x
Türkiye

Vize İşlemleri

Türkiye

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı

evlilik yoluyla türk vatandaşlığı

Değerli ziyaretçimiz, Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı sayfamıza hoş geldiniz. Türk vatandaşlığı kanununda (5901 sayılı) 16. Madde, Türk vatandaşlığının evlenme yöntemiyle kazanılması şartlarını içermekte. Bu kanun ve kanun uygulanmasına ilişkin yönetmelik, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyla evli durumda bulunan yabancı uyruğa sahip kişilerin, Türk vatandaşlığı başvurusu şartlarını, başvuru usul ve esasları içermektedir.

Evlilik ile Türk Vatandaşı Olma Şartları

İlk olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile evlilik yapmış olmak, yabancı uyruklu kişiye doğrudan Türk vatandaşı olmak gibi bir hak doğurmamaktadır. Evlilik yapmak, yabancı uyruklu kişiye Türkiye’de ikamet etme hakkı dahi vermemekte. Bunlar tamamıyla birbirlerinden ayrı ilerleyen süreçlerdir ve doğru bir şekilde yönetilmelidir. Evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı kazanma şartları Vatandaşlık Kanununda (5901 Sayılı) 16. maddede düzenlenmiş durumdadır. İlgili kanunun metni gereğince, yabancı uyruğa sahip kişinin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eşi üzerinden Türk vatandaşı olabilmesi için aşağıdaki koşullara uygun olması gerekmekte:

 • Türk vatandaşlığı başvurusu yapan yabancı uyruğa sahip kişinin, en az üç yıldan beri bir Türk vatandaşı ile evli olması gerekir. Ayrıca bu evliliğin halihazırda devam ediyor olması da gereklidir.
 • Eşlerin aile birliği içerisinde yaşamakta olması gerekli.
 • Yabancı kişinin, evliliğin birliğine aykırı faaliyetlerde bulunmuyor olması gerekli.
 • Yabancı kişinin, kamunun güvenliğini tehdit eden bir halinin de bulunmaması gerekli.

Yabancı uyruğa sahip kişiler, yukarıdaki koşulları taşımaları halinde yerleşim yerlerinde bulunan nüfus müdürlüklerine, ilgili vatandaşlık başvurusunda bulunabilir. Başvurunun sonrasında Türk vatandaşı eşin vefat etmesi gibi bir durum yaşanırsa, yukarıdaki listede 2. sıradaki şart, yani eşlerin aile birliği içinde olması şartı aranmamakta. Yabancı uyruklu kişi eğer diğer koşulları taşıyor ise, Türk vatandaşı olabilmektedir. Bununla birlikte, evlenme yöntemi ile Türk vatandaşlığı kazanan yabancı uyruklu kişiler, evliliğin iptaline hüküm verilmesi gibi bir durumda, eğer yaptıkları evlilikte iyi niyetli iseler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını muhafaza etmeye devam ederler.

Evlilikle Türk Vatandaşlığı Başvurusu Gerekli Belgeler

Türk vatandaşlığının evlilik ile kazanılması için yapılan başvuruda bir başvuru dosyası hazırlanmalı ve tüm evraklar eksiksiz biçimde sunulmalıdır. Bu başvuruda istenilen dokümanlar aşağıda yer almakla birlikte, başvuru sahibi yabancı kişinin şahsi durumuna göre değişebilecek olan ya da eklenebilecek olan evraklar da bulunabilir. Bu sebeple başvurunuzu Euroasia GVS uzmanları aracılığı ile ilerletmenizi tavsiye ederiz. Gerekli belgelere baktığımızda:

 • Eksiksiz bir biçimde doldurulmuş Türk vatandaşlık başvurusu formu. (VAT-6 olarak anılmaktadır)
 • Başvuru için talebi ve eğer mevcutsa aktarılmak istenen diğer hususları belirten talep dilekçesi.
 • Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eşinin nüfus cüzdan fotokopisi.
 • Başvuru sahibinin pasaportu ya da buna benzer belgesinin noter onayı yapılmış, Türkçe tercümeli şekilde nüshası.
 • Yabancı eşin doğum belgesinin Türkçe dilinde tercümesi ila noter onaylı nüshası.
 • Kişilerin evlilik cüzdanı fotokopisi de ibraz edilmelidir.
 • Formül B (Formule B) Uluslararası evlilik kaydı.
 • İkamet yeri Türkiye'nin içerisinde olan yabancı uyruklu kişiler için en son aldıkları oturma izni ve eğer mevcut ise önceki ikamet izinlerinin fotokopilerini sunarlar.
 • Eşlerin aile birliğinde yaşadığını gösteren belgeler de gereklidir. Burada kanıtlayıcı olarak, örneğin kira sözleşmesi, faturalar, banka hesabı vb. gibi evraklar kabul edilmekte.
 • Son 6 ayın içerisinde çekilmiş olan, ICAO standartlarına uygun, beyaz fona sahip biyometrik fotoğraf. 2 adet hazırlanmalıdır.
 • Yabancı uyruğa sahip kişi hakkında herhangi bir suçtan ötürü kesinleşmiş bir mahkeme kararı var ise bu kararın noter onaylı örneği de başvuruya eklenir.
 • Vatandaşlık başvuru hizmet bedelinin ilgili vezneye yatırıldığını gösterir dekontla birlikte dosya tamamlanır.

Evlilikle Türk Vatandaşlığı Usul ile Esasları

5901 sayılı vatandaşlık kanun uygulanışına ilişkin yönetmelikte, başvurunun sonrasında müracaat makamları tarafından başvurunun işleme alınması ila vatandaşlığın kazanılması ile ilgili usullerden ve esaslardan bahsedilmekte. Bu kanunda 16 numaralı maddede sayılan şartları taşıyan kimseler, evlenme yöntemi ile Türk vatandaşlığı başvurusu yapma hakkı kazanabilmekte. Başvuruda bulunan yabancı uyruğa sahip kişi hakkında başvuru makamları tarafından inceleme yapılıyor. Bu incelemenin tamamlanması ardından aşağıdaki sonuçlar görülmüş ise kişinin başvurusu kabul edilmiyor ve kendisine konuyla ilgili gerekli bilgi veriliyor:

 • Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ile en az üç seneden beri evli olmadığı anlaşılır ise başvuru kabul edilmemekte.
 • Başvuruya ilişkin evliliğin boşanma ya da vatandaşlık müracaatı tarihi öncesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı eşin ölümü gibi bir neden ila son bulduğu anlaşılır ise başvuru kabul edilmemekte.
 • Başvuru sahibi yabancının herhangi bir suçtan dolayı yargı sürecinde olduğu veya hükümlü ya da tutuklu durumda olduğu anlaşılır ise başvuru kabul edilmemekte.
 • Yukarıda detaylı bir biçimde belirttiğimiz, yönetmelikte 26 numaralı madde uyarınca istenmekte olan Türk vatandaşlığı başvurusu belgelerini ibraz edemediği anlaşılan kişilerin de yine başvurusu kabul edilmemektedir.

Önemli not: Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı kişinin eşi, Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış biri ise, evliliklerinde geçirdikleri sürenin hesabında bu kişinin Türk vatandaşlığı kazanma tarihi esas alınmakta.

evlilikle türk vatandaşlığı

Yurt İçinden Başvuru Koşulları

Türk vatandaşlığı başvurusu yapacak olan ve yerleşim yeri Türkiye olan kişiler hakkında yapılacak işlemlerde bazı usul ve esaslar bulunmakta. Başvuru için gerekli şartları taşıdığı anlaşılan yabancı uyruğa sahip kişi hakkında bir başvuru dosyası düzenlenir ve emniyet müdürlüğünden yabancı kişi hakkında soruşturma yapması istenir. Emniyet müdürlüğü, bu soruşturmada aşağıdaki hususları araştırmaktadır:

 • Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunan yabancı uyruklu kişi ve Türk vatandaşı eşinin aile birliği içinde yaşayıp yaşamadığı kontrol edilmektedir.
 • Başvuru sahibinin evlilik birliği ile bağdaşmayan eylemlerde bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Örnek olarak fuhuş yapmak ve fuhuşa aracılık etmek vb. gibi davranışların olup olmadığı incelenir. İnceleme sonrası bununla ilgili görüşler dosyada belirtilir.
 • Başvuru sahibi kişinin, Türk vatandaşlığı kazanmasında ülkenin güvenliği ve kamu düzeni bakımlarından engel teşkil edecek bir hususun bulunup bulunmadığı kontrol edilir.

Bu yukarıdaki durumlar araştırılır ve oluşan kanaat olumlu veyahut olumsuz şekilde, soruşturma formuna detaylıca, açık şekilde yazılır. Bu soruşturma formuna, yapılan soruşturmaya ilişkin tutulan tutanaklar da eklenmektedir. Soruşturması emniyet müdürlüğü yetkilileri tarafından tamamlanan başvuru sahibi yabancının dosyası il müdürlüğüne iade edilir. Bunun sonrasında ise dosya, gerekli diğer inceleme ve araştırmalar yapılmak üzere il müdürlüğü tarafınca komisyon birimine gönderiliyor. Türk vatandaşlığının evlilik ile kazanılmasında komisyon tarafından tamamlanacak olan işlemler ve uygulanacak esaslar ise aşağıdaki gibidir:

 • Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişi ve eşi, komisyon tarafından hem ayrı ayrı hem de birlikte mülakata tabi tutulurlar. Bu mülakat suretiyle evliliğin gerçek bir evlilik veyahut yabancının Türk vatandaşlığını kazanması amacıyla yapılmış sahte bir evlilik olup olmadığı araştırılıyor.
 • Mülakatın sonucunda oluşan kanaatler, evlenme yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin mülakatın formuna yazılır. İl müdürlüğünce kişinin dosyası, son kararın alınması için Bakanlığa gönderilir.

Yurt Dışından Başvuru Koşulları

Türk vatandaşlı kazanmak isteyen ve söz konusu başvuru için tüm gerekli şartları taşıyan yabancı uyruklu kişi adına yukarıda detaylı bir şekilde belirtmiş olduğumuz dokümanlardan oluşan bir dosya düzenlenir. Yurt dışından yapılacak olan başvurulardaki gerekli evraklar Türkiye'den yapılacak bir başvuruya göre farklılık gösterebilmekte. Bu durum, kişilerin ikamet ettiği ülkeden ülkeye değiştiğinden ötürü sayfamızda tüm ülkeler için geçerli bir gerekli evrak listesi sunmamız mümkün değil, ancak Euroasia uzmanları size detaylı evrak listesinin ulaştırılması konusunda en iyi şekilde yardımcı olacaktır.

Başvuru sonrası, konsolosluk işlemlerinden sorumlu olan muavin konsolos ya da kendisinden üst bir yetkili tarafından yabancı uyruğa sahip kişi ve eşi hem ayrı ayrı hem birlikte, evliliklerinin gerçek bir evlilik ya da Türk vatandaşlığının kazanımı için yapılmış göstermelik bir evlilik olup olmadığın tespiti için mülakata tabi tutulur. Bu mülakatın sonucunda oluşan kanaat, olumlu veyahut olumsuz şekilde, detaylı ve açıkça evlenme ile Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancının mülakat formuna yazılır. Yabancı kişinin ya da kişilerin bulunduğu devletin kanunları eğer izin veriyor ise ek olarak sabıka kaydı da istenir ve yabancının Türk vatandaşı eşi ile evlilik kayıtlarının o devletin resmi makamlarda bulunup bulunmadığı konusu araştırılır. Sonuçta elde edilen bilgilerle belgeler kişinin dosyasına eklenir ve son karar alınması üzere Bakanlığa gönderilir.

Türk Vatandaşlığı başvurusu ne kadar sürer?

Türk vatandaşlığı için yapılan başvurularda işlemlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi dosyanın hem tam hem de doğru bir şekilde hazırlanmasına bağlı. Vatandaşlık başvurularında verilen tüm bilgiler ve belgelerinin eksiksiz olması, ayrıca gerçeğe aykırı olmaması gerekmekte. Bu bilgi ve belgelerdeki aksaklıkların, başvuru işleminin devamında idare tarafınca temin edilmeye çalışılmasına yol açacağından dolayı bu durum da başvuru sürecinin normalden daha yavaş bir şekilde ilerlemesine sebep olmakta..

Euroasia GVS olarak evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı, uzun süreli ikamet ile Türk vatandaşlığı, 250.000 USD değerinde gayrimenkul ile Türk vatandaşlığı. İstihdam yatırımı yoluyla Türk vatandaşlığı, Türk vatandaşlığın genel olarak kazanılması, beş yıl ikamet ile vatandaşlık, 500.000 USD değerinde banka mevduatı ile Türk vatandaşlığı. Türk vatandaşlığının evlilik yoluyla ve istisnai olarak kazanılması süreçleri, göçmenlik yoluyla Türk vatandaşlığı, doğum yeri ve soy bağı ile Türk vatandaşlığı. Seçme yoluyla Türk vatandaşlığı, Türk vatandaşlığının tekrar kazanılması, Türkiye'de ev satın alarak vatandaşlık. Çalışma izni ile vatandaşlık ve bu gibi tüm konularda uzman danışman kadromuz ile hazırlık, başvuru ve takip hizmetleri vermekteyiz. Detaylı bir şekilde bilgi almak ve Türk vatandaşlık başvurunuzu başlatmak için bize tüm iletişim bilgilerimizden ya da 0212 706 91 48 numaralı telefonumuzdan ulaşabilirsiniz. İyi günler dileriz.

Evlilik Yoluyla Türk Vatandaşlığı

Türkiye ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Hepsini Görüntüle Soru Sor

İkameti Olmayan Evli Yabancılar
Gülcan 23/06/21, 08:15 Cevabı Görüntüle
Merhaba benim adım Gülcan ben Türkmenistan vatandaşıyım ve 2011 senesinde Türkiye ye bir aylık vizem ile giriş yaptım. Vizemin süresi dolduktan sonra yeni bir vize için yani uzatma için tekrar başvuru yapmadım. 2015 senesinde de resmi nikahla bir Türk vatandaşı ile evlilik yaptım. Maddi durumumuz iyi olmadığından dolayı ikametgah için başvuru da bulunamadım şimdi 6 sene oldu ve hiç bir şey yapamadım. bir kız çocuğum da var bu evlilikten kızım Türk vatandaşı. Allah rızası için bana yol yordam gösterin. Ben nasıl bu durumumu düzeltebilirim yani Türkiye'de yasal hale gelebilirim, yakında daha birçok sorun çıkacak ben sonuç olarak gizli saklı yaşıyorum resmi hiçbir işim olamıyor yakalanırsam bana ülkeden çık derler. Bir de bizim memlekette yurt dışına çıkış pasaport degişti benim pasaportum eski ne yapabilirimtarihi geçeli çok oldu bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim. Zaten biliyorsunuzdur Türkiye'de Türkmenistan pasaportu yenilemek de zor uzatmak da zor ülkeme gitsem oradan geri çıkmak da zor yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler.
Türk Vatandaşlığının Evlilik Yoluyla Kazanılması
Metin 19/06/21, 12:34 Cevabı Görüntüle
merhabalar ismim Metin, ben Türk vatandaşlığının evlilik yoluyla kazanılması ile ilgili bazı sorular soracağım.
ben mayis 2018 tarihinde evlendim. esim kirimli, ukrayna vatandasi oluyor. temmuz 2021 tarihinde esimin oturum izni doluyor. 2 yasinda da oglumuz var. senenin yarisini amerikada yarisini ise turkiye istanbulda geciriyoruz. anladigim kadariyla turk vatandasligi icin nufus mudurlugune basvuru yapmamiz gerekiyor. bu durumda konuyla ilgili bazi sorularim olacak.
– istanbul ilinde sadece cevizlibag nufus mudurlugu uzerinden randevu aliniyormus diye duydum? biz bakirkoyde ikamet ediyoruz. bakirkoy nufus mudurlugune vatandaslik basvurusu yapamayacagiz dogru mudur?
– evlilik ile Türk vatandasligi islemleri 2 yil kadar suruyormus. temmuz ayinda bitecek olan su andaki oturum iznimizi yenilememiz mi gerekiyor o halde? basvuru sirasinda en az 6 ay sure gecerli oturum izni gerekiyor ise, ikamet iznimiz uzatildiktan sonra mi basvuru yapmamiz gerekiyor?
– basvurumuzu yaptiktan sonraki ortalama 2 yillik surecte amerikaya gitmemizde herhangi bir sakinca var mi? sonbaharda 5 ayligina amerikaya gidecegiz tekrar, yilin yarisini orada geciriyoruz asagi yukari. biz oradayken eve kontrole falan gelirlerse ne olacak?
Yardimlariniz icin simdiden tesekkur ederim. Uygun olduğu takdirde islemlerimizi sizinle yurutmek isteriz.
Yazıdırılabilir Versiyonu
Cenaze İşlemleri
Sigorta İşlemleri
Göç İdareleri
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES