x
Türkiye

Vize İşlemleri

Türkiye

Türkiye Çalışma İzni

Türkiye Çalışma İzni

Türkiye Çalışma İzni sayfamıza hoş geldiniz

Yabancı vatandaşlar Türkiye’ye gelerek çalışmak amacı güttüklerinde başvuru yapılması gereken ikamet izni kategorisi türüdür. Çalışma izni olarak başvuru yaparak süreç başlamaktadır. Başka bir ülkede çalışabilmek için hem işverenin hem de çalışan adayının sağlaması gereken belirli kriterler vardır. Burada ülkenin yararı gözetilerek öncelikle Türk vatandaşlarının istidamı sonrasında bir yabancının istihdamı düşünülmektedir. Bu nedenle öncelikle bir Türk vatandaşının yapabileceği bir iş kategorisi, kolu ya da pozisyonu ise o halde yabancı çalışan yerine Türk tercih edilmektedir. Her ülke bu konuda önce kendi vatandaşlarının istihdamını ardından yabancı vatandaşların istihdamını gözetmektedir. Burada önemli olan çalışacak kişinin kriterlerinin de neler olduğudur. Eğer spesifik bir uzmanlık alanı söz konusu ise o halde tercih edilebilmesi çok olasıdır.

Yabancı personel çalıştırmak isteyen şirkette aranan özellikler nelerdir?

Yabancı personel çalıştırmak isteyen şirkette aranan belirli özellikler bulunmaktadır. Ancak bunlar sağlandıktan sonra yabancı çalışan başvurusu yapılabilmektedir.

 • 5 Türk çalışana sahip olmak
 • 100.00TL ödenmiş sermayeye sahip olmak.

Bu yukarıdaki iki madde ilk olarak çalışma izni başvurusunda aranacak şartlardır. Burada 5 Türk çalışandaki kasıt ve amaç; çalıştırılmak istenen her yabancı personel için o şirkette 5 Türk çalışan olması gerektiğidir. Örneğin eğer 2 yabancı personel çalıştıracak iseniz o halde 10 Türk personeli istihdam etmiş olmanız gerekmektedir. Bu yabancı personel çalıştırabilmenin ilk şartıdır. Bununla beraber bir de 100.00TL ödenmiş sermaye gücüne sahip olmanız beklenmektedir.

Şirketimi yeni kurdum; henüz personel almadım. Yabancı personel çalıştıramaz mıyım?

Henüz yeni hizmete girmiş şirketlerde ilk 6 aylık planda 5 Türk çalışan şartı aranmamaktadır. Şirketinizi açtığınız anda çalışma izni başvurusu yapar iseniz o halde sizden ilk 6 aylık planda 5 Türk personel istihdam edeceğinizin taahhütü alınarak çalışma izni verilebilmektedir. Bu çalışma izni ilk 6 ayınız için verilecek olup ikinci 6 aylık planda çalışma izni uzatma başvurusu yaptığınızda eğer sizden beklenen şartı sağlamadı iseniz o halde uzatma başvurunuz olumsuz sonuçlanarak ret olacaktır. Bu başvurunuz için önemli bir ayrıntıdır. Yeni kurulan şirketlere teşvik ve istihdam amaçlı olarak süre tanınsa da sonraki 6 ayda şartları sağlamaz iseniz uzatma başvurularınız iptal olacaktır.

Bakıcı olarak Türkiye’de çalışabilir miyim?

Yabancıların ülkemizde en çok tercih ettiği iş kategorisidir. Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye bakıcı ve hizmetli çalışma izni kategorisinde çalışacak ise o halde sağlaması gereken belirli şartlar bulunmaktadır.

 • 15 yaşından küçük çocuk
 • 65 yaşından büyük yaşlı

Yukarıdaki seçeneklerden biri üzerinden ve hizmetleri çalışma izni başvurusu yapılabilmektedir. Bu şartların dışında özel durumlarda da nadiren başvuru kabul edilmektedir. Kişi belirtilen yaş aralıklarında olmamasına rağmen bakıma zorunlu muhtaçlığı söz konusu ise bunun heyet raporu ile sunulması gerekmektedir. Bu raporda eğer kişi engelli ise engel oranının %60 olması gerekmektedir. Bunlar belgelendikten sonra ev hizmetleri için çalışma izni başvurusu yapılabilir.

Bakıcı olarak çalışma izni başvurularında eğer işverenin ilk yabancı işçi çalıştırma, çalışanın da ilk iş deneyimi ise o halde devlet sigorta priminde teşvik vererek aylık ödemelerde işçi sigortası indirimi yapmaktadır.

Şirkette çalışmam mümkün mü?

Hali hazırda işlem görmekte olan bir şirkete çalışan olarak işe girmeniz mümkün. Burada önemli olan hangi pozisyon üzerinden başvuru yapılacağı ve işe alınacak kişinin bu yeterlilikleri sağlıyor olması gerekmektedir. Şirket için genellikle yabancı dil bilmekten faydalanarak dış ticaret pozisyonlarında çalıştırılmaktadır. Başvuru yapılacak kişi en lise mezunu, tercihen de ön lisans ya da lisans mezunu olması beklenmektedir. Bununla birlikte mühendislik de başvuru için tercih edilen iş kollarından biridir. Mühendisler için deneyim, referans gibi ek şartlar da aranmaktadır. Verilecek maaşın da asgari ücretin en az 4 katı olması da şartlardan biridir. Yapılacak iş için alınan eğitimin burada denkliğinin alınması gerekmektedir. Denklik alınması başvuruda bulunulacak iş kolu için çok önemlidir. Çünkü eğer burada aynı mesleği yapması için diploma denkliği yoksa çalışma izni onaylanmayacaktır.

Öğretmenler için Türkiye çalışma izni başvurusu şartları nelerdir?

Türkiye’de yabancı öğretmen olarak çalışmak isteyen kişilerin aldıkları eğitimlerin burada öğretmenlik yapabilmek için yeterliliğinin irdelenmesi gerekmektedir. Bunun için denklik başvurusunda bulunularak denk olup olmadığı sorgulanacaktır. Öğretmen olarak çalışmak isteyen kişi için okul bağı olduğu ilçedeki Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuruda bulunacak; eğer uyun bulunursa valilikçe ön onayı verilecektir. Ancak bu ön onay sonrası öğretmenler için çalışma izni başvurusu yapılabilmektedir.

Çalışma izni başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

 • Yabancı çalışan adayı ve işveren arasında imzalanmış olan iş sözleşmesi
 • Başvuru yapılacak pasaportun sayfalarının kopyaları
 • Yeminli tercümandan alınmış resmi makamlarca onay alınmış Diploma ya da muadili belgenin sureti. Mesleki olarak bir pozisyonda çalışacaklar için diploma zorunlu tutulmaktadır. Eğer kişi ev hizmetlerinde çalışacak ise o halde diploma zorunluluğu şart koşulmamaktadır.
 • En son gazetede yayınlanmış ortaklık yapılarını da gösteren ticari sicil gazetesi,
 • En son vergi yılına ait vergi dairesi ve yeminli mali müşavir onaylı bilanço, ayrıca kar/zarar tablosu

Türkiye Çalışma İzni Türleri

Süreli çalışma izni: Belirlenmiş bir işte çalışmak amacı ile verilmiş izin türüdür. Aynı işveren üzerinden devam edilecek ise ilk başvuruda onay alınırsa çoğunlukla 1 yıllık; uzatma başvurularında ise 2 ya da 3 yıllık izin verilebilmektedir.

Süresiz çalışma izni: Türkiye’de 8 yıl aralıksız ikamet ederek uzun dönem ikamet izni almış ya da en az 6 yıl aralıksız çalışma izni sahibi olan kişilerin başvurduğu kategoridir.

Bağımsız çalışma izni: Profesyonel olarak bir alanda çalışan kişilere kanunda belirtilen şartlar kapsamında verilen bağımsız çalışma izni türüdür.

Turkuaz kart: Bilim insanı kategorisine, sporcu olarak gelen yabancılara, yatırım yapan yabancı uyruklu kişilere verilebilir. Süresiz çalışma izni hakkı, oturma izni hakkı ve ayrıca Türk vatandaşlığı için geçiş hakkı sağlar. Kişinin eşi, bakmakla yükümlü oldukları çocukları için de süresiz oturum hakkı tanımaktadır.

Çalışma izni başvurusu nasıl yapılır?

 • Türkiye Çalışma izni başvurusu tamamen online süreç üzerinden yürütülmektedir. Başvuru işveren tarafından yapılmaktadır.
 • 3 farklı şekilde sistem üzerinden kayıt oluşturulabilmektedir;
 • Ev hizmetleri için işveren kaydı (İşverenin T.C. Kimlik numarası ile kayıt oluşturulur)
 • Kendi adına çalışan yabancı kaydı( 99 ile başlayan yabancı kimlik numarası ile)
 • Yeni iş yeri kayı(tüm şirketler)
 • Bütün bu farklı kategorilerde kayıt oluşturulması için elektronik imza ile tamamlanarak kayıt oluşturulması gerekmektedir.

Çalışma İzni Başvuru Türleri

Yurt içi ilk başvuru: Türkiye’de en az 6 ay geçerli ikamet iznine sahip olan yabancı uyruklu kişiler için yapılmaktadır. Bu kişiler 99 ile başlayan T.C. yabancı kimlik numarasına sahiptirler.

Yurtdışı ilk başvuru: Yabancı kendi ülkesinde iken ve geçerli ikamet izni hakkı yoksa o durumda bulundukları ülkedeki elçilik ya da konsolosluğa giderek çalışma izni için başvuruda bulunabilirler. Başvuruda kendisine 16 haneli bir referans numarası atanacaktır.

Uluslararası koruma başvurusu: Ülkemize sığınmak amacı ile gelmiş; uluslararası koruma altında olup Türkiye çalışma izni almak isteyen kişiler için yapılan başvurudur. Bu yolla başvuru yapılan yabancı uyruklu kişi uluslararası koruma ikamet tezkeresin sahiptir.

Geçici koruma başvurusu: Türkiye’de geçici koruma kapsamında bulunan Suriye uyruğuna sahip kişiler için yapılan başvurudur. Bu yabancılar geçici koruma ikamet iznine sahiptirler.

Uzatma başvurusu: Devam etmekte olan çalışma iznini uzatmak için yapılan başvurudur. İznin bitmesine 60 gün kalması itibari ile uzatma başvurusu yapılabilir.

Çalışma izni başvuru için yabancılarda tanımlı zorunlu maaşlar nelerdir?

Üst kademe yönetim kadrosu, pilotlar, mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 6,5 katı,

Özel uzmanlık gerektiren işlerde çalışacak yabancılar, psikologlar, öğretmenler, fizyoterapist, müzisyen ve sahne sanatçısı olarak çalışacak yabancı uyruklu kişiler için asgari ücretin en az 3 katı,

Ev hizmetler, satış-pazarlama departmanında çalışacak kişiler, yukarıdakilerden hariç şirket pozisyonlarında çalışacak kişiler için asgari ücretin en az 1,5 katı

Turizm ya da organizasyon şirketlerinde akrobat ya da buna benzer pozisyonlarda çalışacak yabancı uyruklu kişiler; masör, masöz ya da SPA terapisti olarak görev yapacak kişiler içinse asgari ücretin en az 2 katı olmalıdır.

Çalışma izni başvurum reddedildi; ne yapmalıyım?

Çalışma izni başvuruları ret edildiği zaman size hangi madde üzerinden ret edildiği bilgisi de verilmektedir. Bu bilgi ışığında redde itiraz ederek başvurunuzun yeniden incelenmesini talep edebilirsiniz. Burada önemli olan tekrar incelenme sebebini net olarak ortaya koymaktır. Ret olmanız ile ilgili yanlışlığı, tekrar inceletmekteki amacınızı ve bunu destekleyen belgeleri de ekleyerek ret olmaması gerektiğine inandıran doneleri de sunmanız gerekmektedir.

Biz Euroasia olarak çalışma süreçlerinizin tamamında size profesyonel danışmanlık vermekteyiz. Uzman kadromuzla birlikte sizin yerinize güvenle tüm başvuru sürecini yürütebilir, içiniz rahat bir şekilde bu stresli başvuru etaplarını atlatmanızı sağlayabiliriz.

Türkiye Çalışma İzni konusu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için göç danışmanlarımızla Antalya 0242 255 07 24, İzmir’de 0232 335 15 78, Ankara’da 0312 963 10 49, İstanbul’da 0212 706 79 67, Bursa’da 0224 322 06 46 numaralı telefonlarımızdan iletişime geçerek görüşme sağlayabilirsiniz.

Türkiye Bakıcı ve Hizmetli Çalışma İzni

Türkiye ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Hepsini Görüntüle Soru Sor

Türkiye Çalışma İzni Başvurusu
A. G. 02/01/21, 17:07 Cevabı Görüntüle
Merhabalar; ben İran’da fen bilgisi öğretmenliği eğitimi aldım. Sonrasında Türkiye’ye geldim ve burada yaşamak istediğime karar verdim. Birkaç okulla yaptığım görüşmeler neticesinde iş teklifi aldım. Kabul etmeyi düşünüyorum fakat öncesinde size sormak istediğim birkaç sorum olacak. Okuduğum üniversite diplomamın olması başvuru için yeterli mi? Öğretmenler için Türkiye çalışma izni başvurusu süreçlerini kendim yürütebilir miyim ve başvuruyu nereye yapacağım? Bu konular hakkında beni aydınlatabilirseniz başvurum için o şekilde ilerlemek istiyorum. İlginiz için çok teşekkürler.
Türkiye Çalışma İzni
M. K 23/12/20, 11:55 Cevabı Görüntüle
Merhabalar ben Azerbaycan vatandaşıyım ve 2 ay önce Türkiye’ye geldim. Hala vize muafiyet süremin içerisindeyim. Bu arada turistik ikamet izni başvurusunda bulundum. Öğrendiğim kadarıyla 3 ayda sonuçlanıyormuş. Ben kendi ülkemde mühendislik eğitimi aldım. Şimdi burada bir şirket beni işe almak istiyor. Türkiye çalışma izni almak için nasıl bir yol izlemeliyim? İnternetten yaptığım araştırmada ikamet iznim olmadan başvuru yapamıyorum. Bu doğru mudur? Başvuru yapmam yeterli mi kartımın gelmiş olması mı gerekiyor? Sorularımı yanıtlarsanız çok sevinirim.
Yazıdırılabilir Versiyonu
Cenaze İşlemleri
Sigorta İşlemleri
Göç İdareleri
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES