliğine; veya

(b) Sponsorluk Sertifikasındaki işin süresine ek olarak başvuru sahibinin birbirini takip eden bir işi yoksa 14 gün öncesi ve sonrası kadarıyla; veya

(c) 12 aylığına.

CRV 9.2. Eğer başvuru giriş izni için yapılıyor ise, CRV 3.2 uyarınca, başvuru sahibine aşağıdakilerden hangisi daha kısa ise o kadar süreliğine giriş izni verilecektir:

(a) Eğer başvuru sahibinin ardışık sözleşmeleri var ise, ilk sözleşmeden 14 gün önce başlayan ve nihai sözleşmeden 14 gün sonra sona eren bir süreliğine; veya

(b) Sponsorluk Sertifikasındaki işin süresine ek olarak başvuru sahibinin birbirini takip eden bir işi yoksa 14 gün öncesi ve sonrası kadarıyla; veya

(c) 3 aylığına.

CRV 9.3. CRV 9.4 maddesi geçerli olmadığı sürece ve başvuru kalma izni için yapılıyor ise, başvuru sahibine aşağıdakilerden hangisi daha kısa ise o kadar süreliğine giriş izni verilecektir:

(a) Başvuru sahibinin birbirini takip eden sözleşmeleri var ise, nihai sözleşmeden 14 gün sonra sona eren bir süreliğine; veya

(b) Başvuru sahibinin birbirini takip eden sözleşmeleri yok ise, Sponsorluk Sertifikasındaki işin süresi artı 14 günlüğüne, veya

(c) Başvuru sahibinin İngiltere'de Kreatif Çalışan olarak geçirdiği süre ile 12 (on iki) aylık süre arasındaki fark kadar.

Diğer Koşullar...

CRV 9.4. Başvuru sahibi kalma izni için başvuruyorsa ve sponsor, başvuru sahibinin son iznin verilmesini sağlayan başvurudaki sponsorla aynı sponsorsa, başvuru sahibine aşağıdakilerden hangisi daha kısa ise o kadar süreliğine giriş izni verilecektir:

(a) Başvuru sahibinin birbirini takip eden sözleşmeleri var ise, nihai sözleşmeden 14 gün sonra sona eren bir süreliğine; veya

(b) Başvuru sahibinin birbirini takip eden sözleşmeleri yok ise, Sponsorluk Sertifikasındaki işin süresi artı 14 günlüğüne, veya

(c) 12 aylığına; veya

(d) Başvuru sahibinin İngiltere'de Kreatif Çalışan olarak geçirdiği süre ile 24 (yirmi dört) aylık süre arasındaki fark kadar.

CRV 9.5. Giriş izni, aşağıdaki tüm koşullara tabi olacaktır:

(a) Kamunun kullanımı için ayrılmış mali kaynaklara erişim olmayacaktır; ve

(b) Yalnızca başvuru sahibine sponsor olunan görev ya da görevlerde çalışmasına izin verilecektir; ve

(c) Ek istihdama izin verilir; ve

(d) ATAS ek rehberindeki ATAS koşullarına tabi olarak eğitime izin verilir; ve

(e) Eğer 10. Bölüm geçerliyse, başvuru sahibinin polise kaydolması gerekecektir.

Kreatif Çalışana Bağlı Kişiler

Bir Kreatif Çalışana Bağlı Partner ya da Çocuk için Geçerlilik Gereksinimleri

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Bir Kreatif Çalışana Bağlı Partner ya da Çocuk için Geçerlilik Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

CRV 10.1. Bir Kreatif Çalışanın bağlı eşi / partneri veya bağlı çocuğu için yapılacak bir başvuru, Birleşik Krallık devletinin resmi web sitesi olan gov.uk web adresinde belirtilen formda çevrimiçi olarak aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

Başvuru sahibi: Çipli pasaport sahibi EEA Avrupa Ekonomik Bölgesi vatandaşı

Doldurulacak form: Birleşik Krallık Göçmenlik Kimlik Kontrolü uygulaması kullanan bağlı eş / partner veya bağlı çocuk; veya Birleşik Krallık dışından veya içinden, hangisi uygun ise ona göre yapılacak olan, bağlı başvuru sahipleri için aşağıda listelenen formlar doldurulmalıdır.

Başvuru sahibi: Birleşik Krallık dışından başvuran kişiler

Doldurulacak form: Bağlı eş / partner vizesi veya bağlı çocuk vizesi

Başvuru sahibi: Birleşik Krallık içinde başvuran kişiler

Doldurulacak form: Bağlı kişi, Kreatif Çalışan ile aynı anda başvuruyorsa, bağlı kişilerin eklenmesine izin verilen “Geçici Çalışan” formuna dahil edilebilirler. Aksi takdirde duruma uygun olarak bağlı eş / partner ya da bağlı çocuk formu doldurulmalıdır.

Gereksinimler...

CRV 10.2. Giriş izni veya bir Kreatif Çalışanın eşi / partneri veya çocuğu olarak kalma izni başvurusu, aşağıda belirtilmiş olan tüm gereksinimleri karşılamalıdır:

(a) Başvuru esnasında oluşacak herhangi bir ücret ve oluşacak Göçmenlik Sağlık Ücreti IHS ödenmiş olmalıdır; ve

(b) Başvuru sahibi kişi, kendisinden talep edilen gerekli tüm biyometrik verileri sağlamış olmalıdır; ve

(c) Başvuru sahibi kişi, kimlik ve uyruğunu tatmin edici şekilde ortaya koyan pasaportunu veya başka bir seyahat belgesi sunmuş olmalıdır.

(d) Başvuru sahibi, aşağıdaki özelliklere sahip bir kişinin eşi / partneri veya çocuğu olarak başvuruyor olmalıdır:

(i) Henüz kararı verilmemiş olan, Kreatif Çalışan vize rotasında giriş izni veya kalma izni için geçerli bir başvuruda bulunmuş bir kişinin; veya

(ii) Kreatif Çalışan vize rotasında hali hazırda giriş izni veya kalma iznine sahip olan bir kişinin.

CRV 10.3. Bağlı eş / partner ortak olarak başvuran bir başvuru sahibi, başvuru tarihinde 18 yaşında ya da daha büyük olmalıdır.

CRV 10.4. Bir Kreatif Çalışanın bağlı eşi / partneri ya da bağlı çocuğu olarak kalma izni için başvuran bir başvuru sahibi, başvuru yaptığı tarihte Birleşik Krallık'ta olmalıdır ve aşağıdaki izinlere sahip olmalı veya son giriş izni aşağıdaki şekillerde verilmiş olmalıdır:

(a) Ziyaret, turist vb. izni ile; ya da,

(b) Kısa süreli Öğrenci vizesi ile; ya da,

(c) 18 yaşın altında bir öğrencinin velisi olarak; ya da,

(d) Mevsimlik, geçici, dönemsel İşçi olarak; ya da,

(e) Bir evde hizmetli, bakıcı ya da ev işçisi olarak; ya da,

(f) Göçmenlik Kuralları dışında (illegal) yasal olmayan bir şekilde.

CRV 10.5. Bir Kreatif Çalışanın bağlı eşi / partneri veya bağlı çocuğu için tüm geçerlilik şartlarını karşılamayan bir başvuru geçersizdir ve bu başvuru reddedilebilir veya dikkate alınmayabilir.

Bir Kreatif Çalışana Bağlı Partner veya Çocuk için Uygunluk Gereksinimleri

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Bir Kreatif Çalışana Bağlı Partner veya Çocuk için Uygunluk Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

CRV 11.1. Başvuru sahibi kişi, ret gerekçeleri rehberindeki Bölüm 9 gerekçelerine göre reddedilmemelidir.

CRV 11.2. Başvuru sahibi kişi eğer kalma izni için başvuruyorsa:

(a) 39E paragrafı geçerli olan durumlar dışında, göçmenlik yasalarını ihlal etmemiş olmalıdır. Eğer fazla kalma süresi var ise dikkate alınmayacaktır.

(b) Başvuru sahibi, göçmenlik kefaletinde olmamalıdır.

Kreatif Çalışana Bağlı Partner veya Çocuk için Nitelik Gereksinimleri

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Bir Kreatif Çalışana Bağlı Partner veya Çocuk için Nitelik Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

Kreatif Çalışana Bağlı Partner veya Çocuk için Giriş Şartı

​İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışana Bağlı Partner veya Çocuk için Giriş Şartı bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

CRV 12.1. CRV 12.2 maddesi geçerli olmadığı sürece, Birleşik Krallık'a bir Kreatif Çalışanın eşi / partneri veya çocupu olarak gelmek isteyen bir kişi, Birleşik Krallık'a gelmeden önce eş / partner veya çocuk olarak gerekli vize başvurusunda bulunmalı ve bu giriş iznini almalıdır.

CRV 12.2. Birleşik Krallık'a gelen, bir Kreatif Çalışanın bağımlı eşi / partneri veya bağlı çocuğu olarak giriş yapmak isteyen ancak geçerli bir giriş izni olmayan bir kişiye, aşağıdaki gereksinimlerin karşılanması durumunda giriş izni verilebilir:

(a) Giriş izni yapmak isteyen başvuru sahibi vize prosedürü uygulanan bir ülkenin vatandaşı değil ise; ve

(b) başvuru sahibi, bağlı olduğu ve CRV 3.2'deki gereklilikleri karşılayan kişi ile aynı anda giriş istiyor ise; ve

(c) Başvuru sahibi, bir Kreatif Çalışanın bağlı eşi / partneri veya bağlı çocuğu olarak izin verilmesi için gerekli şartları yerine getiriyor ise.

CRV 12.3. Bir Kreatif Çalışan’ın eşi veya çocuğu olarak giriş izni için başvuran bir kişi, A39 paragrafı ve Ek Rehber Tüberküloz bölümü geçerliyse, aktif bir akciğer tüberküloz taramasından geçtiklerini ve bu rahatsızlığın kendisinde bulunmadığını teyit eden geçerli bir medikal sertifika sunmalıdır.

Kreatif Çalışan’ın bağlı Eşi / Parteri için İlişki Şartı

​İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışan’ın bağlı Eşi / Parteri için İlişki Şartı bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

13.1. Başvuru sahibi, aşağıdaki durumdaki bir bir kişinin partneri olmalı ve aşağıdakilerden biri geçerli olmalıdır:

(a) Kişinin Kreatif Çalışan vizesi olarak izni vardır; ya da,

(b) Kişi, partneriyle aynı zamanda Kreatif Çalışan giriş izni ya da vizesi için başvuruyor ve vu izni alıyor olmalıdır.

13.2. Başvuru sahibi Kreatif Çalışan kişi ve partneri evli değilse ya da hemcins birlikteliği içinde değilse, aşağıdaki gereksinimlerin tümü karşılanmalı:

(a) Başvuru tarihinden önce en az (iki) 2 yıllık bir süre boyunca evlilik veya medeni birliktelik (hemcins birlikteliği) benzeri bir ilişki içerisinde birlikte yaşıyor olmaları; ve

(b) Başvuru sahibinin veya Kreatif Çalışan partnerinin başka bir kişiyle olan önceki ilişkisi kalıcı olarak sonlanmış olmalıdır; ve

(c) Başvuru sahibi ve Kreatif Çalışan partneri, Birleşik Krallık'ta evlenmelerine veya medeni birliktelik (hemcins birlikteliği) kurmalarına izin verilmeyecek şekilde yakın bir akraba ilişkisi içinde olmamalıdır.

13.3. Başvuru sahibi ile Kreatif Çalışan partneri arasındaki ilişki gerçek ve kalıcı olmalıdır.

13.4. Başvuru sahibi ve Kreatif Çalışan partneri, başvuru sahibinin İngiltere’de kaldığı süre boyunca birlikte yaşamak niyetinde olmalıdır.

Kreatif Çalışan’a Bağlı Çocuk için İlişki Şartı

​İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışan’a Bağlı Çocuk için İlişki Şartı bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

CRV 14.1. Başvuru sahibi çocuk, aşağıdaki durumlardan birinin geçerli olduğu bir ebeveynin çocuğu olmalıdır:

(a) Kişi, Kreatif Çalışan vize rotasında bir izne sahiptir; veya

(b) Kişi, çocuğuyla aynı zamanda, Kreatif Çalışan giriş izni ya da vizesi için başvuruyor ve bu başvurusu kabul ediliyor olmalı;

CRV 14.2. Başvuru sahibi çocuğun ebeveynlerinin her biri, başvuru sahibi çocuk ile aynı zamanda başvuruda hazır bulunmalı veya Birleşik Krallık'ta (Turizm / Ziyaretçi vizesi dışında) bulunma iznine sahip olmalıdır. Yalnızca eğer,

(a) Kreatif Çalışan olarak giriş izni veya vizesi olan veya başvuran ebeveyn, hayatta kalan tek ebeveyn ise; ya da,

(b) Kreatif Çalışan olarak başvuruda bulunan veya giriş izni veya vizesi olan ebeveyn, 18 yaşından küçük çocuğun yetiştirilmesinden tek başına sorumlu ise; ya da,

(c) Kreatif Çalışan olarak izni olmayan ebeveyn:

(i) bir İngiliz (Birleşik Krallık) vatandaşı veya herhangi bir kısıtlama olmaksızın Birleşik Krallık'a girme ya da Birleşik Krallık'ta kalma izni olan bir kişi ise; ve

(ii) Birleşik Krallık'ta normal olarak ikamet ediyor ise veya edecek ise.

(d) Karar verici makam, çocuğa giriş izni veya Kreatif Çalışan olarak başvuran veya giriş izni veya vizesi olan ebeveynle kalmasına izin vermek için ciddi ve zorlayıcı nedenler olduğuna ikna oluyor ise.

14.3. Başvuru sahibi, Kreatif Çalışan’ın ya da eşinin Birleşik Krallık'ta doğan bir çocuğuysa, başvuru sahibi her iki ebeveynin de tam isimlerini gösteren gerçek bir Birleşik Krallık doğum belgesi sunmalıdır.

Kreatif Çalışan’a Bağlı Çocuk için Bakım Şartı

CRV 15.1. Başvuru sahibi kişi, başvuru tarihinde 18 yaşından küçük ise, çocuğun Birleşik Krallık'ta bakım ve konaklama düzenlemeleri adına ilgili Birleşik Krallık mevzuatına ve yasalarına uygun şekilde düzenlemeler bulunmalıdır.

Kreatif Çalışan’a Bağlı Çocuk için Yaş Şartı

CRV 16.1. En son giriş iznini anne babasına bağlı çocuk olarak almadığı sürece, çocuk başvuru tarihinde 18 yaşından küçük olmalı.

CRV 16.2. Başvuru sahibi, yapılan bağlı vize başvuru tarihinde 16 yaş ve üzerinde ise bağımsız bir yaşam sürmemelidir.

Kreatif Çalışan’a Bağlı Partner veya Çocuk için Finansal Gereksinimler

​İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışan’a Bağlı Partner veya Çocuk için Finansal Gereksinimler bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

CRV 17.1. Başvuru sahibi kişi, kalma izni için başvuruyorsa ve başvuru tarihinde 12 (on iki) ay veya daha uzun süre gerekli izinle Birleşik Krallık'ta yaşıyorsa, finansal gereksinimleri karşılamış sayılacaktır ve herhangi bir finansal kaynak göstermelerine gerek olmayacaktır.

CRV 17.2. Başvuru sahibi, giriş izni veya vize için başvuruyorsa veya başvuru tarihinde 12 (on iki) aydan daha az bir süredir Birleşik Krallık'ta bulunuyorsa, aşağıdakilerden biri geçerli olmalıdır:

(a) en az CRV 17.3'te gerekli olan miktarda finansal kaynak, toplu olarak aşağıdakilerden biri veya birkaçı tarafından tutulmalıdır:

(i) Başvuru sahibi bağlı kişide; ve

(ii) Kreatif Çalışan kişide; ve

(iii) Başvuru sahibi eğer bağlı bir 18 yaşından küçük çocuk olarak başvuruyorsa, yasal olarak Birleşik Krallık'ta bulunan veya aynı zamanda giriş izni veya vize verilen ebeveyninde; veya

(b) Kreatif Çalışan’ın A sınıfı sponsoru, gerekli olması halinde, izin verdikleri her bir kişinin ilk ayının sonuna kadar bağlı eş / partner ve / veya herhangi bir bağlı çocuğun yanı sıra Kreatif Çalışanın bakımını ve barınmasını sağlayacaklarını (en azından CRV 173'te gerekli olan miktarlarda) onaylamalıdır.

17.3. Gösterilmesi gereken finansal kaynaklar şunlardır:

(a) Birleşik Krallık'ta Kreatif Çalışan’a bağlı bir eş/ partner için veya giriş izni başvurusunda bulunmak için 285 £; ve

(b) Birleşik Krallık'taki Kreatif Çalışan’a bağlı ilk çocuk için veya giriş izni başvurusunda bulunmak için 315 £; ve

(c) Birleşik Krallık'ta Kreatif Çalışan’a bağlı diğer herhangi bir çocuk için veya giriş izni başvurusunda bulunmak için 200 £.

CRV 17.4. CRV 17.2.(a) geçerliyse, sahip olunan finansal kaynaklar, Kreatif Çalışan kişinin şahsi finansal gereksinimi veya Birleşik Krallık'taki herhangi bir kendisine bağlı kişiyi karşılamak için ihtiyaç duyduğu veya aynı zamanda başvuruda bulunduğu bağlı kişi için gösterdiği finansal kaynaklara ek olarak sunulmalı.

CRV 17.5. CRV 17.2.(a) geçerliyse, finansal kaynaklar, 28 (yirmi sekiz) günlük bir süre için ve Finans Rehberi'nde belirtildiği bir biçimde tutulmuş olmalıdır.

Kreatif Çalışan’a Bağlı Partner veya Çocuk için Başvuru Kararı

​İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışan’a Bağlı Partner veya Çocuk için Başvuru Kararı bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

CRV 18.1. Karar verici makam, Kreatif Çalışan vize rotasında bağlı bir eş / partner veya bağlı çocuk için tüm uygunluk ve nitelik gerekliliklerinin tam olarak karşılandığından eminse başvuru kabul edilecektir, aksi takdirde başvuru reddedilir.

CRV 18.2. Eğer başvuru reddedilirse, kişi Birleşik Krallık Göç ve Vize İdari İnceleme rehberi kapsamında İdari İnceleme için başvurabilir.

Kreatif Çalışan’a Bağlı Partner veya Çocuk için Vize Süresi ve Koşulları

​İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi şartlarından Kreatif Çalışan’a Bağlı Partner veya Çocuk için Vize Süresi ve Koşulları bölümü, aşağıdaki şartları içermektedir.

CRV 19.1. Bir partnere, bir Kreatif Çalışan olarak parterinin izniyle aynı tarihte sona eren bir izin verilecektir.

CRV 19.2. Bir çocuğa, ebeveynlerinin izninin hangisinin önce sona eriyor ise onunla aynı tarihte sona eren bir izin verilir.

19.3. Giriş izni aşağıdaki koşulların tümüne tabi olacaktır:

(a) Kamunun finansal kaynaklarına herhangi bir şekilde erişim olmayacaktır; ve

(b) Profesyonel bir sporcu (spor antrenörlüğü görevi de dahil olmak üzere) olmak dışında çalışmaya (kendi işini kurmak ve gönüllü çalışma dahil) izin verilecektir; ve

(c) Başvuru sahibi eğer 18 yaşından büyük ise, ATAS rehberi ATAS koşullarına tabi olarak öğrenime izin verilir; ve

(d) Eğer bölüm 10 geçerliyse, başvuru sahibinin polise kaydolması gerekecektir.

İngiltere Kreatif Çalışan Vizesi konusunda uzman Euroasia danışmanları, işlemlerinizde ön hazırlıktan seyahatinize kadar yanınızda olacak, vize başvurunuzu en uygun şekilde yapmanızı sağlayacaktır. Detaylı bilgi almak ve işlemlerinizi başlatmak için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Vize Başvurusu

İngiltere ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Aile Birleşimi Vize İşlemleri
Vize Başvuru Formu
Vize Dilekçesi
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES

 

 
BASE_URL = '';