x
Türkiye

Vize İşlemleri

Türkiye

Türkiye Vatandaşlık Başvurusu Formu

Türkiye Vatandaşlık Başvurusu Formu

Değerli ziyaretçimiz, Türkiye vatandaşlık başvurusu formu sayfamıza hoş geldiniz. Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığı kazanmak için yapacak oldukları başvurularda bir başvuru dosyası hazırlanmaktadır ve hangi tür başvuru yapılırsa yapılsın, bu dosyada olması gereken en önemli evrak Türk vatandaşlığı başvuru formu olarak belirtilmiştir. Yapılacak olan başvurunun türüne göre formları ayırdığımızda;

 • VAT-1: 18 Yaşını Tamamladıktan Sonra Yurt dışından Doğuma İlişkin Başvuru / Beyan Formu
 • VAT-2: Türk Vatandaşlığının Doğum Yeri Esasına Göre Kazanımı Başvuru Formu
 • VAT-3: Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanımı Başvuru Formu
 • VAT-4: Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanımı Başvuru Formu
 • VAT-5: Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanımı Başvuru Formu
 • VAT-6: Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanımı Başvuru Formu
 • VAT-7: Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme Yoluyla Kazanımı Başvuru Formu
 • VAT-8: Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı İle Kazanımı Başvuru Formu
 • VAT-9: Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni Başvurusu Formu
 • VAT-10: Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı İle Kaybetme Başvurusu Formu
 • VAT-11: Türk Vatandaşlığını Kazanmak İsteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Uyruklulara Ait Başvuru Formu

 

VAT-1: 18 Yaşını Tamamladıktan Sonra Yurt dışından Doğuma İlişkin Başvuru / Beyan Formu

Bu başvuru formunda, anne ve / veya babaya bağlı şekilde Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen kişiye dair bilgiler, kişinin tüm kimlik bilgileri, eğer mevcutsa 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti, dini. Telefon, e-posta, yerleşim yeri adresi gibi iletişim bilgileri. Kişinin mesleği ve eğitim durumu, medeni hal bilgileri doldurulur. Medeni hal evli ise evlilik tarihi ile eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal boşanmış ise evlilik tarihi, boşanma tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal dul ise evlilik tarihi, vefat etmiş eşin ölüm tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri alanları doldurulmalı. Ek olarak anne ve babanın tüm kimlik bilgileri de bu başvuru formunda doldurulur. Formun ikinci sayfasında ise şu sorular bulunmaktadır:

 1. Herhangi bir ülke vatandaşlığınız var mı? Eğer varsa uyruğunuz?
 2. Yabancı ülke vatandaşlığı kazanma tarihiniz?
 3. Herhangi bir ülke vatandaşı değilseniz (Vatansız iseniz) bugüne kadar hukuki ve resmi işlemlerinizi ne şekilde yürüttünüz? Açıklayınız.
 4. Şu an bulunduğunuz ülkede hangi tarihten beri ikamet ediyorsunuz?
 5. Şu an bulunduğunuz ülkede hangi ad ile soyad ile tanınmaktasınız?
 6. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı anne ve / veya babanızın ikamet yeri adres bilgilerini belirtiniz.
 7. Eğer Türk vatandaşı kardeşleriniz var ise, kendilerinin T.C. Kimlik No'larını, ad, soyad ve yerleşim yeri adresi bilgilerini belirtiniz.
 8. Türkiye’de ikinci derecede yakınlarınız var ise, kendilerinin T.C. Kimlik No'larını, ad, soyad ve yerleşim yeri adresi bilgilerini belirtiniz.

VAT-2: Türk Vatandaşlığının Doğum Yeri Esasına Göre Kazanımı Başvuru Formu

Bu başvuru formunda, doğum yeri esasına göre Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen kişiye dair bilgiler, kişinin tüm kimlik bilgileri, eğer mevcutsa 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti, dini. Telefon, e-posta, yerleşim yeri adresi gibi iletişim bilgileri. Kişinin mesleği ve eğitim durumu, medeni hal bilgileri doldurulur. Medeni hal evli ise evlilik tarihi ile eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal boşanmış ise evlilik tarihi, boşanma tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal dul ise evlilik tarihi, vefat etmiş eşin ölüm tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri alanları doldurulmalı. Ek olarak anne ve babanın tüm kimlik bilgileri de bu başvuru formunda doldurulur.

VAT-3: Türk Vatandaşlığının Genel Olarak Kazanımı Başvuru Formu

Bu başvuru formunda, Türk vatandaşlığı genel olarak kazanmak isteyen kişiye dair bilgiler, kişinin tüm kimlik bilgileri, eğer mevcutsa 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti, dini. Telefon, e-posta, yerleşim yeri adresi gibi iletişim bilgileri. Kişinin mesleği ve eğitim durumu, medeni hal bilgileri doldurulur. Medeni hal evli ise evlilik tarihi ile eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal boşanmış ise evlilik tarihi, boşanma tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal dul ise evlilik tarihi, vefat etmiş eşin ölüm tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri alanları doldurulmalı. Ek olarak anne ve babanın tüm kimlik bilgileri de bu başvuru formunda doldurulur. Bununla birlikte son kısımda, kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanmasını istediği, reşit olmayan çocuklarına ait bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler, eğer mevcutsa 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti ve dinidir.

VAT-4: Türk Vatandaşlığının İstisnai Olarak Kazanımı Başvuru Formu

Bu başvuru formunda, istisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen kişiye dair bilgiler, kişinin tüm kimlik bilgileri, eğer mevcutsa 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti, dini. Telefon, e-posta, yerleşim yeri adresi gibi iletişim bilgileri. Kişinin mesleği ve eğitim durumu, medeni hal bilgileri doldurulur. Medeni hal evli ise evlilik tarihi ile eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal boşanmış ise evlilik tarihi, boşanma tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal dul ise evlilik tarihi, vefat etmiş eşin ölüm tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri alanları doldurulmalı. Ek olarak anne ve babanın tüm kimlik bilgileri de bu başvuru formunda doldurulur.

Not: Anne veya babanın velayetinde bulunmakta olan ve kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığı kazanması istenilen çocuk mevcut ise, yurti çinde noterde ya da yetkili memurun huzurunda, yurt dışında ise dış temsilcilikler veya kişinin ülkesinin yetkili makamlarınca düzenlenmiş olan, diğer ebeveynin muvafakatini gösterir evrak ya da usulüne göre onaylı Türkçe tercümesi sunulur.

VAT-5: Türk Vatandaşlığının Yeniden Kazanımı Başvuru Formu

Bu başvuru formunda, yeniden Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişiye dair bilgiler, kişinin tüm kimlik bilgileri, eğer mevcutsa 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti, dini. Telefon, e-posta, yerleşim yeri adresi gibi iletişim bilgileri. Kişinin mesleği ve eğitim durumu, medeni hal bilgileri doldurulur. Medeni hal evli ise evlilik tarihi ile eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal boşanmış ise evlilik tarihi, boşanma tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal dul ise evlilik tarihi, vefat etmiş eşin ölüm tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri alanları doldurulmalı. Ek olarak anne ve babanın tüm kimlik bilgileri de bu başvuru formunda doldurulur. Bununla birlikte son kısımda, kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanmasını istediği, reşit olmayan çocuklarına ait bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler, eğer mevcutsa 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti ve dinidir.

VAT-6: Türk Vatandaşlığının Evlenme Yoluyla Kazanımı Başvuru Formu

Bu başvuru formunda, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişiye dair bilgiler, kişinin tüm kimlik bilgileri, eğer mevcutsa 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti, dini. Telefon, e-posta, yerleşim yeri adresi gibi iletişim bilgileri. Kişinin mesleği ve eğitim durumu, medeni hal bilgileri doldurulur. Medeni hal evli ise evlilik tarihi ile eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal boşanmış ise evlilik tarihi, boşanma tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal dul ise evlilik tarihi, vefat etmiş eşin ölüm tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri alanları doldurulmalı. Ek olarak anne ve babanın tüm kimlik bilgileri de bu başvuru formunda doldurulur. Bununla birlikte son kısımda, kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanmasını istediği, reşit olmayan çocuklarına ait bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler, eğer mevcutsa 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti ve dinidir.

VAT-7: Türk Vatandaşlığının Evlat Edinilme Yoluyla Kazanımı Başvuru Formu

Bu başvuru formunda, evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen kişiye dair bilgiler, kişinin tüm kimlik bilgileri, eğer mevcutsa 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti, dini. Telefon, e-posta, yerleşim yeri adresi gibi iletişim bilgileri. Kişinin mesleği ve eğitim durumu, medeni hal bilgileri doldurulur. Bununla birlikte evlat edinen anne ve / veya babaya ait bilgiler bölümü de detaylı bir şekilde doldurulmalıdır. Burada anne ve / veya babanın kimlik numarası, adı soyadı, anne ve babalarının adı, doğum yeri ve doğum tarihi, medeni halleri ve ikamet adresi bölümü bulunmaktadır.

VAT-8: Türk Vatandaşlığının Seçme Hakkı İle Kazanımı Başvuru Formu

Bu Türkiye Vatandaşlık Başvurusu Formu, seçme hakkı ile Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen kişiye dair bilgiler, kişinin tüm kimlik bilgileri, eğer mevcutsa 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti, dini. Telefon, e-posta, yerleşim yeri adresi gibi iletişim bilgilerini içerir. Kişinin mesleği ve eğitim durumu, medeni hal bilgileri doldurulur. Medeni hal evli ise evlilik tarihi ile eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal boşanmış ise evlilik tarihi, boşanma tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal dul ise evlilik tarihi, vefat etmiş eşin ölüm tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri alanları doldurulmalı. Ek olarak anne ve babanın tüm kimlik bilgileri de bu başvuru formunda doldurulur. Bununla birlikte son kısımda, kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanmasını istediği, reşit olmayan çocuklarına ait bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler, eğer mevcutsa 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti ve dinidir.

vatandaşlık başvurusu formu türkiye

VAT-9: Türk Vatandaşlığından Çıkma İzni Başvurusu Formu

Bu Türkiye Vatandaşlık Başvurusu Formu, izin almak suretiyle Türk vatandaşlığından çıkmak isteyen kişiye dair bilgiler, kişinin tüm kimlik bilgileri, adı, soyadı, yeni uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyeti, dini. Telefon, e-posta, yerleşim yeri adresi gibi iletişim bilgilerini içerir. Kişinin mesleği ve eğitim durumu, medeni hal bilgileri doldurulur. Bununla birlikte son kısımda, kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığından çıkma izni istediği ergin olmayan çocuklarına ait bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler tc kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti ve dinidir.

VAT-10: Türk Vatandaşlığını Seçme Hakkı İle Kaybetme Başvurusu Formu

Bu Türkiye Vatandaşlık Başvurusu Formu, seçme hakkı ile Türk vatandaşlığını kaybetmek isteyen kişiye dair bilgiler, kişinin tüm kimlik bilgileri, adı, soyadı, yeni uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyeti, dini. Telefon, e-posta, yerleşim yeri adresi gibi iletişim bilgileri. Kişinin mesleği ve eğitim durumu, medeni hal bilgilerini içerir. Bununla birlikte son kısımda, kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kaybetmesini istediği ergin olmayan çocuklarına ait bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler tc kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti ve dinidir.

VAT-11: Türk Vatandaşlığını Kazanmak İsteyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Uyruklulara Ait Başvuru Formu

Bu Türkiye Vatandaşlık Başvurusu Formu, KKTC vatandaşlarının Türk vatandaşlığı kazanması ile ilgili kişiye dair bilgiler, kişinin tüm kimlik bilgileri, eğer mevcutsa 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti, dini. Telefon, e-posta, yerleşim yeri adresi gibi iletişim bilgilerini içerir. Kişinin mesleği ve eğitim durumu, medeni hal bilgileri doldurulur. Medeni hal evli ise evlilik tarihi ile eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal boşanmış ise evlilik tarihi, boşanma tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri, medeni hal dul ise evlilik tarihi, vefat etmiş eşin ölüm tarihi ve eşe ait kimlik bilgileri alanları doldurulmalı. Ek olarak anne ve babanın tüm kimlik bilgileri de bu başvuru formunda doldurulur. Bununla birlikte son kısımda, kendisi ile birlikte Türk vatandaşlığını kazanmasını istediği, reşit olmayan çocuklarına ait bilgiler bulunmaktadır. Bu bilgiler, eğer mevcutsa 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası, adı, soyadı, uyruğu. Anne ve baba isimleri. Doğum yeri, doğum tarihi, ülkesinin adı, cinsiyeti ve dinidir. Formun ikinci sayfasında ise şu sorular bulunmaktadır:

 1. Herhangi bir ülke vatandaşlığınız var mı? Eğer varsa uyruğunuz?
 2. Yabancı ülke vatandaşlığı kazanma tarihiniz?
 3. Herhangi bir ülke vatandaşı değilseniz (Vatansız iseniz) bugüne kadar hukuki ve resmi işlemlerinizi ne şekilde yürüttünüz? Açıklayınız.
 4. Şu an bulunduğunuz ülkede hangi tarihten beri ikamet ediyorsunuz?
 5. Şu an bulunduğunuz ülkede hangi ad ile soyad ile tanınmaktasınız?
 6. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı anne ve / veya babanızın ikamet yeri adres bilgilerini belirtiniz.
 7. Eğer Türk vatandaşı kardeşleriniz var ise, kendilerinin T.C. Kimlik No'larını, ad, soyad ve yerleşim yeri adresi bilgilerini belirtiniz.
 8. Türkiye’de ikinci derecede yakınlarınız var ise, kendilerinin T.C. Kimlik No'larını, ad, soyad ve yerleşim yeri adresi bilgilerini belirtiniz.

Form Doldururken Dikkat Edilmesi Gerekenler...

 • Başvuru formunun elektronik ortamda, büyük harflerle, Arial fontuyla ve 8 punto ile doldurulması gerekir. Elektronik ortamda doldurmanın mümkün olmadığı durumlarda ise tükenmez ya da dolma kalem ile doldurulur. Euroasai ile yürüteceğiniz başvurularda, uzmanlarımız sizin adınıza başvuru formunuzu doğru ve eksiksiz bir şekilde dolduracaktır.
 • Birden fazla ad ya da soyad bulunması durumunda herhangi bir kısaltma yapılmaz. Ad ve soyad aynı şekilde yazılır.
 • Kimlik bilgileri kısmı, usulüne göre onaylı kimlik belgelerinin Türkçe dilinde tercümelerine uygun şekilde doldurulmalıdır.
 • “Türkçe Adı”yla “Türkçe Soyadı” alanları, başvuru sahibi yabancı kişinin Türkçe ad ve Türkçe soyad istediği taktirde doldurulmaktadır.
 • Başvuru sahibi, mevcut ad ve soyadını muhafaza etmek istediği takdirde, bu ad ve soyad Türkçe dili yazım kurallarına uygun şekilde yazılır.
 • Kişinin çocuk sayısının üçten fazla olması durumunda ikinci form kullanılır. Bu formda sadece çocuk alanı doldurulup imzalanır.
 • Başvuru formunun doldurulmasında herhangi bir alan yeterli olmaz ise ikinci form kullanılır ve bu formda sadece o alan ilave olarak doldurulup imzalanır.
 • “Yabancı Adı”yla “Yabancı Soyadı” alanları, yabancı devlet vatandaşlığı kazanma sırasında yabancı ad ile soyad alınmış ise doldurulmaktadır.

Önemli Hususlar...

 • Bilgilerin eksik olması ya da okunamaması ve imzasız olması gibi hallerde form işleme alınmamaktadır.
 • Türk vatandaşlığı kazanımına esas teşkil eden önemli hususların gizlenmesi ya da yalan bir beyanda bulunulduğunun sonradan anlaşılması halinde Türk vatandaşlığı kazanımına ilişkin karar iptal edilir.
 • Kişi, kendisine bağlı olarak Türk vatandaşlığı kazanmasını istenen çocuklara sahip ise birlikte müracaat edilir. Çocuklar için 5901 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununa bağlı Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 38 numaralı maddesinde belirtilen belgeler, ilgili başvuru evraklarına eklenir.
 • Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruğa sahip bir kişi, işlemleri sırasında yalan beyanda bulunduğu durumda hakkında 5490 sayılı Nüfus Hizm. Kanun. 67. maddesi gereğince hapis cezası uygulanır.
 • Türk vatandaşlığı işlemleri sırasında sahte bir belge kullanan kişi ise, Türk Ceza Kanunu madde 204 uyarınca iki yıldan beş yıla kadar değişebilen hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Başvuru Şartları...

 • Başvurular Türkiye Cumhuriyeti içinde, başvuru sahibinin yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe yapılmaktadır. Yurt dışında ise dış temsilciliklere (Türkiye Cumhuriyeti Konsoloslukları ve Büyükelçilikleri) bizzat veyahut bu hakkın kullanılmasına ilişkin verilmiş özel vekâletname ile yapılır. Kargoyla ya da posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmemektedir.
 • 18 yaşın altındaki (ergin olmayan) kişilerin veya ayırt etme gücünden yoksun durumdaki kişilerin Türk vatandaşlığıyla ilgili başvuruları velileri ya da vasileri tarafınca yapılır.
 • Müracaat ve başvuru işlemlerinde yabancı uyruklu kişinin kimlik numarası esas alınmakta.
 • Başvuru tarih olarak yabancı kişinin form dilekçesinin müracaat makamı tarafınca evrak kaydına alındığı tarih baz alınmakta.
 • Yabancı devlet makamlarınca verilmiş olan resmi evrakların tasdik işlemleri Nüfus Hizmetler Uygulama Yönetmeliği 59 no'lu maddeye göre yapılır.
 • Türk vatandaşlığı kazanmayı isteyen yabancı uyruklu kişilerin başvuru sırasında ibraz etdeceği, yabancı devlet makamlarından alınan diploma ya da pasaport gibi belgelerin Türkçe tercümeli  olması ve noter tasdiği yapılması gerekmektedir.
 • Gerekli görüldüğü durumda ikamet tezkerelerinin aslına uygunluk tasdiki, il müdürlükleri tarafından da yapılabilir.

Euroasia GVS olarak Türkiye vatandaşlık başvurusu formu, evlat edinme ile Türk Vatandaşlığı, seçme hakkıyla Türk vatandaşlığı, İstisnai yöntem ile Türk Vatandaşlığı, doğumdan ya da soy bağıyla Türk vatandaşlığı, göçmenlik statüsünde yapılacak Türk Vatandaşlığı başvuruları. 5 sene boyunca kesintisiz ikamet etmek ile vatandaşlık, Türk vatandaşlığının yeniden kazanımı, uzun süreli ikamet yoluyla Türk vatandaşlığı. 250 bin Amerikan Doları USD değerinde taşınmaz ile Türk vatandaşlığı kazanımı, 50 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını istihdam etmek yöntemiyle Türk vatandaşlığı. Türk vatandaşlı genel hükümlere göre kazanılması başvurusu, 500 bin Amerikan Doları USD değerinde banka mevduatı yatırımıyla Türk vatandaşlığı. Çalışma izni alarak vatandaşlık işlemleri. Türkiye'de ev / gayrimenkul / taşınmaz satın alanlar için Türk vatandaşlığı ve benzeri birçok vatandaşlık başvurusunda uzman danışmanlarımız ile hazırlık, dosya hazırlama ve başvuru süreci takibi hizmeti vermekteyiz. Daha detaylı bir şekilde, durumunuza uygun bilgi almak ve Türk vatandaşlığı başvurunuzu başlatmak için bize iletişim bilgilerimizden veya 0212 706 91 48 no'lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.

türk vatandaşlığı başvuru formu

Türkiye ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Cenaze İşlemleri
Sigorta İşlemleri
Göç İdareleri
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES

 

 
BASE_URL = '';