x
 • Türkiye Vize ve e-Vize İşlemleri

  Türkiye Vize ve e-Vize İşlemleri

  Türkiye için gerçekleştireceğiniz tüm basılı ve elektronik vize işlemlerinizi Euroasia farkıyla, uzmanların danışmanlığında gerçekleştirin.

  Devamı
 • Türkiye İkamet İzni İşlemleri

  Türkiye İkamet İzni İşlemleri

  Kısa ve uzun dönem ikamet başvurularınız, öğrenci ve aile ikameti işlemleriniz, oturum uzatma ve geçiş süreçlerinizi uzmanlarımızla yönetin.

  Devamı
 • Türkiye Çalışma İzni İşlemleri

  Türkiye Çalışma İzni İşlemleri

  Süreli, süresiz, bağımsız ve şirket çalışma işlemleriniz ile ev hizmetlileri çalışma izinleri ve uzatma işlemleriniz için bize ulaşın.

  Devamı
 • Türkiye Vatandaşlık İşlemleri

  Türkiye Vatandaşlık İşlemleri

  Yatırım, evlilik, göçmenlik, uzun süreli ikamet ve istisnai yöntemlerle Türk vatandaşlığı kazanımı süreçlerinizi uzmanlarımızla yönetin.

  Devamı
 • Yabancılar Sigorta İşlemleri

  Yabancılar Sigorta İşlemleri

  Yabancı kişilerin vize, ikamet, çalışma ve evlilik süreçlerinde gerekli sigorta işlemleri için en iyi tekliflerimizi görün.

  Devamı

Yabancıların Türkiye'ye Giriş Şartları 2023

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 (Coronavirus) salgın döneminde, yabancı uyruklu kişilerin Türkiye Cumhuriyeti'ne girişlerinde uygulanacak olan test ila karantina kuralları 1 Haziran 2021 tarihinde güncellenmiş bulunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı 31 Mayıs 2021 tarihinde yayınladığı genelge ile, 1 Haziran 2021 tarihinden başlamak üzere yabancı uyruklu kişilerin Türkiye girişlerinde uygulanacak olan test ile karantina kurallarını değiştirmiştir. Ülkemize seyahat etme niyeti olan tüm yabancı uyruklu kişilerin aşağıda yazılı kurallara özen göstermesi gerekmekte. Özellikle ülkemize sıklıkla seyahat eden Afganistan, Ermenistan, Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Filipinler, Bulgaristan, Endonezya, Fransa, İran, Gürcistan, Hindistan, Irak, İsrail, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Ukrayna, Suriye, Tacikistan, Türkmenistan ve Yunanistan vatandaşı yabancı kişilerin bu değişikliklere riayet etmeleri, seyahatlerini ve ülkemiz Türkiye'ye girişlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamaları adına büyük önem arz etmektedir.

Tüm dünyayı etkisi altına almış olan (Covid 19) koronavirüs salgınının toplumun sağlığına olumsuz biçimdeki etkilerini en düşük seviyeye düşürmek amacı ile Sağlık Bakanlığımız ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatları doğrultusunda şimdiye dek birçok tedbir kararına dönüşmüştür ve uygulamaya geçirilmiştir. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın konuya ilişkin görüşleri çerçevesinde salgının diğer ülkelerdeki seyrinin ve aşılama faaliyetlerinin göz önünde bulundurulması sonucu, Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yapacak yabancı kişilere dair tedbir kararları ilgili Genelge ve bunu takip eden, yayımlanan diğer genelgeler ile uygulamaya konulmuştur.
Sağlık Bakanlığına bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı ile Covid 19 Coronavirus salgınının ülkemizdeki ve genel olarak dünyadaki seyrine dair gelişmeler ile güncel vakaların sayıları, ülkelerdeki aşılama oranları vs. gibi kriterler göz önünde bulundurularak Türkiye Cumhuriyeti'ne giriş yapacak yabancı uyruklu kişiler hakkında alınması şart olan yeni tedbir önerileri bildirilmiştir.
Bu çerçevede, Covid 19 Coronavirus salgınıyla mücadele tedbir kapsamında tüm sınır kapılarımızdan (kara, deniz ve hava) ülkemize girişlerde uygulama birliğinin temin edilmesi amacı ile 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti’ne girişlere ilişkin aşağıdaki kararlar alınmış ve uygulamaya geçilmiştir:
1. Ülkemiz Türkiye'ye girişlerle ilgili olarak genel çerçeveyi belirleyen ilgili Genelge ile bu Genelgenin gerekli hükümlerinde değişiklikler öngören ve ardından yayımlanmış olan Genelgelerin gerekli maddelerinin hükümleri 31 Mayıs 2021 tarihinde saat 23.59 itibariyle yürürlükten kaldırılmış bulunamktadır.
2. Afganistan, Pakistan, Brezilya, Bangladeş, Sri Lanka, Güney Afrika, Hindistan ve Nepal’den gelen kişiler ile son on dört (14) gün içinde bu ülkelerde bulunmuş olduğu anlaşılan yabancıardan Türkiye'ye girişten azami yetmiş iki (72) saat önce yapılmış negatif sonucu gösteren PCR testi raporu ibrazı talep edilecektir. Ek olarak bu kişiler Valilikler tarafından belirlenmiş olan yerlerde on dört (14) gün süre ile karantinaya alınacaktır. Karantinalarının 14. gününün sona ermesinin ardından yapılacak olan PCR test sonucu negatif çıkması durumunda da karantina tedbiri sonlandırılacaktır. PCR testinin sonucu pozitif çıkan kişiler ise yapılan test sonucunun pozitif çıktığı tarihten başlamak üzere izolasyona alınacak olup, bu izolasyonun 14. gününün sonunda PCR testinden negatif sonuç alınması ile birlikte tedbirleri sonlandırılacaktır.
3. Birleşik Krallık, Mısır, İran ve Singapur’dan gelen kişilerden, girişlerinden azami yetmiş iki (72) saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.
4. İki ila üç numaralı maddelerde sayılanların dışında kalan diğer tüm dünya ülkelerinden seyahat edecek yabancı uyruğa sahip kişilerin, tüm sınır kapılarımızdan (kara, deniz ve hava) ülkemize girişlerinde, girişten en az on dört (14) gün önce aşı yaptırdıklarına ve / ya da hastalığı son altı 6 ay içerisinde geçirdiklerine dair ilgili ülkelerinin resmi otoriteleri tarafınca düzenlenmiş olan belgeyi ibraz edenlerden ek olarak negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek. Ayrıca bu kişiler için karantina tedbiri de uygulanmayacak. Bu ülkelerden ülkemize girişlerde aşı sertifikası ya da hastalık geçirdiğine dair belge ibraz edilememesi durumunda ise girişlerinden azami olarak yetmiş iki (72) saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi rapor ya da girişten azami kırk sekiz (48) saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen testlerinin sonucunun ibrazı yeterli görülecek.
5 . İkinci maddede saymış olduğumuz ülkelerden gelenler hariç tutulmak üzere tüm sınır kapılarımızdan (kara, deniz ve hava) Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılacak girişlerde, yabancı uyruklu kişiler Sağlık Bakanlığı tarafından varış noktalarında sampling (örnekleme) temelinde bir PCR testine tabi tutulabilecek. Bu kapsamda gelen yabancı uyruklu kişilerin testlerinin örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmeleri için izinleri verilecek, test sonucunun pozitif çıkması halinde Sağlık Bakanlığı’nın Covid 19 Coronavirus rehberi doğrultusunda da tedavileri gerçekleştirilecek.
Test sonucu pozitif çıkmış yabancı kişiler ile bu kişilerin yakın temasta bulundukları tüm kişiler, kendilerinin belirledikleri adreslerde on dört (14) günlük süre ile karantinaya alınacaklar. Karantinadaki 10. günlerinin sonunda yapılacak olan PCR testleri sonuçlarının negatif olması halinde kişilerin karantina koşulları sonlandırılacak. Bu kişiler arasında Hindistan mutantını taşıdığı tespit edilen kişilerin karantina koşulları ise 14. günlerinin sonunda PCR testi negatif sonucu vasıtasıyla sonlandırılacaktır.
6. Dış ticaretin negatif şekilde etkilenmemesi adına, uçakgemi mürettebat, kilit personel niteliği taşımakta olan gemi adamları ve tır şoförleri SARSCoV2 PCR testleri ile karantina uygulamasından muaf tutulacaktır.

Türkiye Vize İşlemleri

Türkiye vize işlemleri

Türkiye vize işlemleri, Türkiye'ye 90 günü aşmayan amaçlarla gelecek olan yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye girişten önce başvurması gereken bir işlemdir. Başvurular sırasında başvuru sahibinin sunması gereken evraklar, ödemesi gereken harçlar vb. şartlar kişinin uyruğuna göre değişiklik göstermektedir. Türkiye vizesi yurtdışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerinden alınabildiği gibi internet üzerinden elektronik vize olarak da alınabilmektedir. Hangi ülkelerin vatandaşlarının Türkiye e-vize başvurusu yapabildiği aralıklı dönemlerle Türkiye Cumhuriyeti makamları tarafından açıklanmaktadır.

Vize bir yabancının, seyahat edeceği ülkeye giriş yapmadan önce o ülkenin yetkili makamlarından ülkeye giriş izni istemesi olarak tanımlanabilir. Ancak bir yabancının vizeye sahip olması o ülkeye koşulsuz şartsız giriş izni alabileceği anlamına gelmemektedir. Kapı girişlerindeki güvenlik memurları gerekli görmesi halinde ülkeye giriş iznini iptal edebilmektedir. Türkiye vizesi yabancı ülkeler ve Türkiye arasındaki ikili vize anlaşmalarına bağlı olarak değişmektedir. Vize muafiyeti sağlanan yabancı ülke vatandaşları olduğu gibi, vize harcı muafiyeti veya hem vize hem harç uygulaması bulunan ülkeler de bulunmaktadır. Dolayısıyla bir yabancının Türkiye'ye gelmeden ve vize işlemleri ile ilgili işlem başlatmadan önce kendi ülkesi ve Türkiye arasındaki vize rejimi hakkında bilgi edinmesi gerekir.

Türkiye vizesi ile veya vize muafiyeti kapsamında Türkiye'ye gelen bir yabancı ülke vatandaşının Türkiye'de kalabileceği süre en fazla 90 gündür. Vize muafiyeti ile veya vize alarak Türkiye'ye gelen hiçbir yabancı ülke vatandaşı 90 günden fazla ülkede kalamaz. 90 günü aşan amaçlarla Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı ülke vatandaşları Türkiye'ye geliş amaçlarına uygun ikamet izni almaları gerekir. Vize muafiyeti uygulanmayan ülkelerin vatandaşları ülkeye girişte veya vize başvuruları sırasında vize harcı ödemelidir. Vize harç miktarları ile bilgi edinmek için başvurudan önce EAGVS vize danışmanları ile görüşme sağlayabilirsiniz. EAGVS profesyonel vize danışmanlık hizmetleri ile Türkiye vize işlemleri başvuru sürecinde tüm bürokratik süreçler vize danışmanınız tarafından yürütülür. Başvuru sırasında istenen evraklar kişinin turistik veya ticari gibi seyahat amacına bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Kişinin seyahat amacını kanıtlayan evrakları EAGVS danışmanına vermesi işlemleri başlatmaya yeterlidir. 

Türkiye E-Vize

Türkiye e-vize başvurusu, daha önceki dönemlerde Türkiye sınır kapılarında verilen bandrol veya kaşelerin gelişen teknolojik altyapı ile birlikte yeni uygulamasıdır. E-vize ile kişi, Türkiye'ye giriş yapmadan önce Türk dış temsilciliklerine giderek evrak götürmek zorunda kalmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı'na bağlı portal üzerinden e-vize başvurusu yapılmaktadır. E-vize başvurusunun sonucu kişinin başvuru sırasında belirttiği elektronik posta adresine gönderilmektedir. Türkiye vizesi başvurularının elektronik ortamda tamamlanması yurtdışında bulunan Türk dış temsilciliklerinin iş yükünü hafifletmesi nedeniyle tavsiye edilmektedir. Başvuru sonucunda kişinin e-posta adresine gönderilen vize, seyahat boyunca saklanmalıdır. Seyahat sırasında Türkiye sınır güvenlik noktalarında yetkili görevlilere bu e-posta çıktısının gösterilmesi yeterlidir. Ancak unutulmamalıdır ki vize, sahibi olduğu kişiye koşulsuz şartsız ülkeye giriş izni vermez. Sınır güvenlik memurları gerekli görmesi halinde kişinin ülkeye girişine engel olabilir. Bunun, sınır güvenlik memurlarının yasal hakkı olduğu unutulmamalıdır.

