x
İspanya

Vize İşlemleri

İspanya

İspanya Ziyaretçi Vizesi İçin Gerekli Evraklar

Değerli Ziyaretçilerimiz, Hoş Geldiniz.

İspanya aile ziyaret vizesi için 2020 yılında hazırlayacağınız evraklar mesleksel ve gelir durumunuza göre değişiklik göstermektedir. Sayfamızın devamında SGK'ya bağlı olarak çalışanlar, şirket sahipleri, emekliler, kamu kurumu çalışanları, freelancerlar, öğrenciler, ev hanımları gibi farklı sosyal gruplara yönelik evrak listelerine ulaşabilirsiniz.

İspanya vize başvurularında bölge ayrımı bulunmaktadır. Başvurunuzu ikamet ettiğiniz bölgeye bağlı olarak tamamlamanız gerekmektedir. İspanya konsoloslukları görev bölgelerine buradan ulaşabilirsiniz.

İspanya Konsolosluğu 2020 yılında yapılacak vize başvurularında randevu ile seyahat tarihi arasında 17 takvim günü sürenin bulunmasını zorunlu kılmıştır. Söz konusu süreden daha önce yapılacak vize başvuruları kabul edilmemektedir.

İspanya’da yaşayan bir akrabasını ya da arkadaşını ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Aile /Arkadaş Ziyaret Vizesine başvuru yapması gerekmektedir. Aile Ziyaret Vizesi 90 günden kısa süreli seyahatlerde verilmektedir. Bu nedenle başvuru işlemleri sırasında Schengen vizesi prosedürleri uygulanmaktadır. 

İspanya vizesi için gerekli evraklar başvuru sahibinin mesleğine göre değişiklik göstermektedir. Aile /Arkadaş Ziyaret vizelerinde en önemli evrak ‘Davetiye Mektubu’dur. İspanya’da yaşayan kişi, kendisini ziyaret etmek isteyen akrabası ya da arkadaşına İspanya Belediye onaylı orijinal bir davetiye göndermelidir.

İspanyolca veya İngilizce yazılması gereken davet mektubu fax ya da mail yoluyla da iletilebilir. Ancak davet mektubu gönderen kişinin İspanyol kimlik veya pasaportufotokopileri de davet mektubuna eklenmelidir. Eğer başvuru sahibinin masraflarını İspanya’ da ikamet eden akrabası ya da arkadaşı karşılayacaksa bu kişi son 3 aylık maaş bordrosu ve banka hesap özetini de göndermelidir. İspanya Aile Ziyaret Vizesi başvurularında karar mercii İspanya Konsolosluğu ve İspanya Büyükelçiliği’dir. İspanya diplomatik temsilcilikleri evraklar konusunda oldukça hassas davranmaktadır. Orijinal istenen belgelerde ‘Aslı Gibidir’ kaşesinin bulunmamasına özen göstermelisiniz. 

İspanya aile ziyaret vizesi

1- Standart Evraklar

Davet Mektubu: İspanya’da ikamet eden kişi tarafından İspanyolca veya İngilizce yazılmış Belediye Onaylı davetiye mektubu ibraz edilmeli. Mektupta başvuru sahibinin adı ve kalış tarihleri belirtilmelidir. Ayrıca davet eden kişi oturum kartı, kimlik ve pasaport fotokopilerini de sunmalıdır. 

İkametgah Belgesi: Bebek ve çocuklar dahil her başvuru sahibinin ikametgah belgesi sunması gerekmektedir. Bu belge Nüfus Müdürlüğü’nden ya da e-devletten temin edilebilir. 

Pasaport: Seyahat bitiminden itibaren 3 ay 15 gün geçerlilik süresi olan pasaport sunulmalı. Vize etiketinin yapıştırılabilmesi için en az 2 boş sayfası bulunmalı ve 10 yıldan eski olmamalı. 

Biometrik Fotoğraf: Son 3 ay içinde çekilmiş, arka fonu beyaz, 3,5x4,5 cm ebatlarında fotoğraf sunulmalı. 

Nüfus Cüzdanı ve Pasaport Fotokopisi: Nüfus cüzdanının ve güncel pasaportun tüm işlenmiş sayfalarının ön ve arka sayfa fotokopileri. Eski pasaportunuzda eğer son üç yıl içinde alınmış Schengen vizesi varsa sadece alınan vizelerin fotokopisi. 

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Aile bağlarını ve iletişim bilgilerini göstermelidir. 

İspanya Vizesi Başvuru Formu: Başvuru sahibi tarafından eksiksiz, dikkatlice elle doldurulmuş ve imzalanmış olmalı.

Banka Hesap Özeti: Son 3 aya ait, bankanın antetli kağıdına yazılmış ve kaşeli, ıslak imzalı, banka hesap dökümü sunulmalı. 

Gelir Belgeleri: Başvuru sahibi varsa tapu, araç ruhsatı ve kira sözleşmesi gibi evraklarını sunabilir. 

2 - Mesleki Durumunuzu Gösteren Evraklar

Çalışan veya işveren iseniz: İngilizce İşveren yazısı, Şirket Belgeleri Fotokopisi: (İngilizce ve Orijinal Faaliyet belgesi, Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri Fotokopileri)

SGK/ Bağ-Kur Hizmet Dökümü, Maaş Bordrosu, SGK İşe Giriş Bildirgesi.

Öğrenci iseniz: Edevlet ile alınmış Barkodlu Öğrenci Belgesi, İspanya seyahati olacağını belirten Muvafakatname.

Emekli iseniz: Resimli emekli kartı, emekli maaşını aldığı bankadan kaşeli, ıslak imzalı ve banka imza sirküleri alınmış hesap dökümü

Ev Hanımı iseniz: Sponsor tarafından yazılmış ıslak imzalı dilekçe, sponsora ait bütün iş evrakları ve maddi durumunu gösteren belgeler, evlilik cüzdanı.

Çiftçi iseniz: Bağlı olduğunuz Ziraat Odası’ndan alınmış çiftçi belgesi.

-Çalışanlar İçin Evrak Listesi

İngilizce İşveren Dilekçesi: İş veren tarafından Konsolosluğa hitaben şirketin antetli kağıdına yazılmış, seyahat amacı, vize bitiş tarihi ve İspanya’dan ayrılacağını taahhüt eden dilekçe sunulmalı. Dilekçe ıslak imzalı olmalı. 

Şirket Evrakları: Güncel tarihli, ticaret odasına kayıtlı olduğunu gösteren şirket faaliyet belgesi, sicil gazete, imza sirküleri, vergi levhası gibi belgelerin fotokopisi. Bu belgelerde ‘Aslı Gibidir’ kaşesi bulunmamalıdır. 

İşe giriş bildirgesi: ‘Aslı gibidir’ kaşesi olmamalı. SGK işe giriş belgesinde kayıtlı bulunan işyeri adresi İstanbul Başkonsolosluğu’na başvuru yapabilen şehirlerden birine ait olmalıdır. Eğer merkez ofisiniz bu şehirler dışında bir adreste ise durumu izah eden bir şirket yazısı dosyaya eklenmelidir.

Maaş Bordrosu: Çalıştığı yerdeki görev ve maaş durumunu belirten orijinal yazı. Son 3 aylık maaş bordrosu ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır

SGK Barkodlu Hizmet dökümü: Sigorta girişi yapılan ilk tarihten itibaren prim ödenmiş bütün tarihleri kapsamalı. 

Banka Hesap Dökümü: En az 5 bin TL hesap bakiyesi olan hesaba ait son 3 aya ait banka özeti. İmza sirküleri ve ıslak imza ile beyan edilmeli.  

-Şirket Sahipleri İçin Evrak Listesi

İngilizce Vize talep dilekçesi: Şirketin antetli kağıdına yazılan ve başvuru sahibinin seyahat tarihi ve amacını açıklayan dilekçe sunulmalı. 

Şirket evrakları: Şirketin İngilizce ve Orijinal faaliyet belgesi, sicil gazete, vergi levhası, imza sirküleri fotokopisi. Son 3 aylık döneme ait olan bu belgelerde ‘aslı gibidir’ kaşesi bulunmamalıdır.

4B Barkodlu hizmet dökümü: ‘Aslı gibidir’ kaşesi bulunmamalı. "turkiye.gov.tr" sitesinden aldığınız belgelerin barkotlu çıktı olmasına dikkat edin. 

Banka hesap özeti: Minimum 5 bin TL bakiyesi olan banka hesabına ait ıslak imzalı ve kaşeli hesap özeti.  

-Öğrenciler İçin Evrak Listesi

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Aile ve adres bilgilerini kapsamalıdır. 

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Ön ve arka yüzü tek sayfada çekilmiş olmalıdır. 

Öğrenci Belgesi: Edevlet şifresi ile Barkodlu ve İngilizce olarak temin edilmelidir.

Muvafakatname: Başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise anne ve babadan İspanya'ya seyahat edileceğini mutlaka belirten noter onaylı Muvafakatname alınmalıdır. 

Taahhütname: Seyahat masraflarına sponsor olacak kişi noter onaylı taahhütname vermeli.  

Davetiye Mektubu: Eğer öğrenci kültürel ve sportif bir etkinliğe İspanya’dan davetiye alınması gerekmektedir. 

-Öğrenciye Sponsor Olacak Kişi

Şirket sahibi ise;

İngilizce Sponsor yazısı: Sponsor olunacak kişiye yakınlık derecesi belirtilmeli, ıslak imzalı olmalıdır. 

4B hizmet dökümü

Şirket evrakları: İngilizce ve Orijinal Faaliyet belgesi, imza sirküleri, vergi levhası fotokopileri gibi evraklar güncel tarihli olmalı. 

Banka hesap özeti : Son 3 aylık en az 5000 TL bakiyesi olan bankadan kaşeli, ıslak imzalı ve banka imza sirküleri ile alınmış olmalıdır.

Mali durumunu gösteren belgeler: Arsa veya ev tapusu, araç ruhsatı ve kira geliri fotokopileri

 

Çalışan ise;

İngilizce Şirket yazısı: Başvuru sahibine sponsor olacak çalışanın şirketteki pozisyonunu içeren bilgilerin yer aldığı dilekçe kaşe ve ıslak imzalı temin edilmelidir.

Sponsor yazısı: Sponsor olunacak kişiye yakınlık derecesi belirtilmeli.  

Güncel tarihli şirket evrakları: İngilizce ve Orijinal Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, vergi levhası, sicil gazetesi fotokopileri

4A Barkodlu hizmet dökümü: Sigorta girişi yapılan ilk tarihten itibaren prim ödenmiş bütün tarihleri kapsamalı. 

Maaş bordrosu: Son 3 aya ait olmalı. 

Banka hesap dökümü: En az 5 bin TL bakiyesi olmalı belge bankadan kaşeli, ıslak imalı ve banka imza sirküleri ile temin edilmelidir.

ispanya aile ziyaret

-Devlet Memurları İçin Evrak Listesi 

İngilizce İşyeri yazısı: İspanya Konsolosluğuna hitaben yazılmalı. Seyahat tarihleri, uçak ve otel tarihlerini kapsamalı. 

İngilizce Resmi izin belgesi: Başvuru sahibinin izinli günlerini göstermeli. 

Görev kimlik kartı

Maaş bordrosu

Banka hesap özeti

-Ev Hanımları İçin Evrak Listesi

Nüfus cüzdanı fotokopisi

İngilizce Sponsor Dilekçesi: Başvuru sahibine sponsor olacak kişi tarafından yazılmalı, ıslak imzalı olmalı.  

Banka hesap özeti

Sponsora ait maddi durumu gösteren belgeler: Ev, arsa tapuları, araç ruhsatı. 

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği: Davet eden kişi ile başvuru sahibinin akrabalık ilişkilerini göstermeli. 

Evlilik Cüzdanı: Eğer sponsor olacak kişi başvuru sahibinin eşi ise evlilik cüzdanı mutlaka sunulmalı. 

-Emekliler İçin Evrak Listesi 

İngilizce Vize talep dilekçesi: Konsolosluğa hitaben, şirketin antetli kağıdına yazılmalı belge ıslak imzalı olmalı ve Seyahat tarihlerini içermelidir.

Banka hesap dökümü: Güncel tarihli ve son 2 aya ait olmalı. İmza sirküleri ve ıslak imza ile beyan edilmelidir.

Emekli kart fotokopisi

-Freelancerlar İçin Evrak Listesi

İngilizce İşyeri yazısı: Bağlı çalışılan yerden alınan yazı.  

İşyeri evrakları

Banka hesap dökümü: Ücret banka üzerinden yatıyorsa banka dökümü.

-Sporcu ve Antrenörler

Antrenörler için antrenörlük belgesi.

Sporcular için sporcu lisansı

-AB Vatandaşı Eş Ziyareti Vizesi İçin Evrak Listesi

Evlilik Kayıt Örneği: Apostil tasdikli çok dilli evlilik kayıt örneği ve fotokopi. AB Evlilik Cüzdanı da sunulabilir. Bu belgeler noter onaylı, İspanyolca, Türkçe ve İngilizce tercümesi olabilir. 

Dilekçe: AB vatandaşı olan eş, eşiyle beraber İspanya’ya seyahat etmek istediğini belirten imzalı bir dilekçe sunmalı. Bu dilekçede evliliğin devam ettiği
belirtilmelidir. 

Oturum Kartı: AB vatandaşı olan eşin İspanya’daki oturum kartı.

İkametgah Belgesi: Valilikten alınan ikamet belgesi ya da AB ülkesi uyruklu yabancılar kayıt belgesi. 

Fatura: İkamet edilen eve ait son 4 ayın faturaları (Elektrik, su, gaz) 

Evliliğin tescil edildiğini gösterir belge: AB vatandaşının ulusal makamlardan aldığı ve evliliğinin o ülke tarafından tanındığını gösteren belge. 
   
Yabancılar İçin Evrak Listesi 

Geçerliliği olan yasal oturum/ikamet izni:  Seyahatinin dönüşünden itibaren 3 ay 15 gün geçerliliği olması gerekmektedir. Bu
belgenin uzatıldığına dair verilen kağıt yeterli değildir. (Kısa Dönem ikamet izinleri kabul edilmez.)

İspanya Aile Ziyaret Vizesi başvurusu yaparken, tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olan, seyahat süresini kapsayacak şekilde 30 bin Euro teminatlı Seyahat Sağlık Sigortası’nın yaptırılması zorunludur. Ayrıca otel ve uçak rezervasyonları da başvuru dosyasına eklenmelidir.  

İspanya Aile / Arkadaş Ziyaret Vizesi Nasıl Alınır?

1) Evraklarınızı kargoyla ofisimize gönderin: İspanya Aile Ziyaret Vizesi için gerekli evrak listesini yetkilimizle görüşerek öğrendikten sonra, evraklarınızı hazırlayıp kargo yoluyla ofisimize gönderebilirsiniz. İspanya Vize başvurularına tek karar verme yetkisi olan İspanya Başkonsolosluğu ve Büyükelçiliği’nin yetki alanı sınırlaması vardır. Bu yüzden ikamet ettiğiniz şehre göre başvuru yapacağınız temsilcilik değişiklik gösterecektir. Yetkilimizle iletişime geçerek başvuru yapacağınız temsilciliği ve evraklarınızı nereye göndereceğinizi öğrenebilirsiniz. 

2) Yetkilimiz sizi bilgilendirecek: Yetkilimiz belgeleriniz eline ulaşır ulaşmaz en kısa sürede kontrollerini yapıp size bilgi verecektir. Vize evraklarınız arasında bir eksik veya hata olduğunda bile vizeniz olumsuz sonuçlanabilir. Bu nedenle evraklarınızın eksiksiz ve doğru olması gerekmektedir. Yetkilimiz eksik evraklarınız konusunda sizi uyaracak ve en kısa zamanda tamamlamanızı isteyecektir. 

3) Randevunuzu ayarlıyoruz: Evraklarınız eksiksiz hazırlandıktan sonra yetkilimiz vize ücreti ile ilgili sizi bilgilendirecektir. İspanya vize ücreti, İspanya Konsolosluğunun istediği vize harcı, başvuru merkezi hizmet bedeli ve bizim danışmanlık ücretimizi kapsamaktadır. İspanya Aile Ziyaret Vizesi başvuruları sırasında parmak izi verme zorunluluğu vardır. Ancak parmak izi alan başvuru merkezinin yoğunluğu nedeniyle randevu almak uzun sürmektedir. Yetkilimizle iletişime geçtiğinizde sizin adınıza en kısa sürede randevunuzu alacaktır.

4) Yetkilimize size eşlik edecek: Randevu günü parmak izi vermeye gittiğinizde sizi yetkilimiz karşılayacak ve işlemleriniz sırasında size eşlik edecektir. Eğer vize yetkilisi gerekli görürse sizi yüz yüze görüşmeye çağırabilir ya da başka evraklar isteyebilir. 

5) Pasaportunuzu Adresinize Gönderiyoruz: Aile ziyaret vize işlemlerinde kullanacağınız pasaportunuzu iş veya ev adresinize kargo/kurye ile gönderiyoruz.

İspanya Aile Ziyaret vizesi kaç günde çıkar?

İspanya Aile Ziyaret vizesi başvuruları 7-15 iş günü içerisinde sonuçlanabilmektedir. Ancak bu süre yoğunluğa ve resmi tatillere göre uzayabilmektedir. Vizenizin seyahat tarihinize yetişmesi için en az 15 gün önceden başvuru yapmanızı tavsiye ederiz. Vizeniz çıktıktan sonra pasaportunuz ofisimize gelmektedir. Dilerseniz şahsen gelerek ya da vekâlet verdiğiniz kişi aracılığıyla ofisimizden alabilirsiniz. Dilerseniz de yetkilimiz uygun gördüğünüz adrese kargo ile gönderecektir. İspanya Konsolosluğunun vize sonuçlanma süresi İspanya Konsolosluğu resmi tatil günlerini ve yabancı pasaportla yapılan başvuruları kapsamamaktadır.  

UYARILAR

  • Birden çok ülkeye seyahat edecekseniz Schengen vizenizi İspanya’dan alabilmek için en uzun kalacağınız ülkenin İspanya olması gerekmektedir. Eğer iki ülkede aynı sürede kalacaksanız ilk giriş yapacağınız ülkenin İspanya olması şartı aranmaktadır. 
  • İspanya Aile ziyaret Vizesi başvuruları sırasında sunacağınız belgelerin fotoğrafını çekerek elektronik ortamdan çıktısını alırsanız kabul edilmemektedir. 
  • Eğer başvuru sahibi orijinal belgelerini geri almak isterse o belgenin fotokopisini getirdiğinde gişe görevlisi fotokopiye ‘orijinali göründü’ kaşesi basmalıdır. 
  • 12 yaşından küçük çocukların VIS ibareli vizesi olsa bile fotoğraf çekilmeye gelmesi zorunludur. 
  • Operasyon yetkilimiz parmak izi verme işlemi sırasında yanınızda olacaktır. 

İspanya Aile Ziyaret Vizesi için gerekli evraklar ve vize işlemleriyle ilgili detaylı bilgi için, mesleki durumunuza göre hazırlamanız gereken güncel evrak listesini öğrenmek ve vize başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için Çağrı Merkezimizi arayabilir ya da help@eagvs.com adresimize mail gönderebilirsiniz. 

İspanya aile arkadaş ziyaret vizesi

İspanya ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Ticari Vize İşlemleri
Aile Ziyareti Vize İşlemleri
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES