x
İngiltere

Vize İşlemleri

İngiltere

İngiltere Start-Up Vizesi

ingiltere start-up vizesi

Değerli ziyaretçimiz, İngiltere Start-Up vizesi sayfamıza hoş geldiniz. Aşağıdaki rehber, Birleşik Krallık Home Office tarafından hazırlanmış olan Immigration Rules, yani vize ve göçmenlik kurallarının Start-Up şartları bölümünün detaylarını içermektedir.

Start-Up, Birleşik Krallık'ta ilk kez iş kurmak isteyen bir kişi içindir. Kişi, İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanmış bir onay kuruluşu tarafından desteklenen yenilikçi, uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir iş fikrine sahip olmalıdır. Start-up vize rotasını kullanan bir kişi, kendisine bağlı bir eş ve bağlı çocuk ya da çocuklarını Birleşik Krallık'a getirebilir.

Start-Up, yerleşime giden bir yol değildir. Kişinin böyle bir niyeti varsa, iş kurarak yerleşime giden bir vize rotası olan Innovator rotasına ilerlemek daha uygun olabilir.

İngiltere Start-Up Vizesi İçin Geçerlilik Gereksinimleri

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vizesi İçin Geçerlilik Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 1.1. Start-Up vizesi ile giriş izni ya da kalma izni için başvuran bir kişi, gov.uk web sitesinde belirtilen form ile çevrimiçi olarak aşağıdaki şekilde başvurmalıdır:

Başvuru Sahibi: Çipli pasaportlu Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşı

İlgili Form: Birleşik Krallık Göçmenlik Kimlik Kontrolü uygulamasını (mevcut olduğunda) kullanan Start-up veya Innovator başvuru formu veya Birleşik Krallık dışından veya içinden başvuranlar için aşağıda listelenen formlar (hangisi durumunuza uygun ise)

Başvuru Sahibi: Birleşik Krallık dışından başvuranlar

İlgili Form: Start-up veya Innovator vize başvuru formu

Başvuru Sahibi: Birleşik Krallık içinde başvuranlar

İlgili Form: Start-up veya Innovator kalma izni başvuru formu

SU 1.2. Giriş izni veya Start-Up vizesi kalma izni başvurusu, aşağıdaki gereksinimlerin tümünü karşılamalıdır:

 •  Oluşan herhangi bir ücret ve IHS adı verilen Göçmenlik Sağlık Ücreti ödenmiş olmalıdır; ve
 •  Başvuru sahibi, başvurusuyla ilgili tüm gerekli biyometrik bilgileri sağlamış olmalıdır; ve
 •  Başvuru sahibi, kimliğini ve uyruğunu tatmin edici bir şekilde ortaya koyan bir pasaport ya da başka bir pasaport benzeri seyahat belgesi sunmuş olmalıdır; ve
 •  Başvuru sahibine, başvuru tarihinden en fazla 3 ay öncesine ait bir onay kuruluşu tarafından bir destek yazısı verilmiş olmalı ve bu yazı geri çekilmemiş olmalıdır.

Diğer Koşullar...

SU 1.3. Başvuru sahibi, başvuru tarihinde 18 yaşında ya da daha büyük olmalıdır.

SU 1.4. Başvuru sahibi, başvuru tarihinden önceki son 12 ay içinde, Birleşik Krallık'ta okumak için hem ücretleri hem de yaşam masraflarını kapsayan bir devletten veya uluslararası burs kurumundan bir burs aldıysa, söz konusu devlet veya kurumdan başvurusu için yazılı onay sağlamalıdır.

SU 1.5. Kalma izni için başvuran bir kişi Birleşik Krallık'ta olmalı ve aşağıdaki vize türleri ile kalıyor olmamalıdır:

 •  Ziyaretçi vizesi ile; ya da,
 •  Kısa Dönem Öğrenci vizesi ile; ya da,
 • 18 yaşından küçük bir öğrencinin velisi olarak; ya da,
 •  Mevsimlik İşçi olarak; ya da,
 •  Bir evde hizmetli, dadı, ev işçisi olarak; ya da,
 • Göçmenlik Kuralları dışında illegal olarak.

SU 1.6. Start-Up vizesi için tüm geçerlilik gereksinimlerini karşılamayan bir başvuru geçersizdir ve reddedilebilir ve dikkate alınmayabilir.

Start-Up Vizesi İçin Uygunluk Gereksinimleri

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vizesi İçin Uygunluk Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 2.1. Başvuru sahibi kişi, Bölüm 9'daki ret gerekçelerine göre reddedilmemiş olmalıdır.

SU 2.2. Eğer kalma izni için başvuruyorsa, başvuru sahibi:

 •  39E paragrafının geçerli olduğu durumlar dışında, göçmenlik yasalarının ihlal etmemelidir. Fazla kalma süresi dikkate alınmayacaktır.
 •  göçmenlik kefaletinde olmamalıdır.

Start-Up Vizesi İçin Nitelik Gereksinimleri

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vizesi İçin Nitelik Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

Start-Up Vizesi İçin Giriş Gereksinimleri

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vizesi İçin Giriş Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 3.1. Start-Up vize rotasında Birleşik Krallık'a gelmek isteyen bir kişi, Birleşik Krallık'a varmadan önce Start-up vize rotasında giriş izni almak için başvuruda bulunmalı ve bu izin almalıdır.

SU 3.2. Start-Up vize ​​rotasında giriş izni için başvuran bir kişi, bu kuralların A39 paragrafı ve Ek Rehber T bölümü geçerliyse, aktif akciğer tüberkülozu taramasından geçtiklerini ve bu tüberkülozun kendilerinde bulunmadığını teyit eden geçerli bir tıbbi sertifika sunulacaktır.

Start-Up vizesi İçin Puan Şartı

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vizesi İçin Puan Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 4.1. Başvuru sahibine aşağıdaki tablodan toplam 70 puan verilmelidir.

Zorunlu Gereklilikler:

 • Ticari girişim yenilikçi, uygulanabilir ve ölçeklenebilir ise: 25 Puan
 • Başvuru sahibi daha önce Birleşik Krallık'ta bir iş kurmamışsa: 25 Puan
 • B2 seviyesinde İngilizce Dile sahipse: 10 Puan
 • Finansal gereksinim karşılanıyor ise: 10 Puan

Toplam puan sayısı: 70 Puan

Start-Up Vizesi İçin Yenilikçi, Uygulanabilir ve Ölçeklenebilir İş Gereksinimi

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vizesi İçin Yenilikçi, Uygulanabilir ve Ölçeklenebilir İş Gereksinimi bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 5.1. Başvuru sahibi, aşağıdaki gereksinimlerin tümü karşılanırsa, yenilikçi, uygulanabilir ve ölçeklenebilir ticari girişim gereksinimini karşılayacaktır:

 •  Başvuru sahibinin, yeni veya mevcut pazar ihtiyaçlarını karşılayan ve/veya rekabet avantajı yaratan özgün, orijinal bir iş planına sahip olması; ve
 •  Başvuranın iş planının, başvuranın mevcut kaynaklarına dayalı olarak gerçekçi ve ulaşılabilir olması; ve
 •  Başvuru sahibinin işi başarılı bir şekilde yürütmek için gerekli becerilere, bilgiye, deneyime ve pazar bilincine sahip olması veya bunları aktif olarak geliştirmekte olması; ve
 • Yapılandırılmış planlama, istihdam yaratma ve ulusal pazarlara büyüme potansiyeli olduğuna dair kanıtlar olması.

Birleşik Krallık'ta Başka Bir İşletme Olmaması Gereksinimi

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Birleşik Krallık'ta Başka Bir İşletme Olmaması Gereksinimi bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 6.1. Bu işletme, başvuru sahibinin son izin döneminde ticarete başlamadıysa ve bu izin aşağıdaki yollardan herhangi biri için verilmediyse, başvuru sahibi daha önce Birleşik Krallık'ta ticarete başlayan herhangi bir işletme kurmamış olmalıdır:

 •  Start-Up; ya da,
 •  Tier 1 (Mezun Girişimci); ya da,
 •  Doktora uzatma programındaki öğrenci.

Hakiki Start-Up Gereksinimi

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Hakiki Start-Up Gereksinimi bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 7.1. Başvuru sahibi, hakiki bir Start-up başvurusu sahibi olmalıdır.

Start-Up Vizesi İçin Finansal Gereksinim

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vizesi İçin Finansal Gereksinim bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 8.1. Başvuru sahibi, kalma izni için başvuruyorsa ve başvuru tarihinde 12 ay veya daha uzun süredir izinle Birleşik Krallık'ta yaşıyorsa, mali gereksinim şartını karşılayacaktır ve herhangi bir finansal kaynak göstermelerine gerek yoktur.

SU 8.2. Bir başvuru sahibi, giriş izni için başvuruyorsa veya başvuru tarihinde 12 aydan daha az bir süredir Birleşik Krallık'ta bulunuyorsa, en az 1,270 £ tutarında finansal kaynağa sahip olmalıdır.

SU 8.3. Başvuru sahibi, onay kuruluşu kendisine en az SU 8.2'deki miktarda finansal kaynak sunulduğunu onaylamadıkça, 28 günlük bir süre boyunca ve Finans rehberinde belirtildiği gibi gerekli finansal kaynak düzeyini elinde tuttuklarını göstermelidir.

Start-Up Vizesi İçin İngilizce Dil Gereksinimi

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vizesi İçin İngilizce Dil Gereksinimi bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 9.1. Başvuru sahibi, en az B2 seviyesindeki tüm 4 bileşende (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi'nde İngilizce dil becerisi göstermelidir.

SU 9.2. Başvuru sahibi, İngilizce Dili rehberinde belirtilen İngilizce dil şartını karşıladığını göstermelidir.

Start-Up Vizesi İçin Onay Gereksinimi

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vizesi İçin Onay Gereksinimi bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 10.1. Başvuru sahibi, onay kurumyndan, aşağıdaki tüm bilgileri içeren bir mektup sağlamalıdır:

 •  Onaylayan kuruluşun adı; ve
 •  Onay referans numarası; ve
 •  Talep edilmesi halinde, onaylayan kuruluştan İçişleri Bakanlığı'na gönderilen mektubun içeriğini doğrulayacak bir kişinin adı, telefon numarası, e-posta adresi ve işyeri adresi; ve
 •  Onay tarihi; ve
 •  Başvuru sahibinin adı, doğum tarihi, uyruğu ve pasaportu veya diğer seyahat belgesi numarası; ve
 • Başvuru sahibinin ticari girişiminin ve müşterilerine sağlayacağı ana ürün veya hizmetlerin kısa bir açıklaması; ve
 •  Onaylayan kuruluşun görüşüne göre, başvuru sahibinin işinin SU 5.1'de belirtildiği gibi yenilikçi, uygulanabilir ve ölçeklenebilir olduğunun teyidi; ve
 •  Onaylayan kuruluşun, başvuru sahibinin çalışma zamanının çoğunu Birleşik Krallık'ta iş girişimini geliştirmeye harcayacağına dair tatmin olduğuna dair teyit; ve
 •  Onaylayan kuruluşun, başvuru sahibinin işletmenin tek kurucusu veya kurucu ekibin aracı bir üyesi olduğuna dair tatmin olduğuna dair teyit; ve
 •  Onaylayan kuruluşun, başvuru sahibinin kendi iş planını oluşturduğuna ve buna güvendiğine dair tatmin olduğunun teyidi.

Start-Up Vize Başvurusuna İlişkin Karar

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vizesi başvurusuna ilişkin karar bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 11.1. Karar verici, Start-Up vize ​​rotası için tüm uygunluk ve uygunluk gerekliliklerinin karşılandığı konusunda tatmin olursa, başvuru kabul edilecek, aksi takdirde başvuru reddedilecektir.

SU 11.2. Başvuru reddedilirse, kişi İdari İnceleme rehberi kapsamında bir İdari İnceleme için başvurabilir.

İngiltere Girişimci Vizesi

Start-Up Vizesi Koşulları ve Süresi

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vizesi Koşulları ve Süresi bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 12.1. Giriş izni aşağıdaki tüm koşullara tabi olacaktır:

 •  Başvuru sahibi kişinin kamu finansal kaynaklarına erişimi olmamalıdır; ve
 •  Spor antrenörlüğü de dahil olmak üzere profesyonel bir sporcu olarak istihdam dışında çalışmaya izin verilir. İş kurma ve gönüllü çalışma dahildir; ve
 •  ATAS rehberindeki ATAS koşuluna tabi olarak eğitime izin verilir; ve
 • 10. Bölüm geçerliyse, başvuru sahibinin polise kaydolması gerekecektir.

SU 12.2. Başvuru sahibine en fazla 2 yıllık bir süre için izin verilecektir ve bir kişiye Start-up vize rotasında veya Start-up'ın Tier 1 ile kombinasyonundan oluşan Mezun Girişimci izniyle 2 yıldan fazla harcamasına neden olacak başka bir izin verilmemelidir.

Start-Up Vize Başvuru Sahibine Bağlı Kişiler

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vize Başvuru Sahibine Bağlı Kişiler bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

Bağlı Bir Partner ya da Bağlı Bir Çocuk İçin Geçerlilik Gereksinimleri

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Bağlı Bir Partner ya da Bağlı Bir Çocuk İçin Geçerlilik Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 13.1. Start-up vize rotasında başvuru sahibine bağlı bir partner veya çocuk olarak bir başvuru, gov.uk web sitesinde belirtilen formda çevrimiçi olarak aşağıdaki şekilde yapılmalıdır:

 • Başvuru Sahibi: Çipli pasaportlu Avrupa Ekonomik Alanı vatandaşı
 • İlgili Form: Birleşik Krallık Göçmenlik Kimlik Kontrolü uygulamasını kullanan bağlı partner ya da bağlı çocuk; veya Birleşik Krallık dışından veya içinden, bağlı başvuru sahipleri için aşağıda listelenen formlar.
 • Başvuru Sahibi: Birleşik Krallık dışından başvuranlar
 • İlgili Form: Bağlı partner vizesi ya da bağlı çocuk vizesi
 • Başvuru Sahibi: Birleşik Krallık içinde başvuranlar

İlgili Form: Bağlı kişi Start-Up vizesi başvuru sahibi ile aynı zamanda başvuruyorsa, bu kişiler, formun bağlı kişilerin eklenmesine izin verdiği “Start-Up ​veya Innovator kalma izni” formuna dahil edilebilir. Aksi takdirde Bağlı partner ya da Bağlı çocuk formu doldurulacaktır.

SU 13.2. Start-Up vizesi rotasında giriş izni ya da bağlı partner veya bağlı çocuk olarak kalma izni başvurusu aşağıdaki tüm gereksinimleri karşılamalıdır:

 •  Başvuruda oluşan herhangi bir ücret ve Göçmenlik Sağlık Ücreti ödenmiş olmalıdır; ve
 •  Başvuru sahibi gerekli tüm biyometrik bilgileri sağlamış olmalıdır; ve
 •  Başvuru sahibi, kimliğini ve uyruğunu tatmin edici bir şekilde ortaya koyan bir pasaport veya başka bir seyahat belgesi sunmuş olmalıdır.

SU 13.3. Bağımlı partner olarak başvuran kişi, başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.

Diğer Koşullar...

SU 13.5. Kalma izni için başvuran bir kişi Birleşik Krallık'ta olmalı ve aşağıdaki vize türleri ile kalıyor olmamalıdır:

 •  Ziyaretçi vizesi ile; ya da,
 •  Kısa Dönem Öğrenci vizesi ile; ya da,
 •  18 yaşından küçük bir öğrencinin velisi olarak; ya da,
 •  Mevsimlik İşçi olarak; ya da,
 •  Bir evde hizmetli, dadı, ev işçisi olarak; ya da,
 •  Göçmenlik Kuralları dışında illegal olarak.

SU 13.6. Tüm geçerlilik şartlarını karşılamayan bir başvuru geçersizdir ve reddedilebilir ve değerlendirmeye alınmayabilir.

Start-Up Vizesi Bağlı Partner veya Çocuk İçin Uygunluk Gereksinimleri

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Bağlı Bir Partner ya da Bağlı Bir Çocuk İçin Uygunluk Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 14.1. Start-Up vizesi ​​rotasındaki bir eş veya çocuk için uygunluk gereksinimleri, Bölüm 9’daki ret gerekçeleri kapsamında reddedilmemiş olmalıdır.

SU 14.2. Eğer kalma izni için başvuruyorsa, başvuru sahibi:

 •  39E paragrafının geçerli olduğu durumlar dışında, göçmenlik yasalarının ihlal etmemelidir. Fazla kalma süresi dikkate alınmayacaktır.
 •  göçmenlik kefaletinde olmamalıdır.

Start-Up Vizesi Bağlı Partner veya Çocuk İçin Nitelik Gereksinimleri

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Bağlı Bir Partner ya da Bağlı Bir Çocuk İçin Nitelik Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

Start-Up Vizesi Bağlı Partner veya Çocuk İçin Giriş Şartı

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vizesi Bağlı Partner veya Çocuk İçin Giriş Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 15.1. Birleşik Krallık'a partner veya çocuk olarak gelmek isteyen bir kişi, Birleşik Krallık'a gelmeden önce aprtner veya çocuk olarak ilgili başvuruda bulunmalı ve giriş izni almalıdır.

SU 15.2. Start-Up vizesi ​​rotasında partner veya çocuk olarak giriş izni için başvuran bir kişi, bu kuralların A39 paragrafı ve Ek Rehber T bölümü geçerliyse, aktif akciğer tüberkülozu taramasından geçtiklerini ve bu tüberkülozun kendilerinde bulunmadığını teyit eden geçerli bir tıbbi sertifika sunacaktır.

Start-Up Vize Türünde Bağlı Bir Partner İçin İlişki Gereksinimleri

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vize Türünde Bağlı Bir Partner İçin İlişki Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 16.1. Başvuru sahibi, bir kişinin partneri olmalı ve aşağıdakilerden biri geçerli olmalıdır:

 •  Kişinin, Start-Up vizesi ​​rotası üzerinde izni vardır; veya
 •  Kişi, partneriyle aynı zamanda Start-Up vizesi ​​rotasında izin başvurusunda bulunuyor ve onay alıyordur.

SU 16.2. Başvuru sahibi ve Start-up vizesi partneri evli veya hemcins birlikteliği içinde değilse, aşağıdaki şartların tümü karşılanmalıdır:

 •  Başvuru tarihinden en az 2 yıl önce evlilik veya hemcins birlikteliği benzeri bir ilişki içinde yaşıyor olmaları; ve
 •  Başvuru sahibinin veya Start-up vizesi partnerinin başka bir kişiyle olan önceki ilişkisinin kalıcı olarak bozulmuş olması gerekir; ve
 •  Başvuru sahibi ve Start-up vizesi partneri, Birleşik Krallık'ta evlenmelerine veya hemcins birlikteliği kurmalarına izin verilmeyecek kadar yakından akraba ilişkisinde olmamalıdır.

SU 16.3. Başvuru sahibi ile Start-up vizesi partneri arasındaki ilişki gerçek ve kalıcı olmalıdır.

SU 16.4. Başvuru sahibi ve Start-up vizesi partneri, başvuru sahibinin Birleşik Krallık'ta kaldığı süre boyunca birlikte yaşama niyetinde olmalıdır.

Start-Up Vize Türünde Bağlı Bir Çocuk İçin İlişki Gereksinimleri

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vize Türünde Bağlı Bir Çocuk İçin İlişki Gereksinimleri bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 17.1. Başvuru sahibi, bir kişinin çocuğu olmalı ve aşağıdakilerden biri geçerli olmalıdır:

 •  Kişinin, Start-Up vizesi ​​rotası üzerinde izni vardır; veya
 •  Kişi, çocuğuyla aynı zamanda Start-Up vizesi ​​rotasında izin başvurusunda bulunuyor ve onay alıyordur.

SU 17.2. Başvuranın ebeveynlerinin her biri, başvuru sahibi ile aynı anda başvuruda bulunmalı veya aşağıdaki durumlar dışında (Ziyaretçi vize türü dışında) Birleşik Krallık'ta bulunma iznine sahip olmalıdır:

 •  Start-Up vizesi ​​rotasında kalmak için giriş izni veya vizesi olan veya başvuran ebeveyn, hayatta kalan tek ebeveyndir; veya
 •  Start-Up vizesi ​​rotasında kalmak için başvuruda bulunan veya giriş izni veya vizesi olan ebeveyn, çocuğun yetiştirilmesinden yegane sorumluluğa sahiptir; veya
 •  Start-Up vizesi ​​rotasında izne sahip olmayan ebeveyn;
 • Bir İngiliz vatandaşı veya herhangi bir kısıtlama olmaksızın Birleşik Krallık'a girme veya Birleşik Krallık'ta kalma hakkı olan bir kişidir; ve
 •  Birleşik Krallık'ta genel olarak ikamet ediyor veya edecektir.

 Karar verici, çocuğa giriş izni veya Start-Up vizesi ​​rotasına başvuran veya giriş izni veya vizesi olan ebeveynle kalma izni vermek için ciddi ve zorlayıcı nedenler olduğuna ikna olduğunda.

Start-Up Vize Türünde Bağlı Bir Çocuk İçin Bakım Gereksinimi

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vize Türünde Bağlı Bir Çocuk İçin Bakım Gereksinimi bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 18.1. Başvuru sahibi başvuru tarihinde 18 yaşının altındaysa, çocuğun İngiltere'de bakımı ve konaklaması için ilgili Birleşik Krallık mevzuatına ve düzenlemelerine uygun düzenlemeler yapılmalıdır.

Start-Up Vize Türünde Bağlı Bir Çocuk İçin Yaş Şartı

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vize Türünde Bağlı Bir Çocuk İçin Yaş Şartı bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 19.1. En son giriş iznini ebeveynlerinin bağlı çocuğu olarak almadıkları sürece, çocuk başvuru tarihinde 18 yaşından küçük olmalıdır.

SU 19.2. Başvuru sahibi başvuru tarihinde 16 yaş ve üzerinde ise bağımsız bir yaşam sürmeyecek olmalıdır.

Start-Up Vizesi Bağlı Partner veya Çocuk İçin Finansal Gereksinimler

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vizesi Bağlı Partner veya Çocuk İçin Finansal Gereksinimler bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 20.1. Başvuru sahibi oturma izni için başvuruyorsa ve başvuru tarihinde 12 ay veya daha uzun süredir izinle Birleşik Krallık'ta yaşıyorsa, ilgili mali gereksinimi karşılamış olarak sayılacaktır ve bununla ilgili herhangi bir kanıtlayıcı finansal kaynak göstermelerine gerek yoktur.

SU 20.2. Başvuru sahibi giriş izni için başvuruyorsa veya başvuru tarihinde 12 aydan daha az bir süredir Birleşik Krallık'ta bulunuyorsa, en az SU 20.2A'da gerekli olan kadar finansal kaynak, toplu olarak aşağıdakilerden biri veya daha fazlası tarafından tutulmalıdır:

 •  Başvuru sahibinde; ve
 •  Start-Up vizesi ​​rotasındaki kişide; ve
 •  Başvuru sahibi bağlı bir çocuk olarak başvuruyorsa, aynı zamanda Birleşik Krallık'ta yasal olarak bulunan veya giriş izni veya kalma izni verilen ebeveyninde.

SU 20.2A. Gerekli finansal şartlar şunlardır:

 •  Birleşik Krallık'ta bağlı bir partner için veya giriş izni başvurusunda bulunmak için 285 £; ve
 •  Birleşik Krallık'taki ilk bağlı çocuk için veya giriş izni başvurusunda bulunmak için 315 £; ve
 • Birleşik Krallık'ta bağlı diğer herhangi bir çocuk için veya giriş izni başvurusunda bulunmak için 200 £.

SU 20.3. Finansal kaynaklar, Start-up başvuru sahibinin finansal gereksinimi karşılamak için ve Birleşik Krallık'ta bağlı kişiler için veya aynı zamanda başvuruda bulunmak için ihtiyaç duyduğu kendi kaynaklarına ek olmalıdır.

SU 20.4. Gerekli finansal kaynak seviyesi 28 günlük bir süre için ve Finans rehberinde belirtildiği şekilde tutulmuş olmalıdır.

Start-Up Vizesi Bağlı Partner veya Çocuk İçin Karar

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vizesi Bağlı Partner veya Çocuk İçin Karar bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 21.1. Karar verici, Start-Up vizesi ​​yolunda bağlı bir eş veya bağlı çocuk için tüm uygunluk ve uygunluk koşullarının karşılandığından eminse, başvuru kabul edilecek, aksi takdirde başvuru reddedilecektir.

SU 21.2. Başvuru reddedilirse, kişi İdari İnceleme rehberi kapsamında İdari İnceleme için başvurabilir.

Start-Up Vizesi Bağlı Partner veya Çocuk İçin Vize Süresi ve Koşulları

İngiltere Start-Up Vizesi şartlarından Start-Up Vizesi Bağlı Partner veya Çocuk İçin Vize Süresi ve Koşulları bölümü, aşağıdaki kuralları içermektedir:

SU 22.1. Bir partnere, Start-Up vizesi başvurusu yapan partnerinin izniyle aynı tarihte sona eren bir izin verilecektir.

SU 22.2. Bir çocuğa, ebeveynlerinin izninin hangisi önce bitiyor ise onunla aynı tarihte sona eren izin verilir.

SU 22.3. Giriş izni, aşağıdaki koşulların tümüne tabi olacaktır:

 •  Kamunun finansal kaynaklarına erişim olmayacaktır; ve
 •  Çalışmaya (iş kurma ve gönüllü çalışma dahil) izin verilecektir; yalnızca spor antrenörü de dahil olmak üzere profesyonel bir sporcu olarak istihdam edilmek yasaktır; ve
 •  ATAS rehberindeki ATAS koşuluna tabi olarak çalışmaya izin verilir; ve
 •  10. Bölüm geçerliyse, başvuru sahibinin polise kaydolması gerekecektir.

İngiltere Start-Up Vizesi konusunda uzman Euroasia danışmanları, işlemlerinizde ön hazırlıktan seyahatinize kadar yanınızda olacak, vize başvurunuzu en uygun şekilde yapmanızı sağlayacaktır. Detaylı bilgi almak ve işlemlerinizi başlatmak için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Vize Başvurusu

İngiltere ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Aile Birleşimi Vize İşlemleri
Vize Başvuru Formu
Vize Dilekçesi
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES

 

 
BASE_URL = '';