x
Bulgaristan

Vize İşlemleri

Bulgaristan

Bulgaristan Apostil İşlemi

Bulgaristan apostil işlemi, kendi ülkenizde geçerli olan belgelerin diğer ülkeler için de geçerli olmasını sağlayan prosedürdür. Kullanacağınız belgelerin geçerliliğinin tasdik edilerek seyahat edeceğiniz ülkede de resmi olarak kullanılmasını sağlar.

Apostil prosedürü sayesinden bir başka ülke için kullanılacak olan belgenin diplomasi ve konsolosluk birimi tarafından onaylanma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Bulgaristan apostil şartları sadece üye devletler arasında geçerlidir. Yani 6 Ekim 1961 tarihli Lahey Sözleşmesi taraflarınca uygulanır. Bulgaristan da sözleşmeye üye devletlerdendir. Dolayısıyla vize başvurusu, oturum izinleri, vatandaşlık alma gibi süreçlerde apostil onay işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak anlaşmaya taraf olmayan ülkeler için Valilik ve Dışişleri Bakanlığı tasdiki istenebilir.

bulgaristan apostil islemi

Türkiye ‘Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine’ 1984 yılında taraf olmuş, 1985 yılında ise uygulama yürürlüğe girmiştir.

DİKKAT!

Belge, tasdik şerhi konulan makamın resmi dilinde veya ikinci, üçüncü bir dille yazılabilir. Ancak belgenin başlığında Apostille (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) yazması zorunludur.

Kullanılacak olan belgelere apostil tasdik şerhi koyabilecek makamlar;

İdari belgelerde; İller için Valilikler, Vali yardımcıları (vali adına), Hukuk İşleri Müdürleri, Kaymakamlıklardır. Kasabalarda; ilçe milletvekili, Adli belgelere ise; Ağır Ceza Mahkemesi kuruluşu olan merkezlerdeki Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlıkları tasdik şerhi koymaya yetkilidir.

Tasdik şerhi koyulan belgeler seyahat edilecek ülkelerde yasal olarak kullanılabilir. Bulgaristan vize başvuruları, oturum izni ve vatandaşlık başvuruları için gerekli olan tercüme ve apostil tasdik şerhini yaptırmanız gerekir. İşlemleriniz için Euroasia GVS yi tercih etmeniz durumunda apostil gereken evrakları tarafımıza apostilletip göndermenizi rica ediyoruz. Detaylı bilgi için lütfen temsilcilerimizle iletişime geçiniz.

Bulgaristan Vizesi Apostil Belgesi Nedir?

Bulgaristan vize, oturum, çalışma, vatandaşlık işlemleri için konsolosluk birimine sunulan bazı belgelerin apostil belgesi olması gerekir. Bu işlem sayesinde Türkiye’de geçerliliği olan belgelerin Bulgaristan’da da geçerli olması sağlanıyor.

Örneğin uzun süreli Bulgaristan d vize başvurularında kullanılacak olan sabıka kaydının ilgili diğer ülkede de geçerliliğinin olabilmesi için Türkiye'de apostil yaptırılması gerekir.

Belgelerin apostilli belge olması için gidilecek ülkenin diline tercümesi yapılıp ilgili makamlar tarafından onaylandıktan sonra noter tarafından da onaylanması gerekir. En son aşamada ise noter onaylı belge için yetkili kurumlar tarafından (kaymakamlık, valilik vb.) apostil işlemi gerçekleştirilir.

Apostil belgesi nedir? Hangi durumlarda geçerli olur?

Apostil, kendi ülkemizde geçerliliği olan belgelerin gideceğimiz ülkede de yasal olarak geçerli olması için tasdik edilmesi demektir. Bu tasdik işlemi ile belgeniz uluslararası geçerlilik kazanır. Ancak bu geçerlilik sözleşmeye taraf olan devletleri bağlamaktadır.

Bulgaristan da La Haye sözleşmesine taraf olan ülkelerden biri olduğu için yapılan tasdik şerhleri orada da geçerli olmaktadır. Sözleşmeye taraf olmayan ülkeler için noter ve valilik onayından sonra T.C Dışişleri Bakanlığından tasdiklenmesi gerekir

Belgenin geçerli olabilmesi için sırayla aşağıdaki bilgilerden oluşmalıdır;

En üstte mutlaka Apostille ( Convention de La Hay edu 5 Octobre 1961) başlığının bulunması gerekir!

  1. İlgili belgenin düzenlendiği ülkenin ismi,
  2. Kim tarafından imzalandığı,
  3. İmzalayan kişinin sıfatı,
  4. Hangi merkez tarafından mühürlendiği/damgalandığı,
  5. Tasdik edildiği makamın adı,
  6. Tasdik edildiği tarih,
  7. Tasdik eden kişinin sıfatı ve ismi,
  8. Apostil numarası,
  9. Apostil düzenleyen makamın mührü
  10. Apostilli belgeyi düzenleyen yetkilinin imzasıyla birlikte toplam 10 bölümden oluşmaktadır.

Hangi Belgelerin Apostil Tasdiki Yapılmaz?

Apostil tasdiki yapılamayan belgeler de bulunmaktadır. Bu belgeler, diplomasi ve konsolosluk birimleri tarafından düzenlenen evraklar ile ticaret ve gümrük işlemlerini kapsayan idari evraklardır. Bu belgelere sözleşme uygulanmamaktadır.

Belgelere apostil alınma işlemleri için Türkiye’de yetkili makamlar valilik, kaymakamlık, hukuk işleri müdürleri vb.dir. Belge onaylama işlemlerinizi tamamladıktan sonra diğer aşamalar için yetkililerimizden destek alabilir, apostil aldıktan sonra işlemlerinizi firmamız aracılığıyla devam ettirebilirsiniz.

Tasdik edilmiş belgeler için konsolosluk birimi tarafından başka bir tasdik işlemi yapılmasına gerek yoktur. Tasdik şerhi konulmuş belgeler Bulgaristan’da geçerlidir. Apostil prosedürleri hakkında daha detaylı bilgiye çağrı merkezlerimizi arayarak ulaşabilirsiniz.

Bulgaristan Apostil Geçerlilik Süresi

apostil islemi

Bulgaristan’da yapacağınız seyahatlerde konsolosluk birimine sunulacak olan bazı belgeler için tasdik şerhi (apostil) olması gerektiğinden bahsetmiştik. Başvurunuz için evrak hazırlığına başlamadan temsilcilerimi arayıp evraklarınız için apostilin gerekli olup olmadığı sormanızı tavsiye ederiz.

Konsolosluk işlemleri sıkıntılı ve uğraştırıcı süreçlerdir. Bu yüzden başvurunuz, evraklarınız, prosedür ile ilgili yeterli bilginiz olmadığını düşünüyorsanız temsilcilerimizden yardım isteyiniz. Sizleri zor ve sıkıcı prosedürlerle uğraştırmadan işlemlerinizi tamamlamaktayız.

Her belgenin apostil geçerlilik tarihi ortalama 6 ay civarındadır. Bu bilgiyi teyit etmeyi unutmayınız. Başvuru sürecinde herhangi bir sorunla karşılaşmamak adına konsolosluk birimine sunulan evrakların son 3 ayda alınmış olmasına dikkat ediniz.

Apostilli belgenin geçerli olabilmesi için yukarıda sayılan 10 bölümün de bulunması gerekir. Tasdik şerhi olan belgeye sahipseniz başvurunuzdan önce geçerli olup olmadığını temsilcilerimize bg@eagvs.com adresinden sorabilirsiniz. Belgenizin görüntüsünü belirtilen adrese attığınız takdirde en kısa sürede sizlere dönüş sağlıyoruz.

Apostilli Doğum Belgesi Nasıl Alınır?

Başvuru işlemleriniz için yerine getirmeniz gereken prosedürler amacınıza göre değişir. Örneğin Bulgar vatandaşlık işlemleri için sunulan doğum kayıt örneği Türkiye'den alınıyorsa belgenin Bulgaristan'da geçerli olabilmesi için apostil işlemleri Türkiye’de yapılmalıdır.

Apostil doğum belgesi almak için izlenecek yol da aynıdır. Tasdik şerhi istenen belgeler, idari belgeler, savcı, adliye memuru tarafından verilen belgeler, Türk mahkemelerine bağlı makam ve görevli memur tarafından düzenlenen belgeler, noter senetleri ve doğruluğu noter tarafından tasdiklenmiş olan kişiye özel sıfatla düzenlenen belgeler için apostil şerhi düzenlenebilir.

Doğum belgesi, kişilerin doğum yerini, zamanını anne ve babanın bilgilerini içeren resmi bir belgedir. Doğum belgeleri kişilerin kendi ülkelerinde kayıtlı olduğu İlçe Nüfus Müdürlükleri tarafından verilmektedir.

Apostilli evrak, Bulgaristan konsolosluk işlemlerinde daha çok vatandaşlık kazanma, evlilik yoluyla vatandaşlık alma, ikamet izni için talep edilmektedir. İşlem sürecini bilmeyen kişiler prosedürleri yerine getirmekte zorlanabilir. Vize servisimiz merak ettiğiniz tüm süreçleri sizlere anlatarak işlemlerinizi zaman ve para kaybetmeden gerçekleştirmeniz için sizlere destek olur.

Doğum belgesi nereden alınıyorsa (hangi ülkeden) ilgili ülkenin makamlarınca tasdik ettirilmelidir. Örneğin Bulgaristan’dan alınan doğum belgelerinin Türkiye’de geçerli olabilmesi için yetkili makamlar tarafından onaylanması gerekir.

Bulgaristan apostil işlemlerinde mahkeme ve noter belgelerini tasdik işlemleri için Bulgaristan Adalet Bakanlığı yetkilidir. Yüksek öğretim kurumları, eğitim belgeleri için Bulgaristan Eğitim Bakanlığı, diğer tüm işlemler için ise Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı yetkilidir.

 Apostilli belgelerin içerikleri, sözleşmeye taraf olan tüm ülkeler için aynı olmalıdır. Yani kim tarafından imzalandığı, tasdik şerhi veren makam, imzalayanın sıfatı gibi bilgiler yer almalıdır.

Apostilli Vekalet

Noter onaylı resmi işlemler için apostil şerhi konulabilir. Vekaletnameler de noter onaylı yapıldığından işlemlerin Bulgaristan'da  geçerli olması için  tasdik şerhi (apostil) konulmalıdır. 

DİKKAT!

Vekalet işlemleri için sadece noter onayı yetmemektedir. Noter onaylı olarak yapılan evrakların Bulgaristan'da da kullanılabilmesi için verilen vekalete de apostil alınmalıdır. Apostil olmayan vekaletnameler işlemler için kullanılmaz. Lütfen başvuru işlemleriniz için evraklarınızı tarafımıza apostilli olarak göndermeye özellikle dikkat ediniz.

Apostilli vekalet nedir?

Vekaletnameler bir kişiyi belirli durumlarda kendi adına karar alması için yetkilendirmektir. Bu yetkilendirme işlemi noter huzurunda yapılır ve onaylanır. Dolayısıyla noter onaylı belgeler için apostil şerhi konulabilir. Ancak konsolosluk işlemleri için bu işlemin gerek olup olmadığını teyit etmeden işlemlerinizi başlatmayınız.

Başvurunuzun amacına göre sunulan evraklar farklılık gösterir. Dolayısıyla evraklarınızla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadan başvurunuzu gerçekleştirmenizi tavsiye etmiyoruz. Evraklarınızın tercüme ve tasdik işlemleri için sizlere yardımcı olmaktayız. Euroasia GVS, Bulgaristan konsolosluk işlemlerinde oldukça tecrübelidir. Temsilcilerimiz sizleri yormadan, işlemlerinizi en kısa sürede tamamlamanız için yardımcı olmaktadır.

Apostilli vekalet için tasdik şerhi gereken evraklar önce götürülecek ülkenin diline tercümesi yapılmalı sonrasında noter onayı yaptırılmalıdır. Sonrasında noter tarafından onaylanan belgeler, bulunduğunuz il ya da ilçenin valiliği/kaymakamlığından apostil birimine onaylatılmalıdır.

 

 

daha fazla göster

Bulgaristan ile ilgili merak ettiklerinizi sorun , yardımcı olalım.

Uzman danışmanlarımız sizlere en iyi hizmeti ve cevabı verecektir.

Yazıdırılabilir Versiyonu
Ticari Vize İşlemleri
Aile Ziyareti Vize İşlemleri
Transit Vize İşlemleri
Çalışma İzni
English
EUROASIA GLOBAL VISA SERVICES