x
İngiltere

Vize İşlemleri

İngiltere

İngiltere Nitelikli İşçi Vizesi

ingiltere nitelikli işçi vizesi

Değerli ziyaretçimiz, İngiltere Nitelikli İşçi Vizesi (Skilled Worker) sayfamıza hoş geldiniz. Aşağıdaki rehber, Birleşik Krallık Home Office tarafından hazırlanmış olan Immigration Rules, yani vize ve göçmenlik kurallarının Nitelikli İşçi şartları bölümünün detaylarını içermektedir.

Nitelikli İşçi vize türü, işverenlerin Birleşik Krallık'ta belirli bir işte çalışacak kişileri işe almaları içindir. Bir Nitelikli Çalışan, Home Office onaylı bir sponsordan uygun bir vasıflı meslekte bir iş teklifi almalıdır. Bu vize türüne, ana başvuru sahibine bağlı bir eş ve bağlı çocuklar da başvurabilir. Nitelikli İşçi vizesi, Birleşik Krallık’ta yerleşime giden bir yoldur.

Nitelikli İşçi İçin Geçerlilik Gereksinimleri

İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından geçerlilik gereksinimleri, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 1.1. Giriş izni veya Nitelikli İşçi olarak kalma izni için başvuran bir kişi, gov.uk web sitesinde belirtilen formda çevrimiçi olarak aşağıdaki şekilde başvurmalıdır:

(a) Birleşik Krallık dışındaki başvuru sahipleri için “Nitelikli İşçi Vizesi” formu; ya da,

(b) Birleşik Krallık içindeki başvuru sahipleri için “Nitelikli İşçi” formu.

SW 1.2. Giriş izni veya Nitelikli İşçi olarak kalma izni başvurusu, aşağıdaki gereksinimlerin tümünü karşılamalıdır:

(a) Başvuruda oluşabilecek herhangi bir ücret ve Göçmenlik Sağlık Ücreti ödenmiş olmalıdır; ve

(b) Başvuru sahibi, gerekli tüm biyometrik bilgileri sağlamış olmalıdır; ve

(c) Başvuru sahibi, kimliğini ve uyruğunu tatmin edici bir şekilde ortaya koyan bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi sunmuş olmalıdır; ve

(d) Başvuru sahibi, başvuru tarihinden en fazla 3 ay önce sponsorları tarafından kendilerine verilmiş bir sponsorluk sertifikasına (COS) sahip olmalıdır.

SW 1.3. Başvuru sahibi, başvuru tarihinde 18 yaşında veya daha büyük olmalıdır.

SW 1.4. Giriş izni veya kalma izni için başvuran ve başvuru tarihinden önceki 12 ay içinde bir Hükümet veya uluslararası burs kurumundan Birleşik Krallık'ta okumak için hem ücretleri hem de yaşam masraflarını kapsayan bir mükafat almış olan bir başvuru sahibi, o Hükümet veya uluslararası burs kurumundan başvurusu için yazılı onay almalıdır.

SW 1.5. Kalma izni için başvuran bir başvuru sahibi, başvuru tarihinde Birleşik Krallık'ta bulunmalı ve aşağıdaki izin türlerine sahip olmamalıdır:

(a) Ziyaretçi olarak; ya da,

(b) Kısa dönem öğrenci olarak; ya da,

(c) 18 yaşından küçük bir öğrencinin velisi olarak; ya da,

(d) Mevsimlik İşçi olarak; ya da,

(e) Özel bir evde Ev İşçisi olarak; ya da,

(f) Göçmenlik Kuralları dışında (illegal olarak).

SW 1.6. Nitelikli İşçi için geçerlilik gereksinimlerini karşılamayan bir başvuru geçersizdir ve reddedilebilir ve dikkate alınmayabilir.

Nitelikli İşçi İçin Uygunluk Gereksinimleri

İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından uygunluk gereksinimleri, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW2.1. Başvuru sahibi, Bölüm 9'daki ret gerekçelerine göre reddedilmemelidir.

SW2.2. Kalma izni için başvuruyorsa, başvuru sahibi:

(a) 39E paragrafının geçerli olduğu durumlar dışında, göçmenlik yasalarının ihlal etmemelidir. Fazla kalma süresi dikkate alınmayacaktır.

(b) göçmenlik kefaletinde olmamalıdır.

Nitelikli İşçi İçin Nitelik Gereksinimleri

İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından nitelik gereksinimleri, aşağıdaki kuralları içermektedir.

Nitelikli İşçi İçin Giriş Koşulları

İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından giriş koşullarıi, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 3.1. Birleşik Krallık'a Nitelikli İşçi olarak gelmek isteyen bir kişi, Birleşik Krallık'a gelmeden önce Nitelikli İşçi olarak giriş izni almak için başvurmalı ve bu izni almalıdır.

SW 3.2. Nitelikli İşçi olarak giriş izni için başvuran bir kişi, bu kuralların A39 paragrafı ve Ek Rehber T bölümü geçerliyse, aktif akciğer tüberkülozu taramasından geçtiklerini ve bu tüberkülozun kendilerinde bulunmadığını teyit eden geçerli bir tıbbi sertifika sunulacaktır.

Nitelikli İşçi İçin Puan Gereksinimi

İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından puan gereksinimleri, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 4.1. Başvuru sahibinin, aşağıdaki tablodan 50 puan alması zorunludur. Bu puanların nasıl verildiğine ilişkin ayrıntılar SW 5.1'den SW 7.4'e kadar olan bölümde belirtilmiştir.

Zorunlu Puan Gereksinimi: Sponsorluk.

İlgili Kanun: SW 5.1'den SW 5.7'ye kadar

Puan: 20

Zorunlu Puan Gereksinimi: Uygun bir beceri düzeyinde iş.

İlgili Kanun: SW 6.1'den SW 6.5'e kadar

Puan: 20

Zorunlu Puan Gereksinimi: B1 seviyesinde İngilizce Dil Gereksinimi

İlgili Kanun: SW 7.1'den SW 7.3'e kadar

Puan: 10

SW 4.2. Bir başvuru sahibine aşağıdaki tablodan 20 takas edilebilir puan verilmelidir. Bir başvuru sahibi, tablodaki yalnızca bir girişten puan alabilir. Bu puanların nasıl verildiğine ilişkin ayrıntılar SW 8.1'den SW 14.6’ya kadar olan bölümde belirtilmiştir.

Opsiyon: A

Seçenek için takas edilebilir puan gereksinimleri: Başvuranın maaşı, aşağıdakilerin tümüne eşit veya daha fazla olmalıdır:

 • Yılda 25.600 £;
 • Saatte 10,10 £; ve
 • Meslek kodu için mevcut değerde.

İlgili Kanun: SW 8.1’den SW 8.5’e ve SW 14.1’den SW 14.6’ya kadar olan bölümler.

Puan: 20

Opsiyon: B

Seçenek için takas edilebilir puan gereksinimleri: Eğitim yeterliliği. Yapılacak işle ilgili bir konuda doktorası olmalı ve başvuru sahibinin maaşı aşağıdakilerin tümüne eşit veya daha fazla olmalıdır:

 • Yılda 23.040 £;
 • Saatte 10,10 £; ve
 • Meslek kodu için mevcut değerin %90'ı kadar.

Bu opsiyonda, eğitim yeterliliği için 10 puan ve başvuranın maaşı için 10 puan verilecektir.

İlgili Kanun: SW 9.1’den SW 9.10’a ve SW 14.1’den SW 14.6’ya kadar olan bölümler.

Puan: 20

Opsiyon: C

Seçenek için takas edilebilir puan gereksinimleri: Eğitim yeterliliği. İşle ilgili bir STEM konusunda (Science, Technology, Engineering, Mathematics / Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) doktorası olmalı ve başvuru sahibinin maaşı aşağıdakilerin tümüne eşit veya daha fazla olmalıdır:

 • Yılda 20.480 £;
 • Saatte 10,10 £; ve
 • Meslek kodu için mevcut değerin %80'i kadar.

İlgili Kanun: SW 10.1’den SW 10.6’ya ve SW 14.1’den SW 14.6’ya kadar olan bölümler.

Puan: 20

Diğer Opsiyonlar

Opsiyon: D

Seçenek için takas edilebilir puan gereksinimleri: İşçi eksikliği çekilen bir meslekte olmalı ve başvuru sahibinin maaşı aşağıdakilerin tümüne eşit veya daha fazla olmalıdır:

 • Yılda 20.480 £;
 • Saatte 10,10 £; ve
 • Mevcut değeri belirtilen meslek kodları için, meslek kodunda mevcut değerin %80'i kadar.

İlgili Kanun: SW 11.1’den SW 11.6’ya ve SW 14.1’den SW 14.6’ya kadar olan bölümler.

Puan: 20

Opsiyon: E

Seçenek için takas edilebilir puan gereksinimleri: Başvuru sahibi, işgücü piyasasına yeni giren bir kişi ise ve maaşı aşağıdakilerin tümüne eşit veya daha fazla ise:

 • Yılda 20.480 £;
 • Saatte 10,10 £; ve
 • Meslek kodu için mevcut değerin %70'i kadar.

İlgili Kanun: SW 12.1’den SW 12.7’ye ve SW 14.1’den SW 14.6’ya kadar.

Puan: 20

Opsiyon: F

Seçenek için takas edilebilir puan gereksinimleri: Listelenen bir sağlık veya eğitim mesleğinde iş olmalı ve başvuru sahibinin maaşı aşağıdakilerin tümüne eşit veya daha fazla olmalıdır:

 • Yılda 20.480 £; ve
 • Meslek kodu için mevcut değerde.

Listelenen bir sağlık veya eğitim mesleğinde işi olan bir başvuru sahibi, yalnızca F seçeneğinden takas edilebilir puanlar alabilir.

Sponsorluk İçin Puanlar (Mecburi Puanlar)

İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından sponsorluk için puanlar bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 5.1. Başvuru sahibinin yapmayı planladığı iş için, aşağıdakilerin geçerli olduğu bir Sponsorluk Sertifikasına sahip olması gerekir:

(a) Başvuru sahibinin adını, Nitelikli İşçi olarak desteklendiğini, işin ayrıntılarını ve sponsorun onlara sunduğu maaşı ve eğer HM Revenue and Customs (HMRC), sponsor olunan iş için PAYE aracılığıyla ödenecek gelir vergisi ve Ulusal Sigorta gerektiriyorsa, PAYE ayrıntıları.

(b) Başvuru giriş izni için ise, gösterilen belirli iş ve maaş ayrıntıları için İçişleri Bakanlığı (Home Office) tarafından söz konusu sponsora tahsis edilmiş olması; ve

(c) başvuru tarihinden en fazla 3 ay sonra olacak şekilde, sponsor tarafından belirtilen bir başlangıç ​​tarihini içerir olması; ve

(d) Sponsorluk sertifikasının kabul edilen veya reddedilen önceki bir başvuruda kullanılmamış (ancak geçersiz olarak reddedilen, geçersiz kılınan veya geri çekilen önceki bir başvuruda kullanılmış olabilir) olması; ve

(e) Sponsor tarafından geri çekilmemiş veya İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilmemiş; ve Ek ATAS rehberinde yer alan Akademik Teknoloji Onay Planı (ATAS) gerekliliğinin geçerli olup olmadığını teyit etmelidir.

SW 5.2. Sponsor, Nitelikli İşçi vize türü altında söz konusu işe sponsor olmak için İçişleri Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş olmalıdır.

SW 5.3. Başvuru sahibine en son Nitelikli Çalışan olarak izin verilmiş ve son izninde olduğu gibi aynı sponsor için çalışmaya devam etmek için başvuru yapmadığı sürece, sponsor, İçişleri Bakanlığı'nın lisanslı sponsorlar sicilinde A-dereceli olarak listelenmelidir.

SW 5.4. Sponsor, gerekli Göçmenlik Nitelik Ücretinin (Immigration Skills Charge) tamamını ödemiş olmalıdır.

Makul Gerekçeler...

SW 5.5. Karar vericinin, başvuranın yapması için sponsor olunan işin gerçekliğine inanmak için makul gerekçeleri olmalıdır:

(a) İş mevcut değil ise; ya da,

(b) Bir sahtekarlık mevcut ise; ya da,

(c) Başvuru sahibinin giriş izni veya kalma izni için başvurabilmesi için oluşturulmuş ise, başvuru reddedilir.

SW 5.6. Karar vericinin, başvuranın sponsorluk alarak başvurduğu işin aşağıdakilere karşılık geldiğine inanmak için makul gerekçeleri olmamalıdır:

(a) Başvuru sahibinin, sponsor olmayan üçüncü bir şahsa, o şahısta geçici veya kalıcı bir pozisyon doldurması için işe alınması; veya

(b) Sponsor ile üçüncü taraf arasındaki herhangi bir düzenlemenin niteliği veya süresi ne olursa olsun, sponsor olmayan üçüncü bir tarafa devam eden rutin bir rol üstlenmek veya devam eden rutin bir hizmet sağlamak için yapılan sözleşme işi.

SW 5.7. SW 5.1'den SW 5.6’ya kadar olan gereksinimler karşılanırsa, başvuru sahibine sponsorluk için 20 mecburi puan verilecektir.

Uygun Beceri Düzeyindeki Bir İş İçin Mecburi Puanlar

İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Uygun Beceri Düzeyindeki Bir İş İçin Mecburi Puanlar bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 6.1. Başvuru sahibine, SW 6.2'ye tabi olarak Nitelikli Meslekler ek rehberi veya İşçi Eksikliği Çekilen Meslekler Listesi'nde listelenen uygun meslek kodunda bir iş için sponsor olunmalıdır.

SW 6.2. Sponsor uygun bir meslek kodu seçmeli ve karar verici, sponsorun aşağıdaki nedenlerden herhangi biri nedeniyle daha az uygun bir meslek kodu seçtiğine inanmak için makul gerekçelere sahip olmamalıdır:

(a) En uygun meslek kodu, Nitelikli İşçi vize türü kapsamında uygun değildir; ya da,

(b) En uygun meslek kodunun, önerilen maaştan daha yüksek bir mevcut değere sahip olması; ya da,

(c) En uygun meslek kodu, işçi eksikliği çekilen bir meslek değildir ve başvuru sahibi, işçi eksikliği çekilen bir meslekteki bir iş için puan talep etmektedir; ya da,

(d) En uygun meslek kodu, Nitelikli Meslekler Ek Tablo 1'de “Doktora puanı için uygun” olarak listelenmemiştir ve başvuru sahibi bir eğitim yeterliliği için puan talep etmektedir.

SW 6.3. SW 6.2'deki değerlendirmeyi desteklemek için, karar verici özellikle şunları dikkate alabilir:

(a) Sponsorun, iş için, açıklandığı gibi gerçek bir ihtiyacı olup olmadığı; ve

(b) Başvuru sahibinin işi tanımlandığı şekilde yapmak için gereken uygun becerilere, niteliklere ve deneyime sahip olup olmadığı; ve

(c) Sponsorlu çalışanlarına uygun şekilde ödeme yapmak dâhil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere sponsorun göçmenlik sistemine uyum geçmişi; ve

(d) Sponsordan gelen herhangi bir ek bilgi.

SW 6.3A. ATAS rehberinde yer alan ATAS şartı geçerliyse, başvuru sahibi geçerli bir ATAS sertifikası sunmalıdır.

SW 6.4. SW 6.1'den SW 6.3’e kadar olan gereksinimler karşılanırsa, başvuru sahibine SW 6.5'e tabi olarak uygun beceri düzeyindeki bir iş için 20 mecburi puan verilecektir.

SW 6.5. Başvuru sahibine SW 5.7 kapsamında sponsorluk için 20 mecburi puan verilmemişse, uygun beceri düzeyindeki bir iş için puan verilmeyecektir.

İngilizce Dil Şartı İçin Mecburi Puanlar

İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından İngilizce Dil Şartı İçin Mecburi Puanlar bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 7.1. Başvuru sahibi, Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi'nde en az B1 seviyesinde (orta seviye) 4 bileşenin tamamında (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) İngilizce dil becerisi göstermelidir.

SW 7.2. Başvuru sahibi, İngilizce Dili ek rehberinde belirtilen İngilizce dil şartını karşıladığını göstermelidir.

SW 7.3. SW 7.1'den SW 7.2’ye kadar olan gereksinimler karşılanırsa, başvuru sahibine İngilizce dil şartını yerine getirmesi için 10 mecburi puan verilecektir.

Takas Edilebilir Puan Seçeneği A

İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Takas Edilebilir Puan Seçeneği A bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 8.1. Başvuru sahibine, Nitelikli Meslekler Ek Tablo 1'de listelenen uygun bir meslek kodunda bir iş için sponsor olunmalıdır.

SW 8.2. Başvuru sahibine sponsor olunan işin maaşı, aşağıdakilerin tümüne eşit veya daha fazla olmalıdır:

(a) Yılda 25.600 £; ve

(b) Saatte 10.10 £; ve

(c) Meslek kodu için mevcut değerde.

SW 8.3. Maaş, SW 14.1'den SW 14.6’ya kadar olan kısımda belirtildiği gibi kabul edilecektir.

SW 8.4. SW 8.1'den SW 8.3’e kadar olan gereksinimler karşılanırsa, başvuru sahibine maaşları için SW 8.5'e tabi olarak 20 takas edilebilir puan verilecektir.

SW 8.5. Başvuru sahibine SW 5.7 kapsamında sponsorluk için ve SW 6.4 kapsamında uygun beceri seviyesindeki bir iş için 20 mecburi puan verilmemişse, maaş için de puan verilmeyecektir.

Takas Edilebilir Puan Seçeneği B

İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Takas Edilebilir Puan Seçeneği B bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 9.1. Başvuru sahibine, Nitelikli Meslekler Ek Tablo 1'de “Doktora puanlarına uygun” olarak listelenen uygun meslek kodunda bir iş için sponsor olunmalıdır.

SW 9.2. Başvuru sahibi, Birleşik Krallık Doktora derecesine veya başka bir akademik doktora yeterliliğine veya Ecctis'in Birleşik Krallık Doktorasının tanınan standardını karşıladığını onayladığı bir yurt dışı akademik yeterliliğe sahip olmalıdır.

SW 9.3. Başvuru sahibinin sponsoru, sponsor olduğu kişinin yeterliliğinin iş ile ne şekilde alakalı olduğuna dair güvenilir bir açıklama sağlamalıdır.

SW 9.4. Başvuru sahibine daha önce Nitelikli İşçi olarak verilen izinde bir eğitim yeterliliği için doğru puanlar verilmişse, başvuru sahibinin yeterlilik için tekrar kanıt sağlaması gerekmez, ancak sponsor yine de SW 9.3'te açıklamayı sağlamalıdır.

SW 9.5. Başvuru sahibine yalnızca bir yeterlilik için puan verilebilir.

SW 9.6. Başvuru sahibine sponsor olunan işin maaşı, aşağıdakilerin tümüne eşit veya daha fazla olmalıdır:

(a) yılda 23.040 £; ve

(b) saatte 10.10 £; ve

(c) Meslek kodu için mevcut değerin %90'ı kadar.

SW 9.7. Maaş, SW 14.1'den SW 14.6’ya kadar olan kısımda belirtildiği gibi kabul edilecektir.

SW 9.8. SW 9.1'den SW 9.5’e kadar olan gereksinimler karşılanırsa, başvuru sahibine SW 9.10'a tabi olarak ilgili bir eğitim yeterliliği için 10 takas edilebilir puan verilecektir.

SW 9.9. SW 9.6’dan SW 9.7'ye kadar olan gereksinimler karşılanır ise ve meslek kodu Nitelikli Meslekler Ek Tablo 1'de listeleniyor ise, başvuru sahibine SW 9.10'a tabi olarak maaşı için 10 takas edilebilir puan verilecektir.

SW 9.10. Başvuru sahibine SW 5.7 kapsamında sponsorluk için 20 mecburi puan ve SW 6.4 kapsamında uygun beceri seviyesindeki bir iş için 20 mecburi puan verilmemişse, ilgili bir eğitim niteliği veya maaş için de puan verilmeyecektir.

Takas Edilebilir Puan Seçeneği C

İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Takas Edilebilir Puan Seçeneği C bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 10.1. Başvuru sahibi, SW 9.1'den SW 9.5’e kadar olan gereksinimleri karşılamalıdır.

SW 10.2. Başvuru sahibinin sponsoru, söz konusu yeterliliğin bir Bilim, Teknoloji, Mühendislik veya Matematik (STEM) konusunda olduğuna dair güvenilir bir açıklama sağlamalıdır.

SW 10.3. Başvuru sahibine sponsor olunan işin maaşı, aşağıdakilerin tümüne eşit veya daha fazla olmalıdır:

(a) yılda 20.480 £; ve

(b) saatte 10.10 £; ve

(c) Meslek kodu için mevcut değerin %80'i kadar.

SW 10.4. Maaş, SW 14.1'den SW 14.6’ya kadar olan kısımda belirtildiği gibi kabul edilecektir.

SW 10.5. SW 10.1'den SW 10.4’e kadar olan gereksinimler karşılanır ise, başvuru sahibine SW 10.6'ya tabi olarak bir STEM konusundaki ilgili eğitim yeterliliği ve maaşları için 20 takas edilebilir puan verilecektir.

SW 10.6. Başvuru sahibine SW 5.7 kapsamında sponsorluk için 20 mecburi puan ve SW 6.4 kapsamında uygun beceri seviyesindeki bir iş için 20 mecburi puan verilmemişse, ilgili bir eğitim niteliği ve maaş için de puan verilmeyecektir.

Takas Edilebilir Puan Seçeneği D

İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Takas Edilebilir Puan Seçeneği D bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 11.1. Başvuru sahibine, SW 11.2 geçerli olmadığı sürece, bu işin bulunduğu Birleşik Krallık ülkesinde bir işçi eksikliği çekilen meslek olarak İşçi Eksikliği Çekilen Meslek Listesinde listelenen uygun bir meslek kodunda bir iş için sponsor olunmalıdır.

SW 11.2. Sponsorun, başvuru sahibine Sponsorluk Sertifikasını verdiği tarihte veya öncesinde, başvuru sahibinin işi İşçi Eksikliği Çekilen Meslek Listesinden çıkarılmışsa, aşağıdaki koşulların her ikisi de karşılanmalıdır:

(a) Başvuranın en son izni, o sırada geçerli kurallar kapsamında bir işçi eksikliği çekilen meslekte çalışmak üzere desteklendikleri bir Nitelikli İşçi olarak verilmiş olmalıdır.

(b) Başvuru sahibine, önceki izinlerinde olduğu gibi aynı sponsor için aynı işte çalışmaya devam etmesi için sponsor olunmalıdır.

SW 11.3. Başvuru sahibine sponsor olunan iş için maaş, aşağıdakilerin tümüne eşit veya daha fazla olmalıdır:

(a) yılda 20.480 £; ve

(b) saatte 10.10 £; ve

(c) Nitelikli Meslekler Ek Tablo 1'de listeleniyorsa, meslek kodu için mevcut değerin %80'i kadar.

SW 11.4. Maaş, SW 14.1'den SW 14.6’ya kadar olan kısımda belirtildiği gibi kabul edilecektir.

SW 11.5. SW 11.1'den SW 11.4’e kadar olan gereksinimler karşılanırsa, başvuru sahibine, SW 11.6'ya tabi olarak, işçi eksikliği çekilen bir meslekteki bir iş ve maaşı için 20 takas edilebilir puan verilecektir.

SW 11.6. Başvuru sahibine SW 5.7 kapsamında sponsorluk için 20 mecburi puan ve SW 6.4 kapsamında uygun beceri seviyesindeki bir iş için 20 mecburi puan verilmemişse, işçi eksikliği çekilen bir meslekteki iş ve maaş için de puan verilmeyecektir.

Takas Edilebilir Puan Seçeneği E

İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Takas Edilebilir Puan Seçeneği E bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 12.1. Başvuru sahibine, Nitelikli Meslekler Ek Tablo 1'de listelenen uygun bir meslek kodunda bir iş için sponsor olunmalıdır.

SW 12.2. Başvuru sahibi aşağıdaki şartlardan bir veya daha fazlasını karşılamalıdır:

(a) Başvuru sahibi, başvuru tarihinde 26 yaşından küçük olmalıdır; veya

(b) İş teklifi, aşağıdaki meslek kodlarından herhangi birinde doktora sonrası bir pozisyon için olmalıdır:

• 2111 Kimya bilimciler

• 2112 Biyolog bilim insanları ve biyokimyacılar

• 2113 Fizik bilimciler

• 2114 Sosyal ve beşeri bilim adamları

• 2119 Başka yerde sınıflandırılmamış doğa ve sosyal bilimler uzmanları

• 2311 Yüksek öğretimde eğitim uzmanları; veya

(c) İş teklifi Birleşik Krallık'ta Düzenlenmiş bir Meslekte (UK Regulated Profession) olmalıdır ve başvuru sahibi o meslek için tanınmış bir mesleki yeterlilik için çalışıyor olmalıdır; ya da,

(d) Başvuru sahibi, kendisine sponsor olunan iş için ilgili meslek kuruluşu ile tam kayıtlı veya sözleşmeli statü için çalışıyor olmalıdır; ya da,

(e) Başvuru, kalma izni için olmalı ve başvuru sahibinin en son izni Tier 1 (Mezun Girişimci) Göçmen kategorisinde olmalıdır; ya da,

(f) Aşağıdaki koşulların tümü geçerli olmalıdır:

(i) Başvuru sahibinin ziyaretçi vizesi dışında en son aldığı vize Öğrenci vizesi olarak alınmıştır; ve

(ii) Bu vize hala geçerlidir ya da başvuru tarihinden önceki 2 yıldan daha az bir süre önce sona ermiştir; ve

(iii) Bu izinde veya bir Öğrenci olarak önceki herhangi bir izinde, başvuru sahibine aşağıdaki kurslardan birini alması için sponsor olunmuştur (eşdeğer seviyedeki diğer yeterlilikler değil):

• Birleşik Krallık lisans derecesi; ya da,

• Birleşik Krallık yüksek lisans derecesi; ya da,

• Birleşik Krallık doktora veya başka bir doktora yeterliliği; ya da,

• Eğitimde Lisansüstü Sertifikası (The Postgraduate Certificate in Education); ya da,

• Profesyonel Eğitim Yüksek Lisans Diploması (Professional Graduate Diploma of Education); ve

Diğer Şartlar...

(iv) Başvuru sahibi yukarıdaki (iii) bölümündeki eğitimi tamamlamış veya yapacağı başvurudan en fazla 3 ay içerisinde tamamlaması bekleniyor olmalıdır. Ya da, başvuru sahibi doktora eğitimi alıyor olmalı ve İngiltere'de en az 12 aylık eğitimini tamamlamış olmalıdır.

(g) Başvuru sahibinin aldığı son vize ziyaretçi vizesi hariç olmak üzere, Mezun vizesi olmalıdır ve bu izin ya geçerli olmalı ya da geçerliliği veya süresi, başvuru tarihinden önceki 2 yıldan daha az bir süre önce dolmuş olmalıdır.

SW 12.3. Başvurunun kabul edilmesi, başvuru sahibinin Nitelikli İşçi, Mezun ve/veya Tier 2 Göçmen olarak birleşik izninin, iznin sürekli bir dönem için olup olmadığına bakılmaksızın toplamda 4 yıldan fazla olacağı anlamına gelmemelidir.

SW 12.4. Başvuru sahibine sponsor olunan iş için maaş, aşağıdakilerin tümüne eşit veya daha fazla olmalıdır:

(a) yılda 20.480 £; ve

(b) saatte 10.10 £; ve

(c) Meslek kodu için mevcut değerin %70'i kadar.

SW 12.5. Maaş, SW 14.1'den SW 14.6’ya kadar olan kısımlarda belirtildiği gibi kabul edilecektir.

SW 12.6. SW 12.1'den SW 12.5’e kadar olan kısımlardaki gereksinimler karşılanırsa, başvuru sahibine SW 12.7'ye tabi olarak işgücü piyasasına yeni giren biri ve maaşı için 20 takas edilebilir puan verilecektir.

SW 12.7. Başvuru sahibine SW 5.7 kapsamında sponsorluk için 20 zorunlu puan ve SW 6.4 kapsamında uygun beceri seviyesindeki bir iş için 20 zorunlu puan verilmemişse, işgücü piyasasına yeni giren kişi puanı ve maaş puanı da verilmeyecektir.

Takas Edilebilir Puan Seçeneği F

İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Takas Edilebilir Puan Seçeneği F bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 13.1. Başvuru sahibine, Nitelikli Meslekler Ek Tablo 2'de listelenen uygun bir meslek kodunda bir iş için sponsor olunmalıdır.

SW 13.2. Başvuru sahibine sponsor olunan iş için maaş, her ikisine de eşit veya daha fazla olmalıdır:

(a) Yılda 20.480 £; ve

(b) Meslek kodu için mevcut değerde.

SW 13.3. Maaş, SW 14.1'den SW 14.5’e kadar olan kısımlarda belirtildiği gibi kabul edilecektir.

SW 13.4. Başvuru sahibine "2231 Hemşireler" veya "2232 Ebeler" meslek kodunda bir iş için sponsor olunuyorsa, maaşları geçici olarak (8 aya kadar) SW 13.2(a) uyarınca gerekli olan yıllık 20.480 £'dan daha az olabilir. Bu durumun gerçekleşmesi için aşağıdaki durumlardan herhangi biri olmalıdır:

(a) Başvuranın daha önce Hemşirelik ve Ebelik Konseyi (NMC) kaydına sahip olması ve uygulamaya geri dönmek amacıyla NMC onaylı bir program yürütüyor olması; ya da,

(b) Başvuru sahibi NMC kaydı için çalışıyor ve aşağıdaki koşulların tümü geçerli ise;

(i) Başvuru sahibi, başvuru tarihinden önce NMC'nin İngilizce dil gerekliliklerini ve Bilgisayar Tabanlı Yeterlilik Testini geçmiştir; ve

(ii) Başvuru sahibi, belirtilen işe başlama tarihinden en geç 3 ay sonra NMC kaydını almak için bir OSCE sınavına (Objective Structured Clinical Examination / Objektif Yapılandırılmış Klinik Sınav) girecektir.

Diğer Şartlar...

SW 13.5. SW 13.4. geçerli olduğunda:

(a) Sponsor, işe başlama tarihinden itibaren 8 ay içinde tam NMC kaydını alamazlarsa, başvuru sahibinin sponsorluğu durduracağını onaylamalıdır. Başvuru sahibine, Nitelikli İşçi vize türünde hemşire veya ebe olarak en son izin verilmişse, en son izinlerinde yapmaları için sponsor olunan işin başlangıç tarihinden itibaren 8 ay sayılır. Ve,

(b) (a)'daki 8 ay boyunca veya başvuru sahibi NMC kaydını elde edene kadar (daha erken ise), başvuru sahibinin maaşı, Nitelikli Meslekler Ek Tablo 3'te belirtildiği gibi minimum olarak uygun Agenda for Change Band 3 oranına eşit olmalıdır.

SW 13.6. SW 13.1'den SW 13.5’e kadar olan gereksinimler karşılanırsa, başvuru sahibine SW 13.7'ye tabi olarak listelenen bir sağlık veya eğitim mesleği ve maaşları için 20 takas edilebilir puan verilecektir.

SW 13.7. Başvuru sahibi ayrıca SW 5.7 kapsamında sponsorluk için 20 zorunlu puana ve SW 6.4 kapsamında uygun beceri seviyesindeki bir iş için 20 zorunlu puana sahip değilse, listelenen bir sağlık veya eğitim mesleği ve maaşındaki bir iş için puan verilmeyecektir.

İngiltere İşçi Vizesi

Maaşın Dikkate Alınması

İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Maaşın Dikkate Alınması bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

Tüm Takas Edilebilir Puan Seçenekleri

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Tüm Takas Edilebilir Puan Seçenekleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 14.1. Maaş, yalnızca garanti edilen temel brüt ücreti içerir (gelir vergisinden önceki ve çalışan emekliliği ve ulusal sigorta primleri dâhil).

SW 14.2. Maaş, aşağıdakilerden herhangi biri gibi diğer türdeki ödemeleri ve faydaları içermez:

(a) İşin doğası gereği saatlerin değişebilmesi durumu yaşanabileceği için garanti edilemeyen ücret; ya da,

(b) Vardiya, fazla mesai veya ikramiye gibi ek ücretler (garantili olsun veya olmasın); ya da,

(c) Çalışan emekli maaşı ve çalışan ulusal sigorta primleri; ya da,

(d) Konaklama veya geçim ödeneği gibi herhangi bir ödenek; ya da,

(e) Hisse senetleri, sağlık sigortası, okul veya üniversite ücretleri, şirket arabaları veya yiyecek gibi ayni yardımlar; ya da,

(f) "Golden Hello" gibi tek seferlik ödemeler; ya da,

(g) Vize harcı veya Göçmenlik Sağlık Ücreti (IHS) gibi göçmenlik masraflarına ilişkin ödemeler; ya da,

(h) Başvuru sahibinin ikamet ettiği ülkeye gidiş, geliş, ekipman, giyim, seyahat veya geçim dahil (ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) iş giderlerini karşılamak için yapılan ödemeler.

SW 14.3. Başvuru sahibine haftada 48 saatten fazla çalışması için destek veriliyorsa, yalnızca haftada ilk 48 saatin maaşı, SW 8.1'den SW 13.7’ye kadar olan kısımda belirtilen yıllık 25.600 £, 23.040 £ veya 20.480 £ maaş eşiklerine göre değerlendirilecektir.

Örnek...

Örneğin, saatte 10 Sterlin karşılığında haftada 60 saat çalışan bir başvuranın maaşı 31.200 Sterlin (10 x 60 x 52 Sterlin) değil, yıllık 24,960 Sterlin (10 x 48 x 52 Sterlin) olarak kabul edilecektir.

SW 14.4. Mevcut değer eşit olarak dağıtılacak ve saatlik 10,10 £ maaş gereksinimi, başvuranın çalışma düzenine göre aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

(a) Nitelikli Meslekler Ek Tablo 1'de listelenen meslek kodları için mevcut değer, 39 saatlik bir haftaya dayalıdır ve aşağıdaki gibi dağıtılacaktır:

(Nitelikli Meslekler Tablo 1'de belirtilen meslek koduna göre mevcut değer) x (sponsor tarafından belirtilen haftalık çalışma saati sayısı ÷ 39)

(b) Başvuru sahibinin maaşının, geçerli ücretin %70'i, %80'i veya %90'ı olması gerektiği durumlarda, (a)'daki hesaplamadan elde edilen rakam, gerekli aylık maaşı hesaplamak için uygun şekilde 0,7, 0,8 veya 0,9 ile çarpılacaktır, ve;

(c) Nitelikli Meslekler Ek Tablo 2'de listelenen sağlık ve eğitim meslek kodları için mevcut değer, Nitelikli Meslekler rehberinde belirtildiği gibi eşit olarak dağıtılacaktır; ve

(d) Haftada 48 saatten fazla çalışsalar bile, başvuranın tam haftalık çalışma saatleri, maaşlarını mevcut değere ve saatlik 10,10 £ maaş gereksinimine göre kontrol ederken dahil edilecektir.

Nitelikli İşçi Maaşı İçin Geçiş Düzenlemeleri

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçi Maaşı İçin Geçiş Düzenlemeleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 14.5. Başvuru sahibi kalma veya yerleşme izni için başvuruyorsa, başvuru sahibine Tier 2 (Genel) Göçmen olarak izin verilmişse ve o zamandan beri Nitelikli İşçi olarak sürekli izne sahipse, aşağıdaki geçiş düzenlemeleri geçerlidir:

(a) Başvuru tarihi 1 Aralık 2026'dan önceyse, aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi koşuluyla maaş, ödenekleri de içerebilir (SW 14.20'deki diğer kısıtlamalar da geçerlidir):

(i) Başvuru sahibi, önceki izinlerinde olduğu gibi aynı sponsor için çalışmak için başvuruyorsa; ve

(ii) Ödenekler garanti altındaysa, başvuru sahibinin izin süresi boyunca ödenecekse ve Londra bölgesine özel ödenekler gibi benzer durumlarda yerel yerleşik bir işçiye ödenecek ise.

(b) Başvuru tarihi 24 Mayıs 2023'ten önceyse ve başvuru sahibi, sponsorları tarafından 24 Kasım 2016'dan önce kendilerine verilen sponsorluk sertifikasına dayalı olarak Tier 2 (Genel) Göçmen olarak izin aldıysa, başvuru sahibinin SW 8.1'den SW 13.6’ya kadar olan kısımlarda belirtildiği gibi, A ila F seçeneklerinden 20 takas edilebilir puan almasına gerek yoktur. Bunun yerine, SW 13.6'ya göre, 20.800 £ veya üzeri bir maaş için veya daha yüksekse, en azından meslek kodu için geçerli olan ücret için 20 takas edilebilir puan verilecektir. (SW 12.1. ila SW 12.4'teki diğer gereklilikler de geçerlidir). Ancak Başvuru sahibine SW 5.7 kapsamında sponsorluk için ve SW 6.4 kapsamında uygun beceri seviyesindeki bir iş için 20 zorunlu puan verilmemişse bu puanlar da verilmeyecektir.

(c) Başvuru sahibine, Tier 2 (Genel) Göçmen olarak son aldığı izin için başvurduğu sırada aşağıdaki tablodaki meslek kodlarından birinde çalışması için sponsor olunmuşsa ve o zamandan beri bu meslek kodunda sponsor olunuyorsa (ister Tier 2 (Genel) Göçmen ve/veya Nitelikli İşçi olarak) ve başvuru tarihi 1 Aralık 2026'dan önceyse, Nitelikli Meslekler Ek Tablo 1'de listelenen mevcut değerler yerine aşağıdaki tablodaki mevcut değerler geçerlidir. Bu mevcut değerler, 40 saatlik bir çalışma haftasına dayanmaktadır ve başvuru sahibinin sponsoru tarafından belirtilen haftalık çalışma saatlerine dayalı olarak diğer çalışma düzenleri için orantılı olarak değerlendirilmelidir:

Tablo...

Meslek kodu

Mevcut Değer -
A seçeneği

Mevcut Değerin %90'ı -
B seçeneği

Mevcut Değerin %80'i –
C ve D seçenekleri

Mevcut Değerin %70'i -
E seçeneği

2113 Fizik bilimcileri

29.000 £ (saatte 13.94 £)

26.100 £ (saatte 12.55 £)

23.200 £ (saatte 11.15 £)

20.300 £ (saatte 9.76 £)

2119 Başka yerde sınıflandırılmamış doğa ve sosyal bilimler uzmanları

29.000 £ (saatte 13.94 £)

26.100 £ (saatte 12.55 £)

23.200 £ (saatte 11.15 £)

20.300 £ (saatte 9.76 £)

2311 Yüksek öğretimde eğitim uzmanları

33.000 £ (saatte 15.87 £)

29.700 £ (saatte 14.28 £)

26.400 £ (saatte 12.69 £)

23.100 £ (saatte 11.11 £)

 

SW 14.6. Başvuru sahibine 6 Nisan 2021 tarihinden önce yürürlükteki kurallar uyarınca Nitelikli İşçi olarak izin verilmişse ve o zamandan beri sürekli Nitelikli İşçi olarak izin almışsa, saat başına 10,10 £ maaş şartı uygulanmaz, ancak diğer tüm maaş gereklilikleri geçerli olmaya devam eder.

Nitelikli İşçi İçin Mecburi Finansal Gereksinim

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçi İçin Mecburi Finansal Gereksinim bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 15.1. Başvuru sahibi, kalma izni için başvuruyorsa ve başvuru tarihinde 12 ay veya daha uzun süredir izinle Birleşik Krallık'ta bulunuyorsa, finansal gereksinimi karşılamış olarak sayılacaktır ve finansal kaynak göstermelerine gerek yoktur.

SW 15.2. Başvuru sahibi giriş izni için başvuruyorsa veya başvuru tarihinde 12 aydan daha az bir süredir Birleşik Krallık'ta bulunuyorsa:

(a) Başvuru sahibi, en az 1.270 £ tutarında finansal kaynağa sahip olmalıdır; ya da,

(b) Başvuru sahibinin A-dereceli sponsoru, gerekirse, başvuru sahibini işe başlattıkları ilk ayın sonuna kadar en az 1.270 £ tutarında ödeneği ve konaklama ücretlerini karşılayacağını tasdik etmelidir.

SW 15.3. SW 15.2.(a) geçerliyse, başvuru sahibi, Ek Finans Rehberinde belirtildiği gibi 28 günlük bir süre için gerekli finansal kaynakları elinde tuttuğunu göstermelidir.

Nitelikli İşçi İçin Mecburi Sabıka Kaydı Belgesi Şartı

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçi İçin Mecburi Sabıka Kaydı Belgesi Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 16.1. Başvuru sahibi giriş izni için başvuruyorsa ve aşağıda listelenen meslek kodlarından herhangi birinde bir iş için kendisine sponsor olunuyorsa, 12 ay veya daha fazla süredir bulundukları herhangi bir ülkedeki ilgili makamdan bir sabıka kaydı belgesi sunmalıdır. Sabıka kaydı, başvuru tarihinden önceki 10 yıllık süreyi göstermeli ve 18 yaşını doldurduktan sonra alınmış olmalıdır:

• 1181 Sağlık hizmetleri ve halk sağlığı yöneticileri ve yöneticileri

• 1184 Sosyal hizmetler yöneticileri ve müdürleri

• 1241 Sağlık hizmetleri uygulama yöneticileri

• 1242 Yatılı, gündüz ve evde bakım yöneticileri ve sahipleri

• 2211 Tıp pratisyenleri

• 2212 Psikologlar

• 2213 Eczacılar

• 2214 Gözle ilgili uzmanlar

• 2215 Diş hekimleri

• 2217 Tıbbi radyograflar

• 2218 Ayak hastalıkları uzmanları

• 2219 Başka yerde sınıflandırılmamış sağlık çalışanları

• 2221 Fizyoterapistler

• 2222 Mesleki terapistler

• 2223 Konuşma ve dil terapistleri

• 2229 Başka yerde sınıflandırılmamış terapi uzmanları

• 2231 Hemşireler

• 2232 Ebeler

• 2312 İleri öğretim eğitim uzmanları

• 2314 Orta öğretim eğitim uzmanları

• 2315 İlköğretim ve anaokulu eğitimi öğretmenleri

• 2316 Özel öğretim eğitim uzmanları

• 2317 Eğitim kurumlarının kıdemli profesyonelleri

• 2318 Eğitim danışmanları ve okul müfettişleri

• 2319 Başka yerde sınıflandırılmamış öğretim ve diğer eğitim uzmanları

• 2442 Sosyal hizmet uzmanları

• 2443 Denetimli Serbestlik görevlileri

• 2449 Başka yerde sınıflandırılmamış sosyal yardım uzmanları

• 3213 Sağlık Görevlileri

• 3216 Gözle ilgili ilaç uzmanları

Diğer Meslekler...

• 3217 Eczacılık teknisyenleri

• 3218 Tıp ve diş teknisyenleri

• 3219 Başka yerde sınıflandırılmamış sağlıkla ilgili yardımcı profesyoneller

• 3231 Gençlik ve toplum çalışanları

• 3234 Konut görevlileri

• 3235 Danışmanlar

• 3239 Başka yerde sınıflandırılmamış sosyal yardım ve konut ile ilgili yardımcı meslek mensupları

• 3443 Fitness eğitmenleri

• 3562 İnsan kaynakları ve endüstriyel ilişkiler görevlileri

• 6121 Kreş hemşireleri ve yardımcıları

• 6122 Çocuk bakıcıları ve ilgili meslekler

• 6123 Oyun Alanı İşçileri

• 6125 Öğretim asistanları

• 6126 Eğitim destek asistanları

• 6141 Hemşire yardımcıları ve asistanları

• 6143 Diş hemşireleri

• 6144 Ev velileri ve yatılı gözetimciler

• 6145 Hasta bakım çalışanları ve evde bakıcılar

• 6146 Kıdemli bakım çalışanları

SW 16.2. SW 16.1'deki gereklilik, başvuru sahibinin, ilgili makamların herhangi birinden veya tümünden bir sabıka kaydı belgesi almanın kendisi için makul olarak uygulanabilir olmadığına dair tatmin edici bir açıklama yapması durumunda geçerli değildir.

Nitelikli İşçi Olarak Başvuru Hakkında Karar

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçi Olarak Başvuru Hakkında Karar bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 17.1. Karar verici, Nitelikli İşçi için tüm uygunluk ve ilgili uygunluk şartlarının yerine getirilmesi konusunda tatmin olursa başvuru kabul edilecek, aksi takdirde başvuru reddedilecektir.

SW 17.2. Başvuru reddedilirse, kişi İdari İnceleme rehberi kapsamında bir İdari İnceleme için başvurabilir.

Nitelikli İşçi İçin Giriş İzni Süresi ve Koşulları

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçi İçin Giriş İzni Süresi ve Koşulları bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 18.1. Başvuru sahibine, sponsorluk belgelerinin bitiş tarihinden (sponsorluk belgelerinin başlangıç ​​tarihinden itibaren en fazla 5 yıl sonra olabilir) sonraki 14 güne kadar giriş izni veya kalma izni verilecektir.

SW 18.2. Giriş izni, aşağıdaki tüm koşullara tabi olacaktır:

(a) Kamunun finansal kaynaklarına erişim olmaması; ve

(b) Yalnızca başvuru sahibine sponsor olunan işte çalışmaya izin verilir (c ila e'ye tabi olarak); ve

(c) Kişinin sponsor olduğu işte çalışmaya devam etmesi koşuluyla ek istihdama izin verilir; ve

(d) Gönüllü çalışmaya izin verilir; ve

(e) Başvuranın başvuru tarihinde yasal olarak çalışmakta olduğu bir iş için sözleşmeye dayalı bir ihbar süresinin düzenlenmesine izin verilir; ve

(f) ATAS rehberindeki ATAS koşuluna tabi olarak çalışmaya izin verilir; ve

(g) Bölüm 10 geçerliyse, başvuru sahibinin polise kaydolması gerekecektir.

Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim İçin Geçerlilik Gereksinimleri

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim İçin Geçerlilik Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 19.1. Nitelikli İşçi olarak yerleşim için başvuran bir kişi, gov.uk web sitesinde “Çeşitli göçmenlik kategorilerinde Birleşik Krallık'a yerleşim formu” şeklinde belirtilen formdan çevrimiçi olarak başvuru yapmalıdır.

SW 19.2. Nitelikli İşçi olarak yerleşim başvurusu, aşağıdaki tüm gereksinimleri karşılamalıdır:

(a) Oluşabilecek herhangi bir ücret ödenmiş olmalıdır; ve

(b) Başvuru sahibi gerekli tüm biyometrik bilgileri sağlamış olmalıdır; ve

(c) Başvuru sahibi, kimliğini ve uyruğunu tatmin edici bir şekilde ortaya koyan bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi sunmuş olmalıdır; ve

(d) Başvuru sahibi, başvuru tarihinde Birleşik Krallık'ta olmalıdır.

SW 19.3. Başvuru sahibi, Nitelikli İşçi olarak izinli veya son giriş iznini Nitelikli İşçi olarak almış olmalıdır.

SW 19.4. Nitelikli İşçi olarak yerleşim için geçerlilik şartlarını karşılamayan bir başvuru geçersizdir ve reddedilebilir ve değerlendirmeye alınmayabilir.

Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim İçin Uygunluk Gereksinimleri

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim İçin Uygunluk Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW20.1. Başvuru sahibi Bölüm 9'daki ret gerekçelerine göre reddedilmemelidir.

SW20.2. Başvuru sahibi:

(a) 39E paragrafının geçerli olduğu durumlar dışında, göçmenlik yasalarının ihlal etmemelidir. Fazla kalma süresi dikkate alınmayacaktır.

(b) göçmenlik kefaletinde olmamalıdır.

Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim İçin Nitelik Gereksinimleri

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim İçin Nitelik Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim İçin Yeterli Süre Şartı

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim İçin Yeterli Süre Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 21.1. Başvuru sahibi, Birleşik Krallık'ta sürekli olarak 5 yıl geçirmiş olmalıdır.

SW 21.2. 5 yıllık sürekli dönem, aşağıdaki yollardan herhangi birinde veya bunların herhangi bir kombinasyonunda izin verilen zamandan oluşmalıdır:

(a) Nitelikli İşçi izniyle; ya da,

(b) Küresel Yetenek izniyle; ya da,

(c) Innovator izniyle ya da,

(d) Dini Görevli izniyle; ya da,

(e) Uluslararası Sporcu izniyle; ya da,

(f) Bir yurt dışı işletmenin temsilcisi olarak; ya da,

(g) Tier 1 (Mezun Girişimci) izni dışındaki diğer Tier 1 Göçmeni olarak; ya da,

(h) Başvuranın Nitelikli İşçi olarak başvurusuna ilişkin bir karar beklediği süre boyunca, aşağıdaki giriş izinlerinden birinde izinli olarak:

(i) Kalma izni için izinli; ve

(ii) 24 Ocak 2020 ile 30 Haziran 2021 (dahil) arasında yapılmış; ve

(iii) Başvuru tarihinde lisanslı bir sponsor tarafından verilen bir sponsorluk sertifikası ile desteklenmiş; ve

(iv) Hali hazırda verilmiş olan.

Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim İçin Sürekli İkamet Şartı

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim İçin Sürekli İkamet Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 22.1. Başvuru sahibi, SW 21.1'deki süre boyunca Sürekli İkamet rehberinde belirtilen sürekli ikamet şartını sağlamalıdır.

Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim İçin Birleşik Krallık'ta Yaşam Gereksinimi Bilgisi

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim İçin Birleşik Krallık'ta Yaşam Gereksinimi Bilgisi bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 23.1 Başvuru sahibi, Knowledge of Life in the UK (KOL UK) rehberinde belirtilen Birleşik Krallık'ta Yaşam gereksinimi bilgisini karşılamalıdır.

Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim İçin Sponsorluk ve Maaş Gereksinimi

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim İçin Sponsorluk ve Maaş Gereksinimi bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 24.1. Başvuru sahibinin en son iznindeki sponsoru, karar tarihinde Nitelikli İşçilere sponsor olmak için İçişleri Bakanlığı tarafından hala onaylı durumda olmalıdır.

SW 24.2. Sponsor, başvuru sahibinin yakın gelecekte kendileri için çalışmasını hala talep ettiğini ve başvuru sahibine en azından SW 24.3'teki maaşın ödendiğini ve öngörülebilir gelecekte ödeneceğini teyit etmelidir.

SW 24.3. SW 24.4'e tabi olarak, başvuranın maaşı, aşağıdaki tablonun ilgili satırında gösterilen üç maaş gereksiniminin tümüne eşit veya daha fazla olmalıdır.

Başvuranın koşulları

Genel maaş

Asgari saatlik ücret

Mevcut Değer

A

B ve C satırlarının geçerli olmadığı tüm durumlar

Yılda en az 25.600 £ maaş

Saatte en az 10,10 £

En azından mevcut değerde.

B

Başvurana, en son izinlerinde, işçi eksikliği çekilen bir meslekte veya Nitelikli Meslekler Tablo 2'de listelenen bir sağlık veya eğitim meslek kodunda sponsor olunmuştur.

Yılda en az 20.480 £ maaş

Saatte en az 10,10 £

Meslek kodu, Nitelikli Meslekler Ek Tablo 1 veya Tablo 2'de listeleniyorsa, en azından mevcut değerde.

C

Yerleşim için 5 yıllık yeterlik süresi, başvuranın aşağıdaki meslek kodlarından birinde bir iş için sponsorluk aldığı Tier 2 (Genel) Göçmen olarak geçen süreyi içerir:
• 2111 Kimya bilimcileri
• 2112 Biyoloji bilimcileri ve biyokimyacılar
• 2113 Fizik bilimcileri
• 2114 Sosyal ve beşeri bilimler bilimcileri
• 2119 Başka yerde sınıflandırılmamış doğa ve sosyal bilimler uzmanları
• 2150 Araştırma ve geliştirme yöneticileri
• 2311 Yüksek öğretim öğretim uzmanları

Yılda en az 20.480 £ maaş

Saatte en az 10,10 £

Başvuru sahibi o zamandan beri bu meslek kodunda sponsor olmaya devam ettiyse, en azından SW 14.5(c) paragrafındaki tabloda yer alan mevcut değerde. Diğer durumlarda da en azından Nitelikli Meslekler rehberindeki mevcut değerde.

 

Şartlar...

SW 24.4. SW 24.3'teki tablonun altındaki maaşlar aşağıdakilere tabidir:

(a) Maaş, SW 14.1'den SW 14.6’ya kadar olan kısımda belirtildiği şekilde kabul edilecektir. SW 14.3'te, yıllık 25.600 Sterlin veya 20.480 Sterlin maaş eşiklerine yapılan atıflar, yukarıdaki SW 24.3'teki tablodaki referanslar dahil olarak okunmalıdır. Ve,

(b) Başvuru sahibi, Bölüm 9, paragraf 9.30.1'de belirtilen nedenlerden biri nedeniyle halen çalışmıyorsa veya başvuru tarihinden önceki bir ay içinde bu tür bir devamsızlıktan geri döndüyse, değerlendirme, sponsorları tarafından belirtildiği gibi, işe döndüklerindeki maaşlarına dayanacaktır.

Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim Başvurusuna İlişkin Karar

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçi Olarak Yerleşim Başvurusuna İlişkin Karar bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 25.1. Karar verici, Nitelikli İşçi olarak yerleşim için tüm uygunluk ve uygunluk gerekliliklerini karşılıyorsa, başvuru sahibine yerleşim izni verilir, aksi takdirde başvuru reddedilir.

SW 25.2. Başvuru reddedilirse, kişi İdari İnceleme rehberi kapsamında İdari İnceleme için başvurabilir.

İngiltere Çalışma Vizesi

Nitelikli İşçiye Bağlı Kişiler

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçiye Bağlı Kişiler bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

Nitelikli İşçiye Bağlı Eş ya da Çocuk İçin Geçerlilik Gereksinimleri

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçiye Bağlı Eş ya da Çocuk İçin Geçerlilik Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 26.1. Bir Nitelikli Çalışana bağlı eşi veya bağlı çocuğu olarak giriş izni veya kalma izni için başvuran bir kişi, gov.uk web sitesinde belirtilen formda çevrimiçi olarak başvurmalıdır:

Partner veya çocuğun konumu: Birleşik Krallık dışı

İlgili form: Birleşik Krallık Bağlı partner vizesi & Birleşik Krallık Bağlı çocuk vizesi

Partner veya çocuğun konumu: Birleşik Krallık içi

İlgili form: Bağlı partner & Bağlı Çocuk

SW 26.2. Nitelikli İşçinin bağlı partneri veya bağlı çocuğu olarak giriş izni veya kalma izni başvurusu, aşağıdaki gereksinimlerin tümünü karşılamalıdır:

(a) Oluşabilecek herhangi bir ücret ve Göçmenlik Sağlık Ücreti ödenmiş olmalıdır; ve

(b) Başvuru sahibi gerekli tüm biyometrik bilgileri sağlamış olmalıdır; ve

(c) Başvuru sahibi, kimliğini ve uyruğunu tatmin edici bir şekilde ortaya koyan bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi sunmuş olmalıdır.

SW 26.3. Başvuru sahibi bağlı partner olarak başvuruyorsa, başvuru tarihinde 18 yaşında veya daha büyük olmalıdır.

SW 26.4. Bir Nitelikli Çalışanın bağlı partneri veya bağlı çocuğu olarak kalma izni için başvuran bir başvuru sahibi, başvuru tarihinde Birleşik Krallık'ta olmalıdır ve aşağıdaki izinlere sahip veya son iznini aşağıdakilerden birinde almış olmamalıdır:

(a) Ziyaretçi olarak; ya da,

(b) Kısa dönem öğrenci olarak; ya da,

(c) Bir Çocuk Öğrencinin Velisi olarak; ya da,

(d) Mevsimlik İşçi olarak; ya da,

(e) Özel Bir Evde Ev Hizmetlisi olarak; ya da,

(f) Göçmenlik Kuralları dışında (illegal olarak).

SW 26.5. Nitelikli İşçinin bağlı partneri veya bağlı çocuğu için geçerlilik şartlarını karşılamayan bir başvuru geçersizdir ve reddedilebilir ve dikkate alınmayabilir.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Bağlı Çocuğu İçin Uygunluk Gereksinimleri

​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçiye Bağlı Eş ya da Çocuk İçin Uygunluk Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 27.1. Başvuru sahibi Ret Gerekçeleri Bölüm 9'a göre reddedilmemelidir.

SW 27.2. Kalma izni için başvuruyorsa, başvuru sahibi:

(a) 39E paragrafının geçerli olduğu durumlar dışında, göçmenlik yasalarının ihlal etmemelidir. Fazla kalma süresi dikkate alınmayacaktır.

(b) göçmenlik kefaletinde olmamalıdır.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Bağlı Çocuğu İçin Nitelik Gereksinimleri

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçiye Bağlı Eş ya da Çocuk İçin Nitelik Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Bağlı Çocuğu İçin Giriş Şartı

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Bağlı Çocuğu İçin Giriş Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 28.1. Birleşik Krallık'a bir Nitelikli Çalışanın bağlı partneri ya da bağlı çocuğu olarak gelmek isteyen bir kişi, Birleşik Krallık'a gelmeden önce bir Nitelikli Çalışanın bağlı partneri ya da bağlı çocuğu olarak giriş izni almak için başvurmalı ve bu izni almalıdır.

SW 28.2. Nitelikli İşçinin bağlı partneri ya da bağlı çocuğu olarak giriş izni için başvuran bir kişi, bu bu kuralların A39 paragrafı ve Ek Rehber T bölümü geçerliyse, aktif akciğer tüberkülozu taramasından geçtiklerini ve bu tüberkülozun kendilerinde bulunmadığını teyit eden geçerli bir tıbbi sertifika sunulacaktır.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri İçin İlişki Şartı

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri İçin İlişki Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 29.1. Başvuru sahibi, aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu bir kişinin partneri olmalıdır:

(a) Kişinin Nitelikli İşçi vizesi olarak izni vardır; ya da,

(b) Kişi, partneriyle aynı zamanda, Nitelikli İşçi giriş izni ya da vizesi için başvuruyor olmalı; ya da,

(c) Kişinin yerleştiği sırada Nitelikli İşçi izni almış olması ve başvuranın o sırada kişinin partneri olarak izin almış olması koşuluyla, kişinin Birleşik Krallık’ta yerleşik olması veya İngiliz vatandaşı olması.

SW 29.2. Başvuru sahibi ve Nitelikli Çalışan partneri evli değilse ya da medeni birliktelik içinde değilse, aşağıdaki gereksinimlerin tümü karşılanmalıdır:

(a) Başvuru tarihinden önce en az iki yıllık süre boyunca evlilik veya medeni birliktelik benzeri bir ilişki içinde birlikte yaşıyor olmaları; ve

(b) Başvuru sahibinin veya Nitelikli Çalışan partnerinin başka bir kişiyle olan önceki ilişkisi kalıcı olarak bozulmuş olmalıdır; ve

(c) Başvuru sahibi ve Nitelikli Çalışan partneri, Birleşik Krallık'ta evlenmelerine veya medeni birliktelik kurmalarına izin verilmeyecek kadar yakından akraba ilişkisi içinde olmamalıdır.

SW 29.3. Başvuru sahibi ile Nitelikli İşçi partneri arasındaki ilişki gerçek ve kalıcı olmalıdır.

SW 29.4. Başvuru sahibi ve Nitelikli Çalışan partneri, başvuru sahibinin Birleşik Krallık'ta kaldığı süre boyunca birlikte yaşamayı amaçlamalıdır.

Nitelikli İşçinin Bağlı Çocuğu için İlişki Şartı

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Çocuğu İçin İlişki Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 30.1. Başvuru sahibi, aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu bir ebeveynin çocuğu olmalıdır:

(a) Kişinin Nitelikli İşçi vize kategorisi üzerinde izni vardır; ya da,

(b) Kişi, çocuğuyla aynı zamanda, Nitelikli İşçi giriş izni ya da vizesi için başvuruyor olmalı; ya da,

(c) Kişinin yerleştiği sırada Nitelikli İşçi izni almış olması ve başvuranın o sırada kişinin çocuğu olarak izin almış olması koşuluyla, kişinin Birleşik Krallık’ta yerleşik olması veya İngiliz vatandaşı olması.

SW 30.2 Başvuranın ebeveynlerinin her biri, başvuru sahibi ile aynı zamanda başvuruda bulunmalı veya Birleşik Krallık'ta (Ziyaretçi olarak dışında) bulunma iznine sahip olmalıdır. Yalnızca eğer,

(a) Nitelikli İşçi olarak kalmak için giriş izni veya vizesi olan veya başvuru yapan ebeveyn, hayatta kalan tek ebeveyn ise; ya da,

(b) Nitelikli İşçi olarak kalmak için başvuruda bulunan veya giriş izni veya vizesi olan ebeveyn, çocuğun yetiştirilmesinden tek başına sorumlu olan ebeveyn ise; ya da,

(c) Nitelikli İşçi olarak izni olmayan ebeveyn;

(i) bir İngiliz vatandaşı veya herhangi bir kısıtlama olmaksızın Birleşik Krallık'a girme veya Birleşik Krallık'ta kalma hakkı olan bir kişi ise; ve

(ii) Birleşik Krallık'ta normal olarak ikamet ediyorsa veya edecekse; ya da,

(d) Karar verici, çocuğa giriş izni veya Nitelikli Çalışan olarak başvuran veya giriş izni veya vizesi olan ebeveynle kalma izni vermek için ciddi ve zorlayıcı nedenler olduğuna ikna olduğunda.

SW 30.3. Başvuru sahibi, Birleşik Krallık'ta bir Nitelikli İşçinin veya eşinin çocuğuysa, başvuru sahibi her iki ebeveynin de adını gösteren eksiksiz bir Birleşik Krallık doğum belgesi sunmalıdır.

Nitelikli İşçinin Bağlı Çocuğu için Bakım Gereksinimi

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Çocuğu için Bakım Gereksinimi bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 31.1. Başvuru sahibi başvuru tarihinde 18 yaşından küçükse, çocuğun Birleşik Krallık'ta bakımı ve konaklaması için ilgili Birleşik Krallık mevzuatına ve yasalarına uygun düzenlemeler bulunmalıdır.

Nitelikli İşçinin Bağlı Çocuğu İçin Yaş Şartı

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Çocuğu İçin Yaş Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 32.1. En son iznini ebeveynlerinin bağlı çocuğu olarak almadığı sürece, çocuk başvuru tarihinde 18 yaşından küçük olmalıdır.

SW 32.2. Çocuk başvuru tarihinde 16 yaş ve üzerinde ise bağımsız bir yaşam sürmemelidir.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğu İçin Finansal Şartlar

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğu İçin Finansal Şartlar bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 33.1. Başvuru sahibi, kalma izni için başvuruyorsa ve başvuru tarihinde 12 ay veya daha uzun süredir izinle Birleşik Krallık'ta yaşıyorsa, finansal gereksinimleri karşılamış sayılacaktır ve herhangi bir finansal kaynak göstermelerine gerek yoktur.

SW 33.2. Başvuru sahibi giriş izni için başvuruyorsa veya başvuru tarihinde 12 aydan daha az bir süredir Birleşik Krallık'ta bulunuyorsa:

(a) En azından SW 33.3'te gerekli olan miktardaki finansal kaynaklar toplu olarak aşağıdakilerden biri veya birkaçı tarafından tutulmalıdır:

i) Başvuru sahibinde; ve

ii) Nitelikli İşçi’de; ve

iii) Başvuru sahibi bağlı bir çocuk olarak başvuruyorsa, Birleşik Krallık'ta yasal olarak bulunan veya giriş izni veya kalma izni verilen ebeveynlerinde;

veya

(b) Nitelikli İşçinin A dereceli sponsoru, Nitelikli İşçinin yanı sıra, gerektiğinde bağlı partnerinin ve/veya herhangi bir bağlı çocuğunun bakımını ve konaklamasını, en azından SW 33.3'te gerekli olan finansal miktarlar kadar, Birleşik Krallık’a giriş yapılan ilk ayının sonuna kadar karşılayacağını tasdik etmelidir.

SW 33.3. Gerekli finansal kaynaklar şunlardır:

(a) Birleşik Krallık'ta bağlı bir partner için veya giriş izni başvurusunda bulunmak için 285 £; ve

(b) Birleşik Krallık'taki ilk bağlı çocuk için veya giriş izni başvurusunda bulunmak için 315 £; ve

(c) Birleşik Krallık'ta bağlı diğer herhangi bir çocuk için veya giriş izni başvurusunda bulunmak için 200 £.

SW 33.4. SW 33.2.(a) geçerliyse, başvuru sahibi için tutulan finansal kaynaklar, Nitelikli Çalışanın finansal gereksinimi karşılaması için gereken kaynaklara ve Birleşik Krallık'taki diğer bağlı kişilere veya aynı zamanda başvuruda bulunmaya ek olarak tutulmalıdır.

SW 33.5. SW 33.2.(a) geçerliyse, finansal kaynaklar, 28 günlük bir süre için ve Finans Rehberi'nde belirtildiği şekilde tutulmuş olmalıdır.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri İçin Sabıka Kaydı Şartı

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri İçin Sabıka Kaydı Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 34.1. Bir Nitelikli İşçiye SW 16.1'de listelenen bir meslek kodunda bir iş için sponsorluk yapılıyorsa, Nitelikli İşçinin partneri olarak giriş izni için başvuran bir başvuru sahibi, bulundukları herhangi bir ülkedeki ilgili makamdan bir sabıka kaydı belgesi sunmalıdır. Bu sabıka kaydı, başvuru tarihinden önceki 10 yılı göstermeli, 12 ay veya daha fazla (sürekli veya toplam) süredir oturduğu ülkeden alınmalı ve 18 yaşını doldurmuş olarak alınmalıdır.

SW 34.2. SW 34.1'deki gereklilik, başvuru sahibi, ilgili makamların herhangi birinden veya tümünden bir sabıka kaydı belgesi almanın kendileri için makul olarak uygulanabilir olmadığına dair tatmin edici bir açıklama sunarsa geçerli değildir.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğu İçin Karar

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğu İçin Karar bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 35.1. Nitelikli İşçinin bağlı bir partneri ya da bağlı çocuğu için tüm uygunluk ve nitelik şartlarının karşılandığından karar verici tatmin olursa, başvuru kabul edilir, aksi takdirde başvuru reddedilir.

SW 35.2. Başvuru reddedilirse, kişi İdari İnceleme rehberi kapsamında İdari İnceleme için başvurabilir.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğu İçin Vize Süresi ve Koşulları

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğu İçin Vize Süresi ve Koşulları bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 36.1. Bir partnere verilecek vize:

(a) Partnerine Nitelikli İşçi olarak verilen izinle aynı tarihte sona erecek şekildedir; veya

(b) Nitelikli İşçiye Nitelikli İşçi olarak yerleşim izni verilmişse (veya veriliyorsa) 3 yıllık izin.

SW 36.2. Çocuğa, ebeveynlerinin izninden hangisinin önce bitiyorsa onunla aynı tarihte sona eren bir izin verilir. Eğer her iki ebeveyn de yerleşik ya da Birleşik Krallık vatandaşı ise, böyle bir durumda çocuğa 3 yıllık izin verilebilir.

SW 36.3. Giriş izni, aşağıdaki tüm koşullara tabi olacaktır:

(a) Kamu fonlarına erişim olmayacaktır; ve

(b) Profesyonel bir sporcu (spor antrenörü dahil olmak üzere) olmak dışında çalışmaya (iş kurmak ve gönüllü çalışma dahil) izin verilmeyecektir; ve

(c) Başvuru sahibi 18 yaşından büyükse, ATAS rehberindeki ATAS koşuluna tabi olarak öğrenime izin verilir; ve

(d) Bölüm 10 geçerliyse, başvuru sahibinin polise kaydolması gerekecektir.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğu İçin Yerleşim

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğu İçin Yerleşim bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğunun Yerleşimi İçin Geçerlilik Gereksinimleri

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğunun Yerleşimi İçin Geçerlilik Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 37.1. Nitelikli İşçinin bağlı ortağı veya bağlı çocuğu olarak yerleşim için başvuran bir kişi, gov.uk web sitesinde belirtilen formda “Birleşik Krallık'a çeşitli göçmenlik kategorilerinde yerleşin” formu ile çevrimiçi olarak başvurmalıdır.

SW 37.2. Nitelikli İşçinin bağlı ortağı veya bağlı çocuğu olarak yerleşim başvurusu, aşağıdaki tüm gereksinimleri karşılamalıdır:

(a) Oluşabilecek herhangi bir ücret ödenmiş olmalıdır; ve

(b) Başvuru sahibi gerekli tüm biyometrik bilgileri sağlamış olmalıdır; ve

(c) Başvuru sahibi, kimliğini ve uyruğunu tatmin edici bir şekilde ortaya koyan bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi sunmuş olmalıdır; ve

(d) Başvuru sahibi, başvuru tarihinde Birleşik Krallık'ta olmalıdır.

SW 37.3. Nitelikli İşçinin bağlı ortağı veya bağlı çocuğu için geçerlilik şartlarını karşılamayan bir başvuru geçersizdir ve reddedilebilir ve dikkate alınmayabilir.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğunun Yerleşimi İçin Uygunluk Gereksinimleri

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğunun Yerleşimi İçin Uygunluk Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW38.1. Başvuru sahibi Ret Gerekçeleri Bölüm 9'a göre reddedilmemelidir.

SW38.2. Başvuru sahibi:

(a) 39E paragrafının geçerli olduğu durumlar dışında, göçmenlik yasalarının ihlal etmemelidir. Fazla kalma süresi dikkate alınmayacaktır.

(b) göçmenlik kefaletinde olmamalıdır.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğunun Yerleşimi İçin Nitelik Gereksinimleri

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğunun Yerleşimi İçin Nitelik Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğunun Yerleşimi İçin İlişki Şartı

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğunun Yerleşimi İçin İlişki Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 39.1. Başvuru sahibi, aşağıdakilerden birinin geçerli olduğu bir kişinin eşi veya çocuğu olmalıdır:

(a) Kişiye, Nitelikli İşçi olarak yerleşim hakkı verilmiş ya da başvuru sahibiyle aynı zamanda veriliyor olmalı; ya da,

(b) Kişinin Birleşik Krallık'ta yerleşik olması veya bir İngiliz vatandaşı olması koşuluyla, kişi yerleştiğinde Nitelikli İşçi olarak izin almış olması ve başvuranın:

i) O sırada kişinin eşi veya çocuğu olarak izin almış olması; ya da,

ii) Kişinin çocuğu olarak başvuruyor ve kişi yerleşmeden önce Birleşik Krallık'ta doğmuş olması.

SW 39.2. Başvuru sahibi için şunlardan biri geçerli olmalıdır:

(a) En son izninin SW 39.1'de kişinin bağlı ortak veya bağlı çocuğu olarak verilmiş olması; veya

(b) Birleşik Krallık'ta doğmuş olmak ve SW 39.1'deki kişinin çocuğu olarak başvuruyor olması.

SW 39.3. Partner olarak başvuruyorsanız, başvuru sahibi ve SW 39.1'deki kişi, SW 29.2'den SW 29.4'e kadar olan ilişki şartlarını karşılamalıdır. Ayrıca başvuru tarihinden 5 yıl öncesinde tanışmış olunmalıdır.

SW 39.4. Çocuk olarak başvuruluyorsa, başvuru sahibinin diğer ebeveyni (SW 39.1'deki kişi olmayan) aşağıdaki durumlar dışında yerleşime sahip olmalı ya da veya yerleşim izni alacak olmalı veya İngiliz vatandaşı olmalıdır:

(a) SW 39.1'deki kişi, başvuranın hayatta kalan tek ebeveyni ise; ya da,

(b) SW 39.1'deki kişi, başvuranın yetiştirilmesinden tek sorumlu ise; ya da,

(c) Karar vericinin, başvuranın yerleşimini onaylamak için ciddi ve zorlayıcı nedenler olduğuna ikna olması durumunda.

Nitelikli İşçinin Bağlı Çocuğunun Yerleşimi İçin Bakım Gereksinimi

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Çocuğunun Yerleşimi İçin Bakım Gereksinimi bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 40.1. Başvuru sahibi başvuru tarihinde 18 yaşının altındaysa, çocuğun Birleşik Krallık'ta bakımı ve konaklaması için ilgili Birleşik Krallık mevzuatına ve yasalara uygun düzenlemeler bulunmalıdır.

Nitelikli İşçinin Bağlı Çocuğunun Yerleşimi İçin Yaş Şartı

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Çocuğunun Yerleşimi İçin Yaş Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 41.1. Başvuru sahibi, son iznini ebeveynlerinin bağlı çocuğu olarak almadığı sürece, başvuru tarihinde 18 yaşından küçük olmalıdır.

SW 41.2. Başvuru sahibi başvuru tarihinde 16 yaş ve üzerinde ise bağımsız bir yaşam sürmemelidir.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partnerinin Yerleşimi İçin Yeterlik Süresi Şartı

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partnerinin Yerleşimi İçin Yeterlik Süresi Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 42.1. Başvuru sahibi, SW 39.1'deki kişinin bağlı ortağı olarak izin alarak Birleşik Krallık'ta kesintisiz 5 yıl geçirmiş olmalıdır.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partnerinin Yerleşimi İçin İkamet Şartı

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partnerinin Yerleşimi İçin İkamet Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 43.1. Başvuru sahibi, SW 42.1'deki süre boyunca Sürekli İkamet rehberinde belirtilen sürekli ikamet şartını sağlamalıdır.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğunun Yerleşimi İçin İngilizce Dil Şartı

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partnerinin Yerleşimi İçin İngilizce Dil Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 44.1. Muafiyet uygulanmadığı sürece, başvuru sahibi, en az B1 seviyesinde konuşma ve dinlemede Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesinde İngilizce dil becerisini göstermelidir.

SW 44.2. Başvuru sahibi, İngilizce Dili rehberinde belirtilen İngilizce dil şartını karşıladığını göstermelidir.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğunun Yerleşimi İçin Birleşik Krallık'ta Yaşam Şartı

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partnerinin Yerleşimi İçin Birleşik Krallık'ta Yaşam Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 45.1. Başvuru sahibi, başvuru tarihinde 18 yaşında veya daha büyükse, KOL İngiltere rehberinde belirtilen Birleşik Krallık'ta Yaşam gereksinimi (Knowledge of Life in the UK) bilgisini karşılamalıdır.

Nitelikli İşçinin Bağlı Partneri veya Çocuğunun Yerleşimi İçin Karar

​​İngiltere Nitelikli işçi vizesi şartlarından Nitelikli İşçinin Bağlı Partnerinin Yerleşimi İçin Karar bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir.

SW 46.1. Karar verici, Nitelikli İşçinin bağlı ortağı veya bağlı çocuğu olarak yerleşim için tüm uygunluk ve uygunluk gerekliliklerini karşıladıklarından tatmin olduysa başvuru kabul edilecek, aksi takdirde başvuru reddedilecektir.

SW 46.2. Başvuru reddedilirse, kişi İdari İnceleme rehberi kapsamında İdari İnceleme için başvurabilir.

İngiltere Çalışma Vizesi konusunda uzman Euroasia danışmanları, işlemlerinizde ön hazırlıktan seyahatinize kadar yanınızda olacak, vize başvurunuzu en uygun şekilde yapmanızı sağlayacaktır. Detaylı bilgi almak ve işlemlerinizi başlatmak için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Nitelikli İşçi Vizesi

İngiltere ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Aile Birleşimi Vize İşlemleri
Vize Başvuru Formu
Vize Dilekçesi
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES

 

 
BASE_URL = '';