Türkiye e-vize başvurusu yalnızca Türkiye'ye turistik, ticari veya ziyaret gibi amaçlarla gelinmesi halinde yapılabilmektedir. Türkiye'ye çalışma, öğrenim, aile birleşimi veya herhangi bir nedenden ötürü 90 günü aşan amaçlarla gelecek olan kişiler e-vize başvurusu yapamazlar. 90 günden fazla kalmak amacıyla Türkiye'ye gelmek isteyen yabancı ülke vatandaşları, kalış amacını belgelemek şartı ile yurt dışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliklerine başvuru yapmalıdır. Vatandaşı olduğu ülkede Türkiye Cumhuriyeti'nin dış temsilciliği olmayan ülkelerin vatandaşları Türkiye e-vize alamıyor veya vize muafiyetinden faydalanamıyorlarsa vatandaşı olduğu ülkenin akredite olduğu en yakın Türk dış temsilciliğine başvuru yapmalıdır.

E-vize başvurusu için kişinin seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay geçerli bir pasaporta sahip olunmalıdır. Pasaport yerine, seyahat belgesi olan kişiler Türk dış temsilciliklerinden vize başvurusu yapmak zorundadır, e-vize başvurusu yapamamaktadır. Türkiye'ye belgesel film yapımı, araştırma, arkeolojik kazı vb. amaçlarla gelecek ve kalış günü 90 günü geçmeyecek olan kişiler ise yine Türk dış temsilciliklerinden vize başvurusu yapmaları, seyahat amaçları ile ilgili gerekli izinleri almaları gerekir.

E-vize Başvurusu

Türkiye e-vize uygulaması 2013 yılında uygulanmaya başlamıştır. Sistem üzerinden Türkçe, İngilizce, Almanca, Fransızca, Hollandaca, Lehçe, İspanyolca, Arapça ve Çince dillerinde başvuru yapılabilir. Vize harç muafiyeti kapsamında olmayan ülkelerin vatandaşları sistem üzerinden başvuru sırasında visa veya mastercard gibi ödeme araçlarıyla vize harçlarını ödeyebilmektedir. EAGVS vize danışmanları aracılığı ile yapacağınız başvurularda tüm ödeme işlemleri ve başvuru işlemi danışmanınız tarafından tamamlanarak onaylanan vize e-posta adresinize gönderilir.

Türkiye e-vize uygulaması ile ülkeye giriş yapan kişiler, burada çalışma, öğrenim gibi amaçlarla kalma kararı aldıklarında, vizelerinin geçerlilik süresine bakılmaksızın kendilerine en yakın noktada bulunan yetkili makamlardan ikamet veya çalışma izni almaları gerekir. 

Türkiye Vize Harç Ücretleri

Türkiye'nin yurt dışında bulunan dış temsilcilikleri üzerinden yapılan vize başvurularında Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı tarafından aşağıdaki harç miktarları belirlenmiştir. Dış İşleri Bakanlığı mütekabiliyet esasına bağlı olarak hangi ülke vatandaşından ne kadar vize ücreti alınacağına ilişkin kararı vermeye tek yetkili makamdır.

 • Tek Giriş: 758,90 TL
 • Çoklu Giriş: 2.542,20 TL
 • Tek girişli transit vize: 758,90 TL
 • Çift girişli transit vize: 1.522,70 TL

Yukarıda belirtilen ücretler Türkiye e-vize harç ücretlerini belirtmemektedir. E-vize harçları her ülke vatandaşına ayrı olarak belirlenmektedir. Başvuru yapmadan önce ücret bilgisi öğrenmek için pasaport bilgilerinizi EAGVS vize danışmanınıza göndermeniz yeterlidir. E-vize ücretlerinde değişiklik yapma hakkı Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı'na aittir. E-vize ücretlerini öğrenmek için tıklayın.

Türk Dış Temsilciliklerinde Yapılacak Türkiye Vize İşlemleri

E-vize uygulamasından faydalanamayan veya vizesini vatandaşı olduğu ülkede bulunan Türk dış temsilciliklerinden almak isteyen kişiler gerekli evraklar ve başvuru formlarını hazırlamak suretiyle standart vize başvuru işlemi yapabilirler. Başvuru sırasında Türkiye'ye gelişteki temel seyahat amacının belgelerle ispatlanması gerekir. Dış temsilciliklerden yapılacak vize başvurularında aşağıdaki belgeler sunulmalıdır;

 • Pasaport (Seyahatin bitiş tarihinden itibaren en az 6 ay daha geçerli)
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Ticari davetiye (Türkiye ticari vize başvurusu yapılıyorsa)
 • Kişinin seyahat masraflarını karşılayabileceğine dair belge veya
 • Davet eden kişinin seyahat masraflarını karşılayacağına dair finansal belgeler
 • Otel ve uçak rezervasyonları
 • Vize bitiminde Türkiye'den ayrılacağına dair geri dönüş taahhüttü
 • Tüm seyahat süresini kapsayan seyahat sağlık sigortası (seyahatten bir gün önce başlamalı ve bir gün sonra sona ermelidir)

Yukarıda belirtilen evraklar genel olarak istenen evraklardır. Yurt dışında başvuru yapılacak Türk Konsolosluğu ile iletişime geçerek kişisel bilgilere uygun evrak listesi talep edilebilir. Değerlendirme süreleri, Konsolosluğun iş yükü, başvuru yapanın uyruğu vb. nedenlere bağlı olarak değişmektedir. Konsolosluğun talep ettiği evrakları eksiksiz sunmak değerlendirme süresinde ekstra sürelerin önüne geçecektir.

Türkiye Vize İşlem Türleri

Turistik Vize

Türkiye'ye turistik amaçlarla gelecek olan yabancı ülke vatandaşlarının başvuru yapması gereken vize türüdür. Yabancı kişi, vize muafiyetinden faydalanamıyor ise Türkiye'ye giriş yapmadan önce Türkiye turistik vize başvurusu yapmalıdır. Turistik vize başvurusu yurtdışında bulunan Türk dış temsilciliklerinden veya e-vize üzerinden yapılabilmektedir. E-vize uygulamasına tabi olmayan ülkelerin vatandaşları ülkelerinde bulunan Türk dış temsilciliğine başvuru yaparak pasaportlarına vize bastırmalıdır. Vize 180 günlük sürede en fazla 90 gün kalış imkanı sağlamaktadır. E-vize başvurusu yapma imkanı olmayan yabancılar, Türk Konsolosluğu'na başvuruları sırasında pasaport, fotoğraf, seyahat amacına uygun belgeler, otel uçak rezervasyonu, yeterli finansal kanıt belgeleri ve seyahat sağlık sigortası sunmak zorundadır. 

Ticari Vize

Türkiye'ye ticari amaçlarla seyahat etmek isteyen yabancı uyruklu ve vize muafiyetinden faydalanamayan kişiler, ülkeye girişten önce ticari vize almak zorundadır. Ticari vize başvurusu e-vize olarak yapılabildiği gibi kişinin vatandaşı olduğu ülkede bulunan Türk dış temsilcilikleri aracılığı ile de başvuru yapılabilir. Türk Konsolosluklarında yapılacak başvurularda kişinin pasaport, fotoğraf, Türkiye'deki şirketten ticari davetiye ve finansal belgelerini sunması gerekir. Türkiye ticari vize başvurularında planlanan seyahatin bitiminden itibaren en az 6 ay geçerli pasaport sunulması gerekir. 

Öğrenci Vizesi

Türkiye'ye geliş amacı burada eğitim öğretim faaliyetlerinde bulunmak olan kişilerin Türkiye'ye giriş yapmadan önce başvurması gereken vize türü Türkiye öğrenci vizesi olmalıdır. Eğitimin kapsamı lisans, yüksek lisans veya doktora olabilir. Eğitim faaliyetleri 90 günden fazla olacağı için e-vize başvurusu yapılamamaktadır. Öğrenci vizesi başvuruları kişinin vatandaşı olduğu ülkedeki Türk Konsoloslukları üzerinden yapılmalıdır. Başvuru yapılan vizenin bir ikamet izin türü olduğu bilinmelidir. Başvuru sırasında Türkiye'deki öğrenim kurumundan kabul veya davet belgesi de sunulmalıdır. Ayrıca öğrencinin, Türkiye'de kalacağı süre boyunca geçimini nasıl sağlayacağına dair bilgileri de kanıtlamalıdır. Bu finansal kanıt belgeleri, banka hesabı, taahhüt veya burs yazısı olabilir. 

Aile Birleşimi Vizesi

Türkiye'de bulunan yabancının yurt dışındaki eşi, 18 yaş altındaki çocukları veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin yurt dışındaki Türk Konsolosluklarına başvuru yaparak aldığı vize türüdür. Türkiye'de yaşayan yabancının yasal ikamet şartları da bu başvuruda değerlendirmeye tabi tutulur. Türkiye aile birleşimi vizesi bir ikamet izin türüdür. Yani başvuran kişiye Türkiye'de 90 günden uzun süreyle yaşama hakkı sağlar. Başvuruda Türkiye'deki kişinin gelirinin olduğu kanıtlanmalıdır. Ayrıca bu gelir Türkiye'ye gelecek aile üyelerinin bakım ve masraflarını da karşılayabilmelidir. Başvuru esnasında pasaport, fotoğraf, evlilik veya doğum belgeleri (başvuruyu yapan eş veya çocuk ise) Türkiye'deki kişinin gelir belgeleri sunulmaktadır. 

İnsani Nedenler veya İnsan Ticareti Mağdurlarına Vize

Bu vize türleri istisnai durumlarda kişilere verilmektedir. İnsani nedenlerle verilen vizelerde inceleme Türkiye Cumhuriyeti İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Kişinin Türkiye'den ayrılmasının makul olmadığı durumlarda, çocuğun yüksek yararı söz konusuysa vb. zorunlu hallerde verilmektedir. İnsan ticareti mağdurlarına verilen vize ise insan ticareti mağduru olan veya olmasında kuvvetli şüphe bulunan kişilere 30 gün süre ile verilen vizedir. Her iki Türkiye vize işlemleri de İç İşleri Bakanlığı tarafından gerekli hallerde yürütülmektedir. 

Türkiye Vize İşlemleri Muafiyeti

Vize muafiyetinden Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı devletler arasında yapılan muafiyet anlaşmalarından kaynaklanan durumlarda faydalanılabilir. Vize muafiyeti, Türkiye'ye gelen yabancılara vize alması gerekmeden ülkeye giriş imkanı sağlamaktadır. Türkiye vize muafiyeti kapsamındaki ülkeler Dış İşleri Bakanlığı tarafından açıklanmaktadır. Aşağıdaki ülkelerin vatandaşları vize muafiyetinden faydalanarak kısa süreli Türkiye seyahatlerini gerçekleştirebilirler. Her durumda Türkiye'ye geliş amaçları 90 günü aşan kişiler seyahat amaçlarına uygun ikamet iznine başvurmalıdır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalarla vize muafiyeti bulunan ülkelerin vatandaşları
Türkiye'ye giriş yaptığı tarih itibari ile geçerli ikamet izni veya çalışma izni bulunan yabancılar
Pasaport Kanunu'na göre düzenlenmiş ve geçerliliğini koruyan yabancılara mahsus damgalı pasaport hamilleri
Kanuna tabi vatandaşlıktan çıkma talebiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler
Mücbir nedenlerle Türk hava ve deniz limanlarını kullanacak kişiler
Liman şehrine gelmiş ve 72 saati aşmamak şartıyla liman şehri ve civarını turistik amaçlı gezecek kişiler

Vize Muafiyeti Kapsamındaki Ülkeler

Almanya
Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri her 180 günde 90 gün vize muafiyetinden faydalanabilir.
Andora
Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 90 gün süreli seyahatlerinde vize muafiyetinden faydalanabilir
Arjantin
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizesiz seyahat edebilirler
Arnavutluk
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Transit geçişler için de muafiyet geçerlidir
Avusturya
90 gün süreyle vizeden muaf seyahat edebilirler
Azerbaycan
90 gün süreyle vizeden muaf olarak seyahat edebilirler
Belarus
Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün süreyle vizeden muaftır. Toplam kalış süresi ilk girişten sonra 180 günlük sürede 90 günü aşamaz
Belçika
180 günlük sürede 90 günü aşmayan seyahatlerde Türkiye vize muafiyeti vardır
Belize
Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Birleşik Arap Emirlikleri
Resmi pasaport sahipleri 90 günlük sürede vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri 90 güne kadar kalışlı e-vize alabilirler
Bolivya
Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 90 güne kadar olan seyahatlerinde vizeden muaftır
Bosna Hersek
90 güne kadar vizeden muaftır
Brezilya
90 güne kadar vizeden muaftır
Brunei
Tüm pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Bulgaristan
Diplomatik ve hizmet pasaportu hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise 90 güne kadar vizeden muaftır
Burkina Faso
Diplomatik pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise Türkiye e-vize almalıdır
Burundi
Diplomatik pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus ve hizmet pasaportu hamilleri belirli şartlarda 30 gün süreli tek giriş e-vize başvurusu yapabilirler.
Cezayir
Resmi pasaport sahipleri Türkiye vize muafiyeti kapsamındadır. 15 yaşından küçük, 65 yaşından büyük Cezayir vatandaşları da vizeden muaftır. Geri kalanlar ise belirli şartlarda 30 günlük tek girişli e-vize başvurusu yapabilirler.
Cibuti
Resmi pasaport sahipleri vizeden muaftır. Belirli şartlar sağlanırsa umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün tek girişli e-vize başvurusu yapabilirler
Çad
Resmi pasaport sahipleri vizeden muaftır. Belirli şartlar sağlanırsa umuma mahsus pasaport sahipleri 30 gün tek girişli e-vize başvurusu ile Türkiye vize işlemleri yapabilirler
Çekya
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vize muafiyetinden faydalanabilirler
Çin
Resmi pasaport hamilleri vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise 30 gün tek girişli e-vize başvurusu yapabilirler.
Danimarka
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vize muafiyetinden faydalanabilirler
Dominik Cumhuriyeti
Resmi pasaport hamilleri vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise 30 gün tek girişli e-vize başvurusu yapabilirler.
Ekvator
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vize muafiyetinden faydalanabilirler
El Salvador
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vize muafiyetinden faydalanabilirler
Endonezya
Resmi pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise 30 gün tek girişli e-vize başvurusu yapabilirler.
Estonya
Resmi, hizmete mahsus ve umuma mahsus pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır. (Türkiye vize işlemleri için Özel şartlar bulunur)
Etiyopya
Diplomatik pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri Konsolosluk vizesine tabidir.
Fas
Resmi ve Umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
Fiji
Diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus ve resmi pasaport hamilleri e-vize alabilir.
Fildişi Sahili
Diplomatik pasaport sahipleri vizeden muaftır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 30 gün tek girişli e-vize alabilir.
Filipinler
Resmi ve hizmet pasaport sahipleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 30 gün tek girişli e-vize alabilirler
Filistin
Diplomatik, resmi ve umuma sahipleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 30 gün tek girişli e-vize alabilirler
Finlandiya
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar Türkiye vize muafiyeti vardır.
Fransa
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
Gabon
Resmi, hizmet ve diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise e-vize başvurusu yapabilir
Gambiya
Resmi, diplomatik ve hizmet pasaport sahipleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 30 gün tek girişli e-vize alabilirler
Gana
Diplomatik sahipleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 30 gün tek girişli e-vize alabilirler
Gine
Diplomatik pasaport sahipleri vizeden muaftır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 30 gün tek girişli e-vize alabilir.
Grenada
Diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar Türkiye vize işlemleri muaftır. Diğer vatandaşlar e-vize alabilir.
Guatemala
Diplomatik ve umuma mahsus pasaport hamilleri vizeden muaftır.
Guyana
Resmi ve diplomatik hizmet pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Diğerleri ise Konsolosluklardan 15 günlük vize alabilir.
Güney Afrika Cumhuriyeti
Diplomatik pasaport sahipleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Diğerleri e-vize alabilir.
Gürcistan
Diplomatik ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.
Güney Sudan
Diplomatik pasaport sahipleri vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri ise Konsolosluk vizesi alabilir.
Hırvatistan
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
Hindistan
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
Hollanda
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
Honduras
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
Hongkong
SAR pasaportu olanlar 90 güne kadar vizeden muaftır. BNO pasaportu olanlar ise e-vize alabilir.
Irak
Diplomatik pasaport sahipleri vizeden muaftır. Resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 30 gün tek girişli Türkiye e-vize alabilir.
İngiltere
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
İran
Diplomatik, resmi ve umuma mahsus pasaport sahipleri 180 gün içinde 90 güne kadar vizeden muaftır.
İrlanda
Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Diplomatik pasaport sahipleri ise vizeye tabidir.
İspanya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
İsrail
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
İsveç
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
İsviçre
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
İtalya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
İzlanda
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Jamaika
Resmi pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri ise 90 gün çok girişli e-vize alabilirler.
Japonya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle Türkiye vize işlemleri muafiyeti vardır.
Kamboçya
Diplomatik pasaport sahipleri 30 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri istizanla 7 günlük Konsolosluk vizesi alabilir
Kamerun
Resmi heyet mensubu resmi pasaport (diplomatik, hizmet ve hususi) sahipleri doksan (90) günü aşmamak kaydıyla vizeden muaftır. Toplam kalış süresi son yüz seksen (180) gün içerisinde doksan (90) günü geçmez
Karadağ
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Katar
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kazakistan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kenya
Resmi pasaport sahipleri 90 güne kadar vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport sahipleri ise 90 gün çok girişli Konsolosluk vizesi alabilirler.
Kırgızistan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kolombiya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kongo Cumhuriyeti
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kosova
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kosta Rika
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kuveyt
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Kuzey Makedonya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Küba
Resmi pasaport sahipleri vizeden muafken diğer vatandaşlar 7 günlük Konsolosluk vizesi alabilir.
Letonya
Resmi pasaport sahipleri 90 gün umuma mahsus pasaport sahipleri ise 30 gün süreyle vizeden muaftır
Libya
Resmi pasaport sahipleri vizeden muaftır. 16 yaş altı ve 55 yaş üstü kişiler vizeden muaftır. 17-54 yaş arası kişiler istizanla 30 günlük Türkiye e-vize alabilirler
Litvanya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Lübnan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri turistik amaçlı seyahatlerinde 90 gün süreyle vizeden muaftır
Lüksemburg
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Macaristan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Malezya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Mali
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.
Malta
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Meksika
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.
Mısır
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.
Moğolistan
Resmi pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır.
Moldova
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.
Monako
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır.
Moritanya
Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Namibya
Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Nijer
Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Nikaragua
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Norveç
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Özbekistan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Pakistan
Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Panama
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Paraguay
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Peru
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Polonya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Portekiz
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Romanya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Ruanda
Resmi ve hizmet pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Rusya Federasyonu
Umuma mahsus pasaport sahipleri 60 gün, diplomatik pasaportlular 90 gün, resmi pasaportlular ise 30 gün vizeden muaftır.
San Marino
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Senegal
Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde Türkiye vize işlemleri muafiyeti vardır.
Seyşeller
Resmi pasaport sahipleri doksan (90) gün ikametli seyahatlerinde vizeden muaftır.
Sırbistan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Singapur
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Slovenya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Slovakya
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Sudan
Diplomatik pasaport sahipleri 90 gün süreyle turistik vizeden muaftır
Suudi Arabistan
Diplomatik pasaport sahipleri 90 gün süreyle turistik vizeden muaftır
Şili
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Tacikistan
Diplomatik ve hizmet pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Tanzanya
Diplomatik ve hizmet pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Tayland
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Tunus
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır
Türkmenistan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır
Uganda
Diplomatik pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır
Ukrayna
Diplomatik ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Umman
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Uruguay
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır
Ürdün
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır
Vatikan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır
Venezuela
Resmi pasaport sahipleri 30 gün, umuma mahsus pasaport sahipleri ise 90 gün vizeden muaftır
Vietnam
Resmi pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır
Yemen
Resmi pasaport hamilleri 30 güne kadar vizeden muaftır
Yeni Zelenda
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır
Yunanistan
Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 30 gün süreyle vizeden muaftır
Zambiya
Diplomatik pasaport hamilleri 90 güne kadar vizeden muaftır

Vize muafiyeti kararları Türkiye Cumhuriyeti ile yabancı devlet arasında yapılan anlaşmalarca belirlenmektedir. Dolayısıyla yeni anlaşmalar kapsamında yeni muafiyet koşulları gerçekleşebilir. Seyahat öncesinde EAGVS profesyonel vize danışmanları ile görüşme yaparak güncel bilgi talep edebilirsiniz. 

Türkiye Vize Başvuru Formu

Türkiye'ye seyahat etmek isteyen yabancılar, vize başvurusu sırasında seyahat amacını kanıtlayan belgeler yanında vize başvuru formu da sunması gerekir. Vize başvuru formunda kişinin pasaport bilgileri aslına uygun olarak belirtilmelidir. Bunun yanında seyahatin amacı, seyahat masraflarının nasıl karşılanacağı, seyahat tarihleri hakkında bilgiler de formda gerçeğe uygun olarak beyan edilmelidir. Gerçeğe aykırı beyanlar vize reddine, vize onaylanmış olsa bile sonrasında vize iptaline yol açabilir. Türkiye vize başvuru formu üzerinde sorulan önceki seyahat bilgileri, vize reddi bilgileri hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulunmak vize reddine yol açabilir.

Türkiye'ye vize almak isteyen yabancı uyruklu kişiler, ülkelerindeki Türk dış temsilciliklerinden vize başvurusu yapabileceği gibi, Türkiye Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı tarafından hizmete sunulan e-vize sistemi üzerinden de başvuru yapabilirler. E-vize başvurularında da yukarıda belirtilen ve dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat edilmelidir. Türkiye e-vize başvuru formu veya klasik vize başvurusunda yapılan ön başvuru formu doldururken sistemin izin verdiği formatta belge yüklemek önemlidir. Özellikle biometrik fotoğraf yüklemelerinde fotoğrafın taranarak bilgisayara aktarılmış olmasına dikkat edilmelidir. Sisteme uyumsuz belge yüklemeye çalışmak sistem tarafından kabul edilmeyecektir. Örnek ön başvuru formu aşağıdaki gibidir. 

Türkiye vize başvuru formu

Türkiye Vize Reddi

Türkiye'ye yapacağı seyahat öncesinde yapılan başvurunun ret ile sonuçlanması da mümkündür. En temel insan hakkı olan seyahat özgürlüğü ile devletlerin ülkeye girebilecek yabancıları tayin hakkı burada en çok tartışılan konudur. Vize reddi almak o kişinin tekrar vize başvurusu yapamayacağı, o ülkeye aslan giremeyeceği anlamına gelmemektedir. Yalnızca başvuru sırasında seyahat amacının yeterince açıklanamaması, finansal kanıtın Türkiye vize işlemleri sırasında bahse konu seyahat için yetersiz bulunması gibi nedenler vize reddine yol açabilmektedir.

Vize reddi almış bir kişi yeniden vize başvurusu yapmadan önce, önceki başvuruda bahsedilen vize red nedenlerinin ortadan kalktığına emin olmalıdır. Örneğin önceki başvurusunda 2 haftalık bir seyahat için sunulan finansal kanıt yeterli bulunmadığı için Türkiye vize reddi almış bir kişi, ikinci başvurusunda aynı miktarda finansal belgelerle başvuru yapmamalıdır. Nitekim seyahat masraflarını karşılayabilecek kadar bir finansal kanıt sunması önceki başvurudan farklı şartlar sunmak demektir. Bir başka örnekte ise kişi Türkiye'de bir takım ticari toplantılar yapacak fakat turistik vize başvurusu yapmışsa, seyahat amacına uygun olmayan başvuru nedeniyle ret alabilmektedir. Dolayısıyla vize başvurusu yaparken doğru vize türüne, seyahat amacını ispatlayan belgelerle başvuru yapmak başarılı bir vize başvuru süreci için önceliklidir.

En sık karşılaşılan bir diğer Türkiye vize reddi nedeni de uygun olmayan seyahat sağlık sigortasının sunulmasıdır. Doğru seyahat sağlık sigortası, seyahat tarihlerinin başlangıcından 1 gün önce bitiminden ise 1 gün sonrasını kapsamalıdır. Ayrıca seyahat sağlık sigortasının 30.000 Euro teminatlı olması gerektiği de unutulmamalıdır.

Ülkeye girişi güvenlik açısından uygun bulunmayan kişiler haricinde diğer ret nedenleri ile vize başvurusu reddedilmiş kişilerin vize reddine itiraz hakkı bulunmaktadır. Türkiye vize reddi itiraz hakkı kullanılırken kişinin ret nedenlerinin ortadan kaldırıldığını belgelerle kanıtlaması beklenir. İtiraz işlemi, başvuran tarafından şahsen yapılmalıdır. İtiraz dilekçesinde itiraz nedenleri net ve anlaşılır bir dille anlatılmalı ve gerekirse belgelenmelidir. İtiraz süresi, vize ret tebliğinden itibaren 30 gün içinde yapılmalıdır.

Türkiye ikamet izni işlemleri

Türkiye İkamet İzni

Türkiye'ye 90 günden fazla amaçlarla seyahat etmek isteyen, Türkiye'de yaşamak, çalışmak, eğitim görmek veya aile üyesinin yanına taşınmak isteyen kişiler ülkeye gelmeden önce amaçlarına uygun ikamet izni başvurusu yapmalıdır. Türkiye oturum işlemlerini yabancı kişi, seyahat öncesinde ülkesinde bulunan Türk dış temsilciliklerine başvurarak yapabilir. Ayrıca bir yabancı, Türkiye'ye vize ile giriş yaptıktan sonra gerekli süre içerisinde yetkili makamlara başvuru yaparak Türkiye'de kalış amacına uygun olarak ikamet izin talebinde bulunabilir. Türkiye'de kalış amacına göre temel olarak altı grupta ikamet izni başvurusu yapılabilmektedir. Bunlar kısa dönem ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, aile ikamet izni, öğrenci ikamet izni, insani nedenlerle ikamet ve insan ticaret mağduru ikamet iznidir. Türkiye çalışma izni ise bu temel başlıklar altında değerlendirilebilmektedir. Bir yabancı uyruklu kişi, kısa süreli veya uzun süreli çalışma izni başvurusu yapabilir. Yine de çalışma vizesi hakkında ayrı bir başlıkta oturum Türkiye vize işlemleri bilgilendirmesi yapılacaktır.

Kısa Süreli İkamet İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Kanun kapsamında düzenlenmiş olan kısa süreli Türkiye ikamet izni yabancıların 90 günü aşan Türkiye seyahatlerinde başvuru yaptığı bir ikamet türüdür. Türkiye'ye gelen yabancı kalış amacına uygun evrakları yurt dışında ise Türk Konsolosluğu'na, Türkiye'de ise İl Göç İdarelerine sunmalıdır. Yabancı Türkiye'de turistik veya çalışma amaçlı kalabilir, amacını kanıtladığı sürece ikamet izni başvurusu yapmaya hak kazanır. Kısa dönem ikamet iznine başvuru yapabilecek yabancılar aşağıdaki gibidir;

 • Bilimsel araştırma amacıyla Türkiye'ye gelenler: Bilimsel araştırma amacını Türkiye'deki ilgili olduğu kurumdan kabul belgesi, izin belgesi gibi belgelerle kanıtlamak durumundadır. Türkiye'deyken bu amaç kapsamında İl Göç İdarelerine ikamet izni başvurusu yapmak isteyen yabancı, Türkiye'ye gelmeden önce bilimsel araştırma amaçlı Türkiye vizesi almış olmalıdır.
 • Türkiye'de taşınmaz malı bulunan yabancılar: Taşınmazın konut olması ve yaşamak amaçlı kullanılıyor olması şartı aranır. Ayrıca taşınmaz mal üzerinde payı olması durumunda yabancının eşi, 18 yaş altı çocuğu ve bağımlı ergin çocuğu da ikamet izni talebinde bulunabilir.
 • Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancılar: Bu durumda yabancıdan Türkiye'de bağlantıda olduğu kişi veya şirketlerden davet mektubu veya benzeri belge istenir.
 • Hizmet içi eğitim kapsamında Türkiye'de bulunacak kişiler: Bu durumda hizmet içi eğitime dair kanıtlayıcı belgeler istenir
 • Öğrenci değişim programları çerçevesinde gelecek yabancılar: Bu durumda değişim programına ilişkin kanıtlayıcı belgeler istenir. Ayrıca her durumda verilecek Türkiye oturum izni program süresini geçemez.
 • Turistik amaçlı ikamet amacıyla gelenler: Yabancıdan Türkiye'de nerede ve ne zaman kalacağı gibi bilgiler istenir.
 • Tedavi amaçlı gelen yabancılar: Kamu sağlığını tehdit edecek hastalıklardan birini taşımamak koşuluyla yabancıdan tedavisine ilişkin doktor ve hastane raporları istenir. Ayrıca kanunla düzenlendiği üzere hastayla birlikte en fazla iki refakatçi için de oturum izni düzenlenebilir.
 • Adli ve idari makamların talebi üzerine Türkiye'de kalacak olan yabancılar: Yetkili makamların yabancının ne kadar süreyle Türkiye'de kalmasını istediği üzerine düzenlenir.
 • Aile ikamet izni şartlarını kaybeden yabancılar: En az 3 yıl boyunca aile ikamet izniyle Türkiye'de kalan yabancılara boşanması ve talep etmesi halinde (aile içi şiddet mahkemece kanıtlanmışsa bu süre aranmaz) kısa süreli ikamet izni verilebilir.
 • Türkçe eğitimi için gelen yabancılar: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan izinli bir kurs olmalıdır. En fazla 2 yıllığına verilen Türkiye öğrenci vizesi türüdür.
 • Kamu hizmeti kapsamında Türkiye'ye gönderilen yabancılar: Yabancıyı Türkiye'ye eğitim, staj vb. amaçlarla gönderen kamu kurumundan bilgi ve belge istenen bir Türkiye vize işlemleri kategorisidir.
 • Türkiye'de yükseköğrenimini tamamlamış ve 6 ay içinde başvuruda bulunmuş yabancılar. Bir defaya mahsus en fazla 1 yıllığına verilir.
 • Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen tutar kapsamında yatırım yapan yabancılar: En fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni verilebilir. Ayrıca yabancının eşi ve bağımlı çocukları da başvuru yapabilir.
 • KKTC vatandaşları: En fazla beşer yıllığına ikamet izni düzenlenebilir.

Bakanlar Kurulunca belirlenmiş tutarda yatırım yapanlar ve KKTC vatandaşları hariç olmak üzere diğer gruptaki yabancılara her defasında en fazla ikişer yıllık Türkiye oturum izni düzenlenir.

Kısa süreli ikamet izni başvurularında istenen belgeler ise;

 • Türkiye'de kalış amacını belgeleyen evraklar
 • Genel sağlık ve güvenlik şartlarına uygun barınma şartını sağladığını gösteren evraklar (tapu, kira sözleşmesi vb.)
 • Vatandaşı olduğu ülkeden alınmış adli sicil kaydı
 • Pasaport, 2 fotoğraf ve varsa/isteniyorsa gelir belgeleri

Kısa süreli ikamet izni başvurusunun reddi, iptali veya uzatılmaması da mümkündür. En sık karşılaşılan ret nedenleri ise; ikamet şartlarının sağlanmaması, veriliş amacı dışında ikametin kullanılması, yabancı hakkında giriş yasağı veya deport kararı bulunması, yurt dışında kalış süresi ihlali yapmış olmasıdır.

Uzun Süreli İkamet İzni

Uzun dönem ikamet izni 6458 sayılı Yabancılar ve Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenmiş bir Türkiye oturum izni türüdür. Uzun süreli ikamet iznine bir yabancı doğrudan başvuru yapamaz. Bunun için en az 8 yıl boyunca kesintisiz olarak Türkiye'de yaşadığını ispat etmelidir. 8 yıllık kesintisiz ikamet hesaplanırken öğrenci ikamet izinlerinin yarısı, diğer ikamet izni türlerinin ise tamamı hesaplanır. Uzun süreli ikamet, Bakanlık onayıyla valilikler tarafından süresiz ikamet düzenlenmektedir.

Mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsü sahibi veya insani ikamet izni sahibi yabancılara süresiz ikamet izni düzenlenemez. Bu kişilerin ikamet geçiş talebinde bulunma hakkı yoktur.

Uzun süreli Türkiye ikamet izni başvurusunda süre belirlenmemektedir. Yani bu ikamet türü kazanıldığında süresiz ikamet hakkı elde edilir. Uzun süreli ikamet başvurusunda bulunma şartları ise aşağıdaki gibidir;

 • Türkiye'de kesintisiz 8 yıl ikamet etmiş olmak
 • Son 3 yıl içinde sosyal yardım almamış olmak
 • Kendisi ve varsa ailesini geçindirebilecek maddi imkanlara sahip olmak
 • Geçerli sağlık sigortasına sahip olmak
 • Kamu güvenliği ve düzeni açısından tehdit oluşturmamak

Uzun süreli Türkiye oturum iznine sahip olan yabancılar, askerlik, seçme-seçilme ve kamu görevlerine girmek dışındaki Türk vatandaşlarını sahip olduğu tüm haklardan yararlanabilirler.

Uzun dönem ikamet izinlerinin ret, iptal veya uzatılmaması da mümkündür. Yabancı kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında kalmışsa veya kamu düzeni-güvenliği açısından tehdit oluşturuyorsa uzun dönem Türkiye vize işlemleri iptal edilir. İzin iptali valilikler tarafından ifa edilir. Yabancının yurt dışında kalış sebebi sağlık, eğitim veya kendi ülkesindeki zorunlu kamu görevi ise bu durum iptale yol açmaz. Uzun dönem ikamet hakkını kaybetmiş kişiler yurt dışında ise konsolosluklara, yurt içinde ise İl Göç müdürlüklerine yeniden müracaat ederek uzun süreli ikamet talebinde bulunabilirler. Tekrar başvuruda, 8 yıl kesintisiz kalma şartı tekrar aranmaz ve dosya öncelikli incelenerek 1 ay içinde sonuç bildirilir. 

Aile İkamet İzni

Aile ikamet izni Türkiye'de yaşayan yabancının veya Türk vatandaşının eşi, 18 yaş altı çocukları veya bağımlı aile üyelerinin başvuru yapması gereken bir ikamet türüdür. Aile ikamet izni şartları 6458 sayılı Yabancılar ve Koruma Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Yabancının ailesi yurt dışındayken Türk Konsolosluklarına veya Türkiye'deki İl Göç Müdürlüklerine başvuru yapabilirler. Aile Türkiye ikamet izni aşağıdaki kişilere düzenlenebilir

 • Yabancının eşine
 • Yabancının 18 yaş altı çocuklarına veya yetişkin bağımlı çocuklarına
 • Türk vatandaşı kişinin eşi ve aile üyelerine
 • Mülteci ve ikincil koruma statüsündeki kişilerin aile üyelerine düzenlenebilir.

Yabancının birden fazla eşi var ise yalnız eşlerden birine aile ikamet izni düzenlenebilir. Ancak tüm çocuklarına ikamet izni düzenlenebilir. Türkiye ikamet izni başvurusu yapan çocuğun anne veya babası ülke dışındaysa muvafakatname istenir. Ayrıca aile ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı çocuğun öğrenci ikamet izni almasına gerek kalmadan ilk ve orta öğretim kurumlarında 18 yaşına kadar eğitim alma hakkı bulunur.

Aile ikamet izni şartlarının ortadan kalkması halinde aşağıdaki durumlarda kısa dönem ikamet iznine başvuru yapılabilir;

 • En az 3 yıl boyunca evli kalmış kişilerin boşanması halinde ikamet türü değiştirilebilir. (Aile içi şiddet gerekçesi mahkemece kanıtlanmış kişilerde süre şartı aranmaz)
 • Türkiye'de yaşayan destekleyicinin ölmüş olması halinde
 • Aile ikamet izniyle Türkiye'de 3 yıl yaşamış ve 18 yaşını doldurmuş olması halinde yabancı kısa süreli ikamet başvurusunda bulunabilir.

Aile ikamet izni her defasında en fazla üç yıllık sürelerle düzenlenir. Her durumda destekleyicinin ikamet süresinden uzun verilmez. Aile birleşimi maksadıyla Türkiye vize işlemleri başvurusu yapmış olan yabancının destekleyicisine ait şartları da incelemeye tabi tutulur. Buna göre destekleyicinin gelirinin tüm aile üyelerini kapsayan geçerli bir sağlık sigortası olmalıdır. Ayrıca her bir aile üyesi için asgari ücretin üçte biri kadar gelir elde ettiğini ispatlamalıdır. Son beş yıl içinde aile düzenine karşı bir suç işlememiş olması da bir diğer aranan şarttır. Destekleyici en az 1 yıldır Türkiye'de yaşıyor olmalı ve adres kayıt sisteminde kaydı olmalıdır.

Aile Türkiye oturum şartlarının ortadan kalkmış olması, ikametin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi, yabancı hakkında sınır dışı veya ülkeye giriş yasağı verilmiş olması halinde aile ikamet izinleri reddedilir, izin verilmişse iptal edilir veya uzatılmaz.

Türkiye Öğrenci İkamet İzni

Türkiye'ye 90 günden fazla süre ile eğitim, öğretim, staj vb. amaçlarla gelecek olan yabancı uyruklu kişilerin ülkelerindeki Türk dış temsilciliklerine Türkiye ikamet izni başvurusu yapmalıdır. Türkiye'ye vize ile gelmiş bir yabancı ikamet izni başvurusu yapmak istediğinde ise İl Göç Müdürlüklerine başvuru yaparak ikamet sebeplerini kanıtlayıp ikamet talep edebilir. Ülkeye girişte vize harcından muaf olarak gelmişse yabancı, ikamet başvurusunda ikamet harcına ek olarak vize ücreti de doğmaktadır.

Türkiye öğrenci ikamet izni 6458 sayılı Yabancılar ve Koruma Kanunu kapsamında düzenlenmiştir. Buna göre öğrenci ikametine başvuru yapabilecek gruplar aşağıdaki gibidir;

 • Türkiye'ye ilk ve orta öğretim amacıyla gelen aile ikamet izni bulunmayan yabancılar. Aile ikamet izni bulunan kişiler 18 yaşına kadar ayrıca öğrenci ikamet izni almadan eğitimlerine Türkiye'de devam edebilir. 18 yaşına geldiği halde halen orta öğretime devam eden yabancı uyruklu kişiler Türkiye oturum, öğrenci ikamet iznine başvuru yapmalıdır.
 • Türkiye'de lisans, yüksek lisans, doktora, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Sınavı (DUS) kapsamında eğitim alacak kişiler
 • Öğrenci ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı eş ve 18 yaş altı çocuklarının yapacağı aile birleşimi başvurularında destekleyici olabilmektedir. Diğer yakınları için destekleyici olamaz.

Öğrenci ikamet izni, kişinin eğitim süresi 1 yıldan az ise ikamet süresi eğitim süresini aşamaz. Bakım ve masrafları gerçek veya tüzel kişiler tarafından üstlenilen ilk ve orta öğrenim seviyesinde eğitim alacak yabancılara, veli muvafakatnamesi ile 1 yıllık oturum izni verilebilir.

Türkiye öğrenci vizesi (ikamet) alabilmek için yetkili makamlara, eğitim alınacak kurumdan kabul belgesi ve ilgili tüm belgeleri, Türkiye'de kalacağı adresi beyan edilmelidir. Türkiye'de eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu kişi ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için başvuru yapmış kişilerden seyahat sağlık sigortası istenmez. Ancak 3 ay içinde başvurusunu yapmayarak hakkını kaybetmiş öğrencilerden özel sağlık sigortası istenir.

Türkiye'de öğrenim gören yüksek lisans, doktora, TUS ve DUS öğrencileri çalışma izni alarak çalışabilirler. Ancak ön lisans ve lisans öğrencilerinin çalışma hakkı 1 yıldan sonra oluşur. Çalışma izni başvurusu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılır.

Türkiye öğrenci vizesi reddi, uzatılmaması veya verilmiş iznin iptali söz konusu olabilir. Yabancının ikamet iznini amacı dışında kullandığının tespiti, öğrenci ikamet izni şartlarının ortadan kalkması, yabancının öğrenimini sürdüremeyeceği yönünde kanıtların ortaya çıkması halinde Türkiye vize işlemleri başvurusunda ikamet izni uzatılmaz veya iptal edilebilir. Ayrıca hakkında sınır dışı veya ülkeye giriş yasağı bulunan kişinin başvurusu kabul edilmez, uzatma yapılmaz veya verilen izinler iptal edilir. 

İnsani İkamet İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen insani ikamet izni, olağanüstü şartlarla Türkiye'de kalmış olan yabancılar için düzenlenir. Aşağıdaki hallerde yabancıya insani ikamet izni düzenlenebilir;

 • Çocuğun yüksek yararı söz konusu ise
 • Sınır dışı veya ülkeye giriş yasağı kararı bulunan yabancıların mevcut durumda Türkiye'den ayrılmamalarının mümkün olmadığı veya makul görülmediği hallerde
 • Yabancının ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı süresince
 • Acil nedenlerden ötürü Türkiye'de bulunması kamu güvenliği nedeniyle gerekli olan ve yabancının diğer Türkiye oturum izinlerine başvurması mümkün olmayan hallerde
 • Ve öngörülemeyen insani durumlarda düzenlenebilir.

İnsani ikamet izinleri, Bakanlığın belirlediği süre, İl Göç Müdürlüğü'nün tavsiyesi ile valilikler tarafından düzenlenir. Belirli bir süre yoktur, yetkili makamların ortak kararı ile süre belirlenir. Başvuru şartları Bakanlıkça değerlendirilir, diğer ikamet türlerindeki gibi şartlar aranmaz. İnsani ikamet izni sağlayan şartların ortadan kalkması halinde Bakanlık onayı alınmak şartıyla valilikler tarafından izinler iptal edilebilir veya uzatılmayabilir.

İnsani nedenlerden ötürü Türkiye ikamet izni almış olan yabancı en geç 20 iş günü içinde adres kayıt sistemine kaydını yaptırmalıdır. Yeterli şartların oluşması halinde yabancı, uzun dönem ikamet haricinde diğer ikamet türlerinden birine başvuru yapabilir. İnsani ikamet süresi, oturum sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.

İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

6458 sayılı Yabancılar ve Koruma Kanunu kapsamında düzenlenmiş olan bu ikamet türü, Türkiye'de olağanüstü şartlar nedeniyle bulunan, insan ticareti mağduru olmuş veya olma şüphesi olan kişilere düzenlenmektedir. İnsan ticareti mağduru Türkiye oturum izni 30 gün süreli olarak düzenlenmektedir. En fazla 6 aylık dönemler boyunca uzatılabilen insani ikamet izinlerinin toplam süresi 3 yılı geçemez. Başvuru üzerine değil Bakanlığın gerekli görmesi halinde düzenlenir, dolayısıyla başvuruda şart aranmaz.

İnsani ikamet izninin düzenlenmesine yol açan nedenlerin ortadan kalkması halinde ise yabancının Türkiye ikamet izni iptal edilir veya uzatılmaz. Ayrıca yabancının yeniden suçun failleri ile iletişime geçtiği belirlenirse, getirilen yükümlülüklere uymadığı tespit edilirse veya yabancının mağdur olmadığı anlaşırlar ikamet izni iptal edilir. 

Türkiye İkamet izni ücretleri

İkamet Amaçlı Türkiye Vize Harç Ücretleri

Bir yabancı, Türkiye'ye seyahat etmeden önce seyahat amacına uygun olarak ya Türkiye vize işlemleri ya da ikamet izni başvurusu yapmalıdır. Her iki başvuruda da kişinin seyahat amacına uygun belgeler istenmekle birlikte başvuru ücreti ödemesi beklenir. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu anlaşmalar kapsamında bazı devletlerin vatandaşları vize harcından muaftır. İkamet ücreti ise her durumda ödenmektedir. İkamet ücretleri başlığı altında vize ücretlerinden bahsedilmesinin sebebi ise kişinin ikamet başvurusu sırasında karşısına çıkacak olan ödeme kalemleridir. Vize harcından muaf olarak vize alıp Türkiye'ye gelen bir yabancı, burada ikamet iznine başvuru yaparsa, ikamet harcına ek olarak ilk girişte ödemediği vize harcını da ödemek zorundadır. Türkiye vize harç ücretleri başvuru yapan yabancının uyruğuna göre değişiklik göstermektedir. Bu karar Türkiye Cumhuriyeti ve taraf devletlerle yapılan anlaşmalarla alınır.

Bunun yanında ikamet ücretleri ise tüm yabancı uyruklu kişiler için geçerlidir. İkamet ücret miktarı da yine Türkiye Cumhuriyeti ile yabancının vatandaşı olduğu ülke arasındaki ikili anlaşmalar tarafından belirlenir. Örneğin bir Almanya vatandaşı ile Makedonya vatandaşının Türkiye'de ikamet izni başvurusunda ödemesi gereken harçlar değişiklik gösterir. Her ülke vatandaşının ikamet için ödemesi gereken ücretler EAGVS danışmanları tarafından başvurudan önce kişilere iletilmektedir. 

Türkiye Çalışma İzni

Türkiye'de çalışmak isteyen bir yabancının Türkiye'ye gelmeden önce Türk dış temsilciliklerinden çalışma izni başvurusu yapması gerekir. Çalışma izni olmadan çalışan yabancıya yasal yaptırımlar uygulanır. İzin başvurusunda kişinin iş verenine ait belgeler istenir. Türkiye'de yaşarken çalışma izni başvurusu yapmak da mümkündür. İkamet amaçlı Türkiye vize işlemleri sırasında yabancının burada bulunduğu süre en az 6 ay olmalıdır. Turistik amaçlı ikametler bu sürelerin hesaplanmasında kullanılmaz. Geçerli ikamet izni olan yabancı Aile ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na müracaat ederek çalışma izni alabilirler.

6458 sayılı Yabancılar ve Koruma Kanunu gereğince çalışma iznine sahip bir yabancının ayrıca ikamet izni almasına gerek yoktur. Çalışma izni, ikamet yerine geçmektedir. Çalışma izni alan yabancılar Türkiye'ye giriş yaptıkları tarihten itibaren 20 iş günü içinde İl Göç idarelerine kayıt yaptırmak zorundadır.

Türkiye'de mülteci veya ikincil koruma statüsünde ikamet eden yabancılar da Türkiye çalışma izni başvurusu yapabilir. Geçici koruma altında bulunan yabancılar Türkiye'de yaşamaya başladıktan 6 ay sonra çalışma izni başvurusu yapabilirler. Mülteci veya ikincil koruma statüsünde olan yabancıların çalışma izni kimlik belgelerine işlenir.

Türkiye'de öğrenim görmek amacıyla bulunan yabancı uyruklu öğrencilere de çalışma izni düzenlenebilir. Yüksek lisans, doktora, TUS ve DUS öğrencileri eğitimleri boyunca çalışma hakkı elde ederken ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitimlerinden 1 yıl sonra çalışma hakkı elde etmesi mümkündür. Tüm bu işlemlerde başvuru esastır. Başvuru yapmadan doğrudan mevcut ikametle çalışmak yasal değildir. Türkiye çalışma izni bulunan öğrenciler çalışma izninin geçerli olduğu süre boyunca öğrenci ikamet izninden muaf tutulurlar. Ancak çalışma izin süresi dolduktan sonra uzatma yapılmamışsa yabancı, öğrenci ikamet izni almalıdır.

Çalışma izin süresi dolmadan önceki 60 gün içinde yabancı, yeninden ikamet izni başvurusu yapmalıdır. İkamet izni başvurusunda kişi Türkiye'de kalış sebebine ilişkin belgeleri sunmakla yükümlüdür. Kişi çalışma izin süresinin bitimini takip eden 10 günde Türkiye'de yasal olarak kalabilir ve bu süre içinde kalış amacına uygun bir ikamet başvurusu yapabilir. Yabancının hem çalışma hem de ikamet izni varsa çalışma izninin iptali durumunda mevcut ikamet izni süresi boyunca yabancı, Türkiye'de kalabilir. 

Çalışma İzni Harç Ücretleri

Harçlar Kanunu gereğince yabancılara düzenlenecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetleri harca tabidir. Yurt içinden yapılan çalışma izni Türkiye vize işlemleri sırasında değerli kağıt bedeli ve harç bedeli ayrı ayrı yatırılmalıdır. Bakanlığın belirttiği banka hesap bilgilerine yatırılan ücretler Bakanlık tarafından görüntülenebildiği için ayrıca makbuz sunulması istisnai durumlar haricinde istenmeyebilir. Yurt dışından yapılan çalışma izni başvurularında ise harç ve değerli kağıt bedeli Türk Konsolosluğu'na ödenir. Konsolosluktan Bakanlığa "ödendi" bilgisi geldikten sonra çalışma izni düzenlenir. 

İzin Türü 2022 Yılı Ücretler
Süreli Çalışma İzin Belgesi (1 yıla kadar) 1.017,80 TL
Süresiz Çalışma İzni Belgesi 10.181,70 TL
Bağımsız Çalışma İzin Belgesi 10.181,70 TL
Geçici Koruma Çalışma İzin Belgesi 378,70 TL
Çalışma İzni Değerli Kağıt Bedeli 125,00 TL

 

Bir yıldan fazla süreli çalışma izni talebinde her yıl için 1.017,80 TL harç bedeli alınır. Yurt içinde bankalara yapılan harç ve değerli kağıt bedeli ödemelerinde yabancının kimlik numarası da mutlaka belirtilir aksi takdirde bankalar ödeme almamaktadır. Yurt içinden yapılan başvurularda ödeme yapılması gerektiği Bakanlık tarafından yabancıya bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde ödeme yapılmaması halinde Türkiye çalışma izni başvurusu işlemden kaldırılır. Kaybolduğu için yeniden çalışma izin belgesinin çıkarılması halinde harç ücretinin yarısı değerli kağıt belgesinin ise tamamı ödenir.

Çalışma İzni Türleri

Türkiye'de çalışmak isteyen yabancıların başvuru yapabileceği çalışma türleri sürelerine göre farklı kategorilere ayrılır. Buna göre temel çalışma izni kategorileri aşağıdaki gibidir.

 • Süreli çalışma izni: İlk kez çalışma vizesi başvurusu yapanların başvurması gereken vize türüdür. 1 yıl veya daha fazla süreli olarak başvuruda izin talep edilebilir. Yurt dışındaki Türk temsilciliklerinden veya Türkiye'deki makamlardan başvuru yapılabilir
 • Süresiz Türkiye çalışma izni: En az 8 yıldır Türkiye'de yasal olarak ikamet eden veya 6 yıldır kesintisiz çalışma izni alan yabancılar başvurabilir.
 • Şirket çalışma izni: İş veren ile başlatılan bir süreçtir.
 • Bakıcı veya hizmetli çalışma izni: Yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de çalışmak istemesi halinde başvuru yapması gereken izin türüdür.
 • Bağımsız çalışma izni: Türkiye'de en az 5 yıldır ikamet eden kişilerin başvuru yapabileceği bir izin türüdür. Süre hesaplanırken öğrenci ikamet izni ile kalınan süre hesaplanmaz. Kişinin çalışma izni ile ne iş yapacağı da değerlendirmeye alınır. 

Türkiye çalışma izni

Türkiye Vatandaşlık Başvurusu

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı doğumla birlikte ya da sonradan kazanılabilmektedir. Yabancı uyruklu kişilerin Türk vatandaşlığına başvuru yapabilmesi için .eşitli nedenlerin elde edilmesi gerekir. Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığını elde edebilmek için aşağıdaki genel şartları haiz olmak gerekir. Yetkili makam gerek görmesi halinde ek durumların belgelenmesini de isteyebilir;

 • Kendi ülkesindeki ve Türk Medeni Kanunu'na göre ergin ve mümeyyiz olması
 • Başvuru tarihinde geri dönük kesintisiz 5 yıl Türkiye'de ikamet etmiş olması (hesaplamalar Türkiye vize işlemleri bölümünde anlatılmıştır)
 • Türkiye ile olan ilişkisini kanıtlamak (iş, aile, eğitim vb.)
 • Kamu sağlığını tehlikeye atacak bir hastalığa sahip olmamak
 • Toplum içinde genel huzur ve düzeni bozmayacağı yönünde inanç oluşturması
 • Toplumsal yaşama uyum sağlayabilecek düzeyde Türkçe diline hakim olması
 • Milli güvenlik ve kamu düzeni açısından bir tehlike oluşturmaması
 • Türkiye'de kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin geçimini sağlayabilecek gelir elde ediyor olması gerekir.

Sonradan edinilen Türk vatandaşlığının kazanılması için;

 • Türkiye'de taşınmaz mal edinmek
 • İş kurmak
 • Yatırım yapmak
 • Yurt dışındaki ticaretini veya işini Türkiye'ye nakletmek
 • Türkiye çalışma izni ile Türkiye'de çalışmak ve bunu ispat etmek
 • Türk vatandaşı ile evlenmek
 • Daha önce Türk vatandaşlığı kazanmış ana, baba, kardeş veya çocuk sahibi olmak
 • Eğitimini Türkiye'de tamamlamak

Yukarıda bahsedilen nedenlere bağlı olarak Türk vatandaşlığı başvurusu yapmak kişiye kesin olarak vatandaşlık hakkı sağlamaz. Herhangi bir nedene dayalı olarak vatandaşlık başvurusu yapan haklı sebebinin incelenmesi ve kamu güvenliği açısından zararlı bulunmaması yetkili makamlardan tarafından incelenerek karara bağlanır.

Sonradan Edinilen Türk Vatandaşlığında Belgeler

Sonradan edinilen Türk vatandaşlığı başvurularında kişi yaşadığı yerin valiliğine başvuru yapmaktadır. Başvurular şahsen veya yasal olarak vekalet verilen bir kişi ile yapılabilir, posta yoluyla başvuru kabul edilmez. Başvurularda yabancının kimlik numarası esas alınır ve başvuru süresince yabancı, altı aylığına Türkiye dışında bulunabilir. Bu süre hesaplanan ikamet süresinden düşmez ve Türkiye'de geçirilmiş günler olarak kabul edilir. Yabancının Türkiye oturum izni olmadan 6 aydan fazla süre ile Türkiye'de yaşamış yabancının ikamet süresi kesilir, ve bu tarihten önceki ikametler hesaplanmaz.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında kabul edilmeyen ikamet nedeni ile Türkiye'de bulunan ve daha sonra geçerli bir ikamet izni alan yabancının, başvurusunda önceki ikamet süreleri de hesaplanır. Başvuru sırasında resmi makamlara sunulan ve yabancı makamlardan alınmış belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olarak sunulması gerekir.

Sığınmacı, mülteci, öğrenim, öğrenim gören çocuğa refakat, tedavi gören hasta yakınına refakat, yabancı misyon personellerinin Türkiye'de kaldığı süre boyunca sahip olduğu Türkiye oturum izni, sonradan edinilen Türk vatandaşlığı başvurusunda geçerli ikamet izni olarak hesaplanmaz.

İstenilen Belgeler

 • Başvuru formu
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Yabancının pasaportu veya ilgili belgesi
 • Kişinin doğum kayıt belgesi, nüfus kayıt örneği
 • Evli ise ailesine ait nüfus kayıt örneği
 • Medeni hal belgesi, evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise mahkeme ilamı, dul ise eşe ait ölüm belgesi
 • Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş usul ve esaslarda düzenlenmiş ve kamu sağlığını tehlikeye atacak bir hastalığı yoktur sağlık raporu
 • Türkiye'de kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin geçimini sağlayabileceğini gösteren gelir kanıtları (Türkiye vize işlemleri sırasında da sunulur)
 • Başvuru tarihinden önceki 5 yıl boyunca Türkiye'de kesintisiz beş (5 ) yıl ikamet ettiğini kanıtlaması için emniyet müdürlüğünden yurda giriş çıkış belgesi
 • Başvuru tarihinden itibaren ileriye yönelik başvuru işleminin sonuçlanmasına kadar geçecek sürede yeterli ikamet izni
 • Hizmet bedelinin Maliye veznelerine ödendiğine dair makbuz

Yukarıdaki belgeler Türk vatandaşlığının sonradan kazanılması için yapılan başvurularda istenen standart belgelerdir. Resmi makamlar gerekli görmesi halinde ek belgeler de isteyebilir.

Yatırım Yolu İle Türk Vatandaşlığı

Türkiye'ye yatırım yaparak Türk vatandaşlığı başvurusu yapan yabancı kişiler aşağıdaki şartları yerine getirmesi gerekir. Yatırımın kapsamı, gayrimenkul alımı, istihdam yaratacak bir iş, devlet borçlanma araçları olabilir. Aşağıdaki şartları yerine getiren yabancı kişiler Türk vatandaşlığı başvurusu yapmaya hak kazanır;

 • En az 500.000 Amerikan Doları, bu miktar karşılığı döviz veya Türk Lirası miktarınca yatırım yaptığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tespit edilenler
 • En az 250.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirası değerinde taşınmaz mal alımı yapanlar. Taşınmaz malın tapuda 3 yıl satılamaz şerhi ile alınması gerekir.
 • En az 50 kişilik istihdam oluşturmuş bir iş yatırımı olduğu Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Aile Bakanlığı tarafından tespit edilenler
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirası mevduatı Türk bankalarına yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından tespit edilenler. Mevduatın 3 yıl boyunca Türk bankalarında tutulması şartı aranır.
 • En az 500.000 Amerikan Doları veya karşılığı döviz veya Türk Lirası tutarında devlet borçlanma araçları satın aldığı Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler. Mevduatı en az 3 yıl tutma şartı aranır.

Evlilik Yolu İle Türk Vatandaşlığı Edinilmesi

Bir Türk vatandaşı ile evli yabancı uyruklu kişi gerekli şartları yerine getirdikten sonra Türk vatandaşlığı başvurusu yapmaya hak kazanabilir. Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında evlilik yolu ile vatandaşlık başvurusu yapabilme hakkı açıkça düzenlenmiştir. Türkiye vize işlemleri başvurularından oldukça farklı bir süreç olduğu unutulmamalıdır. Buna göre aşağıdaki belgelerle birlikte yabancının evlilikten kaynaklı Türk vatandaşlığına başvuru yapması mümkündür;

 • Vatandaşlık isteğini belirten dilekçe
 • Türk vatandaşı eşe ait nüfus kayıt örneği. Müracaat makamlarınca sistem üzerinden alınır
 • Başvuran kişinin vatandaşı olduğu ülkeye ait kimlik belgesi
 • Başvuran kişiye ait doğum kayıt belgesi ve nüfus kayıt belgesi
 • Başvuran kişi Türkiye'de yaşıyor ise son yaşadığı yere dair ikamet tezkeresi
 • Hizmet bedelinin Maliye veznesine yatırıldığına dair makbuz

Yukarıda belirtilen evraklar evlilik yoluyla Türk vatandaşlığı başvurusunda talep edilen genel evraklardır. Yetkili makamlar gerekli gördüğü hallerde ek evrak talep etme hakkına sahiptir.

Başvurunun ardından evrakları eksiksiz olduğuna kanaat getirilen yabancı için emniyet müdürlüğünden soruşturma talep edilir. Değerlendirmede öncelikli olarak incelemeye tabi tutulan husus evlilik birliğinin gerçekliğidir. Vatandaşlık almak için kağıt üzerinde bir evlilik olup olmadığı doğrudan kararı etkiler. Emniyet müdürlüğünün yaptığı soruşturmada yabancının evlilik birliği içinde yaşayıp yaşamadığı, fuhuş ve benzeri amaçlarla evlilik birliğinin temel amacına aykırı eylemlerin olup olmadığı kontrol edilir. Emniyet müdürlüğünün soruşturması tamamlandıktan sonra dosya il müdürlüğüne komisyona gönderilir ve burada komisyon eşlerle mülakat yapar. Mülakat sonucunda dosya Bakanlığa gönderilir ve Bakanlık onayı ile Türk vatandaşlığı kazanma başvurusu kabul veya reddedilir.

Evlilik yolu ile Türk vatandaşlığının kazanılması başvurusu yurt dışındaki Türk Konsoloslukları üzerinden de yapılabilir. İlk başvuru makamı bu durumda Konsolosluk olur ve dosyanın genel değerlendirme süreci hemen hemen aynıdır.

Evlat Edinilme Yolu İle Türk Vatandaşlığı

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen ve başvuru yaptığı tarihte ergin olmayan kişi Türk vatandaşlığına başvuru yapmaya hakkı vardır. Evlat edinilen ile evlat edinen arasında vatandaşlık kazanıldıktan sonra ilişkinin sona ermesi halinde ise evlat edinilen kişi vatandaşlığını kaybetmez aynen hakları devam eder. Başvuruda sunulması gereken evraklar ise aşağıdaki gibidir;

 • Evlat edinenin isteğini belirten form ve dilekçe
 • Doğum belgesi
 • Doğum tutanağı (Doğum belgesine dayanarak düzenlenir)
 • Kişinin hali hazırda hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren belge. Çocuk vatansız ise buna dair belge
 • Evlat edinen kişiye ait nüfus kayıt örneği. Müracaat makamları tarafından sistemden alınmaktadır.
 • Hizmet bedelinin Maliye veznelerine yatırıldığına dair makbuz

Türk Vatandaşlığına Başvuru Ücretleri

Sonradan edinilen Türk vatandaşlığına başvuru ücretleri, kişinin hangi sebeple ve neye dayanarak başvuru yaptığına göre değişiklik göstermektedir. Başvuru yapılmadan önce EAGVS danışmanları ile irtibata geçerek tüm başvuru sürecinizle ilgili maliyet bilgisi talep edebilirsiniz.

EAGVS profesyonel danışmanlık hizmetleri 20 yıllık tecrübesi ve güvenilir hizmet anlayışı ile sizlere zorlu başvuru süreçlerinizde yardımcı olur. Şeffaf hizmet politikası sayesinde tüm başvuru aşamalarında sizlere bilgilendirme yapılır. Hem Türkiye vize işlemleri, hem oturum işlemleri hem de vatandaşlık işlemleri oldukça yoğun bürokratik süreçlerdir. Ancak bu süreçler profesyonel danışmanlık hizmetleri sayesinde çok daha net, anlaşılır bir süreç olarak yaşanabilir. Üstelik eksik veya hatalı bir başvuru yapılması başvuru süreçlerinin iptaline, sonucun gecikmesine ve hem zamandan hem paradan zarar edilmesine yol açar. Bu nedenle başvurularda profesyonel danışmanlık hizmeti almak zamandan ve paradan tasarruf sağlar.

EAGVS profesyonel danışmanlık hizmeti kapsamında Türkiye vize işlemi, oturum vize başvurusu, oturum izninin uzatılması, yenilenmesi, ret almış dosyanın yeniden işleme sunulması, evlilik tescili, Türkiye aile birleşimi başvurusu gibi hizmetlerden faydalanılabilir. EAGVS'nin profesyonel danışmanları kişinin ihtiyacı olan doğru vize türünde doğru evrak listesinin hazırlanmasını sağlar. Hazırlanan evrak listelerine ek olarak başvuru formlarının doldurulması, gerekli dilekçelerin yazılması, seyahat sağlık sigortasının yapılması gibi hizmetlerden de faydalanılabilir. Bürokratik süreçlerde profesyonel hizmet sayesinde siz işlerinize odaklanabilir, sevdiklerinize vakit ayırabilirsiniz. Dosyanın hazırlanması, resmi makamlardan randevu işlemleri için 02127069614 numaralı telefon EAGVS. 

Türkiye oturum vize ve çalışma izni

Türkiye ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Hepsini Görüntüle Soru Sor

Türkiye Çalışma İzin Reddi
S. Zohre 23/03/21, 10:50 Cevabı Görüntüle
Merhabalar ismim Seavda ve aslen İran kökenliyim. Totalde 5 yıllık süredir çalışma izni alarak Türkiye’de yaşamaktayım. Dünya üzerinden her yeri kasıp kavuran bu pandemi sürecinde geçerli şirket çalışma iznim son bulacağından ötürü uzatma başvurusunda bulunduk. Daha doğrusu şirketim benim adıma başvuruda bulundu. Fakat ne yazık ki bu süreçte başvurum olumsuz olarak değerlendirilerek Türkiye çalışma izin reddi ile sonuçlandı. Bu süreçte takdir edersiniz ki kapılar da kapalı olduğundan dolayı ülkeme de dönemeyeceğim için kısa dönem ikamet izni başvurusu yaparak sonucu beklemeye başladım. Ancak başvurum için maalesef olumlu ne de olumsuz olarak net bir cevap alamadım. Bu süre zarfında pandemi devam ettiği ve ayrılma olanağım olmadığından Türkiye de kalmaya devam ettim. Başvurumun da sonucunu hakkında da bilgi alamadığım ve henüz tam olarak durumumu netleştiremediğim için bu bekleme süresi de benim için oldukça uzamış oldu.

Daha sonrasında ise net bir sonuç alamamam dolayısıyla oldukça tedirgin oldum ve bu kez çalışma olarak değil de yeni bir kısa dönem ikamet izni başvurusunda bulunmak durumunda kaldım. Bu geçen süre zarfında başvurumun giriş çıkış yapmadan yapılmış olmasından ötürü endişe duymama rağmen o süreçte başka şansımda yoktu. Bu sebepten dolayı yaptığım yeni başvurumun neticelenmesini bekledim. Bu bekleyişin sonunda ise yaptığım Türkiye kısa dönem ikamet izni başvurusunun menfi olarak neticelendiğini öğrendim. Geldiğim bu etapta artık yeni bir başvuru talebi söz konusu değildi ve bununla birlikte bir de ülkeden çıkış yapmam gerektiğini öğrendim. Çalışmakta olduğum işim nedeni ile bunu gerçekleştirmem pek de olası görünmüyor. Sizin bu sürede bana ne gibi tavsiyeniz olur ve ilerleme adımları nasıl olmalıdır? Beni ayrıntılı olarak bilgilendire bilirseniz şirketim ile de görüşme yapıp doğru adımlarla ilerlemek istemekteyim. Sizin bu konuda beni doğru olarak yönlendirerek, sürenin en başından itibaren tavsiyeleriniz doğrultusunda ilerlemek istemekteyim Başvuru işlemleri için bana belli bir rota belirlerseniz bu süreçte sizlerle emin adımlarla doğru yolda ilerlemek istemekteyim. Alakanız için şimdiden çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.
Türkiye Bakıcı Ve Ev Hizmetleri Çalışma İzni
S. Deliyan 17/03/21, 09:39 Cevabı Görüntüle
Merhabalar; ben Türk vatandaşı Serinyan. Şu anda 32 haftalık hamileyim. Doğum sürecim yaklaştıkça konular üzerine düşme seviyem arttı. Şu anda eşim ve benim için en önemli süreç bebeğimiz için bakıcı arayışı. Süreç olarak hem zaman az kaldığı hem de malum durumumdan ötürü süreç benim için çok hassas ve önemli. Bu süreçleri doğumdan önce en kısa sürede bu konuyu çözüme kavuşturmak istiyorum. Eşim işleri dolayısı ile sıklıkla iş seyahatinde olduğundan dolayı bu süreçleri ivedilikle sonuçlandırmak istemekteyim. Bu sebeple sizin gibi profesyonel bir firmadan yardım alıp içim rahat bir şekilde süreci tamamlamak istiyorum. Aslında yabancı bakıcı konusunda oldukça kararsız bir süreç geçirdim ve yabancı bir bakıcı edinmek fikri beni tedirgin etti. Daha sonrasında ise yaptığım araştırmalar sonucunda tedirğinliğimi atıp bakıcı görüşmelerine başladım Özbekistan uyruklu bir bakıcı ile netleştim. Bu kararımın akabinde Türkiye bakıcı ve ev hizmetleri çalışma izni konusunu araştırmaya başladım.

Aslında benim amacım bakıcının bir an önce Türkiye’ye gelmesi ve adaptasyon süreci ile birlikte doğum öncesi bana yardımcı olması. Fakat işin kanuni ve prosedür sürelerine hakim olmadığım için Bu konularda benim yönlendirmeye çok ihtiyacım var. Kendisi ile yapacağım iş akidi öncesi bu bilgilere hakim olmak istemekteyim Taktir edersiniz ki kendisi ile de anlaşma sağlamak ve zaman kaybetmeden hareket etmek istiyorum. Bu nedenle de öncelikle başvuru adımları zaman, süreçleri ve gereksinimler hakkında beni bilgilendirebilirseniz çok mutlu olurum. Yönlendirmelerinizle net bir karara varıp sözleşme ve işlemlerini başlatmak istiyorum. Sizce de uygunsa eşimle birlikte sizi ofisinizde ziyaret edip tanışmak isteriz. İlginiz için şimdiden çok teşekkür ederim.
Türkiye’den bakıcı ve hizmetli çalışma izni
M. Atrio 11/03/21, 16:01 Cevabı Görüntüle
Merhabalar, ben Kırgızistan uyruklu Melikyan. Türkiye’ye gelip burada çalışarak gelir elde etmek istiyorum. Kendim 38 yaşındayım ve ülkemde Çocuk Gelişimi üzerine eğitim aldım ve yıllarca bu konuda öğretmenlik yaptım. Türkiye’ye 1 yıl önce geldim ve yaşam şartları çok güzel olduğu için burada kalmak istedim. Aslında öncelikle denklik başvurusu yaptım fakat maalesef ki aldığım eğitim burada öğretmenlik yapabilmem için yeterli olmadı. Şu anki durumda da ülkemde okuyan bir kızım var. Kendisi ananesi ile yaşıyor. Eşimle kızım henüz 3 yaşında iken ayrıldık. Yaptığım iş deneyimlerim bağlamında burada da bakıcı çalışma izni başvurusu yapıp Türkiye’den bakıcı ve hizmetli çalışma izni ödemelerimi yaparak iznimi almak istiyorum. Ben kızımın eğitimini burada almasını istiyorum. Çünkü Türkiye’deki eğitim koşulları ve verilen bilgi içeriği gerçekten çok başarılı. Bu nedenle öncelikle kendim burada bir iş bulup yerleşerek sonrasında da kızımı buraya getirmek istiyorum.
Bu süreç içerisinde yaptığım iş görüşmelerinde bir aile ile anlaşma sağladım. Bu süreçte ilk kez ülkenizde çalışma izni başvurusu yapacağım için süreçlere hakim değilim. Çalışma izin başvurusu işlemleri için ben tüm süreci kendim yürütmem mümkün mü? Kontrat imzalamadan önce bu konular hakkında bilgi edinmek istedim. İşverenim benim yerime başvuru yapar ise süreçler nasıl ilerleyecek? Dediğim gibi ilk başvurum olduğu için bu konular beni biraz endişelendiriyor. Çalışma izin başvurusu hakkında kendim de başvuru yapsam işverenim de yapsa ben bu başvuru adımlarında sizinle ilerlemek istiyorum. İnternet üzerinden araştırma yaparken sizi buldum ve yorumlarda da, geri dönüşlerde sizin bu konuda işinizde uzman olduğunuzu anladım. Bu piyasalarda konu çalışma izni olduğunda yapılan dolandırıcılıkları dinlediğim için bu süreçler beni oldukça tedirgin ediyor. Konu özelinde benim bütün pasaport ve kişisel bilgilerimin bu kişilerle paylaşılacağı düşünülünce gerçekten bu benim için bir yabancı olarak oldukça ürkütücü. Beni süreçler ve başvuru içerikleri hakkında yönlendirebilirsiniz sizinle bu süreçte ilerlemek istiyorum. Konu hakkında detaylı bilgilendirme yapabilirseniz çok mutlu olurum.
Türkiye’de Bakıcı Ve Hizmetli Çalışma İzni
S. Çantık 03/03/21, 11:50 Cevabı Görüntüle
İyi günler dilerim, ben Serdar İstanbul’da ikamet ediyorum. Evliyim ve şu anda eşim oğlumuza hamile. Doğuma yaklaşık 3 ayımız var. Ben pilotum ve bu nedenle çok sık seyahat etmek zorunda kalıyorum. Bu süreçlerde eşimin rahat etmesini istediğim için hali hazırda hamilelik devam ederken eşimin rahat etmesi ve bu süreci en güzel şekilde atlatabilmesi için bakıcı arayışına başladım. Gerek online olarak gerekse fiili olarak görüşmelerimi sürdürüyorum. Bu süreçler oldukça meşakkatli olduğu için konuda uzman birilerinden yardım almam gerektiğini anladım. Kendi istek ve beklentilerim doğrultusunda süreci 2 adaya kadar indirgedim. Buradan sonra ise yasal prosedürlerle Türkiye’de bakıcı ve hizmetli çalışma izni süreçleri başlayacağı için sizinle devam etmek istedim.

İlk aday Endonezya uyruklu ve Türkiye’de daha önce bir yakınımızın yanında bakıcı izni alarak çalışıyordu. Çocukları şu anda artık okul çağına geldiği için yakın bir süreçte yollarını ayırmak istemekteler. Bu kişi yakınımızın yanında çalışma izni ile kalıyor. Çalışma izni varken direk bizle başlayabilir mi? Bizim üzerimizden sigortasını devam ettirmemiz mümkün mü? Eğer bu şekilde mümkünse süreç bizim için kolay hale gelecek ve bakıcımız doğumdan önce eşimin yanında olabilecek. Tanıdık ve bildik biri olması bu aşamada bizim içimizi çok rahatlatıyor. Tek problemimiz Türkçe konusunda çok başarılı olmaması ve bu nedenle çocuğumuzun gelişimini nasıl etkileyeceğinden emin değiliz ama bunu sanırım bir sonraki etapta düşünebiliriz.

İkinci adayımız, ülkesinde çocuk eğitimi ve bakımı alanında eğitim almış Endonezya’da yaşayan bu konuda sertifikalara sahip bir bakıcı iletişimimiz online olarak gerçekleşti. Birçok kez Skype üzerinden yaptığımız görüşmeler ve sonrasında referans araştırmalarında gerçekten başarılı bir aday olarak gördük. Bu kişi ile çalışmayı istersek Türkiye’ye geldikten sonrasında mı Türkiye’de bakıcı ve çalışma izni başvurusu yapmamız mı gerekiyor? Eğer durum bu şekilde ise başvuru işlemleri için aksiyon almak istiyoruz. Bu süreçler konusunda deneyimsiz olduğumuz için sizin danışmanlığınızla süreci yürütmek istiyoruz. Bu süreç bizim için çok mühim en doğru şekilde ilerlemek ve hata yapmadan doğru yolu bulmak bizim için çok önemli. Eşimin bu süreçte rahat etmesini istediğimden hata yapma lüksüm yok. Bu nedenle de bakıcı izni için sizin gibi profesyonellerle çalışmayı istiyorum. Konu ve süreçler hakkında beni bu içerikler hakkında bilgilendirebilirseniz bir an evvel süreçlere başlamak istiyorum. Şimdiden ilginiz ve alakanız için çok teşekkür ederim.
Türkiye Öğrenci İkamet İzni
J. Zant 11/02/21, 11:18 Cevabı Görüntüle
Merhabalar efendim; ben Jonathan. İstanbul’da yaşıyorum ve İrlanda uyrukluyum. Üniversite eğitimimi ülkemde filoloji üzerine yaptım. Uzmanlık olarak seçtiğim alan ise sondan eklemeli diller. Bu nedenle yaptığım araştırmalar sonucunda ülkemde iken burada Marmara üniversitesinde profesörüm ile yazışmaya başladım. Benim uzmanlık almaya çalıştığım alanda kendisinin çok da hatırı sayılır ve geçerli yayınları var. Bu nedenle ben de Türkiye’ye gelerek Türkiye öğrenci ikamet izni alarak kendisiyle yüz yüze görüşme sağlamak istedim. Yüksek lisans programları için araştırmalarımı da burada iken yapmaya karar verdim. Hem bire bir görüşmek daha verimli olduğu hem de süreçleri daha yakından takip edebilmek için Türkiye’ye geldim. Toplamda 60 gündür burada kalmaktayım. Okulla görüşmelerimi sonlandırmak üzereyim ve eğer yetişebilirsem gelecek Eylül’de yüksek lisans programına başlamayı düşünüyorum.
Okulda hoca ile anlaşma sağlar isem üniversite kayıt sürecinde neler yapmam gerekecek? Eğer süreçler istediğim gibi ilerler ise sanırım bir de Yabancı Öğrenci Sınavına girmem gerekecek. Siz bu konularda da bize yol gösteriyor musunuz? İkinci bir takıldığım kısım ise benim 30 gün sonra burada kalış hakkım dolmuş olacak. Bu süreçte ben burada nasıl kalacağım? Türkiye öğrenci ikamet izni alabilmem için öncelikle okul kaydımın olması gerekiyormuş fakat okul kaydımı ancak eylülde yaptırabilirim. Bu süreçte ben nasıl ikamet izni başvurusu sahibi olabilirim? Sizler bu konuda bana yol gösterebilir misiniz? Bu başvuru adımlarında ücretleri ödeyerek bana eşlik etmeniz mümkün müdür? İlginiz için şimdiden teşekkürler.
Türkiye’de Bağımsız Çalışma İzni
C. Koren 03/02/21, 12:13 Cevabı Görüntüle
Merhabalar, Türkiye’de bağımsız çalışma izni hakkında bilgi almadan önce kendi durumumu anlatmak istiyorum. Ben İran vatandaşı Ceziryan Koren. Yazarım ve 3 yıldır Türkiye’de yaşıyorum. Bu süre zarfında İstanbul’un etkileriyle romanlarımı yazdırmayı sürdürdüm. Buranın tarihi dokusu, yaşanmışlığı ve insanı içine çeken bu hali birçok romanıma konu oldu. Bu süre zarfında eşim Levent’le tanıştık ve kısa sürede de evlendik. O da ben gibi kitaplara aşık bir adam. Türkiye’ye ilk geldiğimde Beyoğlu’nda şirin bir evde turistik ikamet izni başvurusu ile yaklaşık 7 ay yaşamıştım. Sonrasında ise eşimle evlendik ve onun üzerinden aile ikamet izni sahibi oldum. Şu anda da hala bu izinle devam etmekteyim. Yazdığım romanlarım başka ülkeler üzerinde satıldığı için burada vergi levhası sunmam gerekmemişti.
Şu anda romanlarımın Türkiye’de yayınlanması için bir yayın evi ile anlaşma sağladım. Şu andan sonra Türkiye’de gelir elde edeceğim için çalışma izni ihtiyacım oldu. Burada düzenli sigorta, gelir ve vergi beyanında bulunmam gerekiyor. İnternette yaptığım araştırmalar sonunda sizin sitenize rastladım. Ciddi anlamda çok kaliteli bilgi içeriğine sahip çok teşekkürler. Birçok bilgiyi edindim fakat konulara uzak olduğum için aklımda birçok soru oluştu. Bu konularda sizden danışmanlık alarak ilerlemek istiyorum. Okuduğum Türkiye’de bağımsız çalışma izni yazılarında içerik olarak kendime uygun olduğunu düşündüm. Kaçak bir iş yapmaktan korktuğum için süreçler ilerlemeden bu çalışma izni işlemlerimi tamamlamak istiyorum. Bu konular hakkında beni ayrıntılı olarak aydınlatabilirseniz bu süreçlerde sizinle çalışmak isterim. Ofisinizi de Nişantaşı olarak gördüm bana çok yakın olduğu için süreçleri de netleştirirsek yüz yüze de görüşmek isterim. İlginiz için çok teşekkürler
Türkiye Bağımsız Çalışma İzni
J. Woody 02/02/21, 14:11 Cevabı Görüntüle
Merhabalar ben İngiliz vatandaşı John. Yaklaşık 7 yıl önce Türkiye’ye yaptığım biz ziyarette eşim Zeynep ile tanıştım ve o zamandan beri burada yaşamaktayım. 4 yaşında bir kızımız var Zeynep Türkiye’de bu kültürde yetişmesini istiyor. Bu nedenle şu an için uzunca bir süre Türkiye’de yaşayıp İngiltere’ye dönmeyeceğiz. Bu nedenle buradaki çalışma şartlarımı güncellemek istiyorum. Önceleri burada kalmayıp İngiltere’ye döneceğimizi düşündüğüm için vatandaşlık ve uzun vadeli Türkiye bağımsız çalışma izni işlemleriyle ilgilenmemiştim. Şu anda kalıcı olarak buraya yerleşmeye karar verdiğimizden dolayı ayrıntılı olarak süreçleri incelemeye başladım. Ben bir üniversitede akademisyen olarak çalışmaktayım.
İlk 2 yıl İngiltere’de görev yaptığım üniversite için akademik eğitimime uzaktan devam ettim; o nedenle Türkiye’de çalışma izni almadım. Sonra oradaki sürecimi tamamlayıp profesör oldum. Şu an çalıştığım üniversitede profesör olarak görev yapmaktayım. Hali hazırda dünyaca kabul gören birçok yayınım bulunmakta. Çalışma izni başvurusu süreçleri hakkında daha detaylı bilgi almak istiyorum. İnternette yaptığım araştırmalarda bağımsız çalışma izni olarak bir kategoriye rastladım fakat benim için uygunluğundan emin değilim. İçeriği hakkında beni daha detaylı bilgilendirebilirseniz çok sevinirim. Bir de vatandaşlık işlemleri için bu durumlar süreçleri nasıl etkiler? Bu süreçler olduğu kafamı karıştırdığı için sitenizin içeriğine güvenerek buradan sonraki süreçte sizinle ilerlemek istiyorum.
Türkiye’de Şirket Çalışma İzni Harç Ve Ücretleri
Z. Kelinova 01/02/21, 12:17 Cevabı Görüntüle
Merhabalar, ben Türkiye’de şirket çalışma izni harç ve ücretleri için başvuru süreçlerine başlamadan önce şirketim için bir portföy ve teklif seri oluşturmak istiyorum. Ben küçük ölçekli bir fabrikada satın alma uzmanı olarak çalışmaktayım. Söz konusu hizmet de olsa alım söz konusu olduğunda konu hakkında araştırma süreçleri tarafımdan yürütülerek en son raporumda işlerden, alım gücümüzden ve hizmetlerin bonuslarından bahsederek konuları ücret kısımlarına bağlayıp doğru firmayı seçmemiz için teşvik edici olmaya çalışmaktayım. Daha önceli muhasebe uzmanı olan arkadaşımız süreçlere hakim olarak başvuruları kendi yürütüyor olsa da pandamı sürecinde onunla yolları ayırdığımız şu durumda bu konuda bir danışmanlık firmasından profesyonel destek almanın daha doğru olacağına kanaat getirdik.

Bu nedenle hem süreci öğrenmeye çalıştığım hem de fiyat araştırması yaptığım için internette sitenize rastladım. Benim gibi bu süreçlerden çok uzak biri içi bile oldukça bilgilendirici bir içeriğiniz var. Öncelikle içerikler için teşekkür ederim ve sonrasında eğer beni süreçler ve fiyatlar hakkında bilgilendirebilirseniz bu başvuru işlemlerinde sizinle çalışmak isterim. Bizim halen devam eden çalışma iznine sahip bir personelimiz var. Şu anda geçerli izninden geriye 10 gün süremiz kaldı. Kendisinin çalışma performansından da oldukça memnunuz. Kendisi şirketimizde makine mühendisi olarak görev yapmakta ve çalışma izni uzatma başvurusu yaparak birlikte devam etmek istiyoruz. Konulardan çok uzak olduğumu da göz önünde bulundurarak kolay raporlayacağım bir şekilde Türkiye’de şirket çalışma izni harç ve ücretleri ve çalışma izni uzatma konularında bana ayrıntılı bilgi verebilirseniz çok sevinirim. İlginiz ve anlayışınız için şimdiden teşekkürler.
Türkiye’de Şirket Çalışma İzni
H. Gerindo 01/02/21, 08:57 Cevabı Görüntüle
Merhabalar, Türkiye’de şirket çalışma izni için sorum olacaktı. Ben Özbekistan uyruklu bir İnşaat Mühendisiyim. Ülkemde çalışma koşulları ve eğitim düzeyi yeterli gelmediği için farklı bir arayış içerisine girdim. Bu noktada Türkiye hem köken olarak yakın hissettiğim hem de İnşaat alanında başarılı gördüğüm bir ülke olduğu için rotamı bu yöne çevirdim. Türkiye’de çalışma izni sürecine başlamadan önce kendimi anlatmak isterim.
Üniversiteden mezun olduktan sonra staj ve devamında 3 yıl kadar buradaki ünlü bir inşaat firmasında çalışma fırsatım oldu. Bu noktada kendimi geliştirmek adına yeterli bulmadığım ve farklı alanlarda uzmanlaşmak istediğim için artık Türkiye’de iş aramaya başladım. Bu iş arayışlarımın neticesinde de ülkenizde hatrı sayılır bir firma ile görüşme sağlayarak anlaşmaya vardım. Şu anda bana iş teklifi yaptılar ve sözleşmemi tarafıma yolladılar.
Ama takdir edersiniz ki başka ülkede yaşamak, çalışmak ve bütün gelirinizi buna bağlamak oldukça ciddi bir konu. İnternette yaptığım derin araştırmalar neticesinde ciddi anlamda kaliteli bilgi paylaşılmış olan web sitenize rastladım. Bu noktada imza sürecine geçip işi ciddiye bindirmeden önce sizin gibi profesyonel bir firmadan gerekirse ücretli danışmanlık alarak sorularımı cevaplamanızı istiyorum. İlk olarak bu imzayı attıktan sonraki Türkiye’de şirket çalışma izni süreçleri nasıl ilerliyor? Benim ve eğer anlaşma sağlar isem çalışacağım şirketin bu başvuruda rolü nedir?
Başvuru güvenliği ve beni koruyan yasal süreçler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum. Şu anda çalıştığım şirketten henüz istifamı vermedim. Sizden alacağım yanıtlar doğrultusunda istifa edip yeni şirket ile anlaşma sağlayacağım. Başvurumu yaparken neler sunmam gerekecek ve şirket ya da ben süreci nasıl yürüteceğiz? Aklıma takılan bir diğer soru ise nişanlım şu anda benimle birlikte Özbekistan’da yaşıyor. Türkiye’ye onu da partner vizesi ile getirebilir miyim? Bir de vatandaşlık süreçleri hakkında benim ve nişanlım hakkında bilgilendirme yaparsanız çok sevinirim. İlginiz için şimdiden saygılarımı ve teşekkürlerimi sunarım.
Türkiye’de çalışma izni başvuru formu
Z. Yarina 29/01/21, 17:17 Cevabı Görüntüle
Merhabalar efendim, ben kendim Türkmenistan’da bir üniversitede akademisyen olarak çalışmaktayım. Yaklaşık 1 aydır Türkiye’de bir özel üniversite ile görüşmelerim sürüyor. Şu anda doktora tez aşamamdayım ve bitirdiğimde çalışmak için Türkiye’yi tercih etmek istiyorum. Ülkenizde yer alan üniversiteler eğitim alanında oldukça başarılı olduğundan bu süreçte artık kendimi geliştirmek için yeni projelere katılmam gerektiğini düşündüm. Bu anlamda okulla da görüşmelerim olumlu ilerlediği için artık Türkiye’de çalışmak ve çalışma izni konularını araştırmaya başladım. Takdir edersiniz ki buradaki işimi bırakıp başka bir ülkeye taşınmam gerekeceği için süreci ayrıntılı olarak takip etmek ve araştırmak istiyorum. Mesleğim gereği makale okumak ve incelemekten hoşlandığım için bu süreçte internette yaptığım araştırmalarda sizin sitenize rastladım.
Ciddi anlamda çok aydınlatıcı ve bilgilendirici içerikler hazırlamışsınız. Bu nedenle bu süreçte sizlerle çalışarak ayrıntılı bilgilendirme yapmanızı istemekteyim. Eğer bu bahsi geçen üniversite ile aramızda iş sözleşmesi imzalar isek başvuru için süreçler nasıl ilerleyecek ve bu süreçte Türkiye’de çalışma izni başvuru formu sizin tarafınızdan doldurulursa da onaylanmama ihtimali var mı? Başvuru için işlemleri kendim birebir yürütmek istersem eğer siz bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? Bu içerikler ve fiyatlar hakkında beni bilgilendirebilirseniz çok sevinirim. Bu bilgiler ışığında kendime daha doğru bir planlama yapacağımı düşünüyorum. İlginiz için şimdiden teşekkürlerimi sunarım.
Cenaze İşlemleri
Sigorta İşlemleri
Göç İdareleri
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES