x
İspanya

Vize İşlemleri

İspanya

İspanya Turistik Vize İçin Gerekli Evraklar

Değerli Ziyaretçimiz, Hoş Geldiniz.

İspanya turistik vize için 2020 yılında hazırlayacağınız evraklar mesleksel ve gelir durumunuza göre değişiklik göstermektedir. Sayfamızın devamında SGK'ya bağlı olarak çalışanlar, şirket sahipleri, emekliler, kamu kurumu çalışanları, öğrenciler, ev hanımları gibi farklı sosyal gruplara yönelik evrak listelerine ulaşabilirsiniz.

İspanya Konsolosluğu 2020 yılında yapılacak vize başvurularında randevu ile seyahat tarihi arasında en az 17 takvim günü zorunluluğunun bulunmasını zorunlu tutmaktadır. Söz konusu süreden daha önce yapılacak vize başvuruları kabul edilmemektedir.

İspanya vize başvurularında bölge ayrımı bulunmaktadır. Başvurunuzu ikamet ettiğiniz bölgeye bağlı olarak tamamlamanız gerekmektedir. İspanya vizesi başvuru bölgelerine buradan ulaşabilirsiniz.

İspanya vize başvurularında beyan edilecek banka hesap dökümlerinin başvuru gününden önceki 8 gün içinde alınmış olması gerekmektedir. İspanya vize başvurularında yeni açılan banka hesapları kabul edilmemektedir. Son 3 aylık banka hesap dökümü, orijinal, kaşeli, imzalı haliyle banka imza sirküleri ile birlikte beyan edilmelidir.

ispanya turist vizesi

İspanya Vizesi İçin 2020 Yılı Gerekli Evraklar

 1- Standart Evraklar

 • İkametgah Belgesi: Nüfus Müdürlüğü’nden, Muhtarlıktan ya da e-devletten alınmış olmalı. İkametgah belgesinin başvuru sahibinin yaşı fark etmeksizin (Bebek, çocuk olabilir)  sunulması gerekir. 
 • Pasaport: Seyahat bitiminden sonra en az 3 ay 15 gün geçerliliği olmalı. Varsa eski pasaportlarda sunulmalı. Vizenin yapıştırılabileceği minimum 2 boş sayfası bulunmalı.
 • Biometrik Fotoğraf: 3 aydan eski olmayan, arka fonu beyaz, 3,5x4,5 cm ebatlarında fotoğraf sunulmalı. Fotoğrafın baş üstünde ve çene altında mesafe olmalı, kaşların tamamı görünmelidir. Gözlüklü fotoğraflar kabul edilmemektedir. 
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Başvuru sahibinin yaşı fark etmeksizin sunulması gerekir. Aile bağlarını göstermesi açısından önemlidir. 
 • İspanya Vize Başvuru Formu: Başvuru sahibi tarafından el yazısı ile eksiksiz, dikkatlice doldurulmuş ve imzalanmış olmalı. Reşit olmayanların formu anne‐baba tarafından doldurulmalı ve her ikisi tarafından da imzalanmalıdır.
 • Banka Hesap Özeti: Son 3 aya ait, en az 5 bin TL hesap bakiyesi olan banka hesap özeti. Bankanın antetli kağıdına yazılmış ve ıslak imzalı olmalıdır. 
 • Maddi durum gösteren belgeler:  Varsa araç ruhsatı ve tapu fotokopisi. 2 taneden fazla tapu veya ruhsat varsa sadece 2 tanesi eklenmesi yeterlidir. Fotokopiler A4 boyutunda olmalıdır.

2 - Mesleki durumunuzu gösteren belgeler

Çalışan veya işveren iseniz: İngilizce İşveren yazısı, Şirketin İngilizce ve Orijinal faaliyet belgesi, İmza sirküleri fotokopisi, Tescil Sicil Gazetesi fotokopisi, Barkodlu SGK hizmet dökümü, Son 3 Aylık maaş bordrosu, SGK İşe Giriş Bildirgesi.

Öğrenci iseniz: Öğrenci Belgesi, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.

Emekli iseniz: Resimli emekli kartı, emekli maaşını aldığı bankadan hesap dökümü.

Ev Hanımı veya çalışmıyorsanız: Sponsor tarafından yazılmış ıslak imzalı dilekçe, sponsora ait bütün iş evrakları ve maddi durumunu gösteren belgeler, evlilik cüzdanı ve tam vukuatlı nüfus kayıt örneği.

Çiftçi İseniz: Bağlı olduğunuz Ziraat Odası tarafından verilmiş çiftçi belgesi ve üzeirnize kayıtlı hayvanlarınıza dair döküman ve belgeler.

- SGK'ya Bağlı Olarak Çalışanlar

 • İngilizce İşveren Yazısı: İspanya vize başvurusu yapan çalışanın göreve başladığı zamanı, pozisyonu, seyahat tarihlerini içerin şirketin antetli kağıdına yazılı dilekçe. Kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır. 
 • Şirket Evrakları: İngilizce ve Orijinal Şirket faaliyet belgesi, sicil gazete fotokopisi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopisi sunulmalı. Bu belgeler son 3 aydan eski tarihli olmamalı. Evraklarda ‘Aslı Gibidir’ kaşesi bulunmamalıdır!
 • SGK İşe Giriş Bildirgesi: ‘Aslı gibidir’ kaşesi olmamalı. SGK işe giriş belgesinde kayıtlı bulunan işyeri adres İstanbul Başkonsolosluğu’na başvuru yapabilen şehirlerden birine ait olmalıdır. 
 • Maaş Bordrosu: Son 3 aya ait maaş bordrosu sunulmalı. Kaşeli ve imzalı olmalı. Daha önce Schengen vizesi almış kişilerin maaş bordrosunun kaşe ve imzalı olması zorunlu değildir.
 • SGK Barkodlu Hizmet Dökümü: Sigorta girişi yapılan ilk tarihten itibaren prim ödenmiş bütün tarihleri kapsamalı. İstanbul Başkonsolosluğu’na başvuru yapabilen şehirlerden birine ait olmalıdır. 
 • Banka Hesap Özeti: En az 5 bin TL hesap bakiyesi olan hesaba ait banka özeti. İmza sirküleri ve ıslak imza ile beyan edilmeli. Yeni açılan hesaplar ve turistik başvurularda şirket hesabı kabul edilmemektedir. Yalnızca Türk bankaları kabul edilmektedir. 

-Şirket Sahipleri 

 • İngilizce Vize talep dilekçesi: Konsolosluğa hitaben şirketin antetli kağıdına yazılan, seyahat tarihi ve amacını açıklayan dilekçe dosyaya eklenmeli. 
 • Şirket evrakları: Son 3 aylık içinde çıkarılmış, ingilizce ve orijinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopisi yer almalı. Bu evraklarda ‘aslı gibidir’ kaşesi olmamalıdır.
 • Barkodlu 4 B hizmet dökümü: ‘Aslı gibidir’ kaşesi bulunmamalı.
 • Şahsi Banka hesap özeti: Seyahat masraflarını karşılamaya yetecek içinde en az 5 bin TL bakiyesi olmalı belge bankadan kaşeli, ıslak imzalı ve banka imza sirküleri ile temin edilmelidir.

-Öğrenciler 

 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
 • E-devlet üzerinden alınmış İngilzice Öğrenci Belgesi
 • Muvafakatname: Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise anne ve babadan alınan noter onaylı muvafakatname dosyaya eklenmeli. Belgenin üzerinde seyahat edeceğiniz ülke olan ‘İspanya’ ibaresi mutlaka bulunmalı. Başvuru sahibi kiminle seyahat edecekse o kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası eklenmeli. Konaklama ve ulaşım bilgileri vize dosyasına konulmalıdır. Okul gezilerinde öğrenci grubuna eşlik edecek öğretmenin adı mutlaka belirtilmeli ve vize fotokopisi dosyaya eklenmelidir. 
 • Taahhütname: Seyahat masraflarına sponsor olacak kişi noter onaylı taahhütname vermeli.  
 • Davetiye Mektubu: Eğer öğrenci kültürel ve sportif bir etkinliğe katılıyorsa (okul gezisi‐kamp‐yarışma vs.) İspanya’dan davetiye alınması gerekmektedir. 
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Başvuru sahibi öğrenci ise sponsor ile aile bağını göstermek için vukuatlı nüfus kayıt örneği gereklidir. Ek olarak soyisim değişikliğinde de sunulması gerekir. 

-Öğrenciye Sponsor Olacak Kişi

Şirket sahibi ise;

1. İngilizce Sponsor yazısı: Sponsor olunacak kişiye yakınlık derecesi belirtilmeli, ıslak imzalı olmalıdır. 

2. 4B Barkodlu hizmet dökümü

3. Güncel Tarihli Şirket Evrakları: İngilzice ve Orijinal Faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası gibi evraklar güncel tarihli olmalı. 

4. Banka hesap özeti: En az 5 bin TL bakiyesi olmalı belge bankadan kaşeli, ıslak imzalı ve banka imza sirküleri ile temin edilmelidir.

5. Nüfus cüzdan fotokopisi ve Tam vukuaatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgileri içeren)

Çalışan ise;

1. İngilizce çalışma yazısı: Şirketin antetli kağıdına yazılmalı. Sponsor olacak çalışanın şirketteki pozisyonunu içeren bilgiler olmalı belge kaşe ve ıslak imzalı olacak şekilde temin edilmelidir.

2. Sponsor yazısı: Sponsor olunacak kişiye yakınlık derecesi belirtilmeli.  

3. Güncel tarihli şirket evrakları

4. SGK işe giriş bildirgesi ve 4 A Barkodlu hizmet dökümü 

5. Maaş bordrosu: Son 3 aylık hareketleri göstermeli. Kaşeli ve ıslak imzalı olmalı. 

6. Banka hesap dökümü: En az 5 bin TL bakiyesi olmalı belge bankadan kaşeli, ıslak imzalı ve banka imza sirküleri ile temin edilmelidir.

7. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Tam vukuatlı nüğfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)

-Devlet Memurları:

1. Çalışma yazısı: Seyahat tarihlerini içeren Konsolosluğa hitaben yazılmış mektup sunulmalı. Seyahat tarihleri, uçak ve otel tarihlerini kapsamalı. - Mümkünse İngilizce

2. Resmi izin belgesi: Başvuru sahibinin izinli günlerinin yazılı olduğu belge sunulmalı. - Mümkünse İngilizce

3. Görev kimlik kartı fotokopileri

4. Maaş bordrosu: Son üç aylık hareketleri göstermelidir. Kaşeli ve ıslak imzalı olmalıdır.

5. Banka hesap özeti - En az 5 bin TL bakiyesi olmalı belge bankadan kaşeli, ıslak imzalı ve banka imza sirküleri ile temin edilmelidir.

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (aile ve adres bilgilerini içeren)

-Ev Hanımları:

1. Nüfus cüzdanı fotokopisi

2. İngilizce Sponsor Dilekçesi: Sponsor olacak kişi tarafından yazılmış, ıslak imzalı yazı. 

3. Banka hesap özeti - En az 5 bin TL bakiyesi olmalı belge bankadan kaşeli, ıslak imzalı ve banka imza sirküleri ile temin edilmelidir.

4. Sponsora ait Varsa maddi durumu gösteren ek belgeler: Ev, arsa tapuları, araç ruhsatı ve kira geliri fotokopileri

5. Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Sponsor olunacak kişi ile aile bağını göstermesi için bu belge sunulmalı. 

6. Evlilik Cüzdanı: Eğer sponsor olacak kişi başvuru sahibinin eşi ise evlilik cüzdanını başvuru dosyasına eklemeli. 

-Emekliler

1. İngilzice Vize talep dilekçesi: Konsolosluğa hitaben yazılmalı, seyahatin tarihleri ve sponsoru hakkında kapmsalı bilgiler vemeli belge ıslak imzalı olmalıdır.

2. Emekli maaşının yattığı banka hesap dökümü: Güncel tarihli ve son 2 aya ait olmalı. İmza sirküleri ve ıslak imza ile beyan edilmelidir.

3. Emekli kart fotokopisi   

- AB Vatandaşıyla Evli Olanlar

Evlilik Cüzdanı: AB ülkesinden alınmış olmalı. AB vatandaşı eşin statüsünden yararlanmak için AB makamlarının tanıdığı evlilikler geçerlidir, Türk makamlarından alınan Evlilik Belgeleri geçerli sayılmamaktadır. 

-Yabancılar

Geçerliliği olan Türkiye oturum/ikamet izni: Seyahatinin dönüşünden itibaren en az 6 ay geçerliliği olması gerekmektedir. Kısa dönemli ikamet izinleri kabul edilmemektedir.

ispanya turist vizesi

 • Seyahat Sağlık Sigortası: İspanya Schengen vize başvuruları sırasında tüm seyahat süresi boyunca geçerli olan, ayakta, yatakta, bütün tedavi masrafları ve vefat halinde cenazenin ülkeye nakil masraflarını kapsayan 30 bin Euro teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası’nın yaptırılması zorunludur.
 • Otel Rezervasyonu: Tüm seyahat süresini kapsayan,otelin adı, adresi ve isminizin yer aldığı onaylı otel rezervasyonunu dosyaya eklemelisiniz. Eğer seyahatinizin bir bölümü diğer Schengen ülkelerinde olacaksa lütfen seyahat programını da dosyanıza ekleyiniz. Otel rezervasyon tarihlerinin uçak rezervasyon tarihi ile uyumlu olması ve seyahatin büyük bölümünün İspanya’da olacağına dair kanıt sunması gerekmektedir. Konaklama bilgileri davetiye ile sunuluyorsa, davet gönderen kişinin kimlik fotokopisi de dosyaya eklenmelidir.
 • Gidiş- dönüş uçak rezervasyonları:Rezervasyon yapılan havayolu şirketinin anteti, alınan çıktı üzerinde görünmeli ve PNR kodu yer almalıdır, mail çıktısı kabul edilmemektedir. Eğer farklı bir ülkeden otobüs veya kiralık araçla İspanya’ya geçiş yapacaksanız kiralama detayları, araçların plakaları, transfer ile ilgili belgeler ya da bu bilgilerin yazılı olduğu dilekçe sunulmalı.  Grup geçişlerinde otobüs şoförünün ehliyeti ve araç plakası da eklenmelidir. Charter uçuşlarda seyahat acentesinin charter sözleşmesini eklemesi gerekir. 

İspanya Turistik Vizesi Nasıl Alınır?

İspanya’ya turistik amaçlı yapılacak seyahatler 90 günden kısa süreli olacağından Schengen vizesi prosedürleri uygulanmaktadır. Kişinin sahip olduğu pasaport türüne göre vize alımları değişiklik göstermektedir. Kişi Umuma Mahsus (Bordo) pasaport sahibi ise Schengen vizesi alması zorunludur. Eğer Hususi (Yeşil), Hizmet (Gri) ve Diplomatik (Siyah) pasaport türlerinden birine sahipseniz, İspanya’ya 90 günden kısa süreli seyahatleriniz için İspanya vize uygulamalarından muafsınız.

1) Evraklarınızı kargoyla bize ulaştırın: İspanya Schengen vize başvurusu yapmadan önce il yapmanız gereken seyahat türünüzü belirlemektir. Bu seyahat türüne uygun vizeye başvuru yapabilmek için gerekli evrakları ofis yetkilimizden öğrendikten sonra belgelerinizi eksiksiz hazırlamalısınız. Belgelerinizi kargo yoluyla ofisimize gönderebilirsiniz. İspanya vize başvurularını değerlendiren İspanya Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliği’nin yetki alanı kısıtlaması vardır. Bu nedenle yaşadığınız şehre göre başvuru yapacağınız temsilcilik değişiklik gösterecektir. İspanya vize başvurunuzu hangi şehirden yapacağınızı yetkilimizden öğrenip, belgelerinizi kargo yoluyla bize ulaştırabilirsiniz.

2) Yetkilimiz sizi bilgilendirecek: Belgeleriniz yetkilimizin eline ulaşır ulaşmaz kontrolleri yapılacaktır. Eğer evraklarınız arasında hatalı ve eksik olanlar varsa yetkilimiz sizi bilgilendirecek ve bunları tamamlamanız istenecektir. 

3) Sizin adınıza randevunuzu ayarlıyoruz: İspanya Schengen vizesi başvuruları İspanya Başkonsolosluğu ve İspanya Büyükelçiliğine yapılmaktadır. Ancak bu iki kurumda direkt başvuru kabul etmemektedir. Konsolosluğun yetkilendirdiği vize başvuru merkezi veya acenteler aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz. Ancak önce parmak izi vermeniz gerekmektedir. Yetkilimizle iletişime geçtiğinizde evraklarınızın kontrolünü sağlayıp sizin adınıza randevunuzu alacaktır. 

4) Parmak izi verirken yetkilimiz size eşlik edecek: Randevu günü parmak izi vermek için randevu merkezine gittiğinizde sizi yetkilimiz karşılayacaktır. Her hangi bir sorunla karşılaşmamanız için parmak izi verme işleminizi süresince yetkilimiz size eşlik edecektir. Bu arada vize yetkilisi gerekli görürse vize başvuru sahibini yüz yüze mülakata da çağırabilir. 

5) Pasaportunuzu adresinize gönderiyoruz: Vizeniz onaylandıktan sonra pasaportunuzu dilerseniz ofisimize uğrayarak alabilirsiniz. İsterseniz de yetkilimiz vereceğiniz iş veya ev adresinize kargo ile gönderecektir. 

İspanya Schengen vizesi kaç günde çıkar?

İspanya Schengen vizesi başvuruları 7-15 iş günü arasında değişen bir sürede sonuçlanmaktadır. Ancak bu süre başvuru yapılacak şehre, resmi tatillere ve konsolosluğun iş yoğunluğuna göre değişmektedir. Edirne, Bursa ve İzmir’den yapılan başvurular en erken 9 iş gününde sonuçlanırken, Antalya, Bodrum ve Trabzon gibi şehirlerden yapılan başvurular en erken 11 iş gününde sonuçlanmaktadır. Vizenizin seyahat tarihinizden önce elinize ulaşması için en az 17 gün önceden başvuru yapmanızı tavsiye ederiz. 2020 yılında seyahat ile randevusu tarihi arasında 17 günden daha az bir süre kalmış kişilerin vize başvurularu kabul edilmeyecektir. Öte yandan seyahat tarihinize 3 aydan fazla zaman varken yapacağınız başvurularınız kabul edilmemektedir. Aynı şekilde seyahatinize son 7 gün kala yapacağınız başvurularınızda işleme alınmayacaktır. İspanya Schengen vizesi en fazla 90 günlük konaklama süreli olarak verilir. 6 Aydan daha uzun süreli alacağınız vize başvurularında her 6 aylık süreçte İspanya’da 6 ay içerisinde en fazla 90 gün kalabilirsiniz. 

UYARILAR!

 • İspanya vizesi başvurularında karar verme yetkisi İspanya Konsolosluğu ve İspanya Büyükelçiliğidir. Konsolosluklar vize başvuru evraklarının incelenmesi konusunda oldukça titiz bir konsolosluktur. Vize uyum koşullarının eksiksiz bir şekilde hazırlanması zorunludur. Örneğin fotoğrafı çekilen veya elektronik ortamdan çıktısı alınan belgeler kabul edilmemektedir. Orijinali istenen belgelerde ‘Aslı gibidir’ şeklindeki kaşeler bulunmamalıdır. Belgelerin hepsinin A4 ebatlarında olması zorunludur. Aksi durumlarda vize görevlisi belgelerin eksik ve hatalı olduğunu gerekçe göstererek İspanya vize başvurunuzu reddedebilir. Vize yetkilisi gerekli görürse, ek belgeler veya fotokopilerin orijinallerini isteyebilir.
 • Eğer farklı bir ülkeden otobüs veya kiralık araçla İspanya’ya geçiş sağlanacaksa kiralama detayları, araçların plakaları, transfer ile ilgili belgeler ya da bu bilgilerin yazılı olduğu dilekçe iletilmelidir. 
 • İspanya’ya otobüsle grup geçişi yapılacaksa şoförün ehliyeti ve araç plakası da eklenmelidir. 
 • Otel rezervasyon tarihlerinin uçak rezervasyon tarihi ile uyumlu olması ve seyahatin büyük bölümünün İspanya’da olacağına dair kanıt sunulması gerekmektedir. 
 • Konaklama bilgileri davet mektubu ile sunuluyorsa, davet mektubu gönderen kişinin kimlik fotokopisi de dosyaya eklenmelidir. 
 • 12 yaşından küçük çocukların VIS ibareli vizesi olsa bile fotoğraf çekilmeye gelmesi zorunludur. 

ispanya vizesi

İspanya ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Ticari Vize İşlemleri
Aile Ziyareti Vize İşlemleri
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES