x
İngiltere

Vize İşlemleri

İngiltere

İngiltere Öğrenci Vizesi İngilizce Dili Şartları

İngiltere Öğrenci Vizesi İngilizce Dili Şartları

Değerli ziyaretçimiz, İngiltere Öğrenci Vizesi İngilizce Dili Şartları sayfamıza hoş geldiniz. Aşağıdaki rehber, Birleşik Krallık Home Office tarafından hazırlanmış olan Immigration Rules, yani vize ve göçmenlik kurallarının İngiltere Öğrenci Vizesi İngilizce Dili Şartları bölümünün detaylarını içermektedir. Rehber, vize başvurularınızda İngilizce dil şartının nasıl karşılandığını ortaya koymaktadır.

Bu rehber, aşağıdaki başvuru şekilleri altındaki İngilizce gereksiniminin nasıl karşılanacağıyla ilgilidir:

 • Öğrenci
 • Nitelikli Çalışan
 • Denizaşırı İşletme Temsilcisi
 • Din Bakanlığı
 • Uluslararası Sporcu
 • Birleşik Krallık Soyundan Gelenler
 • Küresel Yetenek
 • Start-Up
 • Girişimci
 • Uluslararası Sözleşme
 • Özel Bir Evde Ev İşçisi
 • Hong Kong İngiliz Vatandaşı
 • Ve Geçici Çalışma kapsamındaki başvurular için geçerlidir. Rehber, İngilizce dil şartının karşılanıp karşılanmayacağını ve hangi düzeyde olduğunu belirler.

 

Muafiyet

EL 1.1. Yerleşim için başvuran, başvuru tarihinde aşağıdaki durumlarda İngilizce dil şartından muaftır:

(a) 65 yaş ve üzerinde olanlar; ya da,

(b) 18 yaşından küçükler; ya da,

(c) Gereksinimi karşılamalarını engelleyen bir engelleri (fiziksel veya zihinsel durumları) varsa.

 

İhtiyacın Nasıl Karşılandığı

EL 2.1. EL 3 ila EL 6'daki gereksinimlerden herhangi biri karşılanırsa, İngilizce dil gereksinimi karşılanır.

EL 2.2. İngilizce dil şartı, EL 7.1'den EL 8.4’e kadar olan şartlardan herhangi biri varsa, giriş izni veya Öğrenci olarak kalma izni için başvuran bir kişi tarafından da karşılanır.

EL 2.3. İngilizce dil şartı, aşağıdaki durumlarda giriş izni veya Kalifiye İşçi vize türlerinde kalma izni için başvuran bir kişi tarafından da karşılanır:

(a) Eğer EL 7.1 ve EL 7.2'deki gereklilikler mevcutsa.

(b) Eğer EL 9.1'deki gereklilik mevcutsa.

EL 2.4. İngilizce dil şartı, eğer EL 7.1 ve EL 7.2'deki gereksinimler varsa, giriş izni veya Start-Up vize türlerinde kalma izni veya giriş izni, Innovator vize türünde kalma veya yerleşim izni için başvuran bir kişi tarafından da karşılanır.

EL 2.5. İngilizce dil şartı, paragraf 3.2'deki gereksinimleri karşılamaları halinde, yerleşim için başvuran bağlı bir eş veya bağlı bir çocuk tarafından da karşılanır.

 

Bir Önceki Başvuruda Karşılanmış İse

EL 3.1. Bir başvuru sahibi, giriş izni veya kalma izni için önceki başarılı bir başvuruda, mevcut başvuruları için gerekli düzeyde şartı karşıladığını zaten göstermişse, İngilizce dil şartını karşılamış sayılacaktır.

 

Çoğunlukla İngilizce Konuşulan Ülke

EL 4.1. Başvuru sahibi, aşağıdaki çoğunluğu İngilizce konuşulan ülkelerden herhangi birinin vatandaşıysa, İngilizce dil şartını karşılamış sayılacaktır.

 • Antigua ve Barbuda
 • Avustralya
 • Bahamalar
 • Barbados
 • Belize
 • Kanada
 • Dominika
 • Grenada
 • Guyana
 • Jamaika
 • Malta
 • Yeni Zelanda
 • St. Kitts ve Nevis
 • St. Lucia
 • St. Vincent ve Grenada
 • Trinidad ve Tobago
 • Amerika Birleşik Devletleri

 

Akademik Yeterlilik

EL 5.1. Başvuru sahibi, EL 5.2'deki şartlardan birini karşılayan bir akademik yeterliliğe sahipse İngilizce dil şartını karşılamış sayılacaktır. Bu durum, EL 5.3 ve EL 5.4 kapsamında istenen gerekliliklere kanıt olarak sayılacaktır.

EL 5.2. Başvuru sahibinin sahip olması gereken şartlar:

(a) Birleşik Krallık'ta verilen bir lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi; ya da,

(b) EL 4.1'de listelenen ve çoğunluğu İngilizce konuşulan bir ülkedeki bir üniversitede veya kolejde öğretilen diploma ya da diploma düzeyinde bir yeterlilik (Kanada hariç olmak üzere). Veya İrlanda’dan alınmış, Birleşik Krallık'ta verilen bir lisans, yüksek lisans veya doktora derecesinin onaylanmış standardını karşılayan veya aşan bir derece.

(c) İngilizce dilinde alınmış olma şartıyla, Birleşik Krallık lisans derecesinin onaylanmış standardını karşılayan veya aşan bir yüksek lisans veya doktora derecesinde ya da derece düzeyinde yeterlilik.

EL 5.3. EL 5.2'deki gereksinim aşağıdakilerden biri tarafından kanıtlanmalıdır:

(a) Denklik veren kuruluştan bir sertifika: ya da,

(b) Yeterliliği veren üniversite veya kolej tarafından verilen bir transkript; ya da,

(c) Bir diploma sertifikasına eşdeğer bilgileri içeren yeterliliği veren üniversite veya kolejden resmi bir mektup.

EL 5.4. Yeterlilik Birleşik Krallık dışından bir kuruluş tarafından verilmişse, EL 5.2'deki gereklilik mutlaka karşılanmalıdır. Bunun yanında EL 5.3'teki gerekliliğe ek olarak, yeterliliğin EL 5.2(b) veya EL 5.2(c)'deki gereklilikleri karşıladığının Ecctis onayı ile kanıtlanması gerekir.

 

İngilizce Dil Testi

EL 6.1. Başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde onaylanmış bir İngilizce dil sınavını gerekli seviyeye geçtiğini gösteren onaylı bir sağlayıcıdan geçerli bir dijital referans numarası sağlayan bir başvuru sahibi, İngilizce dil şartını karşılayacaktır.

Dönem dönem güncellenen onaylı testlerin ve sağlayıcıların listesi aşağıdaki resmi sayfadan kontrol edilebilir:

ttps://www.gov.uk/guidance/prove-your-english-language-abilities-with-a-secure-english-language-test-selt#approved-test-providers-and-approved-tests.

 

GCSE veya A Seviye İngilizce

EL 7.1. Giriş izni veya Öğrenci, Nitelikli Çalışan, Start-Up ​​veya Girişimci vizeleri kapsamında kalma izni için başvuran bir başvuru sahibi, aşağıdaki durumlarda İngilizce dil şartını karşılayacaktır:

GCSE, A seviyesi, 4. veya 5. seviyede İskoç Ulusal Kalifikasyonuna veya İngilizce (dil veya edebiyat) İskoç Yüksek veya İleri Yüksek Seviyesine sahipseniz:

(a) Bir Ofqual (veya SQA, Qualifications Wales veya CCEA) tarafından düzenlenen bir denklik kuruluşu tarafından sağlanmış olmalı ve

(b) 18 yaşından küçükken İngiltere merkezli bir okulda alınan eğitimin ardından sağlanmış olmalı.

EL 7.2. EL 7.1'deki gereksinim aşağıdakilerden biri tarafından kanıtlanmalıdır:

(a) Denklik veren kuruluştan bir sertifika: ya da,

(b) Denklik veren kuruluş tarafından verilen resmi bir transkript.

 

Öğrencilerin İngilizce Dil Şartını Karşılayabilecekleri Ek Yollar

EL 8.1. Öğrenci kapsamındaki bir başvuru sahibi, diploma düzeyinde veya daha yüksek bir eğitim kursuna başvuruyorsa ve Eğitime Kabul Onayı'nda belirtilen uyumluluk geçmişine sahip bir yüksek öğretim sağlayıcısı tarafından destekleniyorsa, İngilizce dil şartını karşılamış sayılacaktır. Eğitime Kabul Onayı’nda, başvuranın İngilizce dil becerisinin ve bunun nasıl değerlendirildiğinin belirtilmesi gereklidir.

EL 8.2. EL 8.1 kapsamında bir değerlendirme olduğunda Eğitime Kabul Onayı girişi, başvuru sahibinin Avrupa Konseyi'nin Avrupa Ortak Dil Öğrenimi Çerçevesi'nin 4 bileşeninin tamamında (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) B2 veya üzeri düzeyde İngilizce bilgisine sahip olduğunu doğrulamalıdır veya ST 15.3'teki gereklilik karşılanmalıdır.

EL 8.3. Öğrenci kapsamındaki bir başvuru sahibi, onaylanmış bir İngilizce sınavına girmişse ve bir engel nedeniyle sınav sağlayıcısı tarafından bu sınavın bir bileşeninden muaf tutulmuşsa ve öğrenci sponsoru İngilizce dilinden tatmin olduklarını onaylamışsa, dil seviyesi eğitim programı için uygun görüldüyse, başvuru sahibi İngilizce dil şartını karşılamış sayılacaktır.

EL 8.4. Öğrenci kapsamındaki bir başvuru sahibi, altı aya kadar kısa süreli bir yurtdışında eğitim programına başvuruyorsa ve aşağıdakilerin her ikisi de geçerliyse İngilizce dil şartını karşılayacaktır:

(a) Yurt dışı eğitim programı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir yurt dışı yüksek öğretim kurumunda lisans düzeyinde veya daha yüksek bir eğitim kursunun bir parçası olmalıdır. Ve,

(b) Ecctis, yurt dışı eğitim programının, Birleşik Krallık lisans derecesi veya üzeri bir akademik (mesleki veya mesleki değil) yeterliliğe yol açacağını onaylamalıdır.

 

Nitelikli İşçiler için Mesleki Düzenleme

EL 9.1. Giriş izni veya Nitelikli İşçi kapsamında kalma izni için başvuran bir başvuru sahibi, doktor, diş hekimi, hemşire, ebe veya veteriner olarak çalışmak üzere destekleniyorsa ve ilgili denklik kurumu ya da makam tarafından kabul edilen bir İngilizce Dil değerlendirmesini geçmişse, İngilizce dil şartını karşılamış sayılacaktır.

Euroasia uzmanları, İngiltere Öğrenci Vizesi İngilizce Dili Şartlarına uygun şekilde, işlemlerinizde ön hazırlıktan seyahatinize kadar yanınızda olacak, vize başvurunuzu en uygun şekilde yapmanızı sağlayacaktır. Detaylı bilgi almak ve işlemlerinizi başlatmak için bize iletişim bilgilerimizden ulaşabilirsiniz.

İngiltere Vize Başvuru Formu

İngiltere ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Aile Birleşimi Vize İşlemleri
Vize Başvuru Formu
Vize Dilekçesi
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES

 

 
BASE_URL = '';