x
Almanya

Vize İşlemleri

Almanya

Almanya Vatandaşlık İşlemleri

Alman vatandaşlığı hakkı elde edebilmenin pek çok farklı kriteri mevcuttur. İş, eğitim gibi sebeplerle yıllar önce oturum hakkı kazanıp daha uzun vadede vatandaşlık hakkı elde edebileceği gibi, doğuştan ailevi koşullar vasıtasıyla da bu haktan yararlanabilmeniz mümkündür. Bunun dışında ülkenin vatandaşlık için belirli koşulları sağlandığı takdirde yarattığı pek çok imkan bulunmaktadır. Alman vatandaşlığına geçmek her şeyden önce kişilerin kendi iradelerine bağlıdır. Almanya’da vatandaşlık hakkı kazanıldığı takdirde diğer ülke vatandaşları gibi pek çok kazanımdan yararlanılabilecektir. Bunlar arasında ülkeler arası serbest dolaşım ve memur olabilme benzeri avantajlar önemli yer tutmaktadır.

Kan bağı yoluyla, yukarıda belirttiğimiz gibi Almanya’da vatandaşlık hakkı elde edilebilir.  Anne ve baba Alman vatandaşı olduğu takdirde otomatik olarak çocuk da Alman vatandaşı sayılmaktadır. Anne ya da babadan herhangi biri Alman vatandaşı ise çocuk da yine Alman vatan vatandaşı sayılacaktır. Anne ve baba evli değiller ve yalnızca baba Alman vatandaşı ise bu durumda babanın ülkeye babalığını kanıtlayacak belgeler sunması gerekmektedir. Babalığı Almanya’da hukuki olarak geçerli kabul edilirse baba, vatandaşlığını çocuğuna aktarmış olacaktır. Eğer ebeveynlerin her ikisi de Alman vatandaşı değil ise bu durumda ailenin en az 8 yıldır yasal olarak Almanya’da ikamet ediyor olma zorunluluğu vardır.

Ebeveynlerden birinin Alman vatandaşı olma durumunda süresiz oturma izninin varlığı büyük önem taşımaktadır. Aksi takdirde vatandaşlığa geçiş anne ya da baba için de çocuk içinde mümkün olmamaktadır. İstenilen koşullar Almanya tarafından onaylandığı takdirde çocuğun vatandaşlığı kabul edilebilmektedir.  Kan bağı ile vatandaşlık alınması yalnızca ebeveynler ve çocuklar arasında gerçekleşen bir prosedür değildir.

almanya vatandaşlığı

Eşlerden biri Alman vatandaşı oluğunda diğer eş de vatandaşlık hakkı kazanabilir. Almanya vatandaşı olan eş, üç yıldır Almanya’da ikamet ediyorsa ve iki yıl evlilik süresince ikamet yerleri Almanya ise sekiz yıl ülkede konaklama şartını beklemeden diğer aile üyesi de vatandaşlık talebinde bulunabilir. Tabi ki tüm bu koşullar yerine gelse de ülkenin değerlendireceği başka kriterler olacaktır. Almanya’nın kültürel gereklerine uyumunuz ve dil yeterliliğiniz bu koşulların en önemlilerindendir. Eşlerden birinin Almanya vatandaşlığının olumlu sonuçlanması halinde o güne kadar yaşamakta olduğu ülkesinden çıkma durumu ise belirli yasalar ve formalitelerle sınırlar altına alınmıştır. Kendi vatandaşlığını korumaya alan bir yasa ile gerekli organlara bir dilekçe yazarak eşlerden biri her iki ülkenin de vatandaşı olma hakkını kullanmak için talepte bulunabilmektedir.

Çifte vatandaşlık, ailenin çocuk üyesi için de Alman vatandaşı olmayan eş için de farklı formaliteler ile belirlenmiştir. Çifte vatandaş olmak isteyen şahısların kendi ülke vatandaşlığından istisnai durumlar dışında ayrılması gerekmektedir. AB ülkesi vatandaşı ya da İsviçre vatandaşı değil ise belirli koşullar dahilinde her iki ülke de vatandaşlığını koruması mümkün olabilmektedir. Bu durum çocuklar için de eşler için de geçerlidir. Fakat kan bağı ile Alman vatandaşı olabilen çocukların dışında her iki ebeveyni de yabancı ülke vatandaşı olan çocuklar için çifte vatandaşlık mevzusuna belirli sınırlamalar getirilmiştir. Çocuk 21 yaşını doldurduğunda uzun bir süredir Almanya sınırlarında ikamet ediyorsa, eğitimini Almanya’da tamamlamış ve diploma sahibi ise, ya da mesleki eğitimini Almanya’da tamamlamış bulunuyorsa çifte vatandaşlıktan yararlanmak için talepte bulunabilecektir.

Kan bağı ile bağlı olmayan kişiler için ise vatandaşlık işlemleri daha farklı prosedürler gerektirmektedir. Ülkede asgari düzeyde sekiz yıl yaşıyor olunması ve bu vasıta ile de süresiz oturum iznine sahip olunması vatandaşlık alınması için ilk koşullardandır. Vatandaşlık için başvurunuzu gerçekleştirdiğinizde oturum izniniz, yerleşim izniniz ya da AB vatandaşı aile fertlerinden biri olma sebebi ile serbest dolaşım inisiyatifine sahip olmanız gerekmektedir. Bu şartlar sağlanmadığı  takdirde vatandaşlık başvurunuz geçerli  olmayacaktır. Ayrıca eklemek isteriz ki yükseköğrenim için verilen oturum izni de vatandaşlık başvurusunda yeterli bir belge sayılmayacaktır. Tüm bu formalitelerin yanı sıra başvurunuz için Almanca dil yeterliliğiniz ölçülecek, sabıka kaydınız değerlendirilecek olup herhangi bir mahkumiyetinizin olmaması gerekmektedir.

Almanya ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Turistik Vize İşlemleri
Ticari Vize İşlemleri
Aile Ziyareti Vize İşlemleri
Transit Vize İşlemleri
Vize Başvuru Formu
Vize Reddi
Vize Randevu
Vize İçin Gerekli Evraklar
Vize Dilekçe Örneği
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES

 

 
BASE_URL = '';