x
Rusya

Vize İşlemleri

Rusya

Rusya Vatandaşlığı İçin 1 Yıl Çalışmak Yeterli Olacak

Regnum ajansının haberine göre, Rus vatandaşlığına geçebilmek için Rusya’da 1 yıl çalışmak yeterli olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin , kalifiye iş gücünü arttırmak amacıyla bir yasayı daha onayladı. Vladimir Putin belirlenen sektörlerde çalışan kalifiye uzmanların çalışma süresini kısaltan yasayı imzaladı. Ekonominin ve çağdaş teknolojinin gelişmesi için gerekli kalifiye uzmanların artması hedefleniyor.

Putin’in imzaladığı bu yasadaki düzenleme 2 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu sayede yüksek kalifiye uzmanların Rus vatandaşı olabilmeleri için ülkede çalışma süresi kısaltıldı. Belirli sektörlerde çalışan kalife uzmanların Rusya vatandaşı olabilmek için en az 3 yıl çalışmış olmaları gerekiyordu. Fakat artık bazı sektörlerde çalışanların en az 1 yıl çalışması ve Rusya çalışma izni sahibi olması, Rusya vatandaşı olmaları için yeterli olacak. Rusya’da çalışıyor olmak bu yasa sayesinde cazipleştirilmiş oluyor. Bu yasa yüksek kalifiye yabancı uzmanları kapsamaktadır. Yüksek kalifiye yabancı uzman statüsüne girebilmek için kişinin aylık olarak resmi gelirinin 167 bin ruble olması gerekmektedir. Ayrıca Rusya’da kendi şirketi üzerinden aylık gelirini 167 bin ruble gösteren kişiler de bu yasadan yararlanabiliyorlar. 1 yıl çalıştıktan sonra Rusya vatandaşlığı alabilecek kalifiye uzman tanımı ise şu şekilde:

 "RF mevzuatı ve düzenleyici evrakları uyarınca, Yüksek vasıflı uzmanlar (YVU), yabancı uyruklu vatandaş olup sözleşme/kontrata göre yıllık geliri 2 milyon Ruble’den yüksek olan şahıslardır. Bu elemanların yüksek seviyede bilgi ve uzmanlık alanında geniç tecrübelere sahip olduğu varsayılmaktadır. Bu tür kalifiye elemanlar için üç yıllık (veya başka bir süre için) Rusya çalışma izni, diğer yabancı uyruklu çalışanlara göre daha kolay alınır. YVU davet etme hakkına hem yurtiçi ticari işletmeler hem de yabancı şirketlerin şubeleri sahiptirler."
farklılık gösterir.

Yabancı uyruklu vatandaş olan ve sözleşmeye göre yıllık gelirinin 2 milyon ruble’den yüksek olan kişilere yüksek vasıflı uzman denmektedir. Yüksek vasıflı uzman olan kişilerin yüksek tecrübe ve bilgiye sahip oldukları kabul edilmektedir. Bu kalifiye elemanların çalışma ruhsatları diğer yabancı uyruklu kişilere göre daha kolay alınmaktadır. Eskiden Rus vatandaşı olmak için Rusya’da en az 3 yıl çalışmış olmak gerekiyor iken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in imzaladığı yasaya göre kişilerin artık 1 yıl çalışmış olması Rus vatandaşı olmaları için yeterlidir. Bu yasa kalifiye iş gücünü arttırmak amacıyla çıkarılmıştır. Ayrıca Rusya’da çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Rus Pasaportu almaları kolaylaştırıldı. Fakat Rus yasalarına göre Rus Pasaportu almak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türk vatandaşlığından çıkması gerekiyor. Aksi takdirde Rus Pasaportu alınamıyor. Kalifiye iş gücünü arttırmak amacıyla çıkan yasada ayrıca Rusya vatandaşlığına geçen kişilerin Rusya’ya bağlılıklarının artması da hedefleniyor. 

EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES